St. Kongensgade 69 - Copenhagen Property Investment

A. B. Vanløsegaard
VURDERING AF LEJLIGHED
Sag EJ.941.11
NIRAS
VUREDRING OG ØKONOMIOPGØRELSE
Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard
Besigtigelse af lejligheden:
Besigtiget med: Ejner Larsen og Jarle Stubager
Faktura fremsendt til:
Rapport fremsendt til:
Årsag til besigtigelse:
Høgholtvej 34, 2. th
Sælger
Sælger
Køber
Besigtiget den: 13.05.2014
Dødsbo efter Elin Pedersen
Ole Pedsersen, Søn af Elin
Kendes ikke
Foreningen
Foreningen og søn af afdøde
dødsbosalg
Sidst besigtiget: Vides ikke
Sidst handlet ca.: Vides ikke
Forudsætninger for besigtigelsen:
Kendskab til foreningens vedtægter. Bilag forefindes i nævnt omfang.
Sidste vurderingsrapport forefindes hos synsmand.
Skjulte installationer o.l. forudsættes altid at være normmæssigt / autoriseret udført.
Beskrivelse af lejligheden:
2 værelses lejlighed indeholdende:
Vurdering og økonomi opgørelse:
Generelt:
Nye vinduer fra januar 2008
Trægulvene (entré, stue, soveværelse fremstår i en stand hvor en nænsom
helafslibning er nødvendig med tilhørende udførelse af effektiv
lakbeskyttelse
Lejlighedens overflader trænger generelt til en istandsættelse. Vægge +
træværk
EL syn er foretaget af E.P. Electric A/S den13.05.2014 Udbudring af fejl og
mangler iflg. Rapport inkl. Moms tilbydes udført for:
Samlet i alt for generelt:
Sidst revideret: 28-05-2014 18:54
Bilag:
Ny pris
kontrakt forfindes
21.600
Købspris
21.600
Levetid
Alder
Nedskr.
Forbedringer
30-50
6
5%
20.520
Tilpasset
løsøre
Alm.
løsøre
Særlige
forhold
(15.000)
Ansat fradrag
(7.000)
(1.955)
20.520
Side 1
-
-
(23.955)
Udført af Thomas Klenø
Ark/mappe: Høgholtvej 34, 2. th.xls 13.05.2014
A. B. Vanløsegaard
VURDERING AF LEJLIGHED
Sag EJ.941.11
Køkken:
Loft:
Vægge.
Gulv.
Træværk
Vindue
Inventar
Bilag:
Pindop i gips med ventilationsriste for udluftning af skjulte
gasrør.
malet filt, sidder løst forskellige steder. Enkelte søm og
skruehuller
Tæppevenyl i OK stand
Generelt er træværk af ældre dato men fremstår i OK stand.
Håndtag ved bagtrappedør sidder løst.
Dør til entré mangler
Dannebrogsvindue med termoglas af nyere dato
Køkkenet er af ældre dato og fremstår også derefter men dog
fuldt fukntionsdygtigt. Enkelte overflader på låger er ødelagt
grundet gammel vandskade. Der er fliser mellem bordplade
og overskabe og køkkenet er som helhed i OK stand.
flytbar kogeplade - fjernes af københavns kommune
Atlas komfurovn med termo sikring
Løsøre
Tilp. løsøre Blomberg emhætte med integreret motor og kulfilter
Bosch køle/fryseskab.
Løsøre
NIRAS
VUREDRING OG ØKONOMIOPGØRELSE
Ny pris
Købspris
Levetid
Alder
Nedskr.
Forbedringer
Tilpasset
løsøre
Alm.
løsøre
Særlige
forhold
Se under generelt
Se under generelt
Ansat fradrag
Se under generelt
(2.700)
-
100 % afskrevet
100 % afskrevet
100 % afskrevet
-
Andet.
Samlet i alt for køkken:
Sidst revideret: 28-05-2014 18:54
-
Side 2
-
-
(2.700)
Udført af Thomas Klenø
Ark/mappe: Høgholtvej 34, 2. th.xls 13.05.2014
A. B. Vanløsegaard
VURDERING AF LEJLIGHED
Sag EJ.941.11
Stue mod gade med altan:
Loft:
Vægge.
Gulv.
Træværk
Gipsplank. I Pæn stand
Tapet på underlag af tapet. Flere lag som sidder løst ´med
søm og skrue huller enkelte steder . Bør fjernes helt og
vægge spartles.
Gulvtæppe er fjernet før besigtigelse. Nu blotlagt opr.
bræddegulv med tegn på førværende tæppe. Trænger
slibning og behandling.
Fodpanel mangler delvist i det ene hjørne og træværket
trænger generel til slibning og mailing.
Altandør
Døre er slidt af tidens tand og manglende udvendig
vedligehold. Dørene bør udskiftes til nye altandøre.
Andet
der er 2 radiatorer i rummet
Gammel gasrør fra "gaskermin-tiden", er ikke fjernet.
NIRAS
VUREDRING OG ØKONOMIOPGØRELSE
Bilag:
Ny pris
Købspris
Levetid
Alder
Nedskr.
Loft:
Vægge.
Gulv.
Træværk
Vindue
Andet.
EL.
Gipsplank. I Pæn stand
Tapet på underlag af tapet. Flere lag som sidder løst. Mangler
helt på stort område hvor skab har stået. Bør fjernes helt og
vægge spartles.
Tæppefliser fjernet før besigtigelse. Nu blotlagt opr.
Bræddegulv med tegn på førværende tæppefliser. Trænger
slibning og behandling.
generelt i OK stand. Trænger dog til maling
Der er foldedør til entré. Opr. dør mangler.
Vindue af nyere dato med termorude. Samme som ved
køkken.
vinduesplade af marmor
Radiator under vindue
Roset i værelse er udført med bøjelig ledning
fra oprindelig loft, igennem sænket loft.
Dette skal udføres med fast installation.
Alm.
løsøre
Særlige
forhold
Se under generelt
Se under generelt
Ansat fradrag gr. Mgl.
vedligehold
(2.000)
Ansat fradrag
(1.000)
Bilag:
Ny pris
Købspris
Levetid
Alder
Nedskr.
-
-
-
Forbedringer
Tilpasset
løsøre
Alm.
løsøre
(3.000)
Særlige
forhold
Se under generelt
Se under generelt
Se under generelt
Ansat fradrag
(2.700)
Se under generelt
Se under generelt
Samlet i alt for værelse mod gård:
Sidst revideret: 28-05-2014 18:54
Tilpasset
løsøre
Se under generelt
Samlet i alt for stor stue mod gade:
Soveværelse mod gård:
Forbedringer
-
Side 3
-
-
(2.700)
Udført af Thomas Klenø
Ark/mappe: Høgholtvej 34, 2. th.xls 13.05.2014
A. B. Vanløsegaard
VURDERING AF LEJLIGHED
Sag EJ.941.11
Badeværelse:
NIRAS
VUREDRING OG ØKONOMIOPGØRELSE
Bilag:
Ny pris
Købspris
Levetid
Alder
Nedskr.
Forbedringer
Tilpasset
løsøre
Alm.
løsøre
Særlige
forhold
-
-
-
-
Forbedringer
Tilpasset
løsøre
Alm.
løsøre
Særlige
forhold
-
-
-
-
Badeværelse indrettet i det oprindelige lille toilet. Køber bør inden for få år
overveje at udføre nyt bad i henhold til gældende regler (se bagerst i
rapport)
Gulv.
Træværk
Opr. pudset loft med efterfølgende etableret pynteloft
Fliser i 2/3 af rummet. Malet rutex på det resterende væg
areal. OK stand
Små fliser. OK stand
Ok stand.
Inventar
Ældre wc og håndvask med tilkoblet bruser. I OK stand
Loft:
Vægge.
Se nedenfor under entre
Andet
Samlet i alt for badeværelse:
Entré:
Loft:
Vægge.
Gulv.
Træværk
Inventar
Bilag:
Opr. pudset loft med efterfølgende etableret pynteloft.
Principielt må der ikke være brandbare materialer i et loft i en
lejlighed. Da dette loft er let demonterbart og har ringe
træindhold er der ikke foretaget fradrag.
Gammel og utidsvarende tapet.
Blotlagt opr. bræddegulv med tegn på førværende tæppe.
Trænger slibning og behandling.
Ok stand. Trænger dog snart vedligehold
El skab med 1 fase + HFI
Ny pris
Købspris
Levetid
Alder
Nedskr.
Se under generelt
Se under generelt
Se under generelt
Se El-rapport
Andet
Samlet i alt for entré:
Sidst revideret: 28-05-2014 18:54
Side 4
Udført af Thomas Klenø
Ark/mappe: Høgholtvej 34, 2. th.xls 13.05.2014
A. B. Vanløsegaard
VURDERING AF LEJLIGHED
Sag EJ.941.11
NIRAS
VUREDRING OG ØKONOMIOPGØRELSE
Samlede delpriser i alt
20.520
-
-
(32.355)
Samlet vurdering ekskl. alm. løsøre:
(Prisen indeholder IKKE andelsvædien)
(11.835)
Samlet vurdering inkl. alm. løsøre:
(Alt løsøre er medtaget her, køber bestemmer omfang af alm. løsøre)
(11.835)
Tal i parentes er negative tal.
Der må ikke handles løsøre mellem køber & sælger som ikke er medtaget her.
Samlet vurdering af lejligheden:
Under middel / Middel / Høj standard
En venlig lejlighed med altan, ældre køkken og badeværelse. Lejligheden har i mange år haft samme ejer og et minimum slidtage. Det kan forventes at
køkkenet inden for kort tid bør moderniseres og samtlige gulve slibes og behandles. Udskiftning af den dobbelte altandør anbefales gjort inden for kort tid.
Rengøring / Rydning.
Lejligheden var delvist ryddet. Rengøring resterer.
Køber skal kontrollere slutrengøring inden overtagelse.
Der tilbageholdes kr. 3.000 indtil køber har godkendt de modtagne forhold.
Ulovlige forhold.
El-installationer. Der tages forbehold for installationer
udført over sænkede lofter.
Sidst revideret: 28-05-2014 18:54
Side 5
Udført af Thomas Klenø
Ark/mappe: Høgholtvej 34, 2. th.xls 13.05.2014
A. B. Vanløsegaard
VUREDRING OG ØKONOMIOPGØRELSE
VURDERING AF LEJLIGHED
Sag EJ.941.11
Øvrige bemærkninger:
Der tages forbehold for fejl & mangler som var skjult grundet møbleringen. Køber bør grundigt gennemgå lejligheden umiddelbart efter overdragelsen. Alle
betydende mangler eller fejl som ikke er medtaget her bør derefter indberettes til foreningen inden for indsigelsesfristen.
Foreningen fratrækker handels-omkostninger efter gældende regler.
Denne besigtigelse omfatter kun stand, forbedringer og løsøre. Opstilling med andelsværdi, varmeregnskabsoplysninger m.m. foretages af foreningen.
NIRAS
Vurderingen er gennemført på basis af andelshåndbogen. Der findes heri komplette fortegnelser over forskellige arbejder, afskrivningsansættelser m.m.
Ved vurdering af emner uden bilag, fastsættes prisen efter bedste skøn.
Afskrivningssatser samt forventet levetid tilpasses de enkelte objekters stand, udførelse, brug.
Kælder og loftsrum er ikke efterset. Køber bør kontrollere disse i forbindelse med overtagelsen.
Ved kommende indretninger eller renoveringer af vådrum, skal det påses, at man overholder de nu gældende regler om udførelse af membraner på gulv og
vægge i vådzonen. Der henvises til den særdeles gode pjece fra By & Byg nr. 200. Afsnit om: Hårdt belastede vådrum, tunge konstruktioner der skal
efterleves. Basisbeskrivelse / guide til udførelse kan rekvireres herfra - forefindes i første oplag - vil lb. blive opgraderet i samarbejde med foreningen.
Foreningens tekniker skal godkende projekt, syne underlag, armering, opkanter, vægkonstruktioner, VVS & membraner under udførelsen.
Der er udarbejdet basisbeskrivelse for udførelse af vådrum - rekvirer hos foreningen !.
For at hindre slidtage på ejendommens gulvbrædder, skal andelshaverne sørge for, at holde gulvene forsvarligt lakerede og derved minimere sliddet på
brædderne. Mange senge / skabe o.a. tungt inventar kræver beskyttelse under ben for at hindre trykmærker i gulvene - brug aldrig kontorstole direkte på
fyrretræsgulve.
Indsigelser mod vurderingen skal fremsendes pr. fax, mail eller brev. Indsigelser skal være begrundede. (mailadresse: [email protected])
Ejner Larsen
Sidst revideret: 28-05-2014 18:54
den
28. maj 2014
Side 6
Udført af Thomas Klenø
Ark/mappe: Høgholtvej 34, 2. th.xls 13.05.2014