Værdistrømsanalyse Beskrivelse og effekt En

Emhætte
Brugsvejledning
VÆGMODELLER
3240 - 3261 - 3262 - 3263 - 3280 - 3330
INTRODUKTION TIL PRODUKTET
1
1
2
2
3
6
5
6
3
4
5
6
4
3
5
262
400
420
495,520
Min 760 Max 1140
Min 640 Max 1220
64
0,6
75
280
460
360
20
415,440
250
20 80
Min 820 Max 1200
80 20
25
250
20
400
80 20
400
4
400
262
250
262
1
2
390
500
598,698,798
598,898
410
,898
3240
3261
598,8
480
98
3262
1
1
2
1
2
2
6
6
5
3
4
3
5
3
5
4
4
80 25
400
20
Min 850 Max 1230
400
360
280
3263
598,798,89
490
80 20
390
500
8
598-798-89
250
450
425
485
480
Min 670 / Max1047
20
20
400
262
Min 640 Max 1020
20
259
80
400
250
262
260
410
8
3280
1) Inder skorsten
2) Ydre skorsten
3) Kontrolpanel
515
898
4) Belysning
5) Aluminium filtre
6) Front glas
2
3330
SIKKKERHEDSFORANSTALTNINGER
derpå.
* Filtermaterialer, som ikke er
modstandsdygtige over for flammer,
må ikke anvendes i stedet for
filtre.
*Produktet må ikke anvendes uden
aluminiumfilter. filtre må ikke fjernes,
når produktet er tændt.
* I tilfælde af flammer skal du slukke
for strømmen til produktet og
komfuret. (sluk for strømmen
til produktet ved at tage det ud af
stikket).
*Produktet kan udgøre en brandrisiko,
h v i s d e t i k ke r e n g ø r e s m e d
mellemrum.
*Sluk for strømmen til produktet før
vedligeholdelse. (sluk for strømmen til
produktet ved at tage
det ud af stikket).
*Når emhætten og apparater, der
bruger anden energi end elektricitet,
betjenes på samme tid,
bør det negative tryk i rummet ikke
være mere end 4 pa (4 x 10 bar)
*Hvis der er et apparat, der bruger
brændstof eller luftformigt brændstof,
på samme sted som din
emhætte, bør dette apparats
udblæsning isoleres helt, og apparatet
bør være af den hermetiske
type.
*Når en l u f t kanal forbindes til
produktet, skal du anvende med en
diameter på 150mm eller
120mm. Lufkanalen skal være så kort
som mulig og med så få bøjninger som
muligt.
*Denne emhætte er produceret for
almindelig brug i privat husholdning.
*Produktet bruger 220-240
Volt~50Hz.
*Produktet skal bruges med en jordet
stikkontakt.
*Dette produkt skal installeres af en
autoriseret montør.
* Installation og reparation foretaget
af ukyndige kan medføre forringet
ydeevne, beskadige produktet og
uheld.
*Strømforsyningskablet må ikke
komme i klemme under montage.
Forbindelseskablerne til apparatet må
ikke placeres i i nærheden af komfurer,
da det kan forårsage brand hvis
kablerne smelter.
*Sæt ikke stikket i stikkontakten før
installation af produktet er fuldført.
*Placer stikket et lettilgængeligt sted,
så du kan hive den ud i tilfælde af fare.
*Rør ikke lamperne når de har været
tændt i lang tid. Lamperne kan skade
din hånd, da de vil blive varme.
*Sæt låget på gryder, pander osv. før
du fjerner dem fra kogepladen.
* Stil ikke opvarmet olie på komfuret.
Kogegrej med opvarmet olie i kan gå
op i flammer af sig selv.
*Vær opmærksom på gardiner og
lignende under tilberedelse af mad,
såsom stegning, da olien kan blusse
op.
*Sørg for at skifte filtrene, som det er
angivet. Filtre, som ikke skiftes iht.
anvisningerne, risikerer at forårsage
en brand pga. olie, som har samlet sig
3
*Hold pakningsmaterialerne væk fra
børn, da de kan være farlige for dem.
*Sørg for, at børn ikke leger med
produktet. Børn må heller ikke
anvende produktet.
*Hvis strømforsyningskablet bliver
beskadiget, skal det udskiftes af
producenten eller dennes
serviceforhandler eller af en person,
som er specialist på samme niveau, for
at forhindre en farlig situation.
*I tilfælde af flammer skal du slukke for
strømmen til emhætten og
apparaterne og dække flammen. Brug
aldrig vand til at slukke ilden.
Anvend en “MAX 6 A” sikring i din
emhætte som sikkerhed.
”NB: Nogle dele kan blive meget varme under madlavning.”
”Dette apparat er ikke beregnet til børn eller personer med nedsatte
psykiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og
viden, med mindre de er blevet vejledt eller instrueret.”
Advarsel om fragt og transport
*Alle materialerne, der er anvendt til emballering af produktet, er velegnede til
genbrug.
*Følg anvisningerne på produktets kasse under transport.
*Hold fast i grebene på siden af kassen for at bære produktet.
Hvis du behøver transport:
*Behold den originale kasse.
*Bær produktet i den originale kasse; følg anvisningerne på produktets kasse.
Hvis du ikke har den originale kasse:
*Anbring ikke tunge materialer på emhætten.
*Undgå voldsomme slag på den eksterne overflade.
*Pak produktet, så du undgår skade
Installation. Tag apparatet ud af kassen
*Tjek, at produktet er i orden.
*Skader under transport og mangler skal øjeblikkeligt rapporteres til personen
med ansvaret for transporten.
*Hvis du bemærker nogen skade, bedes du rapportere dette til sælgeren.
Lad ikke børn lege med emballeringsmaterialet!!
4
Standard tilbehør
Standard Tilbehør
Plastik aftræksstuds (Figur 1)
Produktets anbringelse
Efter installation af produktet skal afstanden mellem
emhætten og elektrisk komfur være mindst 65 cm og
gaskomfur mindst 75cm (Figur 2)
Elektriskkomfur 45-65 cm
Gaskomfur 65-75 cm
75 cm 65 cm
Figur 2
Installation. Tag apparatet ud af kassen
*Tjek, at produktet er i orden.
*Skader under transport og mangler skal øjeblikkeligt rapporteres til personen
med ansvaret for transporten.
*Hvis du bemærker nogen skade, bedes du rapportere dette til sælgeren.
Lad ikke børn lege med emballeringsmaterialet!!
5
Montering af emhætten på væg
Der medfølger 2 ophængningsskabeloner til
montering af produktet. Disse skabeloner er hver
forsynet med monterings-sæt. Monter disse
skabeloner fast i M5 hullerne sammen med M5 x 35
skruer. (Figur 3)
Figur 3
M5 x 35 Ysb
Skrue
Vinkel Beslag
Montering af aftræksstudsen
Aftræksstudsen monteres på toppen af emhætten med to stk.
3,5x9,5 skruer. (Figur 4)
3,5 x 9,5 RYSB
Skrue
Boring af monteringshuller
Fastsæt ophængningsskabelonen på væggen hvor
emhætten skal hænge og bor huller i punkt A, B, C, D med
Ø10mm bor.Husk at tage hensyn til højden på skorstenen
og brug Ø6 mm bor til ophængningsbeslaget til
skorstenen. (Figur 5)
Figur 4
Ø 10 mm
Ø 6 mm
ADVARSEL: Vær opmærksom på hullernes størrelse som
skal bruges til ophængning af emhætten.
I tilfælde af at hullerne ikke bores som anvist vil emhætten
ikke kunne opsættes korrekt.
Figur 5
6
Rawplugs
Sæt Ø10 mm rawplugs i hullerne A, B, C, D. Brug
Ø6 mm rawplugs i hullerne E, F. (Figur 6)
E
Huller til skorsten
montering
Ø 6 mm
F
A
Huller til emhætte
montering
Ø 10 mm
B
D
C
Figure 6
10 mm Plastic 6 mm Plastic
Rawplug
Rawplug
Skorsten beslag
Bor huller i væggen med en Ø6 mm boremaskine.
Monter skorstensbeslaget med 3,9 x 22 YSB
skruer.Bor huller i væggen ved hjælp af en Ø10 mm
boremaskine. Monter 2 stk. 5,5x 60 YSB skruer i
punkterne A og B.Lad der blive en afstand på 0,5 cm
til loftet. (Figur 7)
E
F
A
D
B
C
Figur 7
5,5 x 60 Ysb
Skrue
7
3,9 x 22 Ysb
Skrue
Placering af emhætten på væg
Løft emhætten så de to vinkelbeslag går hen
over de 2 skruer ved punkt A og B. (Figur 8)
E
F
A
B
Figur 8
Fastgørelse af vinkelbeslagene
Fastgør skruerne efter at have hængt emhætten
op. Du kan justere højde på emhætten ved at
skrue på M5x35 YSB skruerne. Figur 9
E
F
A
Note: Hvis emhætten hænger skævt, kan du via
M5 skruerne justere det, så det hænger lige.
B
Figur 9
Fastgørelse af skruerne
Fastgør emhætten til væggen fra punkt C, D
med 5,5x 60 YSB skruer for at sikrer dig at dit
produkt er korrekt monteret. Figur 10
C-D
Figur 10
8
Montering af fleksibelt aluminiumrør
Tilslut flexslangen på emhættens luftudgang og videre til
køkkenets luftafgang.Vær opmærksom på at flexslangen
ikke hopper af apparatet mens den bruges på maksimalt
Figur 11
luftstrøms niveau. (Figur 11)
Fastgørelse af ydreskorsten
Placer inderskorsten i den ydre skorsten.
Placer skorstenen på emhætten og skub
nedad. Sikre dig at skorstenen falder på plads
(Figur 12)
E
F
Ydre
Skorstens
Rør
F
Figur 12
Fastgørelse af inderskorsten
Træk inderskorstenen op, juster hullerne og
fastgør vha. 3,5 x 9,5 forniklede skruer som
vist på (Figur 13)
Internal
chimney
E
F
Figur 13
3,5 x 9,5 RYSB
Skrue
Note:Efter montering af emhætten er fuldført bedes du tjekke alle
forbindelser, før du starter emhætten.Fjern det beskyttende folie på
produktet.
9
Udskiftning af pærer
Sluk for strømmen til emhætten. Tag aluminiumfiltret ud. Tag den brugte pære
ud og udskift den med en ny af samme slags.(Vent venligst til pærerne er kølet af,
da de kan skade dine hænder.)
Udskiftning af 50W og 35W halogenpærer
Sæt en finger bag på lampefatningen og pres den
forsigtig ned ad, derefter drej den en smule mod
urets retning og tag den ud. Figur 14
Figure 14
Udskiftning af 20W halogenpærer
Fjern glasset, der dækker for pæren, med noget, der
ikke ridser overfladen på produktet (se figuren).
Tag den brugte pære ud ved at trække ned i den og
udskift den med en ny. Fig. 15
Udskiftning af pære
Hiv strømledningen til emhætten ud
1W LED LYS (Figur 16)
*Åben kantsug pladen (ikke alle modeller)
*Tag aluminium filtret ud.
*Pil kablerne fra til LED lamperne.
*Tryk på bunden af lyset for at fjerne dem
*Fjern tapen mellem pæren og emhætten
*Fjern det beskyttende folie på pæren før du isætter
det.
Figure 15
Figure 16
Følg nedenstående instruktioner for at udskifte
lysstofrøret/fluorescentlys
a-Åben kantsug glasset
B
A
C
b-Skru metal låget af til lyset
1
c-Fjern metal låget, skru nu plastik lampen ud
d-Hiv stikket ud til emhætten og tag lysstofrøret ud og
udskift det med ny.
D
2
10
Produktets funktioner
Emhætten kan anvendes med eller uden aftræk til det fri.
Anvendelse med luftkanal
Produktet skal sluttes til en luftkanal, som vil føre luften ud under brug af
emhætte. For at opnå
den bedste ydeevne skal du sørge for, at rørsystemet følger den korteste vej mht.
tilslutning til luftkanalen. Produktet er fremstillet med henblik på anvendelse sammen med
aftræk til det fri.
Bemærk!!! Produktets udløb må ikke sluttes til andre kanaler med anden
røg.
Aktiv Kulfilter
Aktiv kulfilter bruges i køkkener hvor det ikke er muligt med udtræk til det fri
(Recirkulation). Dette tilbehør kan købes hos autoriserede forhandlere.
Anvendelse af kulfilter
Produktet kan anvendes sammen med to typer af kulfiltre. Du vil se følgende
information om anvendelse af kulfiltre. Før installation eller udskiftning af
kulfilter skal du først slukke for strømmen til produktet. Kulfiltret skal udskiftes
med et nyt med 3-5 måneders mellemrum, fordi det anvendes i køkkener uden
røgkanal. Kulfiltret må ikke vaskes.
Fedtfiltre bør installeres på produktet, selv når der ikke anvendes kulfilter.
Produktet må ikke anvendes uden fedtfilter.
Udskiftning af kulfilter
Produktet skal udstyres med 2 kulfiltre.
Kulfiltret installeres ved at anbringe det på motorens tilslutningskanaler og dreje
det med uret.
Kulfiltret tages ud ved at dreje mod uret. (Figur 17)
Figure 17
Udskiftning af aluminiumkulfilter
Fjern aktiv kulfiltret ved at trække det hen mod dig og holde fast i grebet. Figur 18
Figure 18
11
Betjening af 3 hastigheder
Valg af hastighed
Produktet har 3 ventilationshastigheder. Du kan vælge ventilationsniveau lavmiddel-høj alt efter den damp, din madlavning frembringer. Motoren startes
ved at trykke på kontrolknappen på frontpanelet. Modeller med elektronisk
fjernbetjening har automatisk timer.
Når du trykker på knappen i mere end 2 sekunder, tænder du for
timerfunktionen i 15 minutter. Når der er tændt for timeren, sender displayet et signal, som automatisk
slukker for motoren
15 minutter efter. Anvend venligst komfuret og produktet på samme tid for at
muliggøre cirkulation. Dermed påvirkes luftudsugningskraften positivt. Vi
anbefaler, at du anvender dit produkt i få minutter efter endt madlavning, så
resten af lugten og dampen absorberes.
2nd Speed
3rd Speed
Lamp Button
Belysning
Emhætten har 2 lamper og en lampeknap til betjening af belysningen. Tryk på
lampeknappen for at betjene belysningen.
Rengøring af aluminiumfiltre
Filtrene skal rengøres når “C “ signalet fremkommer på displayet eller (iht. brug)
med 2-3 ugersmellemrum. Du fjerner ”C ” signalet igen, når filtrene er blevet
rengjort og sat på igen, ved at tryk-ke på ( ) knappen i mere end 3 sekunder (når
produktet står i slukket position). Bogstavet ”E” vil fremkomme på displayet, og
produktet vil fungere som normalt. Hvis du gerne vil fortsætte med at anvende
produktet uden at fjerne ”C ” signalet, vil aktiv hastighed fremkomme i 1 sekund,
når du trykker på knappen ( ). Dernæst vil ”C ” signalet fremkomme én gang til,
og motoren vil fortsætte.
Bemærk: ”C” signalet vil fremkomme, når produktet har været anvendt i 60
timer
NOTE: “C” signal will appear after you use the product for 60 hours.
12
Betjening af 5 hastigheder
Fjern det beskyttende folie på det rustfri produkt efter installation.
Emhætten har 5 sugetrin. Alt efter hvor kraftig mados og lugt madtilberedningen
giver, tændes der for lav-, normal,- og kraftig hastigheds kategori. Motoren
tændes og slukkes ved at trykke på knappen on/off i fronten.
Hastigheden kan øges og reduceres ved at trykke på henholdsvis – og +
knapperne. Alle digitale modeller er udstyret med TIMER-funktion. Ved tryk på
denne tast , vil displayet nu blinke, og efter 15 min. går motoren automatisk ud.
Det vil stadig være muligt at skifte suge niveauet selvom om timeren er aktiveret,
da denne ikke påvirkes. Ligesådan gælder det for tænd og sluk af lyset . Hvis
motoren slukkes ved at trykke på ON/OFF knappen eller TIMER knappen
deaktiveres timeren.
Turbo funktion
Sugetrin 5 er turbo funktion. Denne trin er max niveau og anbefales til brug ved
tilberedning af stærk lugtende mados. Turbo funktion regulerer selv ned til niveau
2 efter 10 min.Anvend venligst komfuret og produktet på samme tid for at
muliggøre cirkulation. Dermed påvirkes luftudsugningskraften positivt. Vi
anbefaler, at du anvender dit produkt i få minutter efter endt madlavning, så
resten af lugten og dampen absorberes.
Belysning
Tryk på lys knappen for at betjene belysningen.
Rengøring af aluminiumfiltre
Filtrene skal rengøres når “C “ signalet fremkommer på displayet eller (iht. brug)
med 2-3 ugersmellemrum. Du fjerner ”C ” signalet igen, når filtrene er blevet
rengjort og sat på igen, ved at trykke på ( ) knappen i mere end 3 sekunder
(motor skal være slukket imedens). Bogstavet ”E” vil fremkomme på displayet,
og produktet vil fungere som normalt. Hvis du gerne vil fortsætte med at
anvende produktet uden at fjerne ”C ” signalet, vil ”C” fremkomme i 1 sekund,
når du trykker på ( ) og motoren vil fortsætte.
Bemærk: ”C” signalet vil fremkomme, når produktet har været anvendt i 60
timer
13
Anvendelse af dekorationslys (model 3131)
Når apparatet er tændt vil det blå lampe på frontpanelet lyse. For at slukke lyset skal du
holde knappen til lyset nede i 5 sekunder. Du skal holde knappen nede i 5 sekunder for at
tænde det blå lys igen.
5 Speed LCD betjeningspanel
ON/OFF knappen:
Tænder og slukker motoren. Start hastigheden for motoren er niveau 2.
V- knappen:
Hastigheds reduktions knappen. Hastigheden kan reduceres ned til niveau 1. Vedvarende
tryk på knappen reducer hastigheden med et niveau for hvert halve sekund.
V+ knappen:
Hastigheds forøgelses knappen. Hastigheden kan forøges med 5trin. Vedvarende tryk på
knappen forøger hastigheden med 1 niveau for hvert halve sekund.
Når emhætten kører på niveau 5, bliver den ved i 15 min hvorefter den reduceres
automatisk ned til niveau 2. Niveau 5 er turbo hastigheden.
TMR knappen:
Betjeningsknappen for at tilbage indstille hvad tid timeren skal starte. Hvert tryk
nedsætter tiden med 1 min., vedvarende tryk accelerer hastigheden.
TMR knappen:
Betjeningsknappen for at indstille hvad tid timeren skal starte. Hvert tryk fremsætter tiden
med 1 min., vedvarende tryk accelerer hastigheden.
Hvis emhætten skal slukke på et bestemt tidspunkt:
Hvis timeren (TMR-knapperne) indstilles mens motoren er tændt, slukker emhætten når
tiden er udløbet, fx slukker motoren, lamperne går ud og motoren vil summe i 5
sekunder.
Alarm timer:
Hvis timeren indstilles mens motoren er slukket (TMR- knapperne), går alarmen i gang
efter tiden er udløbet, og den vil bippe i 15 sekunder; motoren slukker ikke og lyset går ikke
ud, selvom motoren var startet eller lamperne var tændt mens alarmen blev indstillet
UR:
Uret viser konstant den indstillede tid. De to prikker mellem tallene blinker for hvert
sekund. For at indstille tiden, holdes L+( ) og L- ( ) knapperne nede i 2 sek. Tallene
blinker i 5 sekunder.Mens tallene blinker kan tiden indstilles ved a trykke på L+ ( ) eller L(
) ved at køre tiden frem og tilbage, skiftevis. Uret vil blinke efter strømmen bliver
afbrudt, indtil der trykkes på en tilfældig knap. Uret Indstilles mens tallene blinker ved brug
af knapperne L+ eller L-.(Indstillingen bliver nulstillet i tilfælde af strømafbrydelse)
Filter advarsel:
Filter rens indikatoren dukker op efter 60 timers brug af emhætten og blinker for hvert
sekund. Indikatoren kan nulstilles ved at holde on/off knapperne inde i 3 sekunder
Timer
step
Motor
on/off
14
Lamp
on/off
Programmerings mulighed
Programmering kan indstilles mens motoren og lyset er slukket samt timeren
ikke er reguleret.
1-Baggrundslys muligheder:
Displayet er altid tændt når den tilsættes strøm første gang (DEMO-program).
Hold + knappen (venstre-side) nede i 5 sekunder (hør'bip'lyd) og
baggrundslyset i displayet vil slukkes. Timeren, lyset og motoren må ikke være
aktiv for at kunne slukke/tænde demo programmet. Denne manøvre er
nødvendig for at kunne skifte farve i displayet.
Fabriks indstillinger (DEMO)-Program):
Baggrunds farve: Orange (rød %100, Grøn %10) Baggrundslys altid tændt..
2-Baggrundslys muligheder:
Baggrundslyset er altid på on. Hold + knappen nede i 5 sekunder (hør’bip’lyd)
mens motoren og lampen er slukket (f.eks. når emhætten ikke skal bruges) og
indstil således baggrundslyset slukkes. Hold + knappen nede i ca. 5 sek. for at
indstille baggrundslyset til at lyse konstant.
Blå (%)
Rød (%)
Grøn (%)
Farve
Lyse blå
Lyse grøn
Grøn
Blå
Lilla
Rød
Farveløst display
Orange
Tekniske Specifikationer
Strøm
Motor klasse
Klasse
220-240 V 50Hz
F
CLASS I
15
REMOTE CONTROL
A) Motor on/off
B) Speed down
C) Speed up
D) Switch lamps on/off
Vedligeholdelse
Vaskbart Aluminium Filter
*Sluk for strømmen før vedligeholdelse og
rengøring.
*Aluminiumfiltret holder fast på støvet og olien i
luften.
*Metalfiltret skal vaskes én gang om måneden
med varmt sæbevand
eller om muligt i opvaskemaskinen (60c).
*Tag aluminiumfiltret af ved at trykke på
låsestykkerne.
Vaskbart Aluminium
Filter
filtret må ikke sættes på igen, før det er tørt.
*Emhættens ydre overflader skal tørres af med en våd klud, som er mættet med
vand eller alkohol.
*Elektroniske dele må ikke komme i kontakt med vand eller lignende.
*Anvend inox produkter til rengøring og vedligeholdelse. Det vil give produktet en
længere levetid.
Advarsel: Aluminiumfiltre må vaskes i opvaskemaskinen.
Farven på aluminiumfiltre kan ændre sig efter adskillige vaske. Dette er normalt,
og det er ikke nødvendigt at skifte dem
Effektiv ventilation
For at sikre korrekt ventilation skal vinduerne i køkkenet holdes lukket.
Vigtig bemærkning
Vær venligst opmærksom, når produktet betjenes sammen med et produkt, som
betjenes ved hjælp af luft og brændstof (f.eks. ovn, vandvarmer osv., som
anvendes med gas, dieselbrændstof, kul eller træ), fordi emhætten kan påvirke
forbrændingen negativt, når den leder luft ud.
Denne advarsel gælder ikke for brug uden luftkanal.
16
Kontroller kulfilteret. Kulfilteret må under ikke
være tilstoppet. Under normaleomstændigheder
skal kulfiltret udskiftes ca. hver 3 måned.
Kontroller aftrækstudsen. Aftræksstudsen må ikke
være tilstoppet. Evt kontroller returspjældene
lukker og åbner korrekt.
Kontroller pærerne ikke er sprunget
Kontroller fedtfiltret. Fedtfilteret må ikke være
tilstoppet. Ved normale omstændigheder skal
fedtfilteret rengøres ca. 1 gang i måneden
Kontroller lys knappen står ON
Kontroller emhætten står på ON
Kontroller at der er strøm tilførsel til emhætten.
Strømmen skal være 220-240V
Emhætten suger ikke
Lampen virker ikke
Sugeevnen er lav
Luften kan ikke trænge igennem
(i tilfælde af ingen skorsten
Hvis produktet ikke virker:
Før du kontakter vores tekniske serviceafdeling:
Skal du sikre dig, at produktet er tilsluttet, og at sikringen og de elektriske
ledninger fungerer.Du må ikke foretage dig noget, som kan skade produktet.
Før du kontakter vores tekniske serviceafdeling, skal du tjekke emhætten iht.
tabel 1.Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte sælger eller anden
autoriseret serviceforhandler.
For at anvende produktet effektivt:
*Anvend aftræksrør med en diameter på 150/120mm og så få bøjninger som
muligt i forbindelse med tilslutning.
• Vær opmærksom på aluminiumfiltrets rengøringsperioder og kulfiltrets
udskiftningsperioder.
• Anvend emhætten ved middelhastighed, hvis stor sugekraft ikke er
nødvendig.
• For at sikre korrekt ventilation skal vinduerne i køkkenet holdes lukket.
17
YELLOW/GREEN
BLUE
ELECTRONIC CIRCUIT
INPUT : 220 - 240 V AC / 50 Hz
FUSE
WHITE
WHITE
CONTROL PANEL
BROWN
CAPASITOR
BLACK
WHITE
BLUE
RED
BROWN
WHITE
WHITE
WHITE
CONTROL PANEL
FUSE
M
LAMP
5 µf /400 V
BLACK
BLUE
RED
M
LAMP
BROWN
YELLOW/GREEN
BLUE
ELECTRONIC CIRCUIT
INPUT : 220 - 240 V AC / 50 Hz
500 m³/h 3 Speed
800 m³/h 3 Speed
LAMP
BLACK
GREY
YELLOW
WHITE
BLUE
RED
BROWN
12 V
BLUE
ELECTRONIC CIRCUIT
INPUT : 220 - 240 V AC / 50 Hz
10
10
10
WHITE
N
M1
M2
CAP
M3
M4
LAMP
GREY
CAP
5µF
BROWN
YELLOW/GREEN
BLUE
BUTTON BOX
CONTROL PANEL
BROWN
YELLOW/GREEN
GREY
M5
WHITE
BLACK
WHITE
BLUE
RED
BROWN
FUSE
220 V
CONTROL PANEL
TRANSFORMER
M
CAPASITOR
WHITE
WHITE
WHITE
M
12 V
WHITE
LAMP
ELECTRONIC CIRCUIT
INPUT : 220 - 240 V AC / 50 Hz
800 m³/h 3 Speed -12V
800m³/h 5 Speed
LAMP
WHITE
M
ELECTRONIC CIRCUIT
INPUT : 220 - 240 V AC / 50 Hz
CAP
M1
N
M2
M5
M3
BROWN
YELLOW/GREEN
10
10
BLUE
10
ELECTRONIC CIRCUIT (FOR 5 SPEED)
INPUT : 220 - 240 V AC / 50 Hz
800m³/h 5 Speed LCD
800m³/h 5 Speed
(Fluorescent)
18
C1
5µF/400 V
CAP
BUTTON BOX
YELLOW/GREEN
BLUE
2XGREY
M4
LAMP
5µF
CAP
WHITE
BROWN
CONTROL PANEL
N
M1
M2
CAP
M3
M4
M 1~
RED
WHITE
WHITE
GREY
YELLOW
BLUE
BROWN
BUTTON BOX
CONTROL PANEL
BLACK
16 W
GREY
M5
WHITE
WHITE
WHITE
BLACK
GREY
YELLOW
WHITE
BLUE
RED
BROWN
www.jgnordic.com
Kontaktoplysninger
Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark
Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389