Middelfart Ungdomsskole pr

Kontaktoplysninger for Vejlby Toften
Opdateret september 2014
Afdelingsbestyrelsen:
Udlån og spørgsmål vedr. fælleshuset:
Heidi Kempel Hansen
VT 20
tlf. 2614 6115
Benny Jensen
VT 113
tlf. 2018 6115
Benny Konrad
VT 250
tlf. 7170 4297
Else Vinther Olsen
VT 236
tlf. 5122 0133
Thomas Simonsen
VT 39
tlf. 4161 4242
Else Vinther Olsen
tlf. 5122 0133
Udlejning af gæsteværelser
Thomas Simonsen
tlf. 4161 4242
Reservering og nøgleudlevering til
beboerlokaler over vaskehuse:
Nr. 92:
Suppleanter:
Marianne Iversen
VT 358
tlf. 4134 1506
Pernille Terpling
VT 59
tlf. 2398 2087
Renoveringsudvalg:
Per Christensen
VT 78
Per Knudsen
VT 108
tlf. 8621 3042
Lone Nielsen
VT 107
tlf. 3142 2537
Joan Mogensen
VT 123
tlf. 8621 5019
Michael Dyhr
VT 290
tlf. 6178 7595
Stine Nielsen
VT 290
tlf. 6171 7595
Benny Konrad
VT 250
tlf. 7170 4297
Nr. 117:
Storskrald:
Faria Nawzira
VT 169
tlf. 8622 8280
Grundejerforeningen:
Jens Kvorning
VT 123
tlf. 8621 5019
Nr. 192
Inspektør:
Per Sørensen
Tranekærparken 1
tlf. 8621 2633
Træffetid: Mandag-fredag kl. 08.00-09.00
Kontoret
Vejlby Toften 2
tlf. 8621 1643
Træffetid: Mandag-fredag kl. 08.30-09.00
Ole Poulsen
Solkrogen 1
tlf. 8622 0174
Finn Mortensen
Tværmarksvej 69
tlf. 8621 6250
Mikkel Sortstjerne
Kroghsgade 6, st.
tlf. 2759 5285
Varmemestre:
Kun ved uopsættelige henvendelser uden for arbejdstiden må varmemestrenes privatnumre benyttes.
Afdelingsbestyrelsen kan træffes i fælleshuset den 2. torsdag
i hver måned kl. 18.30 – 19.00.
Se også afdelingsbestyrelsens hjemmeside, www.vejlby-toften.dk, hvor du kan du
finde en masse relevant information.