Sådan anvendes CareFusion Surgical Clippers

Kvalitet og tradition !
LEBOULCH
KATALOG
www.leboulch.com
KVALITET&
TRADITION
Landbrugsvogne og spredeteknik fra LeBoulch baseres på mere end 50 års know-how.
Mere end 50 års udvikling med konstruktion og opbygning af
transportudstyr og spredeteknik til landbrug.
I perioden fra de første staldgødningsspredere blev fremstillet i 1945 til i dag med fabrikkens
topmodeller model Evolupro 73D21 - og tipvognen model 84T32 Gold XXL - har LeBoulch sat
sit store præg på fransk landbrug. Der er i perioden solgt i tusindvis af tipvogne, halmvogne, og
spredeteknik til staldgødning kompost og slam i hele Europa
LeBoulch er placeret i byen La Vieille Lyre ca 140 km vest for Paris.
www.leboulch.com
Side 4
Side 6
Type GOLD XL
Side 8
Side 12 Side 14
Type GOLD XXL
Type TP
Spreder HVS ( 6 til 8 m )
3
Side 16
Spreder HVS ( 10 til 20 m )
3
Side 18
Spreder GOLIATH
Side 10: ekstraudstyr
Type EVII
Side 32: specifikationer
INDHOLDSFORTEGNELSE
Side 20
Spreder EVOLUPRO
Side 22
Halmvogn med
træk til hitchkrog
Side 24
Halmvogn med
drejeskammel
Side 26
Dyretransportvogn
TRIMAX-P
Side 28
Dyretransportvogn
TRIMAX-S
Side 30
Græsmarkslufter
REGENERO / AERO
Specifikationer for alle modeller i serien side 32
Vognsider af lukkede
profilplader med
slagkant øverst
Lygtebom yder god sikring
mod skader ved påkørsel
+
Tippelad
Tipstempel
med
Laddet er hængslet på bagerste vanger.
Trevejstip leveres som ekstraudstyr.
+
Aftagelige
vognsider
Mekanisk håndbetjent støt-
Fuldt aftagelige tophængte
tefod med udveksling og
vognsider. Vognsiderne er
støttehjul. Ved
fremstillet af profileret plade
håndtaget og støttehjulet kan
med indbygget slagkant for
støttefoden tilpasses i højden
oven.
og gør det dermed nemt at
Som ekstraudstyr kan vogne-
tilkoble vognen til traktoren.
ne leveres med et sæt ekstra
Vognens chassisramme er
sideforhøjelser til en samlet
trapezformet.
sikker-
hedsventil for brud.
Hægtelukning
af vognsider
+
Støttefod
hjælp
sidehøjde på op til 1,20 meter. Disse sideforhøjelser er
af
Trapezformet
chasisramme
med hægtelukning og gør
dem nemme at betjene.
Bagporten består af to fløjdøre med manuel åbning.
Bagportens højde er 80 cm.
Type EVII
Alsidig vogn til enhver form for produkt, der passer til alle situationer.
Ideel til transport af mindre tonnage af landbrugsprodukter, grus, jord, samt ideel til transportopgaver inden for de grønne områder, ...
S 4 Produktkatalog Leboulch
Trækstang er
højderegulerbar
Støttefod med hjul
højderegulerbar
S 5 Produktkatalog Leboulch
+
Bedste
kvalitet
Forstærket rørformet chassis
HLE.
Sideplader,
sidefor-
stærkninger og øverste slagkant er fremstillet af stål ST
420 i 3,5 mm pladetykkelse,
bundplade er fremstillet i 5
mm pladetykkelse.
Stålsandblæsning,
fosfate-
ring, skylning, grunding, sealing af alle pladesamlinger,
to lag overfladelakering med
to-komponent lak.
+
Bedste
stabilitet
ved tip
Stor afstand i mellem høj-
Type GOLD XL
re og venstre hængsling af
tipcylinderen i begge ender,
placering af tipcylinderen
foran tippeladets tyngdepunkt, mulighed for aflåsning af de parabelaffjedrede
aksler.
GOLD XL kan leveres med hævekonsol til højtip. Hævekonsol til højtip leveres i to udgaver: En ekstra kortere chassisramme til halv-højtip eller en ekstra længere chassisramme til højtip. Disse løsninger er ideelle når der er brug for at omlade til
andre maskiner som for eksempel gødning, såsæd og lignende…
GOLD XL er designet og udviklet ved hjælp af sidste nye fremstillingsværktøjer og industrielle processer:
• CAD design CAD / DAO
• Laserskæring
• Montering og samling på skabeloner
Processen gør det muligt, at fremstille en bred vifte af funktionelle ”monobloc” modeller som alle er robuste, vridningsstabile og pålidelige. GOLD XL imødekommer alle de kvalitetskrav som forventes af den krævende bruger.
S 6 Produktkatalog Leboulch
Specifikationer for alle modeller i serien side 32
GOLD XL 46S14
GOLD XL 52D18
GOLD XL 61D23
Lodrette udvendige sideforstærkninger
omslutter side, vognbundens hjørne til vange
Dobbelt langsgående forstærkninger
fra for til bag
+
Funktionel
bagport
Brugervenlig
Ubrudte svejsesømme, grup-
betjent bagport med lang
pering af hydrauliske forbin-
vandring og fuld åbning.
delser, farvekoder for hydrau-
Excentrisk justering op og
liske forbindelser, lygtebom
ned garanterer rapstæthed.
yder fuld beskyttelse til tra-
Bagporten kan leveres med
fiklys. Baklys og rotorblink
hydraulisk sekvensventil så-
leveres
ledes, at bagporten åbner i
til montering i samme lyg-
takt med tippeladets vinkel.
tebom, tippeladets forreste
som
ekstraudstyr
hvilebeslag er udført i gummilejringer.
S 7 Produktkatalog Leboulch
Slagkant af profileret plade
modvirker slagskader fra
læssemaskiner. Slagkanten har
indbyggede sokler til montering
af kornsider eller græsudstyr
Frontgavl med vindue
+
Udførelse
hydraulisk
GOLD XL 78D29
Adgang til vognbund
sker ved udvendige
og indvendige trin.
Hydaulisk bagport
med låsning og
excentrisk justering op og ned
sikrer rapstætning
De to langsgående vangere er
bredere end chassisrammens HLE
rørprofil
forøger stabiliteten ved tip
Lakret med polyurethan
stålsandblæsning, fosfatering, skylning, grunding,
sealing af alle pladesamlinger, to lag overfladelakering med to-komponent lak.
Hængsler for tippelad
er placeret med stor afstand
hvilket er vigtig for stabiliteten ved tip
Tippeladets hvilebeslag
består af gummilejring i
hver side
Specifikationer for alle modeller i serien side 32
GOLD XXL 57D20
GOLD XXL 66D23
GOLD XXL 72D24
Slagkant af profileret plade
modvirker slagskader fra
læssemaskiner. Slagkanten har
indbyggede sokler til montering
af kornsider eller græsudstyr
Adgang til vognbund
sker ved udvendige
og indvendige trin.
Lakret med polyurethan
stålsandblæsning, fosfatering, skylning, grunding,
sealing af alle pladesamlinger, to lag overfladelakering med to-komponent lak.
Frontgavl med vindue
+
Volumen
+
Undervogne
GOLD XXL er med fast side-
GOLD XXL leveres med un-
højde på 1,50 meter. Til nogle
dervognene bogie, tandem el-
modeller er 20 cm aftagelige
ler tridem. Medstyrende eller
kornsider standard. Som eks-
tvangstyrede aksler leveres
traudstyr leveres 50 eller 70
som ekstraudstyr. Justerbar
cm grøntsider af stål eller alu-
vægtoverføring i form hæv-
minium. Presenning og rulle-
ning af hjulaksel samt aflås-
presenning kan monteres oven
ning af hjulaksel ved tip leve-
på de aftagelige kornsider. La-
res som ekstraudstyr. Desuden
dets indvendige bredde er 2,30
leveres et bredt udvalg af dæk
meter.
som alle overholder lovens
krav til indeks for belastning
S 8 Produktkatalog Leboulch
og hastighed.
GOLD XXL 78D29
Lodrette udvendige sideforstærkninger
omslutter side, vognbundens hjørne til vange
De to langsgående vangere er
bredere end chassisrammens HLE
rørprofil
forøger stabiliteten ved tip
Dobbelt langsgående forstærkninger
fra for til bag
Hydaulisk bagport
med låsning og
excentrisk justering op og ned
sikrer rapstætning
Placering af tipcylinderen foran
tippeladets tyngdepunkt.
Tippeladets hvilebeslag
består af gummilejring i hver
side
Hængsler for tippelad
er placeret med stor afstand
hvilket er vigtig for stabiliteten
ved tip
+
Udførelse
Ubrudte
svejsesømme,
gruppering af hydrauliske
+
Bedste
kvalitet
forbindelser, farvekoder for
Forstærket rørformet chassis
ekstraudstyr til montering i
HLE.
sidefor-
samme lygtebom, tippela-
stærkninger og øverste slag-
dets forreste hvilebeslag er
kant er fremstillet af stål ST
udført i gummilejringer.
Sideplader,
hydrauliske
forbindelser,
lygtebom yder fuld beskyttelse til trafiklys. Baklys
og rotorblink leveres som
420 i 3,5 mm pladetykkelse,
bundplade er fremstillet i 5
mm pladetykkelse.
Stålsandblæsning,
fosfate-
ring, skylning, grunding, sealing af alle pladesamlinger,
Type GOLD XXL
to lag overfladelakering med
to-komponent lak.
GOLD XXL er en storvolumen tipvogn med fast sidehøjde på 150 cm. Tipvognen er konstrueret til transport af tungt gods
og er fremstillet efter monobloc princippet som sikrer den bedste styrke og vridningsstabilitet.
S 9 Produktkatalog Leboulch
MULIGHEDER FOR EKSTRAUDSTYR
Ekstraudstyr
Åbning af hydraulisk bagport ved sekvensventil
Ekstraudstyr
Automatisk åbning af bagport
i stedet for hydraulisk betjent
bagport
- eller en kombination af
begge
Ekstraudstyr
Aftagelige
afløbstragte i
rustfri stål
Ekstraudstyr
2 stk udløb
40 x 40 cm
i stedet for...
1 stk udløb
60 x 40 cm
Ekstraudstyr
Luftbremser i
stedet for hydraulisk driftsbremse - eller
en kombination
af begge systemer.
Forbedrer nøjagtigheden når
Udstyret leveres til modeller
porten er fremstillet i et styk-
der omlades til gødnings-
fra 15 tons.
ke med indbygget beskyttelse
spreder eller såmaskine.
Fuld åbning af bagport. Bag-
af hydrauliske cylindre og
deres slanger. Bagporten justeres rapstæt ved hjælp af excentrisk justeringsanordning.
S 10 Produktkatalog Leboulch
Ekstraudstyr
Scharmüller
Ø 80 mm
kugletræk
Ekstraudstyr
Hydraulisk
betjent bagport
bestående af to
fløjdøre til manuel åbning
Ekstraudstyr
Rullepresenning
eller almindelig
presenning med
buer, kroge og
bagagebærer
Ekstraudstyr
Hævekonsol for
højtip
Ekstraudstyr
Sideforhøjelser
Giver bedre fleksibilitet i ste-
Giver altid adgang til vogn-
Beskytter transportgodset mod
GOLD XL og XXL kan le-
Der kan leveres aftagelige
det for den standardmontere-
bunden uden at skulle akti-
vejr og vind. Vær opmærksom
veres med hævekonsol til
sideforhøjelser i moduler fra
de ring-hitch Ø 50 mm
vere den hydrauliske åbning.
på, at nationale myndigheder
højtip. Hævekonsol til højtip
20 til 70 cm af stål eller alu-
Gør det nemmere at placere
kan kræve godset overdækket
leveres i to udgaver: Med en
minium. Sideforhøjelserne vil
en palle gods på vognbunden.
ved transport på offentlig vej.
ekstra kortere chassisramme
være designet til roer, korn
til halv-højtip eller med en
eller græsensilage således, at
ekstra længere chassisram-
den samlede ladvolumen ikke
me til højtip. Disse løsninger
overstiger tipvognens god-
er ideelle når der er brug for
kendte totalvægt.
at omlade for eksempel gødning, såsæd og lignende til
andre maskiner.
S 11 Produktkatalog Leboulch
Lad med afrundede former fremstillet i HARDOX
Integreret forgavl med spildkant
Forstærket forgavl og
forstærkede hjørner
medvirker til høj
vridningsstabilitet
Hydraulisk betjent bagport, forstærket
bagport med integreret beskyttelse
af hydraulikcylindre og slanger
Ladbund er forstærket med
langsgående vangere
+
Bogie med
stor bevægelighed
+
Hydraulisk
betjent bagport og forstærket lad
Fremragende bære- og bevæ-
Bagportens hydrauliske
gelsesegenskaber ved kørsel i
cylindre og -slanger er
ujævnt terræn.
placeret bag integreret
beskyttelse.
S 12 Produktkatalog Leboulch
Stor
tippevinkel
Bogie med stor bevægelighed
særdeles gode egenskaber ved kørsel i ujævnt
terræn
Forstærket lygtebom
med trafiklys og baklys
Specifikationer for alle modeller i serien side 32
TP 53D24
TP 53D27
Type TP
Entreprenørvogne konstrueret og fremstillet efter
standarder og procedurer som gælder for entreprenørmateriel.
Fremstillet til hårdt arbejde.
Konstruktionen er yderst vridningsstabil
Materialerne glider nemt på de afrundede former
Fremragende stabilitet fuldt lastet på alle terræn
Hydraulisk fuld åbning af bagport medvirker til sikker aflæsning af alle typer materialer.
Lad med afrundede former
Integreret forgavl med spildkant
TP 180: 4 mm bund i HARDOX
4 mm sider i HARDOX
TP 210: 6 mm bund i HARDOX
4 mm sider i HARDOX
1 meter fast sidehøjde
Tip aktiveres ved traktorens olieudtag
Chassisramme er fremstillet i HLE E36-3
Parabelaffjedret og højderegulerbar trækstang
64 grader tippevinkel
S 13 Produktkatalog Leboulch
Stor overlapning i mellem spredevalser
Påboltede vendbare knive
Medbringere fremstillet af lukkede 4-kant profilrør
Nem tilgang til smørested for udkastere
+
Tilpasning
Lavt placeret lad og høje
+
Brugervenlighed
Bundkædehastigheden
reguleres ved olieflow fra
traktorens enkeltvirkende
olieudtag med fri retur.
Som ekstraudstyr leveres
el-hydraulisk regulering af
bundkædehastighed og reversering. HVS kan også leveres
med eget el-hydraulisk PTO
drevet hydraulikanlæg og olie
reservoir. HVS leveres med
trafiklys og manuel foldning
af lygteholdere, påboltede
vendbare knive i HARDOX.
Spredevalserne er 45 cm
højere end ladsideoverkant.
S 14 Produktkatalog Leboulch
spredevalser gør det muligt
Lad er fremstillet efter monobloc princippet
ladsideoverkant med slagkant
Hvilebeslag til kraftoverføringsaksel
Udkaster hængslet og smurt
at montere aftagelige spildkanter. HVS leveres med 2
Sidedeflektor
galvaniseret
bundkæder med en samlet
brudstyrke på 36 tons (eller
50 tons afhængig af model).
4 bundkæder med en samlet
brudstyrke på 100 tons eller
128 tons leveres som ekstraudstyr. Slamport af guillotinetypen med elektrisk og
mekanisk sikkerhedskontrol
af portåbning leveres som
ekstraudstyr.
Hydrauliske og el-hydrauliske funktioner til
drift af maskine
Stiv trækstang er standard.
Parabel affjedret trækstang leveres som ekstraudstyr
begge trækstænger er højderegulerbare
Specifikationer for alle modeller i serien side 32
+
Pålidelighed
LeBoulch’s sneglevalser er
afbalancerede og er udstyret
med vendbare knive fremstillet i HARDOX. Transmissionens drivlinie er placeret
godt beskyttet. Kædehjul som
driver bundkæden er fremstillet i stålstøbegods. Fordi
kædehjulene trækker på den
udvendige side af kædens led
medvirker denne konstruktion til at holde sammen på
kædeleddet når det belastes i
kædehjulet. Ladet er fremstillet efter monobloc princippet som sikrer den bedste
styrke og vridningsstabilitet.
Konstruktion med ubrudte
svejsesømme.
S 15 Produktkatalog Leboulch
+
Alsidighed
Maskinen er velegnet til
mindre landbrug med bakket
eller hældende terræn. Blandt
ekstraudstyr kan nævnes 20
cm spildkanter, slamport,
parabel affjedret trækstang,
Scharmüller træk, tæller for
bundkæde, timetæller, automatisk foldning af lygteholdere, el-hydraulisk betjening
med eller uden maskinens
eget hydraulikanlæg.
Spreder type HVS (fra 6 til 8 m3)
Sprederen til mindre landbrug
Sprederen til stærkt bakket eller hældende terræn
Sprederen hvor afstande fra læsseplads til mark er begrænset
+
Brugervenlighed
Bundkædehastigheden regu-
S 16 Produktkatalog Leboulch
+
Tilpasning
leres ved olieflow fra trakto-
Lavt placeret lad og høje
rens enkeltvirkende olieudtag
spredevalser gør det muligt
med fri retur. Som ekstraud-
at montere aftagelige spild-
styr leveres el-hydraulisk re-
kanter. HVS leveres med
gulering af bundkædehastig-
2 bundkæder med en sam-
hed og reversering. HVS kan
let brudstyrke på 50 tons. 4
også leveres med eget el-hy-
bundkæder med en samlet
draulisk PTO drevet hydrau-
brudstyrke på 100 tons eller
likanlæg og olie reservoir.
128 tons leveres som ekstra-
HVS leveres med trafiklys
udstyr. Slamport af guilloti-
og manuel foldning af lygte-
netypen - eller den foldbare
holdere, påboltede vendbare
slamport - begge med elek-
knive i HARDOX. Sprede-
trisk og mekanisk sikker-
valserne er 45 cm højere end
hedskontrol af portåbning
ladsideoverkant.
leveres som ekstraudstyr.
Specifikationer for alle modeller i serien side 33
Stor overlapning i mellem spredevalser
Påboltede vendbare knive
Medbringere fremstillet af lukkede 4-kant profilrør
Nem tilgang til smørested for udkastere
+
Pålidelighed
LeBoulch’s sneglevalser
er afbalancerede og er udstyret med vendbare knive
fremstillet i HARDOX.
Transmissionens drivlinie er
placeret godt beskyttet. Kædehjul som driver bundkæden er fremstillet i stålstøbegods. Fordi kædehjulene
trækker på den udvendige
side af kædens led medvirker denne konstruktion
til at holde sammen på
kædeleddet når det belastes
i kædehjulet. Ladsider er
fremstillet efter monobloc
princippet som sikrer den
bedste styrke og vridningsstabilitet. Konstruktion med
ubrudte svejsesømme.
S 17 Produktkatalog Leboulch
+
Nyudvikling
Fanggitter
Lad er fremstillet efter monobloc princippet
ladsideoverkant med slagkant
Langsgående sideprofil og
lodrette sideprofiler
HVS evolution med nyudvik-
Udkaster hængslet og smurt
lede spredevalser er forlænSidedeflektor
galvaniseret
get med 200 mm med flere
vindinger og flere vendbare
knive. Ladopbygningen er
som hidtil fremstillet efter monobloc princippet som sikrer
den bedste styrke og vridningsstabilitet. Nu anvendes
stålkvalitet ST420. Desuden
er ladet blevet forstærket
med nydesignede langsgående sideprofiler og lodrette
Monobloc travers
Hydrauliske og el-hydrauliske funktioner til
drift af maskine
Parabel affjedret trækstang
trækstangen er højderegulerbar
sideprofiler.
Spreder type HVS evolution (fra 10 til 20 m3)
Alsidig spreder med lavt monteret lad og stor ladvolumen maksimerer hver transport.
Maskinen arbejder stabilt i terræn og ved transport på vej.
+
Bedste
kvalitet
Ladsider samt langsgående og
lodrette sideprofiler er fremstillet efter monobloc princippet som sikrer den bedste
styrke og vridningsstabilitet.
Til disse er anvendt stålkvalitet ST420. Konstruktion med
ubrudte svejsesømme. Overfladebehandlet ved stålsandblæsning, fosfatering, skylning, grunding, sealing af alle
pladesamlinger, to lag overfladelakering med to-komponent lak. Kædehjul som driver
bundkæden er fremstillet i
stålstøbegods. Spredevalserne
er med påboltede og vendbare
knive fremstillet i HARDOX
+
Bedste
spredeegenskaber
GOLIATH’s
sneglevalser
Ø900 mm er med stor over-
+
Bredspredning
Bredspredningsudstyret COMlapning. Konisk lad gør det POSTAR består af afskærmnemmere for materialet at ning med manuel indstillingsglide på vognlad. Som eks- muligheder til valgfri placering
af spredematerialet på spredetraudstyr leveres bredspred- tallerknerne, afskærmningen
ningsudstyret COMPOSTAR kan åbnes helt ved traktorens
som består af to liggende dobbeltvirkende olieudtag hvilket gør rengøring og serviceoprivervalser og to separate
ring af oprivervalser nemmere,
spredetallerkner Ø900 mm. 2 liggende oprivervalser med
Også disse med stor over- udskiftelige knive fremstillet
i stålkvalitet HARDOX, drift
lapning.
via rullekæde 31,75 mm med
automatisk kædestramning og
smøring, 2 separate spredetallerkner Ø900 mm med stor
overlapning hver monteret
med 4 udkastere, gearkasser og
kædetransmission er monteret i
integreret beskyttelse, overbelastningssikring ved hydraulisk
trykreguleringsventil, hydraulisk sideafskærmning fungerer
som kantspredningsudstyr.
S 18 Produktkatalog Leboulch
Spreder type GOLIATH
GOLIATH er konstrueret til spredning af staldgødning, kompost og slam og er og fremstillet efter standarder
og procedurer som gælder for den type maskiner. En yderst driftssikker maskine bygget i bedste kvalitet til
intensiv drift. GOLIATH er med lavt monteret lad og udvendig hjulmontering hvilket giver mulighed for
tilvalg af høje og brede dæk. Vælg i mellem 1 akslede eller 2 akslede modeller med ladvolumen fra 11 til
24 m3. Udstyret med COMPOSTAR opnås en mere ensartet fordeling af spredematerialet lige som der kan
tilvælges udstyr til kørselsafhængig dosering eller programmerbar dosering med vejeceller. Maskinens bagende er udskiftelig således, at der kan vælges spredeaggregat mest velegnet til den aktuelle arbejdsopgave.
Specifikationer for alle modeller i serien side 33
Spredevalser Ø900 forstærkede
Drivakslens kædehjul opbygget i svejst stål
+
Beskyttelse
GOLIATH er monteret med
et effektivt fanggitter på maskinens forgavl som også
Påboltede medbringere
+
Brug og anvendelse
Udkastere hængslet på smurt bøsning
Integreret beskyttelse af gearkasse og lejer til drift af spredevalser
Fanggitter
nedfældeligt
omfatter forreste hjørner.
Galvaniserede bageste de-
Bundkæden drives af trakto-
flektorer med kontraventi-
rens dobbeltvirkende olieud-
ler. Drivlinie, gearkasser og
tag med proportional el-re-
hydrauliske komponenter er
gulering af hastighed. Som
alle placeret bag integreret
ekstraudstyr leveres udstyr til
beskyttelse. Demonterbare
kørselsafhængig dosering el-
hjulskærme.
Slamportens
ler programmerbar dosering i
hydrauliske cylindre er pla-
kombination med vejeceller.
ceret bag integreret beskyt-
Som ekstraudstyr kan ma-
telse. Trafiklys er placeret
skinen også leveres med et
i beskyttede lygteholdere
PTO drevet hydraulikanlæg
med hydraulisk foldning.
med oliereservoir til drift af
bundkæden.
Teknikrum
bag hængslet låge
Ladsideoverkant med slagkant
Lad er fremstillet efter monobloc princippet
Sidedeflektorer
Galvaniseret
Foldbar lygteholder
automatisk og hydraulisk betjent
Bundkæderne
er af typen MARINE eller
VAUCANSON.
Hydraulisk bundkædestrammer
med kontraventil
S 19 Produktkatalog Leboulch
Afdækning over forreste bundkædedrev
med gitter for udsyn til bundkædedrev
Fanggitter
Aftagelige sideforhøjelse i forstærket udgave
+
Bedste
kvalitet
+
Bedste
spredeegenskaber
EVOLUPRO’s lad er boltet til
EVOLUPRO’s sneglevalser
chassisrammen. Ladsider samt
Ø1.100 mm er med stor over-
langsgående og lodrette side-
lapning. Spredevalserne er
profiler er fremstillet efter mo-
med vendbare knive. Konisk
nobloc princippet som sikrer
lad gør det nemmere for ma-
den bedste styrke og vridnings-
terialet at glide på vognlad. 4
stabilitet. Overfladebehandlet
bundkæder af typen MARI-
ved stålsandblæsning, fosfa-
NE Ø14 mm med en samlet
tering,
brudstyrke på 100 tons
skylning,
grunding,
Oliereservoir
integreret i
vognens forgavl
Dobbelte langsgående profilforstærkninger
Centralt smørested
til spredeaggregaternes
øverste smøresteder
Bundkædestrammer
sealing af alle pladesamlinger,
to lag overfladelakering med
to-komponent lak. Kædehjul
som driver bundkæden samt
forreste vendehjul er fremstillet
i stålstøbegods. EVOLUPRO
er den rigtige løsning når der
skal tages hensyn til transportbredden på områder hvor færdselsloven sætter begrænsninger
for bredden af køretøjet.
S 20 Produktkatalog Leboulch
Parabelaffjedret trækstang
og højderegulerbar
Dobbelt chassisramme
Specifikationer for alle modeller i serien side 33
+
Bredspredning
Bredspredningsudstyret
COMPOSTAR består af fast
monteret afskærmning af oprivervalserne med manuel indstillingsmuligheder til valgfri
placering af spredematerialet
på spredetallerknerne, 2 liggende oprivervalser Ø640 og
Ø720 mm med udskiftelige
knive, drift via rullekæde
31,75 mm med automatisk
kædestramning og smøring,
2 separate spredetallerkner
Ø1.100 mm med stor overlapning hver monteret med 4
udkastere, gearkasser og kædetransmission er monteret i
integreret beskyttelse, overbelastningssikring ved hydraulisk trykreguleringsventil.
Spredebredden er op til 24 meter afhængig af materialets art.
Kantspredningsudstyr leveres
som ekstraudstyr. Hydraulisk
åbning af afskærmning til oprivervalserne leveres som ekstraudstyr.
S 21 Produktkatalog Leboulch
Spreder type EVOLUPRO (fra 16,2 til 22 m³)
EVOLUPRO rummer meget og er ekstrem robust over for selv de mest intense driftsforhold. Sprederen er uden unødvendige
raffinementer, konstrueret til intensiv drift. Med bredspredningsudstyret COMPOSTAR er arbejdsbredden op til 24 meter
afhængig af materialets art. Maskinens bagende er udskiftelig således, at der kan vælges spredeaggregat mest velegnet til den
aktuelle arbejdsopgave. Desuden kan sprederen omdannes til transport af græsensilage ved at montere højere sider, en hydraulisk betjent bagport og en to-trins rduktions gearkasse til drift a bundkæde.
Halm- og maskintranport type HAUSWIRTH
Et stort udvalg i vogne velegnet til transport af halm og maskiner. Vognene leveres med fast trækstang eller drejeskammel med CE godkendt styretøj. Udvalget omfatter
fra 1 til 3 akslede vogne med ladlængder fra 6 til 12 meter og op til 24 tons totalvægt. Vognene kan leveres med køreramper, værktøjsskabe, ræk og dæk der passer til alle
arbejdsforhold.
S 22 Produktkatalog Leboulch
Specifikationer for alle modeller i serien side 34
Hæk til rundballer eller lige hæk til 4-kantballer
Kant på ladside
4 cm
+
God støtte
for
transportgodset
+
Robust
Alle ladsider er udstyret med
en 4 cm høj skridkant. Afrundede eller lige halmhække for
Hauswirth og bag. 2 strammeruller for
chassiset er, at det er konstru- seler.
Konceptet
for
eret til at optage homogene
stresspåvirkninger inden for
ståls elastiske grænse beregnet
i henhold til reglerne for beregning af materialers styrke.
Konstruktions høje nyttelast
er blandt andet opnået ved de
udkragede vangeforstærkninger.
+
Nem
tilkobling
Vogne med 1 aksel eller
Vangeforstærkning
virker som udkraget
konstruktion
med tandem er udstyret
med fast trækstang. Parabel
affjedret trækstang leveres
som ekstraudstyr.
På vogne med drejeskammel er trækstangen med
ballancefjeder.
Alle vogne er med fastmonteret trækøje Ø50 mm
S 23 Produktkatalog Leboulch
Glat eller riflet bundplade
Mulighed for tremmebund
Vognen kan også leveres med køreramper
med henblik på maskintransport
2 strammeruller for seler.
Tandem undervogn
Specifikationer for alle modeller i serien side 34
Kant på ladside
4 cm
Glat eller riflet bundplade
Mulighed for tremmebund
+
Sikkerhed
Ensartet fordeling af belast-
Hæk til rundballer
eller lige hæk til 4-kantballer
ningen på alle aksler (2/3),
hydraulisk driftsbremse på 4
eller 6 hjul.
Maskintrailer
med drejeskammel
+
Manøvredygtighed
Drejeradius
360°,
dre-
jeskamlens diameter er større end 100 cm, hjulakslen er
halv tandem.
S 24 Produktkatalog Leboulch
Se også :
Maskintrailer
med sænkbar lad
Halm- og maskintranport type HAUSWIRTH
Et stort udvalg i vogne velegnet til transport af halm og maskiner. Vognene leveres med fast trækstang - eller drejeskammel med CE godkendt styretøj. Udvalget omfatter fra 1 til 3 akslede vogne med ladlængder fra 6 til 12 meter og op til 24 tons totalvægt. Vognene kan leveres med køreramper, værktøjsskabe, ræk og dæk der passer til alle arbejdsforhold.
S 25 Produktkatalog Leboulch
Specifikationer for alle modeller i serien side 35
Buer
medvirker til at styrke ladets vridningsstabilitet
Buer til overdækning med presenning
Påsvejste hjørneforstærkninger
medvirker til at styrke ladets vridningsstabilitet.
+
Skillerum
To fløjdøre
stor åbning
Der leveres to forskellige
indvendige skillerum: et fast
eller som et variabelt skydeparti. Begge typer skillerum
er monteret til væggene af
ladet. Skydepartiet har den
fordel, at have samme højde
som væggene.
+
Undervogn
Dyretransportvognene leveres
med hydraulisk driftsbremse
eller med luftbremser. Som
ekstraudstyr leveres driftsbremse som en kombination
af hydraulik og luft. Vognene
leveres standard med brede
dæk (435/45R19.5) for optimal stabilitet som gør dem
Skærmkasser
indbyggede
Lad fremstillet efter monobloc princippet
fuldsvejste pladesamlinger
nemmere at trække på våde
marker. Dæktypen er RADIAL der er mere holdbar end
diagonaldæk og giver færre
skader på bløde græsgange.
S 26 Produktkatalog Leboulch
Dyretransportvognen TRIMAX-P evolution
Den nye dyretransportvogn Trimax-P er med rampe. Ram-
centimeter. Rampen er med trælameller der skaber bedre
pen er designet til at have en meget lav vinkel ved lastning
fodfæste for dyrene. Den bærende del af rampen består af
og losning som gør det mere bekvemt for dyrene at gå på
en galvaniseret stålramme.
den. Afstanden i mellem rampe og vognbund er kun et par
S 27 Produktkatalog Leboulch
+
Bedste
kvalitet
Dyretransportvognen er konstrueret og fremstillet efter
monobloc
princippet
som
sikrer den bedste styrke og
vridningsstabilitet. Langsgående profilerede sideforstærkninger og lodrette profilerede
sideforstærkninger
-
som
omslutter bund og sider - skaber en yderst vridningsstabil transportkasse. Desuden
medvirker buer over kassen
til vridningsstabiliteten. Som
ekstraudstyr kan vognen leveres med luftaffjedring.
+
Sikkerhed
Dyretransportvogn godkendt i
overensstemmelse med myndighedernes regler og standarder, nem betjening af døre,
mulighed for PROSECURIT
belægning på gulvet, affjedret
undervogn (konventionelt system), hæve sænke bund låses
med pilot ventil.
Dyretransportvognen TRIMAX-S evolution
Stort udvalg i dyretransportvogne med ladlængder fra 5,25 til 10,05 m.
Vognene er overfladebehandlet ved stålsandblæsning, fosfatering, skylning, grunding, sealing af alle pladesamlinger, to lag overfladelakering med
to-komponent lak. Denne overfladebehandling beskytter mod kemiske angreb fra dyrenes gødning..
Stort udvalg af dæk til mark- og vejtransport.
Ved design og konstruktion har LeBoulch tænkt på alt som kunne bekymre dig ved transport af dine dyr. Dyr foretrækker at blive stående under transporten. Derfor skal transporten ske med mindst mulig stress for dyrene og på en måde så de ikke kommer til skade.
S 28 Produktkatalog Leboulch
Specifikationer for alle modeller i serien side 35
Påsvejste hjørneforstærkninger
Medvirker til at styrke
ladets vridningsstabilitet
+
Læsse
faciliteter
Hæve / sænke ladet gør det
nemt at lede dyrene ind og ud
ad vognen. Med sænket lad er
vognbunden placeret 14 cm
over terræn med en indvendig
kant på 4 cm. Den indvendige kant er beregnet til at tilbageholde eventuel gødning
på ladbunden. Bagportens to
fløjdøre er nemme at betjene
og kan åbnes i vognbundens
fulde bredde.
Buer
Medvirker til at styrke
ladets vridningsstabilitet
To fløjdøre med fuld adgang til rampe og lad
+
Nem
håndtering
af dyr
Trafiklys bag beskyttelse
Indvendige skillevægge i rørkonstruktion eller med fyldninger. Skillevægge monteret
på almindelige drejehængsler
eller glideskinner
Udvendige fanggitre i rørkonstruktion eller med fyldninger
monteret på hængsler.
S 29 Produktkatalog Leboulch
Mulighed for overdækning med presenning
Lad er fremstillet efter monobloc princippet
Fuldsvejse pladesamlinger
Forberedt for fanggitter, faste eller glidende
REGENERO ~FLEX
REGENERO
Græsmarkslufter type REGENERO
Forreste tandrække virker som vertikalskærer efterfulgt af slæbeplanke til jævning af mulvarpeskud efterfulgt af tandrækker.
Model
240
400
500
600
740
Egenvægt (kg)
500
1.000
1.100
1.300
1.600
Arbejdsbredde (m)
2.40
4.00
5.00
6.00
7.40
Hydraulisk foldning
af yderled
-
1 stk
dobbeltvirkende
1 stk
dobbeltvirkende
1 stk
dobbeltvirkende
1 stk
dobbeltvirkende
Græsmarkslufter type REGENERO ~FLEX
Forreste tandrække virker som vertikalskærer efterfulgt af slæbeplanke til jævning af mulvarpeskud efterfulgt af langfingerharve.
Model
240
500
600
740
Egenvægt (kg)
500
1.100
1.300
1.600
Arbejdsbredde (m)
2.40
5.00
6.00
7.40
Hydraulisk foldning
af yderled
-
1 stk
dobbeltvirkende
1 stk
dobbeltvirkende
1 stk
dobbeltvirkende
S 30 Produktkatalog Leboulch
REGENERO ~FLEX
REGENERO ~FLEX
REGENERO
AERO
Græsmarkslufter AÉRO
Beluftning af græsmarker med slæbeplanke til udjævning af muldvarpeskud eller kokasser med eftermonteret
strigle
Model
240
300
360
420
480
540
600
660
Egenvægt (kg)
300
355
440
500
680
755
805
820
Arbejdsbredde (m)
2.40
3.00
3.60
4.20
4.80
5.40
6.00
6.60
Foldning af yderled
NEJ
NEJ
MANUEL
MANUEL
1 stk
dobbeltvirkende
1 stk
dobbeltvirkende
1 stk
dobbeltvirkende
1 stk
dobbeltvirkende
MED MANUEL FOLDNING
S 31 Produktkatalog Leboulch
MED HYDRAULISK FOLDNING
AERO
52D18
52D19
57D20
57D22
61D22
61D23
66D23
72D24
72D26
72D29
78D29
84T32
Volumen (m )
14,61
15,68
16,50
16,50
17,69
19,35
20,66
20,69
22,09
22,35
24,36
24,36
27,69
28,16
32,26
Ladlængde (m)
4,60
4,60
5,20
5,20
5,20
5,70
5,70
6,10
6,10
6,60
7,20
7,20
7,20
7,80
8,40
Ladbredde indvendig (m)
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
Ladsidehøjde +
aftagelige kornsider (m)
1,15 + 0,20
1,15 + 0,30
1,15 + 0,20
1,15 + 0,20
1,15 + 0,30
1,15 + 0,30
1,15 + 0,40
1,15 + 0,30
1,15 + 0,40
1,15 + 0,30
1,15 + 0,30
1,15 + 0,30
1,15 + 0,50
1,15 + 0,40
1,15 + 0,50
Akseltype / antal navbolte
1 x 100 / 8
1 x 100 / 8
1 x 110 / 10
boggie
2 x 90 / 8
boggie
2 x 100 / 8
boggie
2 x 100 / 8
boggie
2 x 100 / 8
boggie
2 x 100 / 10
boggie
2 x 130 / 10
boggie
2 x 130 / 10
boggie
2 x 130 / 10
ta. à bielles
2 x 130 / 10
tandem
2 x 150 / 10
tandem
2 x 150 / 10
tridem
3 x 130 / 10
Bremser, Ø x bredde (mm)
400 x 80
400 x 80
400 x 80
350 x 90
350 x 90
400 x 80
400 x 80
400 x 80
400 x 80
400 x 80
400 x 80
400 x 80
406 x 120
406 x 120
400 x 80
Totalvægt (kg)
14.100
15.210
15.830
17.120
18.300
19.970
21.140
21.170
22.390
22.710
23.970
25.900
28.650
28.960
31.750
Egenvægt standard (kg)
4.100
4.210
4.470
5.120
5.300
5.970
6.140
6.170
6.390
6.710
7.470
7.450
8.150
8.210
9.750
52D19
57D20
57D22
61D22
61D23
66D23
72D24
72D26
72D29
78D29
84T32
Volumen (m )
18,53
20,25
20,25
21,63
21,63
23,36
25,43
25,43
28,74
31,09
33,43
Ladlængde (m)
5,20
5,70
5,70
6,10
6,10
6,60
7,20
7,20
7,20
7,80
8,40
Ladbredde indvendig (m)
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
Ladsidehøjde +
aftagelige kornsider (m)
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50 + 0,20
1,50 + 0,20
1,50 + 0,20
Akseltype / antal navbolte
boggie
2 x 100 / 8
boggie
2 x 100 / 8
boggie
2 x 100 / 8
boggie
2 x 100 / 10
boggie
2 x 130 / 10
boggie
2 x 130 / 10
boggie
2 x 130 / 10
ta. à bielles
2 x 130 / 10
tandem
2 x 150 / 10
tandem
2 x 150 / 10
tridem
3 x 130 / 10
Bremser, Ø x bredde (mm)
350 x 90
400 x 80
400 x 80
400 x 80
400 x 80
400 x 80
400 x 80
400 x 80
406 x 120
406 x 120
400 x 80
Totalvægt (kg)
18.300
19.970
21.140
21.170
22.390
22.710
23.970
25.900
28.650
28.960
31.750
Egenvægt standard (kg)
5.490
6.330
6.460
6.450
6.630
7.000
7.900
7.900
8.420
8.800
10.400
53D24
53D27
18
18 (vej)
21 (mark)
29S04
34S05
39S07
42S09
Volumen (m )
2,0
2,3
2,6
3,3
Ladlængde (m)
2,86
3,38
3,90
4,16
Ladbredde (m)
1,69
1,69
1,69
1,99
Ladsidehøjde (m)
0,40
0,40
0,40
0,40
Akseltype
Akseldimension
ADR
70x1500-6G
ADR
70x1500-6G
ADR
70x1500-6G
ADR
90x1600-8G
300 x 60
300 x 60
300 x 60
350 x 90
3.900
5.000
6.140
9.000
900
1.000
1.140
2.000
Model
TP
Lasteevne (T)
Volumen (m3)
11,0
11,0
Ladlængde (m)
5,30
5,30
2,30 / 1,00
2,30 / 1,00
1,00
1,00
Akseltype / antal navbolte
boggie
2 x 131 / 10
boggie
2 x 150 / 10
Bremser, Ø x bredde (mm)
400 x 80
406 x 140
Totalvægt (kg)
24.000
24.000
Egenvægt standard (kg))
5.980
6.180
Ladbredde top /
Ladbredde bund (m)
Sidehøjde (m)
S 32 Produktkatalog Leboulch
Model
3
EVII
GOLD XXL
3
ENTREPRENØRVOGNE
GOLD XL
Model
Bremser, Ø x bredde (mm)
Totalvægt (kg)
Egenvægt standard (kg)
LANDBRUGSVOGNE
52S16
LANDBRUGSVOGNE
46S15
3
LANDBRUGSVOGNE
46S14
Model
37S06
42S08
42S09
43S11
51S13
51S15
59S17
Volumen (m - til underkant af slamport)
6,55
7,48
8,48
10,05
11,96
14,32
16,38
Volumen (m - til top af spredevalse)
7,22
8,14
9,26
10,89
12,81
15,38
17,44
Ladlængde (m)
3,65
4,15
4,15
4,30
5,10
5,10
5,90
Model
3
1,70 / 1,30
1,70 / 1,30
1,91 / 1,50
1,91 / 1,50
1,91 / 1,50
1,91 / 1,50
1,30 / 0,85
1,30 / 0,85
1,45 / 1,00
1,55 / 1,00
1,55 / 1,00
1,85 / 1,25
1,85 / 1,25
Diameter / højde på spredevalser (m)
0,82 / 1,47
0,82 / 1,47
0,82 / 1,62
0,90 / 1,86
0,90 / 1,86
0,90 / 2,16
0,90 / 2,16
70 / 8 /
350 x 60
70 / 8 /
350 x 60
80 / 8 /
400 x 80
90 / 10 /
400 x 80
100 / 10 /
400 x 80
130 / 10 /
406 x 120
150 / 10 /
406 x 120
Totalvægt (kg)
7.600
8.300
9.300
10.700
12.100
13.620
15.150
Egenvægt standard (kg)
2.600
2.800
3.300
3.800
4.200
4.680
5.210
46S11
46S13
54S13
54S15
54S17
62S19
62D21
70D24
Volumen (m - til underkant af slamport)
10,96
12,79
12,97
15,12
16,66
19,30
20,19
23,15
Volumen (m3 - til top af spredevalse)
11,76
13,75
13,77
16,08
17,77
20,42
21,46
24,42
Ladlængde (m)
4,60
4,60
5,40
5,40
5,40
6,20
6,20
7,00
Ladbredde (top / bund) (m)
1,98 / 1,50
1,98 / 1,50
1,98 / 1,50
1,98 / 1,50
1,98 / 1,50
1,98 / 1,50
1,98 / 1,50
1,98 / 1,50
Rammehøjde fra bund / sidehøjde (m)
1,36 / 1,00
1,36 / 1,20
1,36 / 1,00
1,66 / 1,20
1,79 / 1,40
1,79 / 1,40
1,96 / 1,60
1,96 / 1,60
Diameter / højde på spredevalser (m)
0,90 / 1,66
0,90 / 1,96
0,90 / 1,66
0,90 / 1,96
0,90 / 2,10
0,90 / 2,10
0,90 / 2,26
0,90 / 2,26
Akseldimension /
bremser, Ø x bredde (mm)
90 /
400 x 80
90 /
400 x 80
130 /
406 x 120
130 /
406 x 120
120 /
406 x 140
120 /
406 x 140
ta. à bielles
2 x 130 /
400 x 80
ta. à bielles
2 x 130 /
400 x 80
Totalvægt (kg)
10.230
10.230
12.000
12.000
14.610
15.840
21.000
24.000
Egenvægt standard (kg)
5.000
5.000
5.300
5.300
5.510
5.900
7.600
8.090
52D15
59D17
66D19
73D21
Volumen (m3)
16,2
18,1
20,1
22,0
Ladlængde (m)
5,20
5,90
6,60
7,30
2,10 / 2,00
2,10 / 2,00
2,10 / 2,00
2,10 / 2,00
1,10
1,10
1,10
1,10
Akseltype (10 navbolte per hjul)
boggie
2 x 100
boggie
2 x 130
boggie
2 x 130
ta. à bielles
2 x 150
Bremser, Ø x bredde (mm)
400 x 80
400 x 80
400 x 80
406 x 120
Totalvægt (kg)
20.740
22.400
23.900
28.130
Egenvægt standard (kg)
7.740
8.400
8.650
9.930
Akseltype / antal navbolte per hjul /
bremser, Ø x bredde (mm)
Model
STALDGØDNINGSSPREDER
3
STALDGØDNINGSSPREDER
Model
S 33 Produktkatalog Leboulch
Ladbredde (top / bund) (m)
Sidehøjde (m)
EVOLUPRO
1,70 / 1,30
GOLIATH
Ladbredde (top / bund) (m)
Rammehøjde fra bund / sidehøjde (m)
HVS
STALDGØDNINGSSPREDER
3
60S09
80S10
80D11
80D16
100D16
6 x 2,40
8 x 2,40
8 x 2,40
8 x 2,40
10 x 2,40
Højde til vognbund med
standardmonterede hjul (m)
0,97
1,20
1
1,12
1,12
Akseldimension / antal navbolte per hjul
70 - 6
90 - 8
tandem
2 x 70 - 6
tandem
2 x 90 - 8
tandem
2 x 90 - 8
300 / 60
350 / 60
300 / 60
350 / 60
350 / 60
8,4
9,9
10,2
15,1
15,1
400/60x15.5 14 PR
295/60R22.5
regum.
11.5/80x15.3 14 PR
295/60R22.5
regum.
295/60R22.5
regum.
80D11
80D12
80D13
100D13
80D16
100D16
80D18
100D18
8 x 2,40
8 x 2,40
8 x 2,40
10 x 2,40
8 x 2,40
10 x 2,40
8 x 2,40
10 x 2,40
1,08
1,15
1,18
1,18
1,35
1,35
1,35
1,35
Akseldimension / antal navbolte per hjul
70 / 70 - 6
70 / 70 - 6
80 / 80 - 6
80 / 80 - 6
90 / 90 - 8
90 / 90 - 8
100 / 100
-8
100 / 100
-8
Bremser, diameter x bredde (mm)
300 / 60
300 / 60
300 / 60
300 / 60
350 / 60
350 / 60
400 / 80
400 / 80
10,10
11,70
12,65
12,65
15,8
15,8
17,8
17,8
11.5/80x15.3 14 PR
295/60R22.5 R
regum.
295/60R22.5
regum.
295/60R22.5
regum.
385/65R22.5
regum.
385/65R22.5
regum.
385/65R22.5
regum.
385/65R22.5
regum.
100T17
100T20
120T20
100T24
120T24
80D11
80D16
10 x 2,40
10 x 2,40
12 x 2,40
10 x 2,40
12 x 2,40
8 x 2,40
1,16
1,28
1,28
1,26
1,26
Akseldimension (for / bag) (mm)
Antal navbolte per hjul
70 / 2 x 70
6
80 / 2 x 80
8
80 / 2 x 80
8
100 / 2 x 100
8
100 / 2 x 100
8
Bremser, diameter x bredde (mm)
300 / 60
350 / 60
350 / 60
400 / 80
400 / 80
16,10
19,10
19,10
23,75
23,75
Standardmonterede dæk
400/60x15.5
385/65R22.5
regum.
385/65R22.5
regum.
385/65R22.5
regum.
385/65R22.5
regum.
Affjedring for / affjedring bag
halv tandem /
tandem
halv tandem /
tandem
halv tandem /
tandem
halv tandem /
tandem
4 bagerste
4 bagerste
4 bagerste
2 forreste
4 bagerste
Højde til vognbund med
standardmonterede hjul (m)
Totalvægt (T)
Standardmonterede dæk
Model
Laddimension (L x B) + 1,5 m som høst
hækkene rækker ud over for- og bagende
HAUSWIRTH
Højde til vognbund med
standardmonterede hjul (m)
Totalvægt (T)
Hydraulisk driftsbremse på hjul
300 / 60
300 / 60
6
6
11.5/80x15.3
12 PR
12.5/80x15.3
14 PR
100D16
80D17
100T19
120T25
8 x 2,40
10 x 2,40
8 x 2,40
10 x 2,40
12 x 2,40
1,00
1,12
1,12
1,35
1,28
1,26
2 x 70
6
2 x 90
8
2 x 90
8
2 x 90
8
80 / 2 x 80
8
100 / 2 x 100
8
300 / 60
350 / 60
350 / 60
350 / 60
350 / 60
400 / 80
10,9
15,5
15,5
16,4
19,0
25,0
11.5/80x15.3
14 PR
295/60R22.5
regum.
295/60R22.5
regum.
385/65R22
regum.
385/65R22
regum.
385/65R22
regum.
halv tandem /
tandem
tandem
tandem
tandem
nej
halv tandem /
tandem
halv tandem /
tandem
2 forreste
4 bagerste
4 hjul
4 hjul
4 hjul
4 roues
4 bagerste
2 forreste
4 bagerste
HAUSWIRTH
Bremser, diameter x bredde (mm)
Totalvægt (T)
Standardmonterede dæk
MED FAST TRÆKSTANG
S 34 Produktkatalog Leboulch
MASKINTRAILERE
70
MED DREJESKAMMEL
MASKINTRAILERE
HAUSWIRTH
Laddimension (L x B) + 1,5 m som høst
hækkene rækker ud over for- og bagende
70
Akseldimension bag (mm)
MED DREJESKAMMEL
Model
6 x 2,40
Laddimension (L x B) + 1,5 m som høst
hækkene rækker ud over for- og bagende
2-AKSLEDE HALMVOGNE
Standardmonterede dæk
5 x 2,40
HAUSWIRTH
Totalvægt (T)
60S06
HALMVOGNE MED FAST TRÆKSTANG
Bremser, diameter x bredde (mm)
50S06
Model
MED DREJESKAMMEL
HAUSWIRTH
Laddimension (L x B) + 1,5 m som høst
hækkene rækker ud over for- og bagende
3-AKSLEDE HALMVOGNE
Model
6350S
8050D
10050D
8/9
12 / 13
13 / 14
14 / 15
5,25 x 2,23
x 2,00
6,35 x 2,23
x 2,00
8,05 x 2,23
x 2,00
10,05 x
2,23 x 2,00
2,12
0,78
2,12
0,78
2,12
0,78
2,12
0,78
Højde på ladside - højde til ladbund (m)
1,50 - 0,63
1,50 - 0,73
1,50 - 0,80
1,50 - 0,80
Dimensioner på affjedret læsserampe
længde x bredde (m)
1,35 x 2,29
1,35 x 2,29
1,35 x 2,29
1,35 x 2,29
80 - 8
80 - 8
tandem
2 x 90 - 8
tandem
2 x 90 - 8
7,1
9,6
15,0
16,8
15/55-17 14 PR
385/65R22.5
regum.
13/65x18
16 PR
340/65R18
nye
5250S
6350S
8050D
10050D
8/9
12 /13
13 / 14
14 / 15
5,25 x 2,23
x 2,00
6,35 x 2,23
x 2,00
8,05 x 2,23
x 2,00
10,05 x
2,45 x 2,00
2,12
0,78
2,12
0,78
2,12
0,78
2,12
0,78
Højde på ladside - højde til ladbund (m)
1,50 - 0,63
1,50 - 0,63
1,50 - 0,71
1,50 - 0,71
Akseldimension - antal navbolte per hjul
90 - 8
90 - 8
2 x 90 - 8
2 x 90 - 8
7,1
9,6
15
17,5
15/55-17
14 PR
385/65R22.5
regum.
13/65x18
16 PR
340/65R18
nye
Antal dyr
DYETRANSPORTVOGN
Indvendige dimensioner ( L x B x H (m)
Bredde på de to bagerste fløjdøre Bredde på dør i siden (m)
Akseldimension - antal navbolte per hjul
Totalvægt (T)
Standardmonterede dæk
Antal dyr
Indvendige dimensioner ( L x B x H (m)
Bredde på de to bagerste fløjdøre Bredde på dør i siden (m)
Totlvægt (T)
Standardmonterede dæk
S 35 Produktkatalog Leboulch
(5,25)
(6,35-1)
(8,05)
(10,05)
TRIMAX -S
HÆVE / SÆNKBAR DYRETRANSPORTVOGN
Model
TRIMAX -P
5250S
Model
Kvalitet og tradition !
Route de Guernanville, 27330 LA VIEILLE LYRE - FRANCE
tel : +33 (0)2 32 30 67 47 - fax : +33 (0)2 32 30 59 93
[email protected]
www.leboulch.com
GROUPE JOSKIN