VELKOMMEN PÅ LERBJERGCENTRET

Referat ordinær afdelingsmøde
Afdeling 7
Tirsdag den 9. september 2014, kl. 19.30
Til beboere
afdeling 7
Mødested
Agerskov Kro
Hovedgaden 3
6534 Agerskov
Dagsorden
Afdeling 7:
Skovbrynet 1-18
Birkevænget 23-31/Skovmosen1-10
Hovedgaden 42-44
Hovedgaden13/Højvang 1-9
2014
1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet.
3. Afdelingsbestyrelsen
a. Afdelingsbestyrelsens beretning.
4. Orientering om regnskab for 2013 og fremlæggelse af afdelingens budget for 2015.
5. Godkendelse af budget 2015.
6. Behandling af indkomne forslag.
a. Oplæg til ordensregler for afdelingen.
b. Oplæg til råderetsregler for afdelingen.
c. Oplæg til vedligeholdelsesreglement for
afdelingen.
d. 2 dagrenovationscontainere på Møllevang 43-45.
e. Parkering i Skovbrynet
f. Græsareal til anvendelse som P-plads.
7. Evt. valg af formand for afdelingsbestyrelsen.
8. Evt. valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer til
afdelingsbestyrelsen.
9. Evt. valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
10. Eventuelt.
Arrangør:
SALUS Boligadministration
Egevej 9
6200 Aabenraa
Tilstede var beboere
Afd. ToAB 7
Afd.
Afd.
Boliger: 18
Stemmer: 36
Beboere:23
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Afd.
Fra bestyrelsen:
Eva E. Rasmussen, Laila Poulsen, Niels Lambertsen
Medarbejdere:
Vagn Reggelsen (inspektør) (VR), Hans Jørgen Iversen (ejendomsfunktionær),
Erling Due Pedersen (ejendomsfunktionær)
Vagn Reggelsen (inspektør) (VR)
1
Valg af dirigent.
2
Godkendelse af forretningsorden for
afdelingsmødet.
Forretningsorden blev godkendt (pr. 09.09.2014).
3
Afdelingsbestyrelsen:
A:Afdelingsbestyrelsens beretning
Orientering om regnskab for 2013 og
fremlæggelse af afdelingens budget
for 2015.
Ingen beretning.
4.
5.
6.
Godkendelse af budget 2015.
Behandling af indkomne forslag.
a.
Oplæg til ordensregler for
afdelingen.
b.
Oplæg til råderetsregler for
afdelingen.
c.
Oplæg til
vedligeholdelsesreglement
for afdelingen.
d.
2 dagrenovationscontainere
På Møllevang 43-45.
e.
Parkering i Skovbrynet.
f. Græsareal til anvendelse som
P-plads.
7.
Evt. valg af formand for
afdelingsbestyrelsen
8. Evt. valg af
afdelingsbestyrelsesmedlemmer til
afdelingsbestyrelsen.
9. Evt. valg af suppleanter til
afdelingsbestyrelsen.
10. Eventuelt.
Vagn Reggelsen (inspektør) gennemgik regnskabet for 2013 og budgettet for
2015.
I forlængelse af sammenlægningen, var det, det sammenlagte regnskab og
budget, der blev gennemgået.
Budgettet for 2015 blev vedtaget, med en huslejeforhøjelse på 2,92 %.
a. Ordensregler blev godkendt (pr. 09.09.2014).
b. Råderetsregler skal bearbejdes i afdelingen, hvorfor de ikke blev godkendt.
c. Vedligeholdelsesreglement blev godkendt (pr. 09.09.2014).
d. Det blev vedtaget, at supplere med 2 stk 240 ltr dagrenovationsbeholdere ved
Møllevang 43-45, så det er muligt for kørestolsbrugere at nå op og åbne beholderne.
e. Det blev vedtaget at:
Opstrege p-båse på p-pladsen ved Skovbrynet, samt nummerere med husnummer.
Opsætte skilt ved p-pladsen ved Skovbrynet med teksten ”Parkering forbeholdt
beboerne i afdeling 7”.
Etablere gæsteparkering på arealet langs vejen ned til Skovbrynet.
f. Med henvisning til vedtagelsen af punkt e, samt henvisninger til parkeringsforhold for køretøjer over 3500 kg, blev forslaget trukket tilbage.
Ingen valgt.
Ingen valgt.
Ingen valgt.
Der blev frembragt forhold vedrørende katteproblemer og personchikane.
Der blev henvist til klagevejledningen, eftersom det ikke er muligt at behandle
klager på et afdelingsmøde.