ÅBENT HUS I GUDBJERG

Hovedpinesagen og Aarhus Universitetshospital inviterer
Åbent Hus:
Hovedpine og Ansigtssmerter
Lørdag d. 3. maj fra kl. 10-13 i DNC huset
Bygning 10, Aarhus Universitets-hospital, Nørrebrogade 44
PROGRAM:
10.00-10.10
Velkomst og præsentation af programmet ved repræsentant fra Hovedpinesagen, professor
Troels S. Jensen og overlæge Helge Kasch
10.10-10.25
Kort præsentation af Universitetshospitalets muligheder for behandling af hovedpine, neurogene smerter og præsentation af klinikkerne, Helge Kasch, Troels S. Jensen
10.25-10.40
Vestdansk center for Ansigtssmerter ved lektor Lene Baad Hansen, Frederikke Rosendal, Troels S. Jensen, Nils Balle
10.40-11.00
Den ny tværfaglige smerteklinik præsenteres ved Smerteprofessor Troels S. Jensen og overlæge Nils Balle, overlæge Helge Kasch
11.00-11.20
Trigeminus neuralgi og tilstande som kan ligne ved Professor Troels S. Jensen
11.20-11.35
Kaffe/Te/sodavand, kage/frugt,
11.35-11.50
”Smertepacemaker” til Hortons Hovedpine og migræne, radiofrekvens-behandling ved trigeminus neuralgi ved Afdelingslæge Frederikke Rosendal
11.50-12.15
De første danske Horton og migræne patienters erfaring med GON stimulator ved hovedpinesygeplejerske Diana Schultz og overlæge Helge Kasch
12.15-12.40
Botulinum toxin en ny behandlingsform ved migræne og såkaldte dystone hovedpiner, nye
medicinske behandlinger på vej? ved Helge Kasch
12.40-13.00
Spørgsmål fra salen