Sydafrika - Arcas Hunting

BO WAGNER SØRENSEN
CURRICULUM VITAE
Erhvervserfaring
2012-
2009-2010
2008-2009
2008-2008
2004-2007
2004-2006
2001-2003
1995-2001
1992-1995
1989-1992
Seniorforsker
LOKK, Landsforening af Kvindekrisecentre. Ansat på forskningsprojektet
”Voldsfortællinger og voldsforståelser: Et komparativt studie af voldsramte etnisk
danske kvinder og kvinder med etnisk minoritetsbaggrund”. Bevilling fra Det Frie
Forskningsråd, Samfund og Erhverv.
Lektor
Institut for Samfund og Globalisering, RUC. Ansat på forskningsprojektet ”Vold i
etniske minoritetsfamilier – en kvalitativ undersøgelse med fokus på
fremadrettede indsatser”, der er udbudt af Danner og TrygFonden.
Akademisk medarbejder
Studieadministrationen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU.
Freelancejournalist
Har skrevet til Weekendavisens sektioner Samfund og Ideer.
Lektor
Center for Ligestillingsforskning (CeLi), RUC. Ansat på EU-projektet ”Køn, etnicitet
og vejledning” samt projekter om fastholdelse af unge på erhvervsuddannelserne;
mænd i kvindefag; faderskab og mænds brug af barselsorlov.
Ekstern lektor
Kultur- og Sprogmødestudier, RUC.
Forskningslektor
Ansat ved Institut for Antropologi, KU, på forskningsrådsbevilling (SHF). Projekt
om det urbane Grønland.
Lektorvikar
Institut for Antropologi, KU. Koordinator af BA-tilvalgsfag i antropologi.
Museumsinspektør
Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, Nuuk. Forskningsstipendiat i tre måneder i
1994 på forskningsrådsbevilling (SHF). Projekt om kulturopfattelse og kulturel
identitet.
Ph.d.-stipendiat
Ansat ved Institut for Antropologi, KU, på forskningsrådsbevilling (SSF). Projekt
om vold i Grønland.
Faglige hverv
 Censor ved Europæisk og Almen Etnologi, Københavns Universitet (1998-2010); Censor
ved Afd. for Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet (1998-); Censor ved
Minoritetsstudier, Københavns Universitet (2001-)
 Næstformand i censorformandskabet ved Europæisk og Almen Etnologi, KU (1999-2006).
 Ph.d.-bedømmelsesudvalg og lektorbedømmelsesudvalg.
Redaktionsarbejde
 Publikationerne ”Unge med en twist – etnicitet, køn og uddannelsesvalg” (2006) og ”Køn,
etnicitet og vejledning. Erfaringer fra et projekt” (2007) under ansættelse på CeLi.
 Årsberetning og rapport fra museumskonference for det grønlandske museumsvæsen
under ansættelse som inspektør 1992-1995.
 I redaktionen af ”Tidsskriftet Antropologi” fra 2008. Gæsteredaktør 1991, 1999 og 2006.
 I redaktionen af Dansk Etnografisk Forenings tidsskrift ”Jordens Folk” 1995-99.
 I redaktionen af det grønlandske kunst- og kulturblad ”Neriusaaq” 1994-95.
Formidling
 Skrift: Videnskabelige og populærvidenskabelige artikler til antologier, tidsskrifter og aviser
siden 1990.
 Forfatter på Den Store Danske Encyklopædi under fagområderne eskimologi og
antropologi.
 Tale: Undervist på Københavns Universitet i 1986-1988 og 1995-2001, RUC 2004-2006
samt Folkeuniversitetet i København i perioden 1995-1997.
 Oplæg på konferencer og seminarer i indland og udland.
 Genstande: Udtænkt og tilrettelagt museumsudstillinger og lavet rundvisninger.
Konsulentarbejde og andet
 Referee på fagartikler samt projekter om grønlændere i Danmark.
 Konsulent og korrekturlæser på fagbøger.
 I referencegruppe på projekter om boligløse grønlændere i Danmark, udviklingshæmmede
grønlændere i Danmark, det urbane Grønland, etniske minoritetskvinder på krisecenter,
etniske minoritetsunges brug af højskoler, partnervold på arbejdspladsen (3F).
Uddannelse
1993
Ph.d. i antropologi fra Københavns Universitet.
1985
Mag.scient. i antropologi fra Københavns Universitet.
1978
Exam.art. i eskimologi fra Københavns Universitet.
Efteruddannelse/kurser
2011
Projektstyring – Niels Brock, København.
2009
Publicering af websider med Obvius CMS – afholdt af PUMA, KU.
2009
Internationalt område – introduktion til sagsbehandling og Fønix – afholdt af
Puma, KU.
2006
Projektledelse – arrangeret af DJØF i samarbejde med RUC.
Publikationer (boganmeldelser og avisartikler ikke medtaget)
Sørensen, Bo Wagner (n.d.): A Matter of Mental Health? Treatment Programs for Violent Men
in Denmark. In: R. Klein (ed.): Just Words? How Language Frames Violence Prevention. New
York: Palgrave Macmillan. In prep.
Sørensen, Bo Wagner, Yvonne Mørck & Sofie Danneskiold-Samsøe (n.d.): The Dangers of
Privacy: Violence Against Women in Ethnic Minority Families in Denmark. In prep.
Sørensen, Bo Wagner, Yvonne Mørck & Sofie Danneskiold-Samsøe (n.d.): A Conspiracy of
Silence: Violence Against Ethnic Minority Women in Denmark. In: B. Wijma (ed.): Violences
and Silences: Shaming, Blaming – and Intervening. Linköping: Linköping University. In press.
Sørensen, Bo Wagner & Søren Forchhammer (2011): Byen og grønlænderen. I: O. Høiris & O.
Marquardt (red.): Fra vild til verdensborger. Grønlandsk identitet fra kolonitiden til nutidens
globalitet; s. 513-546. Århus: Aarhus Universitetsforlag.
Danneskiold-Samsøe, Sofie, Yvonne Mørck & Bo Wagner Sørensen (2011): ”Familien betyder
alt”. Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier. Frederiksberg: Frydenlund; 458 s.
Mørck, Yvonne, Bo Wagner Sørensen, Sofie Danneskiold-Samsøe & Henriette Højberg (2011):
The Thin Line Between Protection, Care and Control: Violence Against Ethnic Minority Women
in Denmark. In: R. K. Thiara, S. A. Condon & M. Schröttle (eds.): Violence against Women and
Ethnicity: Commonalties and Differences across Europe; pp. 276-290. Leverkusen Opladen:
Barbara Budrich Publishers.
Danneskiold-Samsøe, Sofie, Bo Wagner Sørensen & Yvonne Mørck (2010): Den usynlige vold i
etniske minoritetsfamilier. I: Magasinet Humaniora 2: 24-27.
Sørensen, Bo Wagner (2008): Perceiving Landscapes in Greenland. In: M. Jones & K. R. Olwig
(eds): Nordic Landscapes: Region and Belonging on the Northern Edge of Europe; pp.106-138.
Minneapolis: University of Minnesota Press.
Sørensen, Bo Wagner (2007): Frisørdynastier. I: Å. Eldén & J. Westerstrand (red.): Guts and
Glory. Festskrift till Eva Lundgren; s. 141-146. Uppsala: Uppsala Universitet.
Sørensen, Bo Wagner (2007): Ethnicity, Gender and Educational Choice: Illustrations from an
interview-based project conducted in Denmark. In: B. Poggio (ed.): The Social Construction of
Gender and Ethnicity in Youth Migrants’ Experiences; pp. 31-55. Research report; Choices,
Cooperation between European EQUAL Projects. University of Trento.
Sørensen, Aase Rieck, Bo Wagner Sørensen, Peter Plant & Anette Wolthers (2007): Køn,
etnicitet og vejledning. Erfaringer fra et projekt. Roskilde: Center for Ligestillingsforskning,
RUC; 54 s.
Sørensen, Bo Wagner, Diana Højlund Madsen & Aase Rieck Sørensen (2006): Young People
with a Twist – Ethnicity, Gender and Educational Choice. Roskilde: The Danish Research Centre
on Gender Equality, RUC; 53 s.
Sørensen, Bo Wagner, Diana Højlund Madsen & Aase Rieck Sørensen (2006): Unge med en
twist – etnicitet, køn og uddannelsesvalg. Roskilde: Center for Ligestillingsforskning, RUC; 53
s.
Sørensen, Bo Wagner (2006): Frisørdynastier. I: Tidsskriftet Antropologi 50: 89-92.
Reinicke, Kenneth, Franz Cybulski, Lea Vedel Drews & Bo Wagner Sørensen (2005): Fathers on
Parental Leave in Denmark. In: A. Tereskinas & J. Reingardiene (eds.): Men and Fatherhood.
New Forms of Masculinity in Europe; pp. 59-91. Vilnius 2005: Eugrimas.
Sørensen, Bo Wagner (2005): Nuuk. I: Tidsskriftet Antropologi 48: 185-200.
Sørensen, Bo Wagner (2003): Et stykke Danmark på klipper? Nuuk set udefra og indefra. I:
Jordens Folk 3: 44-49.
Sørensen, Bo Wagner (2003): Sød musik eller mislyd i Grønlands hovedstad? I: Magasinet
Humaniora 2: 8-11.
Sørensen, Bo Wagner, Hans Lange og Hulda Zober Holm (2003): Nuuk: Fremmedgørelse i
storbyen? I: Tidsskriftet Grønland 1: 25-40.
Sørensen, Bo Wagner (2002): Museum Culture in Greenland. In: Folk, Journal of the Danish
Ethnographic Society 44: 35-62.
Sørensen, Bo Wagner (2002) Ideen om vold som følelsesudtryk. I: M. Eriksson, A. Nenola & M.
M. Nilsen (red.): Kön och våld i Norden; s. 423-431. Nordiska Ministerrådet; TemaNord
2002:545.
Sørensen, Bo Wagner (2001): 2001 “Men in Transition”: The Representation of Men’s Violence
Against Women in Greenland. In: Violence Against Women 7(7): 826-847.
Sørensen, Bo Wagner (1999): Forholdet mellem ting og sted. I: Jordens Folk 1: 47-54.
Sørensen, Bo Wagner (1999): Alkohol i Grønland: Problemorienteret forskning og lokal
drikkekultur. I: Tidsskriftet Antropologi 39: 137-154.
Sørensen, Bo Wagner (1998): Explanations for wife beating in Greenland. In R. C. A. Klein
(ed.): Multidisciplinary Perspectives on Family Violence; pp. 153-175. London: Routledge.
Sørensen, Bo Wagner (1997): Contested Culture: Trifles of Importance. In: C. Buijs & J.
Oosten (eds): Braving the Cold: Continuity and Change in Arctic Clothing; pp. 169-187.
Leiden: Research School CNWS.
Sørensen, Bo Wagner (1997): Kulturarv og loyalitet: Grønlandske illustrationer. I: Jordens Folk
1: 34-41.
Sørensen, Bo Wagner (1997): Halve grønlændere: Kulturtænkning og praksis. I: Dialog 1: 1114.
Sørensen, Bo Wagner (1997): Når kulturen går i kroppen: ”Halve grønlændere” som begreb og
fænomen. I: Tidsskriftet Antropologi 35/36: 243-259.
Sørensen, Bo Wagner (1997): Between Two Cultures? Notes on Halfies, Culture and Identity.
In: Yumtzilob, Tijdschrift over de Americas 9: 349-370.
Sørensen, Bo Wagner (1995): La violence conjugale: simple symptôme ou geste planifié dans
l’ordre social? In: Service Social 44(2): 165-180.
Sørensen, Bo Wagner (1994): Fra dragt til nationaldragt. Kunst- og kulturbladet Neriusaaq
3:9-10.
Sørensen, Bo Wagner (1994): Magt eller afmagt? Køn, følelser og vold i Grønland. København:
Akademisk Forlag; 249 s.
Sørensen, Bo Wagner (1994): Jagten på den indre grønlænder: Køn, kultur og identitet. I:
Kvinder, Køn & Forskning 2: 53-68.
Sørensen, Bo Wagner (1994): Culture as Politics: Experiences from Greenland. In: T.
Greiffenberg (ed.): Sustainability in the Arctic: Proceedings from Nordic Arctic Research
Symposium 1993; pp. 207-216. Aalborg: NARF and Aalborg University Press.
Sørensen, Bo Wagner (1994): “Jamen, der må da være en grund!” Forklaringer på vold mod
kvinder i Grønland. I: Tendens, Tidsskrift for Kultursociologi 6(2): 17-27.
Sørensen, Bo Wagner (1994): ”I følelsernes vold”: Vold, følelser og ansvarlighed. I:
Grønlandsk Kultur- og samfundsforskning 94: 229-244.
Sørensen, Bo Wagner (1994): Vold mod kvinder: Grønlandske illustrationer af et generelt
problem. I: Jordens Folk 1: 3-9.
Sørensen, Bo Wagner (1993): Bevægelser mellem Grønland og Danmark. I: Tidsskriftet
Antropologi 28: 31-46.
Sørensen, Bo Wagner (1993): Kapløb med tiden: Museale ideer om kultur og etnografi. I:
Grønlandsk Kultur- og Samfundsforskning 93: 185-197.
Sørensen, Bo Wagner (1993): Hvad gør vi? Hvad kan vi? I: B. Wagner Sørensen (red):
Museumskonference 1993; s. 4-11. Nuuk: Grønlands Nationalmuseum og Arkiv.
Sørensen, Bo Wagner (1993): Ekspertstatus og former for ekspertise. I: B. Wagner Sørensen
(red): Museumskonference 1993; s. 32-39. Nuuk: Grønlands Nationalmuseum og Arkiv.
Sørensen, Bo Wagner (1993): Kultur som begreb og fænomen. I: B. Wagner Sørensen (red.):
Museumskonference 1993; s. 49-56. Nuuk: Grønlands Nationalmuseum og Arkiv.
Sørensen, Bo Wagner (1991): Sigende tavshed: Køn og etnicitet i Nuuk, Grønland. I:
Tidsskriftet Antropologi 24: 41-58.
Sørensen, Bo Wagner (1991): Vold mod kvinder i Grønland: Afstraffelse eller afmagt? I:
Rapport från Grönlandsseminariet 1991. Stockholm: Nordiske Samarbetsrådet för Kriminologi
(NSfK).
Sørensen, Bo Wagner (1991): Vold mod kvinder i Grønland: Lokale forklaringsmodeller. I:
Samkvinds Skriftserie 9: 19-41. Samkvind, Københavns Universitet.
Sørensen, Bo Wagner (1990): Folk Models of Wife-Beating in Nuuk, Greenland. In: Folk,
Journal of the Danish Ethnographic Society 32: 93-115.