SENIOR PROJEKTLEDER TIL UDVIKLINGSAFDELING

CV for Jens Bay Clausen
Stilling:
Arkitekt / Teknisk projektleder
Fødselsår:
1960
Ledelseserfaring:
Siden 1996
Uddannelse:
2005 - 2009
1977 - 1982
Kontakt:
Mobil: 2988 2465 - email: [email protected]
Profilresumé:
Stærk teknisk projektleder med fokus på integration af kernesystemer, IT
arkitektur og operationalisering af IT principper. JBC er ekspert i enterprise
architecture herunder SOA, webservices og BPM.
HD i Økonomistyring og Procesledelse
Elektroniktekniker
JBC har stærke relaterede kompetencer indenfor forretningsanalyse, indførsel
af ny teknologi, IT udviklingsprojekter og procesoptimering. Konsulenten har
solid projekterfaring med finans, forsikring og pensionsbranchen.
Konsulenten har praktisk erfaring med design af infrastruktur og
implementering af virtualisering.
JBC har mere end 20 års erfaring i IT branchen og 10 års erfaring i
internationalt multikulturelt perspektiv.
Fokusområder:
CV for Jens Bay Clausen
- Teknisk Projektledelse / Arkitektur
JBC har stor praktisk erfaring som teknisk projektleder af komplekse IT
projekter i forsikring - og pensionsbranchen. JBC har praktisk erfaring med
integration af IT-systemer og udarbejdelse af systemarkitektur. JBC har
praktisk erfaring med løsningsorienteret IT arkitektur herunder fastlæggelse af
systemgrænseflader, dataformater og kommunikation paradigme.
Side 1
- Forretningsanalyse / BPM (Business Process Management)
JBC har stor erfaring med IT-systemers understøttelse af forretningsprocesser
gennem forretningsanalyse af nuværende og fremtidige arbejdsgange, omkring
forretningsmæssige aspekter, såsom definition af forretningsprocesser, brug af
use-cases, ABC / balanced score-card, beregning af ROI / TCO samt definition
af SLA. Ændringer af arbejdsgange dokumenteres ved hjælp af UML
diagrammer eller andre diagrammerings teknikker.
- Arkitektur / SOA
JBC er subject-matter-expert indenfor realisering af Service Orienteret
Arkitektur. JBC har erfaring med forretningsanalyse, operationalisering af IT
principper og udvikling af webservices til understøttelse af
forretningsprocesser.
- Teknisk Projektledelse / Banksystemer
JBC har erfaring med implementering af trading room systemer herunder
distribution af realtid information fra datafeeds, beregning af finansielle
instrumenter og præsentation af markets data.
- Teknisk Projektledelse / System Integration
JBC har stor praktisk erfaring som teknisk projektleder for projekter som
omfatter integration af systemer ved brug af en Enterprise Service Bus (ESB).
Herunder design af proces orkestreringer, transformationer og routning af data
samt fastlæggelse af Quality of Service på services.
- Teknisk Projektledelse / Business Intelligence
JBC har erfaring med Business Intelligence og Master Data Management
gennem deltagelse i flere Information Management projekter. JBC har deltaget
i udarbejdelse af begrebsmodeller, konceptmodeller og datamodeller.
- Rådgivning / EDIFACT
JBC har stor erfaring med udveksling af data og brug af EDIFACT indenfor
energi markedet og pensions - og finansverdenen. Dette omfatter EDIFACT
formater, grænseflader og kommunikation mellem markedets aktører.
- Internationale organisationer / Presales
JBC har i mere end 10 år arbejdet i USA, Tyskland og Sverige og har
international ledelseserfaring. JBC har styret mere end 25 POCs (Proof-ofConcept), og besvaret mere end 50 udbudsmaterialer.
CV for Jens Bay Clausen
Side 2
Brancheerfaring:
Sidst
anvendt
Antal
år
Rutineret
2010
10
Energisektoren
Meget rutineret
2011
3
Finansielle sektor
Meget rutineret
2013
10
Forsikring
Ekspert
2013
6
Kommuner
Meget rutineret
2010
5
Liv & Pension
Meget rutineret
2010
3
Offentlig sektor
Ekspert
2010
3
Pension
Meget rutineret
2012
3
Rådgivningsvirksomhed
Meget rutineret
2010
3
Realkredit
Meget rutineret
2010
3
Regioner
Meget rutineret
2010
2
Sidst
anvendt
Antal
år
Brancheerfaring
Niveau
Bank
Arbejdsområder:
Arbejdsområder
Niveau
Aktiehandel (finans)
Rutineret
2009
10
Arkitektur
Ekspert
2013
16
Banksystemer
Meget rutineret
2009
10
Behovsafdækning
Rutineret
2013
6
Billing
Godt kendskab
2011
3
BPM (Business Process Management)
Ekspert
2013
11
Business Intelligence
Meget rutineret
2011
5
Capital markets
Rutineret
2008
8
Change Management
Rutineret
2013
3
CMS
Rutineret
2010
5
CRM
Godt kendskab
2011
8
Data Integration
Ekspert
2013
11
Data Warehouse
Rutineret
2013
6
Datakonvertering
Meget rutineret
2013
11
CV for Jens Bay Clausen
Side 3
Dokumentation
Meget rutineret
2013
16
EDIFACT
Meget rutineret
2010
5
EDI-konvertere
Meget rutineret
2010
5
Forretningsanalyse
Meget rutineret
2012
10
Forretningsprocesser
Meget rutineret
2013
11
Implementering
Meget rutineret
2013
16
Infrastruktur
Meget rutineret
2012
5
Insourcing
Meget rutineret
2009
2
Internationale organisationer
Meget rutineret
2012
12
Internet
Meget rutineret
2010
10
IT Governance
Meget rutineret
2012
4
ITIL (IT Infrastructure Library)
Meget rutineret
2009
2
ITIL 3
Meget rutineret
2009
1
Konvertering
Meget rutineret
2011
10
Kravspecifikation
Rutineret
2013
6
Leverandørstyring
Meget rutineret
2013
8
Økonomisystemer
Godt kendskab
2009
5
Presales
Ekspert
2010
10
Prince2
Meget rutineret
2011
3
Procesoptimering
Meget rutineret
2013
7
Projektledelse
Rutineret
2013
16
Rådgivning
Ekspert
2010
10
Scrum
Rutineret
2013
5
SOA
Ekspert
2013
13
System Integration
Ekspert
2013
11
Teknisk Projektledelse
Ekspert
2013
13
Udvalg og Implementering af Software
Meget rutineret
2009
10
Udviklingsmetoder
Rutineret
2013
7
Virtualisering (infrastruktur)
Rutineret
2012
5
Web Services
Ekspert
2013
11
CV for Jens Bay Clausen
Side 4
Yderligere kompetencer:
Sidst
anvendt
Antal
år
Rutineret
2013
13
Projektledelse
Meget rutineret
2013
11
Rådgivning
Ekspert
2011
10
Forretnings- og
kontorstøtteapplikation
er
SAP PI (Process Integration)
Godt kendskab
2004
5
webMethods ESB
Ekspert
2010
10
Methods / Metoder
Proof of Concept (PoC)
Meget rutineret
2012
4
AIX
Meget rutineret
2009
5
HP-UNIX
Meget rutineret
2007
10
Linux
Meget rutineret
2012
7
Microsoft Windows Server 2008
Enterprise Edition
Meget rutineret
2013
4
UNIX
Godt kendskab
2010
5
Active Directory
Meget rutineret
2010
3
EDI
Godt kendskab
2007
7
J2EE
Godt kendskab
2012
6
Tibco::Rv
Meget rutineret
2008
6
UML
Godt kendskab
2005
2
UNIX (Solaris, Compaq Tru 64)
Meget rutineret
2011
10
XSD
Meget rutineret
2013
6
Telekommunikation
BSS/OSS
Rutineret
2005
3
Datakommunikation og
netværksteknologi
TCP/IP
Meget rutineret
2013
10
Oracle WebLogic
Meget rutineret
2013
11
EAI
Ekspert
2013
11
IBM webSphere MQ
Meget rutineret
2010
10
Microsoft BizTalk Server
Meget rutineret
2013
9
Tibco Rendezvous
Meget rutineret
2009
10
Microsoft SQL Server
Godt kendskab
2013
11
Oracle
Godt kendskab
2012
10
Kategori
Business Management
/ Projektledelse
Platforme
Teknologier
Middleware OS system
software
Databaser
CV for Jens Bay Clausen
Kompetence
Niveau
Enterprise Architecture
Side 5
Sprog:
Sprog
Mundtligt niveau
Skriftligt niveau
Dansk
Modersmål
Fejlfrit
Engelsk
Flydende
Fejlfrit
Tysk
Samtaleniveau
Præsentationsniveau
Svensk
Forhandlingsniveau
Præsentationsniveau
Norsk
Forhandlingsniveau
Præsentationsniveau
Projekterfaring:
Periode:
2013/03 - 2013/12
Kunde:
Codan Forsikring (RSA Scandinavia)
Opgave / projekt
beskrivelse:
Teknisk projektleder i Product and Pricing (P&P) projektet.
Opgaven omfattede løsning af Change Requests og bugs, daglig ledelse af
QA team, test og deployment af shared services samt vendor management.
Procesbeskrivelse:
Projektleder i IS-Articulation team
• Planlægning, test og deployment af Change Requests og bug fixes
relateret til TIA's Insurance Solution og Microsoft BizTalk
• Planlægning, koordinering og test af Shared ESB services mellem 5
projekter
• Ledelse af QA team på 7 personer ved brug af agil udviklingsmetode
• Udarbejdelse og opfølgning af projektplaner i tæt samarbejde med P&P
projektet
• Ugentlig rapportering af fremdrift på review af 150+ tekniske design
dokumenter og kode reviews
• Rapportering til projektets styregruppe
• Knowledge Transfer mellem udviklingsteams og Codan Application
Management team
• Vendor management af Deloitte (Portugal) og CSC
Resultat:
3 major P&P releases blev deployet på 10 måneder
• 150+ reviews afsluttet og godkendt indenfor projektplan
• Løsning og deployment af 15+ kritiske fejl rapporteret fra projektet
• Handover af P&P løsning til Codan personale
Periode:
2012/02 - 2013/02
Kunde:
Codan Forsikring (RSA Scandinavia)
Opgave / projekt
beskrivelse:
Teknisk projektleder for opbygning af nyoprettet Service Factory funktion
hos RSA Scandinavia.
Opgaven omfattede daglig ledelse af Service Factory core team, udvikling af
shared services samt support til projekterne.
Procesbeskrivelse:
Teknisk projektleder for opbygning af Service Factory funktion.
CV for Jens Bay Clausen
Side 6
• Daglig styring af projektteam på 8 personer ved brug af agil udviklingsmetode
• Udarbejdelse og opfølgning af projektplaner i tæt samarbejde med
Product & Pricing (P&P) og CLAN (claims) projekterne
• Detaljeret planlægning af udviklingsaktiviteter med Service Factory core
team
• Kommunikation til forretningen og interessenter
• Implementering af review proces
• Daglig opfølgning på review af design dokumenter og kode
• Koordinering af tekniske aktiviteter mellem it-funktioner, arkitekter og
projekterne
• Rapportering til projektets styregruppe
• Udarbejdelse af risikovurdering og planlægning af mitigeringsaktiviteter
sammen med P&P projektet
• Afholdelse af tekniske workshops
Resultat:
Service Factory funktion blev oprettet på 3 måneder
• Fælles service framework blev udviklet på 4 måneder
• 9 shared services (20+ operationer) blev udviklet ifølge tidsplan til
CLAN og P&P projekterne
• Review af 80+ tekniske dokumenter og kode blev gennemført ifølge
tidsplan
• Handover af Service Factory funktion til Codan personale
Periode:
2012/02 - 2012/10
Kunde:
Codan Forsikring (RSA Scandinavia)
Midlertidig daglig ledelse af 5 Center of Excellences (CoE).
Opgave / projekt
beskrivelse:
Procesbeskrivelse:
Opgaven omfattede:
• Daglig ledelse af team på 9 arkitekter (SOA, IAA, TIA, .Net, Portal)
• Definition og prioritering af opgaver i samarbejde med ledelsen og
CoE'erne
• Udarbejdelse og opfølgning af projektplaner i tæt samarbejde med
projekterne
• Udarbejdelse og implementering af tekniske guidelines sammen med
arkitekter
• Rapportering til linjechef
• Afholdelse af tekniske workshops
Resultat:
•
•
•
•
CV for Jens Bay Clausen
Opbygning af teknisk team som tidligere arbejdede fragmenteret
Afholdelse af ugentlige team møder og knowledge sharing med CoE'erne
Afholdelse af appraisals med teams
Handover af team funktion til Codan personale
Side 7
Periode:
2011/09 - 2012/03
Kunde:
Tryg Forsikring
Opgave / projekt
beskrivelse:
Teknisk projektleder for implementering af nordisk IT infrastruktur til Trygs
fremtidige forsikringssystem. Projektet omfattede nye forretningssystemer,
nye processer og nye services og blev implementeret med systemet "INSIS"
fra Fadata.
Systemet skulle først implementeres i Tryg Finland og efterfølgende i de
øvrige nordiske lande.
Procesbeskrivelse:
Teknisk projektleder for opbygning af IT infrastruktur.
• Daglig styring af driftsleverandør (CSC)
• Daglig styring af projektteam på 6 personer ved brug af agil
udviklingsmetode
• Detaljeret planlægning af projektaktiviteter med projektets medlemmer
• Koordinering af tekniske aktiviteter mellem it-arkitekter i Tryg og CSC
• Opbygning af Citrix platform for 40+ applikationsudviklere
• Rapportering til projektets styregruppe
• Afholdelse af tekniske workshops
• Input til risikovurdering og planlægning af mitigeringsaktiviteter
• Review af design dokumenter fra Tryg, CSC og Fadata
• Registrering og opfølgning af tekniske problemer i risiko - og emnelog
Resultat:
IT infrastruktur for TT Finland projekt blev implementeret, dokumenteret og
overdraget til driftsleverandøren.
Driftsrutiner for release - og change management blev afsluttet og
implementeret.
Implementering af forandringsproces mellem Tryg og CSC i forbindelse
med ændringer i infrastrukturen (ved brug af Remedy)
Periode:
2010/10 - 2011/09
Kunde:
TRE-FOR forsyningsselskab Kolding
Opgave / projekt
beskrivelse:
Teknisk projektleder og applikationsansvarlig for hjemtagnings-system der
dagligt modtager og behandler forbrugsdata på el, vand og varme for
200.000+ målere.
Systemet er tæt integreret med kundens billingsystem.
Procesbeskrivelse:
• Teknisk projektleder for hjemtagnings-system i tæt dialog med
styregruppe og IT afdeling herunder udarbejdelse af plan for overdragelse
af system.
• Optimering af forretningsprocesser gennem indsamling af data og
udarbejdelse forretningsanalyse, med efterfølgende dokumentation.
• Leverandørstyring herunder opfølgning på leverancer og implementering
• Definition af arkitektur mellem hjemtagnings-system og CRM system
• Applikationsansvarlig for hjemtagnings-system herunder integration med
billing system og andre kernesystemer, planlægning af ny funktionalitet,
uddannelse af brugere, udarbejdelse af driftsrutiner og change
management proces
• Udarbejdelse af processer for sikring af høj datakvalitet herunder daglig
CV for Jens Bay Clausen
Side 8
ledelse af 5 dataspecialister
• Design af infrastruktur herunder konfigurering af Windows Virtuel
Server, SAN og Oracle databaser
• Udarbejdelse af analyse og business case for projekt "Kontakt TRE-FOR"
(håndtering af kundehenvendelser via internettet)
Resultat:
TRE-FOR’s hjemtagnings-system er implementeret og veldokumenteret.
Systemet er overdraget til driftslederen.
Der er defineret klare driftsrutiner og release - og change management
procedurer.
Der er implementeret processer som sikrer korrekt data til billing og CRM
systemerne.
Periode:
2010/06 - 2010/11
Kunde:
Santander Consumer Bank
Opgave / projekt
beskrivelse:
Teknisk projektleder for implementering af opkobling til Domstolsstyrelsens Bilbog så tinglysning af køretøjer kan foretages elektronisk
gennem den digitale tinglysning.
Procesbeskrivelse:
• Udarbejdelse af forretningsanalyse og kravspecifikation for Santander’s
back- og front-office systemer og ESB (Enterprise Service Bus).
• Projektledelse af implementeringsprojekt.
• Fastlæggelse af infrastruktur arkitektur herunder dimensionering af ESB
og SQL servere i produktionsmiljøet
• Leverandørstyring af implementerings-partnere fra Norge og Sverige.
• Løbende styring af systemtests samt endelige godkendelse og
overdragelse af løsning.
• Udvikling af arkitektur mellem frontoffice systemer og ESB.
Resultat:
Santander har implementeret løsning og kan gennemføre elektronisk
tinglysning af køretøjer.
Periode:
2010/05 - 2010/10
Kunde:
Forsikring & Pension (CSC)
Opgave / projekt
beskrivelse:
Projektleder for dokumentation af EDIFACT løsning hos Forsikring &
Pension. Formålet med projektet var at udarbejde en dokumentation, der gav
F&P et samlede overblik over den nuværende EDI løsningen.
Procesbeskrivelse:
Dataindsamlingen havde til formål at afdække tekniske problemstillinger ved
den nuværende løsning og mulige tekniske tiltag for at reducere eller
udelukke disse.
JBC indsamlede teknisk information om den nuværende EDI løsning
gennem:
• Interviews med repræsentative markedsaktører
• Interviews med driftsleverandøren og F&P
• Review af eksisterende dokumentation
• Fastlæggelse af fremtidig Service Orienteret Arkitektur (SOA) og
infrastruktur
• Udarbejdelse af forretningsanalyse med efterfølgende forslag til
CV for Jens Bay Clausen
Side 9
forbedringer af arbejdsgange.
Resultat:
EDIFACT løsning er blevet dokumenteret. Dokumentationen omfatter
markedsaktørernes forslag og ønsker til udvikling af den nuværende EDI
løsningen.
F&P kan nu træffe beslutning om videreudvikling af løsningen.
Periode:
2010/05 - 2010/07
Kunde:
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Opgave / projekt
beskrivelse:
Rådgivning af teknologivalg for portal og CMS system i relation til mulig
fælles platform for E&S og virk.dk.
Procesbeskrivelse:
• Analysen omhandlede fire forskellige løsningsmodeller baseret på open
source og/eller kommercielle produkter.
• Forretningsanalysen kortlagde, via interviews, de overordnede
koncernhensyn og forretningsmæssige behov.
• Analyse af nuværende og fremtidig SOA infrastruktur
• Analyse af nuværende server setup herunder applikations - og database
servere
• Interviewene var semi-strukturerede ud fra krav om integrationer til
systemer i dag og i fremtiden, behov for præsentation af information samt
afklaring af kompetenceniveau etc.
• I analysen indgik også overvejelser om andre aktørers teknologivalg fx
fællesoffentlige portaler og myndigheders.
Resultat:
Analysen sammenfattede fordele og ulemper ved de forskellige
løsningsmodeller.
Periode:
2010/05 - 2010/07
Kunde:
Energinet.dk
Opgave / projekt
beskrivelse:
Teknisk projektleder for udarbejdelse af dokumentation til udbudsmaterialet
i forbindelse med implementering af national Datahub til det danske elmarked.
Procesbeskrivelse:
Opgaven omfattede:
• Forretningsanalyse af informationsflow for fremtidig Datahub.
• Udarbejdelse af EDI guidelines, markeds-forskrifter
• Kravspecifikation på testsystem til aktører
• Udvikling af UML og sekvensdiagrammer
• Løbende rådgivning og projektsparring
Resultat:
Udbudsmaterialet afsluttet i følge tidsplan.
Periode:
2010/02 - 2010/05
Kunde:
Region Sjælland
Opgave / projekt
beskrivelse:
Teknisk projektleder for udvikling af BizTalk 2009 arkitektur-guide til brug
for regionens udviklere.
Procesbeskrivelse:
Arkitektur-guiden beskrev:
• Generelle retningslinjer og implementerings-standarder for ensartet
CV for Jens Bay Clausen
Side 10
•
•
•
•
udrulning af fremtidige integrationsprojekter.
Tekniske aspekter (genbrug af BizTalk komponenter, brug af
webservices, fejlhåndtering, versionering)
Udarbejdelse af systemarkitektur ift. regionens SOA strategi
Organisatoriske forhold (roller / rettigheder og proces for test, release og
deployment).
Design af infrastruktur herunder konfigurering af BizTalk - og database
servere
Resultat:
Arkitektur-guiden bruges i dag af Region Sjælland's udviklere.
Periode:
2009/01 - 2010/01
Kunde:
Stort Dansk Rederi
Opgave / projekt
beskrivelse:
Manager af Capacity Management funktion hos stort Dansk rederi ved brug
af ITIL rammeværket. Funktionens primære ansvarsområde var planlægning
og overvågning af kapacitetsudnyttelse for virksomhedens 600 internationale
netværksforbindelser og infrastruktur samt rapportering til ledelsen.
Procesbeskrivelse:
Opgaven omfattede:
• Forretningsanalyse for administration af globalt netværk
• Definition og fastlæggelse af forretningsprocesser
• Udarbejdelse af governance-model
• Styring af 2 underleverandører
• Interaktion med andre ITIL funktioner i organisationen.
Resultat:
Capacity Management funktionen blev implementeret i organisationen og
overdraget til kundens medarbejdere.
Periode:
2008/08 - 2008/11
Kunde:
Post Danmark
Opgave / projekt
beskrivelse:
Teknisk projektleder og arkitekt for review af Postens Mobile Infrastructures
(PMI). Post Danmark skulle udrulle et nyt forretningssystem som markant
øgede belastningen på PMI.
Procesbeskrivelse:
Projektets mål var at undersøge hvordan PMI blev påvirket af den øgede
datamængde samt anbefalinger til styrkelse af arkitekturen.
PMI's centrale komponenter blev undersøgt:
• Mobile enheder
• Gateways
• Messaging system
• Databaser
• Servermiljø og SAN
Resultat:
Projektet leverede en rapport hvis resultater og anbefalinger blev præsenteret
til styregruppen. Implementering af projektet blev efterfølgende startet.
Periode:
2008/05 - 2008/08
Kunde:
Danmarks Miljøportal
Opgave / projekt
Arkitekt på indsamling af forretningskrav samt udvikling af business case for
CV for Jens Bay Clausen
Side 11
beskrivelse:
implementering af Enterprise Service Bus (ESB) hos Danmarks Miljøportal.
Procesbeskrivelse:
JBC bidrog til ESB business casen med:
• Cost / benefit analyse for etablering af ESB herunder 'køb produkt
strategi' vs 'byg selv strategi'
• Fastlæggelse af muligheder for integration af geografisk information og
miljødata fra mere end 20 databaser
• Estimat på typer og antal webservices som skulle tilgås af myndighederne
• Integration til fælles offentlig login service
• Fastlæggelse af fremtidig it-arkitektur ift. SOA strategi
Resultat:
Business case blev afsluttet ifølge tidsplan. ESB er i gang med at blive
implementeret.
Periode:
2008/01 - 2008/05
Kunde:
DONG Energy
Opgave / projekt
beskrivelse:
Teknisk projektleder og arkitekt af analysefase for implementering af
Internet webshop.
Procesbeskrivelse:
Projektets aktiviteter omfattede:
• Afholdelse af workshops
• Forretningsanalyse og kravspecifikation
• Kortlægning af procesflow for bestilling af el-produkter
• Beskrivelse af system grænseflader
• Definition af integrationsmuligheder mellem SAP (IS-U og CRM) og
Microsoft MOSS 2007
• Fastlæggelse af MOSS 2007 infrastruktur
• Design af it-arkitektur ift. kundens Service Orienteret Arkitektur
• Udvælgelse og styring af implementerings-partnere.
Resultat:
Projektets resultater blev dokumenteret og præsenteret for styregruppen.
Periode:
2007/09 - 2007/11
Kunde:
Energinet.dk
Opgave / projekt
beskrivelse:
Projektleder på analyse af effekter ved indførelse af Datahub i
energisektoren.
Procesbeskrivelse:
Forretningsanalysen beskrev:
• Den nuværende markedsstruktur (processer)
• Dataudvekslinger imellem markedets aktører (EDIFACT / XML)
• Fastlæggelse af mulige effekter ved implementering af central Datahub
(stordrifts fordele)
• Fastlæggelse af forventede ændringer i rollefordelingen samt effekten af
disse (processer)
Resultat:
Partsbilag til Miljøministeriets rapport om Datahub. Datahub er i gang med
at blive implementeret (2010/11).
CV for Jens Bay Clausen
Side 12
Periode:
2007/05 - 2007/08
Kunde:
BRFkredit
Opgave / projekt
beskrivelse:
Teknisk projektleder for udrulning af komplekst workflow projekt ved brug
af Microsoft BizTalk 2006 og K2.
Procesbeskrivelse:
Projektet omfattede:
• Design og review af it-arkitektur med BizTalk og K2
• Design af infrastruktur for BizTalk og databaser
• Validering af låneudbetalings-proces
• Bestemmelse af SLA’er sammen med driftsafdelingen
• Systemdokumentation.
Resultat:
Projekt blev dokumenteret og overdraget til driftsafdelingen for
implementering.
Periode:
2006/03 - 2007/03
Kunde:
Ferring Pharmaceuticals
Opgave / projekt
beskrivelse:
Teknisk projektleder på integrationsprojekt mellem Oracle Apps. ERP og
ConSave SattStore
Procesbeskrivelse:
Integrationsprojekt mellem Oracle Apps. ERP og ConSave SattStore
(logistik applikation) ved brug af Microsoft BizTalk 2004.
Teknisk rådgivning til:
• Design af Service Orienteret Arkitektur
• Styring og ledelse af projekt
• Valg af værktøjer
• Fastlæggelse af Biztalk infrastruktur
• Etablering af retningslinier for brug/drift/ændringer af BizTalk
• Teknisk QA
Resultat:
Projektet blev implementeret ifølge tidsplan, dokumenteret og overdraget til
drift.
Periode:
2006/01 - 2007/01
Kunde:
Valora Trade
Opgave / projekt
beskrivelse:
Teknisk projektledelse og arkitekt for definition af fremtidig integrations og IT arkitektur
Procesbeskrivelse:
• Design af overordnet it-arkitektur (SOA) og integration mellem
virksomhedens systemer i de nordiske lande.
• Re-design og arkitektur af EDI setup og kommunikation med eksterne
partnere.
• Projektledelse af større Master Data Management spor i Norden.
• Styring af schweizisk leverandør
Resultat:
Fastlæggelse af kundens fremtidige integrations - og IT arkitektur således at
implementering af projekt kunne startes.
CV for Jens Bay Clausen
Side 13
Periode:
2005/01 - 2006/01
Kunde:
DSB Informatik
Opgave / projekt
beskrivelse:
Projektledelse af udvikling af Information Management strategi
Procesbeskrivelse:
Udvikling af Information Management (IM) strategi for Information på
Tværs (IpT) projekt.
JBC bidrog med udarbejdelse af:
• Behovsafklaring
• Integrationsinfrastrukturen
• Begrebsmodel
• Konceptuel datamodel
• Logisk datamodel
• Design af Service Orienteret Arkitektur
Resultat:
Information Management strategi blev fastlagt og præsenteret styregruppe.
Strategi efterfølgende blev implementeret gennem flere projekter.
Periode:
2005/01 - 2005/05
Kunde:
Industriens Pension
Opgave / projekt
beskrivelse:
Arkitekt for fastlæggelse af fremtidig IT arkitektur med Microsoft BizTalk
2004
Procesbeskrivelse:
• Design og implementering af IT arkitektur ved brug af en Service
Orienteret Arkitektur (SOA).
• Udvikling af arkitektur-guide for udviklere ved hjælp af UML og
sekvensdiagrammer
• Integration af 8 forskellige pensionssystemer ved brug af BizTalk
• Styring af to udviklingsteams
Resultat:
IT arkitektur blev fastlagt og dokumenteret. Arkitektur blev efterfølgende
implementeret sammen pensionssystemerne.
Periode:
2004/09 - 2005/02
Kunde:
TDC
Opgave / projekt
beskrivelse:
Arkitekt for implementering af UDDI service katalog hos TDC.
Procesbeskrivelse:
Opgaven omfattede:
• Krav specifikation
• Evaluering af UDDI leverandører
• Bistand med procesoptimering og organisationsspor.
Resultat:
UDDI kataloget blev implementeret hos TDC således at webservices kunne
registreres og genbruges.
Periode:
2003/08 - 2004/07
Kunde:
Cisco Systems, San Jose, USA
Opgave / projekt
beskrivelse:
Teknisk projektleder og arkitekt på implementering af SOA baseret Web
Services infrastruktur for integration mellem Cisco's centrale applikationer.
CV for Jens Bay Clausen
Side 14
Procesbeskrivelse:
JBC planlagde, designede og ledede implementering af Cisco's MMX Bus
(ESB) baseret på Java JMS teknologi. Dette omfattede:
• Definition af systemgrænseflader
• Dataformater
• Service levels på webservices
• Performance tests
• Udrulning til produktion
Resultat:
Cisco MMX Bus blev lanceret ifølge tidsplan og medførte at Cisco kunne
fjerne ca. 50 lokale applikationer og databaser
Periode:
2002/02 - 2003/05
Kunde:
eBay, San Jose, USA
Opgave / projekt
beskrivelse:
Teknisk projektledelse af implementering af Enterprise Service Bus (ESB)
for eBay's centrale søgemaskine.
Procesbeskrivelse:
• Design, planlægning og implementering af TIBCO BusinessWorks og
TIBCO JMS til integration mellem multiple Oracle databaser og web
frontends.
• Projektet omfattede installation og konfigurering af portal baseret på
TIBCO PortalBuilder.
Resultat:
eBay søgemaskine blev lanceret til tiden og resulterede i at 95% søgninger
fra Internettet kunne afsluttes indenfor 2 sekunder.
Periode:
1998/02 - 2002/02
Kunde:
Yahoo!, Netscape, AltaVista, Financial Times, NBCI
Opgave / projekt
beskrivelse:
Teknisk projektleder for implementering af finansielle kanaler hos Internet
portaler i USA.
Procesbeskrivelse:
Projekterne omfattede:
• Design, planlægning af high performance Internet portaler
• Implementering af TIBCO portal- og messaging teknologier
• Ledelse af udviklingsteams og team af projektledere.
• International ledelse af 25+ personer på tværs af fire kontinenter
• Udrulning til drift
Resultat:
Implementering af finansielle kanaler ifølge kravspecifikation hos de største
Internet portaler i verden (håndtering af mere en 1 mil. hits om dagen).
CV for Jens Bay Clausen
Side 15
Kurser og certificeringer:
Årstal
Varighed
Navn
2013
2 dage
Certified Scrum Master
2012
1 uge
Managing Successful Programmes (MSP) Foundation & Practitioner
2012
3 dage
Agile Project Leadership
2011
1 uge
Prince2 - Foundation & Practitioner
2009
1 måned
TOGAF 8.1.1 & 9 Enterprise Architect
2008
2 uger
ITIL Foundation version 2 & 3
CV for Jens Bay Clausen
Side 16