Vilkår OiSTER Go! Startpakker Taletid til mobilen og Mobilt Bredbånd

SKOLESUNDHEDSPLEJEN 6-18 år.
2012-2013
Sundhedsplejens tilbud på skolerne
Ekstra indsats
Indskoling
0. – 3.
klasse
Der kan tilbydes
yderligere 3 samtaler
hvis børn, unge eller
familier har behov for
ekstra indsats fra
sundhedsplejersken.
0. klasse: indskolingsundersøgelse samt samtale med
barnet og dets forældre.
1. klasse: samtale med barnet og dets forældre.
2. og 3. klasse: sundhedsundervisning i klasse eller i
gruppe.
Mellemtrin 4. klasse: samtale med barnet.
4. – 6.
5. klasse: sundhedsundervisning i klasse eller i grupper.
klasse
6. klasse: samtale med barnet. I samarbejde med SSP
laves en fælles indsats.
Udskoling
7. – 9.
klasse
7. klasse: Samtale med barnet..
8. klasse: Sundhedsundervisning i klasse eller gruppe
9. klasse: Udskolingsundersøgelse.
Undersøgelse af syn,
hørelse, højde og
vægt m.m. kan
foretages efter behov.
Hvis flere børn/unge
har fælles
problemstillinger af
sundhedsmæssig
karakter, kan der i
værksættes særlige
tiltag.
Kjellerup Skoles sundhedsplejersker hedder:
Iben Henriksen
[email protected]
Mobil 30 35 97 54
Lise Schønau
[email protected]
Mobil 24 28 55 44
Begge sundhedsplejersker har telefontid mandag mellem 8-9
Kan kontaktes på alle hverdage, også i skoleferierne, på mobil og mail. Er også på
skoleintra.