Skælskør Rytmiske Kor har hermed fornøjelsen at invitere samtlige

Alsiske Kystfiskere
Stort amerikansk lotteri !
Husk ”Gule ærter” lørdag aften. Kræver tilmelding.
1 . – 3 . ma r t s
1. præmie havørred op til ca. 4.800,-
Forårskonkurrencen 2013
En klub under Syddanske Lystfiskere
www.syddanske.dk
Seniorer
Juniorer
Kr. 100,-
Kr. 50,Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund
Støtter A.N.A.
2
Velkommen til Forårskonkurrencen 2013
Traditioner er noget, der symboliserer stabilitet. Og som man
kender indholdet af, da det er de samme gode oplevelser, der
går igen og igen år efter år.
Således er det også med Forårskonkurrencen 2013, der er Alsiske Kystfiskeres store kystfiskekonkurrence, og den første fiskekonkurrence til at byde foråret velkommen til landsdelen.
Igen i år har arrangørerne sammen med foreningens sponsorer
formået at stable en pæn præmierække på benene, som nok
burde tilfredsstille de fleste. Se præmielisten inde i programmet.
Sidste år tilbød vi i samarbejde med Sønderborg Vandrerhjem en
aften med fællesspisning. Denne ”herremiddag” med gule ærter
blev en jublende succes, som mange gerne vil have føjet til traditionen. Derfor tilbydes igen i år Gule ærter med tilbehør til en
pris af kr. 60,- pr. kuvert. Se mere om tilmelding herunder. Husk at damerne også gerne må deltage, og at
det måske er en god anledning til at invitere i byen!
Ved at deltage i konkurrencen med et deltagerkort – det er tilladt at købe mere end et – støtter du de tiltag, som Syddanske Lystfiskere gør for lystfiskerne i lokalområdet.
Vi ses derude.
Jens Nielsen
Formand, Syddanske Lystfiskere
Betal via netbank
I år kan du også betale for deltagelse i konkurrencen via netbank. Indbetaling skal ske til konto
5397 - 0367213, og skal ske senest den 27. februar 2013. Husk kvittering for indbetalt beløb.
Ønsker du at deltage i lodtrækning på dit deltagerkort, så anfør ”netbank” i kvitteringsfeltet.
Forårskonkurrencens flotteste fisk.
Sædvanen tro præmierer vi de flotteste ørredfisk fanget på hver konkurrencedag. De præmieres med en
gave sponseret af MacNab Jagt & Fiskeri Sønderborg.
Udvælgelsen gennemføres af arrangementsledelsen i forbindelse med indvejningen de 3 dage, hvor det kritisk vurderes, hvorledes fisken fremstår i enhver henseende. Det er altså ikke blot størrelsen, men også
kropsbygning, generel fremtoning med hensyn til farve, skindets beskaffenhed, etc., der ligger til grund for
bedømmelsen.
Fangeren kan derfor med stor fordel sørge for en god opbevaring af fisken, hvis den skal vente mange timer
på at blive bedømt ved indvejningen.
Undgå plasticposer, men benyt hellere eller våde håndklæder og lagener. Fugt dem med jævne mellemrum
med frisk vand. Tag rigeligt med, hvis du hører til den type, der ved, du fanger mange fisk .
Skal fisken ligge natten over og frem til næste dags indvejning, så læg fisken i køleskab, men ikke i fryser.
Frosne fisk eller fisk, der har været frosne, vil blive afvist ved indvejningen.
Husk at …
 ørredfisk (laks, havørred og regnbueørred) indvejes uopskåret.
 torsk indvejes opskåret og renset for alle indvolde. Undgå at skære nakken over,
da fisken så ikke er til at måle korrekt.
Spørgsmål / tilmelding til ”Gule ærter”
(Tilmelding til ”Gule ærter” senest
fredag, den 1. marts ved indvejningen.)
-
Claus Smidemann
Ole Hansen
Bjarne Kroul
Søren Haupt
3
74 47 40 45
74 45 80 90
74 48 59 71
74 46 15 90
-
60 70 69 18
41 19 05 92
23 71 56 13
21 91 73 07
Præmieliste havørred/regnbueørred
1.
Vælg imellem
Shimano Aspire DX 9’ 7-21 g (2013-model) – MacNab
værdi ca. kr. 4.800,-
eller …
Guideline LPX 9,6’ 2-15 g + Daiwa Ballistic 2500 SH –
PG Fishing
værdi ca. kr. 4.000,-
eller …
Simms softshell jakke + gavekort på kr. 2.000,- –
Alsiske Kystfiskere
værdi ca. kr. 3.400,-
Vinderen modtager desuden vandrepokal skænket af Steen Borchers.
2.
Valg imellem de to præmier ovenfor, der ikke blev valgt.
3.
Den sidste af ovennævnte præmier.
Præmieliste torsk
1.
Gavekort på kr. 1.000,- – Fishing-Center-Notmark
værdi kr. 1.000,-
Præmie på deltagerkort
Vandtæt 8x42 kikkert – Bleshøy Optik
værdi ca. kr. 1.000,-
Ud over overstående præmier har Alsiske Kystfiskere fået skænket og selv indkøbt en lang række
fine præmier til fordeling på de enkelte grupper.
Fordelingen af disse præmier foretages først efter indvejningens afslutning.
Bemærk venligst:
Forretninger har ikke pligt til at ombytte præmier,
og de vundne præmier kan derfor ikke forventes ombyttet.
Meld dig ind i en af Danmarks mest aktive lystfiskerforeninger –
meld dig ind i Syddanske Lystfiskere.
Syddanske Lystfisker er paraplyorganisation for …
· Alsiske Kystfiskere
· Sønderjyllands Småbådsklub
· Alsiske Fluefiskere
· Als-Flyderne
I alt mere end 100 fisketure, klubaftener, fiskekonkurrencer og mange andre aktiviteter i løbet af året.
4
Stor tak til sponsorerne
Alsiske Kystfiskere vil gerne takke alle sponsorer og andre bidragsydere for deres velvillige bidrag
til Forårskonkurrencen 2013. Uden deres medvirken ville det ikke være muligt at stable et sådant
arrangement på benene. Vi skal derfor opfordre alle til også at støtte dem i deres daglige virke.
Følgende har på en eller anden måde bidraget til dette arrangement:
MacNab Jagt & Fiskeri  P&G Fishing  Rohleder Sport, Gråsten  Brag Fiskeriartikler  Fishing-Center-Notmark  Schlott  Bleshøy Optik  Sydbank 
Arbejdernes Landsbank  HJ Lakering  Korff Automobiler  Als Bilsyn 
Kreditbanken  Bygma Guderup  Lilians Guld & Sølv, Nordborg  Jysk A/S 
Danhostel Sønderborg Vandrerhjem  Elektrikeren  YIT A/S  Mr. Klausen 
Kontor Syd  Hjortgaard A/S  Fiske Avisen 
Det er det her, vi går efter … Alsiske kyst-specialiteter !
5
6
1 – Flensborg Skov
2 – Kohage
3 – Frueskov
4 – Knudsmade
5 – Gammelgab
6 – Skrækkehøj
7 – Skelde Mark
8 – Brandsnæs
9 – Gammelmark
10 – Stenholt
11 – Sarup
12 – Taksensand
13 – Troldhøj
14 – Nygård
15 – Traneodde
16 – Havnbjerg
17 – Hellesøgård
18 – Bransbøl
19 – Stevning Næs
20 – Arnkilsøre
21 – Naldtang
22 – Varnær Hoved
23 – Mikkelsdam
24 – Spramshuse
25 – Knudshoved
26 – Låddenhøj
27 – Dybvig Hoved
28 – Kalvø
29+30 – Sønderballehoved
31+32 – Barsø
33 - Tomaj
Gode fiskepladser
Indsatte fotos – øverst fra venstre: Tomaj, Skelde Mark
(Broagerland), Låddenhøj (Løjtland), Skrækkehøj (Broagerland), Sønderballehoved, Traneodde og Havnbjerg
Strand.
7
1 – Krusåen – helårs
2 – Elbæk
3 – Gårdebæk
4 – Frueskov
5 – Stranderød
6 – Hunsbjerg/Hejremose Bæk – helårs
7 – Adsbøl Bæk – helårs
8 – Nybøl Bæk – helårs
9 – Krambæk – helårs
10 – Vibæk – helårs
11 – Vandløb fra Svends Mølle
12 – vandløb fra Blommeskobbel
13 – Kornbæk
14 – Flædbæk/Grønnebæk
15 – Vandløb fra Melved Skov
16 – Melved Bæk
17 – Stevning Nor – helårs
18 – Ketting Nor – helårs
19 – Augustenborg Fjord – helårs
20 – Snogbæk – helårs
21 – Blå Å/Bovrup Bæk – helårs
22 – Rørmose Bæk
23 – Rudbæk/felsbæk – helårs
24 – Laksemøllebæk – helårs
25 – Skelbæk
26 – Farversmøllebæk
27 – Mølleå – helårs
28 – Åbæk – helårs
29 – Dyrhave Bæk
30 – Møllebæk
31 – Elbæk – helårs
32 – Sælsbæk
33 – Hoptrup Å - helårs
Fredningsbælter
Foto: Elbæk ved Kollund (2).
Vær især opmærksom på helårs fredningsbælterne.
Mange af de små bække og åers udløb kan
være svære at få øje på. Især når man er begyndt sit fiskeri et stykke fra udløbet og måske vader forbi det 25 – 30 meter fra land. Vi
anbefaler derfor at være opmærksom på, om
der skulle være et fredningsbælte på den
kyststrækning, du har valgt at fiske fra, inden
du starter dit fiskeri.
Weekendens program
Fredag, den 1. marts
Kl. 00.00
Kl. 17.30 – 18.00
Fiskeriet starter. Der må fiskes hele døgnet.
Indvejning på Sønderborg Vandrerhjem, Kærvej 70.
Se kort på bagsiden af programmet.
Lørdag, den 2. marts
00.00 – 24.00
Kl. 17.30 – 18.00
Fiskeriet fortsætter. Der må fiskes hele døgnet.
Indvejning på Sønderborg Vandrerhjem, Kærvej 70.
Se kort på bagsiden af programmet.
Gule ærter på Sønderborg Vandrerhjem. Kræver tilmelding
senest fredag, den 1. marts. Se tlf.nr. på side 3.
Kl. 18.00 – ?
Søndag, den 3. marts
00.00 16.00 – 16.30
16.30
17.00 ca.
Fiskeriet fortsætter lige så længe, du har lyst. Husk dog
seneste indvejningstidspunkt, hvis du vil deltage i konkurrencen.
Indvejning på Sønderborg Vandrerhjem, Kærvej 70.
Se kort på bagsiden af programmet.
Salg af amerikansk lotteri med mange flotte præmier.
Velkomst.
Præmiering af den flotteste fisk fra hver af de 3
konkurrencedage.
Den egentlige præmieoverrækkelse til weekendens
dygtige og heldige fiskere.
Lodtrækning på deltagerkort.
Trækning af amerikansk lotteri.
Tak for denne gang.
8
Konkurrenceregler
1. Alle med gyldigt deltagerkort kan deltage.
Deltagerkort skal være indløst inden konkurrencens start.
2. Konkurrencens varighed er fredag kl.00.00 til seneste tidspunkt for indvejning søndag kl. 16.30.
3. Fisken skal være fanget på sportslig vis fra de danske kyster med stang, snøre og agn.
Der må kun fiskes med 1 stang.
4. Mindstemål:
Havørred / regnbueørred
Torsk (indvejes opskåret og renset)
42 cm
50 cm
5. For alle ørredfisk, der indvejes i konkurrencen, gælder som minimumskrav nedenfor anførte
konditionstabel (Fultons formel for kondition). Ved vægtlighed vinder korteste fisk.
Bemærk, at der måles efter den af NASS-udvalget fastsatte tillempede vægt/længdetabel, der gælder for alle konkurrencer arrangeret af de 4 foreninger og klubber på Als.
6. Indvejning:
Fredag
Lørdag
Søndag
17.30 – 18.00
17.30 – 18.00
16.00 – 16.30
Indvejning foregår på Sønderborg Vandrerhjem på Kærvej 70. Se kort på
bagsiden af programmet. Deltagerkort skal forevises ved indvejning.
7. Der kan kun vindes 1 (en) præmie i hver gruppe pr. deltagerkort.
8. Præmieoverrækkelse finder sted søndag mellem 16.30 og 17.30.
9. Alle tvivlsspørgsmål afgøres suverænt af arrangementsledelsen, der forbeholder sig ret til at
afvise fisk, som findes uværdige.
Fultons formel: K = 1 =
V  100
LLL
40 cm
40,5 cm
41 cm
41,5 cm
42 cm
42,5 cm
43 cm
43,5 cm
44 cm
44,5 cm
45 cm
45,5 cm
46 cm
46,5 cm
47 cm
47,5 cm
48 cm
48,5 cm
49 cm
49,5 cm
50 cm
50,5 cm
51 cm
51,5 cm
52 cm
52,5 cm
53 cm
53,5 cm
54 cm
54,5 cm
1665 gram
1710 gram
1760 gram
1805 gram
1855 gram
1905 gram
1955 gram
2005 gram
2055 gram
2110 gram
2160 gram
2215 gram
2270 gram
2330 gram
2385 gram
2445 gram
2505 gram
2565 gram
2625 gram
2685 gram
2750 gram
2815 gram
2875 gram
2945 gram
3010 gram
3080 gram
3145 gram
3215 gram
3290 gram
3360 gram
640 gram
665 gram
690 gram
715 gram
745 gram
770 gram
800 gram
825 gram
855 gram
885 gram
915 gram
945 gram
975 gram
1010 gram
1040 gram
1075 gram
1110 gram
1145 gram
1180 gram
1215 gram
1250 gram
1290 gram
1330 gram
1370 gram
1410 gram
1450 gram
1490 gram
1535 gram
1575 gram
1620 gram
55 cm
55,5 cm
56 cm
56,5 cm
57 cm
57,5 cm
58 cm
58,5 cm
59 cm
59,5 cm
60 cm
60,5 cm
61 cm
61,5 cm
62 cm
62,5 cm
63 cm
63,5 cm
64 cm
64,5 cm
65 cm
65,5 cm
66 cm
66,5 cm
67 cm
67,5 cm
68 cm
68,5 cm
69 cm
69,5 cm
Hvor V = fiskens vægt i gram
Hvor L = fiskens længde i cm
70 cm
70,5 cm
71 cm
71,5 cm
72 cm
72,5 cm
73 cm
73,5 cm
74 cm
74,5 cm
75 cm
75,5 cm
76 cm
76,5 cm
77 cm
77,5 cm
78 cm
78,5 cm
79 cm
79,5 cm
80 cm
80,5 cm
81 cm
81,5 cm
82 cm
82,5 cm
83 cm
83,5 cm
84 cm
84,5 cm
9
3430 gram
3505 gram
3580 gram
3660 gram
3735 gram
3815 gram
3895 gram
3975 gram
4055 gram
4135 gram
4220 gram
4305 gram
4390 gram
4480 gram
4570 gram
4655 gram
4750 gram
4840 gram
4935 gram
5025 gram
5120 gram
5220 gram
5315 gram
5415 gram
5515 gram
5620 gram
5720 gram
5825 gram
5930 gram
6035 gram
85 cm
85,5 cm
86 cm
86,5 cm
87 cm
87,5 cm
88 cm
88,5 cm
89 cm
89,5 cm
90 cm
90,5 cm
91 cm
91,5 cm
92 cm
92,5 cm
93 cm
93,5 cm
94 cm
94,5 cm
95 cm
95,5 cm
96 cm
96,5 cm
97 cm
97,5 cm
98 cm
98,5 cm
99 cm
99,5 cm
100 cm
6145 gram
6255 gram
6365 gram
6475 gram
6590 gram
6700 gram
6815 gram
6935 gram
7050 gram
7170 gram
7290 gram
7415 gram
7540 gram
7665 gram
7790 gram
7915 gram
8045 gram
8175 gram
8310 gram
8440 gram
8575 gram
8710 gram
8850 gram
8990 gram
9130 gram
9270 gram
9415 gram
9560 gram
9705 gram
9855 gram
10000 gram
Syddanske Lystfiskeres kontingenter 2013
Gruppe
Hele kroner
1
2
3
4
5
6
Senior
Pensionist
Junior
Familie
DSF *
Familie-pens. Støttemedlem
343
343
241
425
425
0
Syddanske Lystfiskere
162
97
39
255
167
100
Alsiske Kystfiskere
0
0
0
0
0
0
Sønderjyllands Småbådsklub
0
0
0
0
0
0
Alsiske Fluefiskere
0
0
0
0
0
0
Vandpleje
20
20
20
20
20
20
525
460
300
700
612
120
I alt
* DSF = Danmarks Sportsfiskerforbund.
Ad 1)
Ad 2)
Ad 3)
Ad 4)
Ad 5)
Ad 6)
Over 18 år.
Folke- og invalidepensionister samt efterløns-modtagere.
Under 18 år.
Hele familien - uanset antal medlemmer, men disse skal bo sammen.
Begge er folke-/invalide pensionist el. efterlønner og bor sammen.
Ingen præmie- eller stemme-rettigheder / Ikke medlem af DSF.
Ved indmeldelse:
1. januar – 31. juli:
1. august – 31. september:
1. oktober – 31. december:
FULDT kontingent.
HALVT kontingent.
FULDT kontingent incl. næste år. Dvs., du får 3 måneder GRATIS!
DSF kontingentet inkluderer bladet “Sportsfiskeren”, som udkommer 10 gange årligt og kun fås ved medlemskab.
Er du nyt medlem vil tilmelding til DSF ske så snart din betaling er modtaget, og hvis dette sker senest den 10. i en
måned, vil du modtage “Sportsfiskeren” allerede fra efterfølgende måned.
Indskud: 50,- (Tilbagebetales i henhold til de til enhver tid gældende regler for udmeldelse).
Indmeldelse:
Send en mail til kasserer Søren Haupt på [email protected] med angivelse af navn, adresse, telefon nummer samt fødselsdato, idet du
samtidig bedes angive dine interesseområder indenfor kystfiskeri / fluefiskeri / trolling-dørge fiskeri / fiskeri fra flydering, pontonbåd eller kajak (yderligere info på vore websider).
Nyt eller brugt? Kør til Korff!
Smedevænget 10, Guderup, 6430 Nordborg  Tlf. 74 45 84 48  www.korffbilcenter.dk
10
P&G Fishing
Alt til fritid & lystfiskeri
Altid gode tilbud i butikken.
P&G Fishing
Perlegade 69  6400 Sønderborg  Tlf. 74 43 53 55
www.pgfishing.dk
11
Forhandlerstempel
Deltager:
Adresse:
Senior
Junior
Sønderborg, kun 25 km fra den tyske grænse, har været midtpunkt for de dansk-tyske krige. Området er
derfor rigt på historiske minder. Dybbøl Mølle, Sønderborg Slot og Historiecentret Dybbøl Banke er alle
vidner om den problematik eller charme, der findes i
et grænseområde.
Sønderborg er også hjemsted for et utal af uddannelsesinstitutioner. Også industrien har rodfæste i området med Danmarks største virksomhed, Danfoss, samt
et hav af underindustrier indenfor teknik og landbrug
- bl.a. JF-fabrikken - Danmarks største producent af
landbrugsmaskiner.
Besøg Danmarks eneste science- og oplevelsespark
"Danfoss Universe" www.danfossuniverse.dk
"Danfoss Universe" er en unik oplevelse, som kalder
barnet og videbegæret frem i alle. Oplev en gletcher,
der kælver, en vulkan i udbrud samt mange andre spændende naturkræfter. DANHOSTEL Sønderborg City
ligger kun ca. 10 min. gang fra centrum. Vandrerhjemmet er nyt og moderne med mange gode faciliteter.
Med venlig hilsen Birgit Misser og Søren Sejersen
Danhostel Sønderborg City – det naturlige valg
Kærvej 70, 6400 Sønderborg. Tlf.: +45 74 42 31 12 - Fax: +45 74 42 56 31
12