Vision og arbejdsværdier for Børnehuset Mælkevejen

Nr. 2 20. årg. 2011 oplag: 9.500
LÆS OM:
FDF 3. kreds Jerne
Ehlers Totalservice
China Palace
DWA VVS & Blik
Leder
Klub Bøndergårdsvej
Sikker Trafik
Sørens hjørne
Megavindmøller i Måde
SOS Børnebyerne
Ny facade hos Nanny V
Kids World
Institutions- og fængselbyggeri på Skibhøj
Mobilbanken
Esbjerg Rockfestival
Aktivt medborgerskab
Nyt fra Østerby Centret
Kegleklubben Esbjerg
Esbjerg Taekwondo Klub
Kræmmermarked
Pigefodbold i IF92
Ungdom i Skibhøj
Jyllandsserien 2
Arbejdsdag - Skibhøj Anlæg
Samarbejdet Jerne/IF92 - Ungdom
Senior - forår 2011
Esbjerg Hurricanes
Skak i Esbjerg
Ny restaurant på Jerne Torv
TIME OUT STOL
11.999,-
Læs side 3
Space Mini drejestol
med slank arm og vip i sæde.
Monteret med semianilin læder og
vippefunktion i sæde og ryg samt
regulérbar nakkestøtte.
Fås i hvid og sort læder.
Børstet stål sokkel. 6.999,Fodskammel 1.499,Stol + skammel 7.999,-
STOL + SKAMMEL
7.999,SPAR 499,-
Spar 499,-
STOL + SKAMMEL
8.999,SPAR 499,-
Ergonomisk
KOMFORT
Space Maxi drejestol
med kraftig arm. Monteret med
semianilin læder og vippefunktion
i sæde og ryg, samt regulérbar
nakkestøtte. Fås i sort og hvid læder.
Børstet stål sokkel. 7.999,Fodskammel 1.499,Stol + skammel 8.999,-
TIME OUT LÆNESTOL
Monteret med hvidt læder overalt også på skal.
Discsokkel med swingback, monteret med
læder og stålkant. Ergonomisk hvile i
alle positioner. 11.999,Time Out fodskammel 3.499,-
ÅBNINGSTIDER
Mandag 10-19
Tirsdag-fredag 10-17.30
Lørdag 10-13
Spar 499,-
Vi leverer
dine nye møbler
fragtfrit
Strandbyplads 7 6700 Esbjerg Tlf: 758 13 88 66 www.bo-bedre.com
Side 2
ØSTERBY NYT
2011
Pløk indvielse, 1965.
FDF 3. kreds Jerne
har 75 års jubilæum 3. januar
2012, og forberedelserne til at
fejre jubilæet er for længst gået i
gang i kredsen, der holder til i
huset på Odinsvej.
FDF i Danmark blev startet i
1902, så kun 35 år efter at bevægelsen var startet i Danmark,
blev 3. kreds startet i Jerne.
Østerbynyt mødte derfor et par
af de ”gamle” drenge, der dog
begge strutter af såvel livs- som
fortællelyst.
Sjældent har jeg hygget mig så
meget ved at skulle lave et interview til avisen, for de to herrer
kunne fortælle mange sjove og
tankevækkende historier fra deres tid som FDF’ere.
Kristian startede i kredsen i
1951, hvor mulighederne for fritidsaktiviteter i Jerneområdet var
et valg mellem FDF og sport i
JIF, og for ham var valget klart,
nemlig FDF, hvor han har været
medlem siden.
Det første klubhus Kristian mødte, lå på Skolebakkens forlængelse, hvor Seminariet ligger i
dag. Dengang var der ingen centralvarme, så opvarmning af huset i vintertiden foregik i petroleumsovne, der ikke kunne holde huset varmt.
Kristian og Per fortæller om
hvordan de fra 12 års alderen
kørte på cykelture, og i dag undrer sig over, hvordan forældre
turde lade deres børn køre ofte
langt. En tur til f.eks. Haderslev
eller Åbenrå blev ikke regnet for
noget særligt.
Efter en sådan tur var der ingen
af drengene, der ikke selv kunne
Cykellapning.
lappe en cykel. Inden afgang på
en sådan tur, holdtes der altid cykelparade, for mange af drengene havde ikke selv cykler, så de
måtte låne sig frem ved familie
og venner.
Mange familier i Jerne sad i meget små kår, så man havde ikke
råd til, at alle i familien havde en
cykel.
Årets højdepunkt som FDF’er
var og er sommerlejr, og Kristian fremviser et digert værk om
sommerlejren i 1970 med de
mange aktiviteter, der var mulighed for at deltage i. Sommerlejren i 1970 varede i 7 dage, og
kostede den formidable sum af
kr. 70 at deltage i, og når man
først en gang har været med på
sommerlejr, så er man FDF’er
for livet.
Under 2. verdenskrig blev man
ofte nødt til at holde møderne i
private hjem, og der mødte man
op med soveposer, for det var ikke til at vide om man kunne
komme hjem samme aften eller
om man var nødt til at overnatte
på stedet.
Kristian og Per er enige om, at
livet som FDF’er er med til at
forme de unge, så de lærer at stå
på egne ben, og opføre sig ordentligt.
Da Seminariet skulle bygges,
blev kredsen smidt ud fra deres
hus, og fik lokaler på Bakkeskolen, hvilket ofte gav problemer,
for de blev tit mødt af en pedel,
der skulle lukke lokalerne af kl.
21, og der var de slet ikke klar til
at gå hjem. En periode havde de
samtidig en grund i Veldtofte
ved siden af hvor B47 havde deres første klubhus, men i 1975
fik de et hus i Storegade af Esbjerg Kommune.
I 1965 kunne de indvi deres hytte i Marbæk, som oprindeligt
skulle have været en hjemmeværnsbarak, men Hjemmeværnet opgav det store arbejde med
at sætte den i stand. Som betingelse for at kredsen kunne overtage hytten, skulle de garantere, at
de gjorde arbejdet færdigt, ellers
skulle grunden ryddes. Efter
4700 frivillige arbejdstimer kunne de indvi hytten med plads til
76 personer.
Som det så ofte sker, så oplever
fritidsaktiviteter at medlemstallet
bliver mindre, og i 1971 blev det
besluttet at FDF og FPF (hhv.
drenge og piger) blev slået sammen, og pludselig stod kredsen
med 2 hytter i Marbæk, hvilket
var uoverskueligt. Det blev dog
løst ved, at Kvaglund som havde
startet en kreds overtog den ene
hytte. 3. kreds hjalp i en periode
med at ”løbe” den nye kreds i
gang i Kvaglund.
I december 1981 overtog kredsen huset på Odinsvej, og hvis
man tror at naboprotester kun er
et nymodens fænomen, så kan
man godt tro om. De blev mødt
af mange utilfredse naboer, der
ikke ville have de mange børn til
området. Det har løst sig, og
man har nu et godt forhold til
naboerne.
Som alle foreninger er også 3.
kreds altid på jagt efter penge til
at drive kredsen, og i 1980’erne
startede man med at sælge juletræer fra Shell tanken i Storegade (den nuværende Faktabutik),
da den daværende ejer også var
FDF’er. Siden er salget flyttet til
huset på Odinsvej.
FDF i Danmark ejer et stort område – Sletten – ved Julsø, hvor
der siden 1967 hvert 5. år holdes
landslejr. Den afholdes i år, hvor
også en flok fra 3. kreds selvfølgelig er med. En landslejr skaber
et stort sammenhold blandt deltagerne, og ofte betyder, at der
knyttes livslange venskaber.
Når en organisation er mere end
100 år gammel, sker der selvfølgelig en udvikling hen over årene, og den kan vel bedst beskrives med medlemmernes klædedragt, der startede med hvide
marineskjorter, så blev det grå
bluser. Derefter blev det polotrøjer i forskellige farver efter
drengenes alder, og nu i de sidste mange år blå skjorter, som
alle er enige om, er meget praktiske.
Som nævnt har FDF 3. kreds
Jerne 75 år jubilæum i starten af
2012, og der arbejdes med planerne om hvilke aktiviteter, der
skal foregå i den anledning, men
det er endnu for tidligt at løfte
sløret, men Østerbynyt vil følge
arbejdet tæt, og regner med at
kunne fortælle mere i løbet af
2011.
Indianerlejr, Marbæk.
Ehlers Totalservice
Blev startet af Sonja Bonnichsen
1. oktober 2005 som et almindeligt rengøringsfirma med hende
som eneste person i firmaet, men
allerede i marts 2006 ansatte hun
3 medarbejdere, og siden er det
bare gået fremad i firmaet.
Da hun selv tidligere havde arbejdet som ufaglært på flere
plejecentre, så hun det som et
oplagt valg at søge om muligheden for at blive godkendt til at
udføre praktisk hjælp og personlig pleje, da det blev muligt for
private firmaer at søge. Praktiske
opgaver omhandler bl.a. rengøring, tøjvask, indkøb og madudbringning.
Personlig pleje omhandler bl.a.
personlig hygiejne, toiletbesøg,
indtagelse af mad og drikke,
m.m.
Det er vigtigt at brugerne ved, at
der er frit valg mellem det kommunale tilbud og det tilbud et
privat firma kan give.
Sonja Bonnichsen fortæller, at
de i den senere tid flere gange er
stødt på den misforståelse, at
Ehlers ikke kan eller vil tilbyde
at udføre sygeplejeopgaver.
Ifølge loven om social service,
må sygeplejeopgaver kun udføres af plejecentrenes sygeplejersker, og de derfor har et tæt samarbejde med disse sygeplejersker.
Hun understreger også, at uanset
om en borger vælger en kommunal eller en privat løsning, vil
borgeren blive betjent af de samme sygeplejersker.
Støt vore annoncører !
– de støtter os
ØSTERBY NYT
Avisen distribueres til alle husstande i hele Østerbyen.
(Oplag: 10.000)
Udgiver:
Ansvarshavende:
Fotos:
Montage:
Tryk:
Distribution:
IF92 Fodbold
Bjarne Petersen
Richard Lassen m. fl.
PORS TRYK ApS · Esbjerg
Løndorf, Vojens
IF92 Fodbold
Aut. El-installatør
Spangsbjerg Kirkevej 5 · DK-6700 Esbjerg
7512 9611
2011
ØSTERBY NYT
China PaLaCE
I de lokaler, der blev ledige, da
posthuset på Jagtvej 45 (Jerne
Torv) lukkede, åbnede der 1. juni en restaurant, som vil servere
det bedste fra det kinesiske og
japanske køkken.
Østerbynyt kiggede forbi inden
restauranten åbnede, og kan love, at ikke mange vil kunne ken-
de lokalerne igen efter en omfattende ombygning. Lokalerne er
nu indrettet i autentisk kinesisk
stil, og ejerne glæder sig til at
byde esbjergenserne velkomne
indenfor.
China Palace vil servere kinesis-
ke og japanske specialiteter, som
bl.a. inkluderer sushi.
Restauranten holder åbent alle
dage mellem kl. 14.00 og kl.
22.00. Bord kan bestilles på telefon 8616 8168.
Side 3
Firmaportræt
DWa VVS & BLiK a/S
Siden Østerbynyt blev startet af
nogle initiativrige ledere i ØB
for 20 år siden, har nogle få firmaer været trofaste annoncører i
alle årene.
Et af dem er DWA VVS & BLIK
- dog ikke under dette navn i alle
årene.
Firmaet blev startet af Dieter W.
Andersen i 1976.
Han nåede at have 30 års jubilæum med firmaet, inden han 1.
september 2005 solgte firmaet til
Helle og Henning Nielsen.
Som en hjælp i overgangen var
Dieter de første 6 måneder stadig ansat i firmaet, som dengang
lå Gammelby Ringvej 11.
Efterhånden opstod behovet for
mere plads og da muligheden for
Du bestemmer selv ...
Sundhed & Omsorg, Visitationen, har bevilget dig hjælp til
praktiske opgaver eller personlig hjælp i dit hjem, og du
bestemmer selv om du vil have et privat firma eller Esbjerg
Kommune, Sundhed & Omsorg, til at hjælpe dig med at
udføre hjælpen.
Omfanget af den hjælp, du visiteres til, er den samme,
uanset om du vælger et privat firma eller Esbjerg Kommune.
Henning og Helle Nielsen.
Sidste nyt er at Helle og Henning pr. 1. januar 2011 har valgt
at omdanne firmaet fra et ApS til
et A/S, da de føler, at det sender
et signal om at DWA VVS &
BLIK er et firma, der er her for
at blive. Endvidere er deres søn,
som er uddannet bygningsingeniør, blevet ansat på kontoret.
Dette giver selvfølgelig også
mulighed for at byde ind på større og mere komplicerede bygningsopgaver.
Fra nærmest at have været et enmands firma under Dieter W.
at leje Falkevej 16 opstod, flyttede firmaet dertil 1. maj 2008.
Bygningen er meget karakteristisk, hvor man forledes til at tro,
at det er DWA, der har beklædt
bygningen, men det er ejeren,
der sørgede for beklædningen.
Samtidig skiftede man dengang
navn til DWA VVS & BLIK.
Benyt din lokale GODKENDTE leverandør
EHLERS Totalservice
Som leverer dig alt i:
•
•
•
•
Personlig pleje
Indkøb
Rengøring
Tøjvask
i Esbjerg i Geografisk afgrænsede områder
Distrikt 1-2-3-4-5 med kvalitetsbevidste,
professionelle og dynamiske medarbejdere
som altid sikrer et godt resultat...
Helle og Henning var inden flytningen bekymret for, om de ved
at forlade Østerbyen, ville miste
deres mange lokale kunder, men
det har vist sig, at kunderne er
forblevet loyale.
Andersen, er der nu ti svende og
en læredreng samt tre på kontoret.
Firmaet har seks servicevogne,
og er derfor i stand til at rykke
hurtigt ud, bl.a. havde de 30 udrykninger til frostsprængte rør
mellem jul og nytår 2010.
DWA VVS & BLIK tilbyder alt
indenfor traditionelt VVS- og
blikarbejde, og er i stand til at
klare såvel de store som de små
jobs. Service er også en ting, de
vægter meget højt.
Udover at arbejde for mange private, arbejder de også for bl.a.
Du bestemmer selv - ring trygt til
EHLERS
TotalService
ETS
for et uforpligtende tilbud ...
Sonja Bonnichsen
Grundtvigs Allé 107 • 6700 Esbjerg
[email protected]
5188 7876
EHLERS TotalService går ikke på kompromis, når det gælder rengøringens standard. Heller ikke når det gælder stabilitet og pålidelighed. Vores ambition er, at både nuværende
og kommende kunder vil opleve EHLERS TotalService som
et servicefirma, man altid kan regne med.
boligforeninger og flere supermarkedskæder, som f.eks. Fakta,
Aldi, Lidl m.fl.
Henning Nielsen nævner som
eksempel at Aldi på Darumvej
ringede nytårsaften 2010 med
frostsprængning af rør. Det betød, at forretningen efterfølgende måtte ombygges.
Siden 1. januar 2010 har DWA –
som det ene af kun to firmaer i
Esbjerg - haft 2 mand til at arbejde fast for Esbjerg Forsyning
med at lave vandledningsarbejde
i jord. Det er arbejde med renovering og nyanlæg af vandledninger.
Helle og Henning nævner som
eksempler på blikarbejder firmaet har udført skiftertag på gymnastiksalen ved Gammelby Fritidscenter (den gamle Gammelby
skole) og naturskiftag på Ungdomsskolen i Østergade.
De har også været med til at renovere Kongensgade 55-57-59
samt Kirkegade 21, hvor specielt
de lidt ældre kan huske at Løven
& Lammet lå. Nu er det Kristiansen Optik, der holder til i den
fint restaurerede bygning.
De har tydeligt kunnet mærke, at
det igen er populært at få lavet
blikarbejde som skifertage og
kviste med zinkbeklædning og
zinktagrender.
Efter de sidste års finanskrise,
kan de også mærke, at der igen
er kommet lidt flere penge
mellem hænderne på folk, og
2010 var det hidtil bedste år for
firmaet.
Helle og Henning er ivrige støtter af Svendedagen, og traditionen med at hylde nyudlærte
håndværkere.
DWA VVS & BLIK er medlem
af Dansk VVS, som er en garantiordning for branchen.
-vi har blik for VVS!
Aut. VVS-installatør
DWA VVS & Blik A/S
Falkevej 16 - 6705 Esbjerg Ø - Tlf. 75 13 35 68 - Fax 75 45 95 50
Mail: [email protected] · www.dwa-vvs.dk
Side 4
ØSTERBY NYT
TELEFOnnØGLE
Foråret 2011
af redaktør Bjarne Petersen
FODBOLDSaMaRBEJDET i ØSTERBYEn
Jerne iF og Esbjerg iF 92 (Jerne/iF92)
SaMaRBEJDSUDVaLGET
Henrik Jensen/Jerne IF
Kim Jensen/Jerne IF
Richard Lassen IF 92
Fl. Sørensen IF92
tlf. 31 23 47 04
tlf. 60 61 14 29
tlf. 61 79 15 73
tlf. 40 17 69 20
Klubhus Jerne Stadion Klubhus Skibhøj anlæg
Klubhus Veldtofte, Køkken
Klubhus Veldtofte, Kontor
tlf. 75 13 85 22
tlf. 75 12 59 69
tlf. 75 12 22 47
tlf. 75 45 22 47
Øvrige trænere og ledere henvises til klubbens hjemmesider:
www.jerneif.dk
www.if92fodbold.dk
TELEFOnnØGLE
Foråret 2011
Esbjerg iF 92 – Fodboldafdeling
Klubtelefon
Formand Richard Lassen
Kasserer Finn Overgaard
tlf. 61 79 15 73
tlf. 22 12 28 80
Postadresse
IF92 Fodbold v/Finn Overgaard, Sp. Kirkevej 22 st.th.,
6700 Esbjerg, mail: [email protected]
Klubhus Skibhøj Anlæg
Klubhus Veldtofte, Køkken
Klubhus Veldtofte, Kontor
Leder
tlf. 75 12 59 69
tlf. 75 12 22 47
tlf. 75 45 22 47
Øvrige trænere og ledere henvises til klubbens hjemmeside: www.iF92fodbold.dk
For et par somre siden deltog jeg
i en af de byvandringer, som leder af Byhistorisk Arkiv Jørgen
Dieckmann Rasmussen arrangerer hvert år.
Turen gik med start fra Ting- og
Arresthuset på Torvet ned ad
Havnegade til Bavnehøj og videre ad Exnersgade til jernbanebroen i Frodesgade tilbage til
Torvet.
En tur de fleste nok ville kunne
klare på en halv times tid i rask
trav. Turen den aften tog mere
end to timer, for Jørgen Dieckmann er et omvandrende leksikon i Esbjergs historie.
Tanken for mig med at deltage i
vandringen, var først og fremmest at lære mere om Esbjergs
historie, og måske kunne jeg
bruge noget i arbejdet med at
finde interessant stof til Østerbynyt, da jeg hverken er født, opvokset eller boende i Østerbyen,
men dog gift med en Gammelbypige. Jeg kan kun anbefale
borgerne i Esbjerg til at gå med
på en af turene.
Hvad Jørgen Dieckmann kan
fortælle om Esbjerg igennem
årene hvor byen blev udbygget,
er ikke småting. Hvor mange
ved f.eks. at de første mange år,
gik man ud i Exnersgade, når
man kom til byen med tog. Det
var også i Exnersgade, at byens
første hotel lå.
Men en af de ting, som Jørgen
Dieckmann sagde på turen var,
at lige siden at byens opbygning
blev planlagt, er det altid øst for
jernbanen, at ting, der støjer, sviner, lugter eller er grimme for
øjet, er blevet placeret.
Man skulle tro, at byrådspolitikerne har været med på en af
disse ture, og fået inspiration til,
at det var der, de fremover skulle
placere de virksomheder, institutioner m.m., som de ville have
placeret i Esbjerg by.
Bare indenfor de sidste par år, er
der arbejdet med at Østerbyen
skulle huse vindmøller, ny jernbanelinie med godstrafik, motorvej, institutionsbyggeri for kriminelle unge og Skjoldbos udflytning med unge med misbrugsproblemer.
Institutionsbyggeriet i Skibhøj er
foreløbig stoppet, da behovet for
en ny institution ikke er til stede
for tiden. Det er jo glædeligt,
især set med et samfundsmæssigt øje, men der er ingen garanti
for, at planerne ikke vækkes til
live igen. Placering af en sådan
institution tæt på børneinstitutioner og boldbaner, virker ikke
gennemtænkt. Samtidig foregår
der i løbet af sommerhalvåret
cirkusforestillinger og koncerter
på området, som skaber en del
larm og uro, som de indsatte ikke har brug for.
Skjoldbos udflytning fra Skjoldsgade til den gamle præstegård på
Randersvej er åbenbart også en
afgjort sag. Ifølge socialudvalgsformand Henrik Vallø, skal der
ikke en gang gennemføres en ny
lokalplan og medfølgende høring, så de bekymrede borgere i
området, har ikke mange muligheder for at påvirke afgørelsen.
Østerbynyt ved dog, at skolebestyrelsen på Præstegårdsskolen
stadig arbejder på mulighederne
for at påvirke afgørelsen. Alle
kan forstå behovet for at flytte
beboerne i Skjoldbo væk fra de
nuværende faciliteter, for de er
kummerlige, men igen en flytning til Østerbyen!
Som det kan læses andetsteds i
2011
avisen, forsvarer John Snedker,
formand for Plan og Miljø, opførelsen af 4 megavindmøller i
Måde.
Der arbejdes dog intenst fra en
gruppe borgere i Østerbyen på at
forhindre opførelsen, og det bliver spændende at følge om det
lykkes.
Når man snakker med de to sider, får man meget forskellige
opfattelser af sagens forløb, men
Østerbynyt undrer sig bl.a. over
at Naturstyrelsen på et tidspunkt
fjerner Måde og Hjerting fra deres såkaldte bruttoliste, og de to
placeringer er ikke med på deres
nettoliste over mulige placeringer.
Østerbynyt undrer sig også over,
at på et eller andet tidspunkt i
processen ændres der fra 3 til 4
vindmøller. Det er trods alt en
forøgelse af projektet med 25%.
John Snedker garanterer, at møllerne stoppes, hvis de ikke overholder lovkravene, men Esbjerg
Kommune ønsker møllerne opført, og de skal så selv stå for
målingerne om kravene overholdes.
Specielt undrer Østerbynyt sig
over, at ingen officielle myndigheder, om det er Esbjerg Kommune eller den danske stat, vil
bruge professor Henrik Møller,
som er en af de mest anerkendte
forskere indenfor støjforskning,
og som mener, at der skal bruges
andre målemetoder, for at måle
støjen.
Hvis lavfrekvent støj er at sammenligne med at have en tørretumbler stående i soveværelset,
så burde man få de ansvarlige
politikere til at bo i området i en
periode efter at møllerne er opført, hvis de opføres.
Det er dog glædeligt, at i det
mindste en af byrådets 31 medlemmer, Henrik Vallø, nu har
lyttet så meget, at han kan se, at
nu må det være nok med at overdænge Østerbyen med flere at de
negative sider. Sjovt nok, efter at
han har flyttet Skjoldbo til Østerbyen.
Vi kan kun håbe, at hans eksempel vil smitte af på de øvrige byrådsmedlemmer.
Østerbynyts fremtid
Bare rolig, Østerbynyt har ikke
tænkt sig at lide bladdøden, men
siden jeg i 2004 overtog ansvaret
for udgivelsen af avisen på vegne af IF92 Fodbold, har det været mit mål at udvikle avisen fra
at være en avis, der fortalte om
fodbolden i IF92 til at være en
avis for lokalområdet. Østerbynyt har i år 20 års jubilæum, og
blev startet af et par initiativrige
ledere, Laurids Nelsen og Tommy Hansen, i ØB, der så en mulighed for at tjene penge til klubben. Avisen omdeles i 9.500 eksemplarer i Østerbyen, og vi vil
meget gerne fortælle om livet i
området. Så alle opfordres til at
kontakte avisen, hvis de har en
historie at fortælle. Som skrevet
ovenover, så er der mange dårlige historier at fortælle, men det
er rarere at fortælle positive historier, og dem er der mange af,
men da avisens redaktion stort
set består af overtegnede alene,
så er det svært at nå rundt.
Som det ses i avisen, er der fint
gang i erhvervslivet, hvor der i
løbet af kort tid er åbnet en børnetøjsforretning og en kinesisk
restaurant, og der er sikkert flere, som avisen bare ikke er klar
over.
Avisen udkommer 4 gange om
året, og vil gerne fyldes med gode historier.
2011
ØSTERBY NYT
Side 5
Klub Bøndergårdsvej
Jakke
400,-
T-shirts
200,Kjole
300,-
Buks
300,-
v/Henrik Vallø
Strandby Kirkevej 94-98
6705 Esbjerg Ø • 75 12 60 33
På Bøndergårdsvej har der i mere end 30 år ligget ungdoms- og
fritidsklub, og Østerbynyt besøgte klubben for at få en snak
med lederen Niels Winkel.
Han fortalte, at klubbens lokaler
selvfølgelig bærer præg af tidens
tand, men såvel bygninger som
udendørs faciliteter stadig er i
god stand. Selvfølgelig ønsker
man sig penge til forskellige
projekter, faciliteter og istandsættelser, men for tiden er man
underlagt Esbjerg Kommunes
sparekrav.
Klubben har et godt samarbejde
med boligforeningerne i området, som støtter projekter som
f.eks. sund mad, som serveres i
fritidsklubbens café efter skoletid.
Fritidsklubben, som har omkring
50 medlemmer, er for alderen 9
til 14 år, og koster for tiden kr.
455 pr. måned. Der er åbent fra
kl. 12 til 17 fra mandag til fredag.
De unge medlemmer har mulighed for at deltage i en lang række aktiviteter, både i og udenfor
klubbens område. Der er flere
værksteder , hvor der kan arbejdes kreativt, et musiklokale,
computerrum og et stort udendørs område. Klubbens personale er meget opmærksomme på,
at ingen af medlemmerne sidder
i timevis foran en computer, men
også deltager i udendørs aktiviteter.
Niels Winkel nævner en lang
række aktiviteter udenfor klubbens område. De omfatter bl.a.
besøg på rideskole i Tjæreborg,
svømmestadion Danmark, fisketure, biografture og strandture.
Et af de store hits er speedway/
cross kørsel på banen ved Korskroen.
Mange af disse aktiviteter gennemføres sammen med de andre
klubber i Esbjerg, dels for at gøre det billigere, og for at de unge
kan lære hinanden at kende.
For nylig blev der arrangeret
mesterskab i sæbekasseløb for
klubberne og her blev man nr. 3
i deres hjemmebyggede sæbekasse. De har allerede nu planer
om at bygge en forbedret udgave
til næste års løb.
Som noget helt specielt har Klub
Bøndergårdsvej deres helt eget
olietøndeband – Drops of Oil –
som optræder med et spændende
musikprogram.
I ungdomsklubben, som er for
alderen 13 til 18 år, er der omkring 120 medlemmer. Det er
gratis at være medlem af ungdomsklubben. Der er åbent man-
dag til torsdag fra kl. 18 til 22.
Specielt i ungdomsklubben er
der mange medlemmer med anden etnisk baggrund.
Man har med stor succes prøvet
at holde åbent i weekenderne,
men har været nødt til at lukke
p.g.a. sparekrav, og ungdomsklubben lukkes delvist ned i
sommerferieperioden.
Et fast punkt hvert år er skitur til
Branäs i Sverige, hvor 6-8 klubber sammen sender omkring 120
personer af sted i 2 busser. I år er
der også arrangeret sommerkoloni med kanoture for fritidsklubben i uge 27 ved Karlsgårde
Sø.
For tiden er der ansat 5 pædagoger på fuld tid, men fra 1. sept.,
bliver det skåret ned til 4.
Side 6
ØSTERBY NYT
Sikker trafik
Igennem de sidste 4 år har Q8
samarbejdet med Rådet for Sikker Trafik om fartkampagner,
der skal få bilisterne til at overholde fartgrænserne.
I modsætning til hvad de fleste
nok forventer, sker to ud af tre
dødsulykker på landevejene.
Mange bilister slækker på opmærksomheden, da der ikke er
så meget trafik på vejene og der
ikke ser ud til at være mennesker
i nærheden. Til gengæld bliver
farten så sat op.
Rent faktisk bor der mange mennesker langs landevejene, og en
undersøgelse viser, at 6 ud af 10
beboere er bekymret for bilisternes høje hastigheder.
I år har kampagnen, der løb fra
3. til 27. maj, koncentreret sig
om skilte med børn og voksne
med teksten ”Mit hjem – din
fart” og røde silhuetter af en vinkende pige.
Samtidig sendtes der tv-spots,
hvor en gruppe mennesker flytter deres dagligstue ud på en landevej for at illustrere, hvordan
mange beboere føler, at bilisterne kører direkte gennem deres
dagligstue.
Endvidere har man bedt om bidrag til at få skrevet Danmarks
længste landevejsblues, som er
blevet præsenteret på P4 formiddag den 27. maj med Nellie Ettison som sangerinde.
Regina Madsen og hendes personale på Q8 stationen i Storegade støtter helhjertet op om kampagnen, og er glade for, at Q8
kæden er med i arbejdet med at
skabe tryghed og sikkerhed på
de danske landeveje.
Sørens hjørne
– SSP konsulent Søren hansen
Søren dækker som SSP konsulent den østlige del af Esbjerg.
En af de væsentligste projekter i
Østerbyen for ham er det fodboldprojekt, som i samarbejde
med Bakkeskolen m.fl. har været i gang lidt over et år, hvor 15
drenge fra Bakkeskolen samles
omkring fodbold. Der foregår
andre aktiviteter sideløbende
med fodbold, men fodbolden er
det særegne ved dette projekt.
For at give projektet nogle flere
muligheder, har man søgt Integrationsministeriet om midler, så
nogle af de ønsker drengene og
de professionelle har, kan opfyldes.
Hvorvidt projektet får tilført disse midler, er ikke afgjort i skrivende stund.
Søren fortæller, at i det store og
hele forløber projektet som forventet. De var forberedt på, at
der ville gå omkring et års tid,
før de begyndte at se fremskridt
ved drengene, og det er nøjagtig,
hvad der sker.
Drengene er begyndt både i friti-
den, men især i skolen at ændre
holdning. De betragter ikke
længere skolen som en fjende.
Projektet blev som et af fem nomineret til det kriminalpræventive Råds pris i 2010. De vandt ikke, men Søren er stolt over, at
projektet blev nomineret.
Søren mener, at det største problem lige nu, er at projektet er
blevet så kendt, at så snart der er
drenge involveret i problemer
omkring Stengårdsvej, så beskyldes straks fodbolddrengene
for at stå bag, ikke at de ikke kan
lave ballade, men det er ikke altid dem, der er involveret.
Meget af Sørens arbejde er at
være med til at koordinere de
projekter omkring integration og
andet som foregår i området, så
de økonomiske og menneskelige
ressourcer udnyttes bedst muligt.
Søren slutter af med at fortælle,
at der for nylig har været Tivoli
på Stengårdsvej, som er foregået
uden nogen form for problemer
efter sidste års megen omtale i
pressen.
Støt vore annoncører !
– de støtter os!
Megavindmøller i Måde
Østerbynyt har sammen med
Novrup-Måde gruppen været kritisk overfor Esbjerg Kommune
planer om at opføre 4 megavindmøller på 200 meter i Måde.
For at høre Esbjerg Kommunes
udlægning af sagens forløb aflagde avisen derfor et besøg ved
John Snedker, formand for Plan
& Miljøudvalget for at få nogle
svar.
John Snedker indleder mødet
med at udtrykke at han er glad
for muligheden for at fremlægge
hans begrundelse for opførelsen
af forsøgsmøllerne, som han mener hænger godt sammen med
kommunen som Danmarks
Energimetropol og centrum for
offshore aktiviteter og energiteknologi. Han mener opførelsen
af møllerne er med til at fremtidssikre Esbjergs position indenfor energisektoren.
Kan Esbjerg Kommune garantere, at alle forhold omkring møllerne lever op til gældende lovgivning?
Ja, svarer John Snedker, det er
Staten og Miljøstyrelsen, der er
myndighederne, der står for
kommuneplanen og VVM redegørelsen. Esbjerg Kommune
skal udfærdige lokalplan, som
skal sammenspille med de øvrige planer.
Kan Esbjerg Kommune bekræfte,
at det beslutningsgrundlag, som
tager udgangspunkt i den samlede VVM redegørelse ikke indeholder fejl?
Som politiker er man i en vis
grad nødt til at stole på, at embedsmændene, som sidder med
ekspertviden, har styr på, at
VVM redegørelsen er korrekt.
Men vi har også været materialet
meget grundig og kritisk igennem og også været i tæt dialog
med Naturstyrelsen.
De 600 husstande, som kan søge
erstatning for værditab, er ikke
blevet informeret?
Det er staten i form af Energinet.dk, der har ansvaret for at
husstandene informeres. Esbjerg
Kommune har rettet henvendelse
til Energinet.dk, da de blev gjort
opmærksom på at der kunne være fejl i forhold til informationen, men John Snedker mener
ikke, at Esbjerg Kommune kan
gøre yderligere. Det er Statens,
og ikke Esbjerg Kommunes an-
Kegleklubben Esbjerg
Træning:
2011
Mandag fra kl. 19.00 Seniorer
Tirsdag fra kl 16.00 til 18.00 Ungdom
Torsdag fra kl. 19.00 Seniorer
Der er muligheder for andre tidspunkter,
kontakt Jan tlf. 2712 8634
Du er velkommen til at komme og prøve,
vi holder til Sportsvej 21 under hal 2 i EFI.
svar, og jeg mener derfor ikke vi
kan gøre yderligere. Men det er
dog også mit indtryk, at tingene
nu skulle være i orden. Jeg har i
hvert fald ikke hørt andet.
Kan du bekræfte, at området i
Måde er velegnet til opsætning
af forsøgsmøller?
Ja, det er jeg enig i, siger John
Snedker, og henviser til rapporten fra Regeringens tværministerielle arbejdsgruppe om forsøgsvindmøller på land. Han påpeger, at møllerne er forsøgsmøller, der maksimalt må være op til
200 meter høje. Testmøller må
være op til 250 meter høje, som
der var planlagt opført i Østerild.
Det kan ikke lade sig gøre i Måde, da der ikke er nok afstand til
naboer.
Det er et krav at forsøgsmøller
skal være landbaseret, derfor kan
de ikke opføres f.eks. på Horns
Rev.
På et opfølgende spørgsmål at
det er forsøgsmøller, der vel skal
tages ned, når forsøget/ene er
gennemført, oplyser John Snedker, at det er en forudsætning at
møllerne efter endt anvendelse
skal nedtages uden omkostning
for staten/kommunen. Udover at
møllerne indgår i forsøg, så producerer de jo også strøm, der
indgår i Esbjergs el-produktion.
Men når denne anvendelse ikke
længere foregår, så skal de altså
nedtages.
Forsøgsvindmøllerne i Tjæreborg har foreløbig stået der i 10
år, og der er ingen planer om tage dem ned.
John Snedker understreger, at
det er Esbjerg Kommune, der er
tilsynsmyndighed, når først møllerne er i funktion, og hvis ikke
kravene til støj, herunder lavfre-
kvent støj, blink og skygger ikke
overholdes, garanterer han, at
møllerne stoppes, indtil kravene
overholdes.
Støjgrænserne i Østerild var
iflg. Professor Henrik Møller
forkerte. Han er en af landets førende eksperter på området.
Hvorfor er han ikke blevet konsulteret?
John Snedker svarer, at Esbjerg
Kommune har set rapporten fra
ham, men igen at det er staten
(Naturstyrelsen), der står for udfærdigelsen af VVM redegørelsen, og dermed bestemmer.
Miljøministeren ønsker at præcisere specielt lavfrekvent støj
fremover, men det er stadig et
område, hvor der er stor usikkerhed omkring målemetoderne.
Kan du som udvalgsformand bekræfte, at det er staten, der har
ønsket at få lavet en VVM undersøgelse på dette projekt?
Det bekræfter John Snedker, og
efterfølgende forelagt en mail
fra Naturstyrelsen, at de opstarter VVM processen på baggrund
af en henvendelse fra Esbjerg
Kommune og bygherre.
Hertil siger John Snedker, at det
er Staten, der er myndighed i
forhold til VVM og Kommuneplan, mens det er kommunen,
der er myndighed i forhold til lokalplanen, der skal realisere
kommuneplanen. Derfor er det
helt naturligt at staten og kommunen er i tæt dialog omkring
selve planlægningsprocessen og
udarbejdelsen af VVM redegørelsen.
Han fastholder at Måde er udpeget i rapporten fra den tværministerielle arbejdsgruppe om forsøgsvindmøller på land.
Planlægningsprocessen iværksæt-
tes ikke, da den er både dyr og
tidskrævende at lave, med mindre at både staten og Esbjerg
Kommune er enige om, at projektet søges realiseret.
Hvordan agter Esbjerg Kommune at sikre området i Måde mod
oversvømmelser med forventede
vandstandsstigninger p.g.a. klimaforandringer?
Esbjerg Kommune har netop
igangsat arbejde med at udarbejde planer for sikring af udsatte
kystområder. Et af de store problemer i vores område er de
mange vandløb, som munder ud
i Vadehavet, hvor sluserne lukkes ved extraordinært højvande,
hvilket risikerer at give store
oversvømmelser bag digerne.
På spørgsmålet om opførelsen af
4 møller, hvor der i oplægget
kun var tale om 3 møller, svarer
John Snedker kun, at der stadig
er usikkerhed om den fjerde
mølle, da den i givet fald skal
opføres på jord, som den nuværende ejer ikke vil sælge til bygherren.
Østerbynyt spørger også John
Snedker til den såkaldte bruttonetto liste, hvor Naturstyrelsen
bl.a. fravælger Mådeområdet, da
det ligger for tæt ved beboelse,
anden planlægning mm.
Han fastholder, at VVM redegørelsen fastslår, at området er velegnet til opførelse af forsøgsmøller op til 200 meter.
Gør din virksomhed synlig
- få dit budskab ud !
Annoncer i Østerby Nyt
2011
ØSTERBY NYT
Side 7
SOS BØRnEBYERnE
Østerbynyt mødte Ranjita Rajwar fra Nepal i forbindelse med
en artikel om mentorer og mentees fra Mentornetværket for Esbjerg og Varde.
Ranjita fortalte hendes spændende historie om opvækst i en SOS
Børneby.
Ranjita er født i 1982 og er for tiden i gang med at tage en eksamen i folkesundhed på Syddansk
Universitet.
Da hun var 6 år gammel kom hun
til en SOS Børneby sammen med
hendes søster, der på det tidspunkt var 3 år.
Hun er opvokset i en kultur, hvor
det er vigtigt for en familiefar at
få sønner. Da Ranjitas mor ”kun”
fik døtre, var hendes far meget
utilfreds, og når han havde drukket, kom det ofte til skænderier
og det der var værre.
Efter at familien havde fået 3 døtre, blev forældrene skilt, og hendes far giftede sig igen i forsøget
på at få en søn.
Hendes mor måtte så leve og opdrage 3 mindre børn på egen
hånd, hvilket alle nok vil vide, er
ekstremt hårdt i et mandsdomineret samfund som det nepalesiske.
Efter at være blevet forfulgt af
hendes eksmand i længere tid,
valgte Ranjitas mor til sidst at
flygte med en anden mand, hvor
hun så måtte efterlade hendes
børn, som måtte leve i fattigdom
på gaden.
Hendes ældre søster fandt arbejde, og Ranjita og hendes yngre
søster var så heldige at komme til
en SOS Børneby.
Ranjita takker Gud for at de kom
til SOS Børnebyen, hvor de fandt
et nyt hjem med kærlighed og såkaldte mødre, brødre, søstre og
voksne som værger.
En SOS Børneby består af et antal huse, og i deres hus var de 12
børn – 8 brødre og 4 søstre –
samt en mor i huset. For et
skræmt barn, der har været gennem en meget hård og fattig
barndom, er det som at komme i
himlen, når der er kærlige børn
og voksne, som tager sig godt af
en. Som Ranjita fortæller om den
første dag, hvor børnene blev
kaldt ind i køkkenet for at spise.
Hun turde ikke gå ind, da hun ikke troede, at det også gjaldt hende. Hun lærte dog hurtigt, at i
byen er alle børn lige, og havde
lov til at komme overalt i byen.
Hun blev igennem hendes opvækst støttet af personalet, som
hun opfatter som hendes rigtige
familie, så hun kunne få en god
uddannelse, og bestod grundeksamen i 1996. Da hun nu var
blevet for gammel til at bo i børnebyen, flyttede hun til en ungdomsby ca. 100 km væk fra hendes barndomsby, hvor hun kunne læse videre for at få en uddannelse indenfor sygepleje. Efter at hun var uddannet sygeplejerske, arbejdede hun først på et
plejehjem og derefter i 2 år som
supervisor om oplysning om
HIV/AIDS.
Hun fik så muligheden for at
videreuddanne sig i 3 år hvor
hun tog en bachelor i sundhedsvidenskab, som hun bestod i
2006.
Efter at have bestået eksamen
blev hun inviteret af hendes
sponsormor, der bor i Nykøbing
Falster, til at besøge Danmark i
3 måneder.
Efter de 3 måneder vendte hun
tilbage til Nepal, hvor hun fandt
arbejde i en organisation, der arbejder med at forbedre vand- og
sanitetsforholdene i landet.
Ranjita er meget begejstret for
Danmark og danskerne, og var
meget glad, da muligheden for at
videreuddanne sig på Syddansk
Universitet viste sig, hvor hun
håber at bestå en Ph.D. indenfor
sundhedsvidenskab. Det står for
hende som et stor mål at vise at
en pige fra de laveste sociale
klasser i Nepal kan få en højere
uddannelse.
Ranjita er stadig i kontakt med
de andre børn fra SOS Børnebyen, hvor alle er i arbejde eller
under uddannelse. Hendes biologiske søster arbejder i dag i
NGO (hjælpeorganisation).
Ranjita er, mens hun er i Danmark, med i SOS Børnebyernes
arbejde i Danmark og rejser
rundt og holder foredrag om
hendes tid som barn i en SOS
Børneby. Hun opfordrer alle til
at støtte arbejdet i SOS Børnebyerne, og henviser til organisationens hjemmeside. www.sos-
ny facade hos nanny V
Dametøjsforretningen
Nanny
Vever har ligget på Strandby
Kirkevej i hvad der føles som en
menneskealder.
Nanny Vever valgte for et par år
siden at sælge forretningen til
Henrik Vallø.
Henrik og hans personale i butikken følte, at bl.a. facaden og
en del af inventaret trængte til en
udskiftning. Samtidig ville man
gerne signalere, at Nanny Vever
ikke længere var i butikken,
uden at man dog fuldstændig
glemte butikkens fortid. Tidens
trend – som det kan ses på flere
af byens butikker – har været et
fornavn efterfulgt af et bogstav,
og valget faldt på Nanny V.
Det var derfor naturligt at slå udskiftningen af facade og inventar
sammen med omdøbning af forretningen, og efter at have besøgt forretningen, må man sige,
at det virkelig har givet forretningen et løft. I løbet af kort tid
vil der ske endnu et par fornyelser.
Henrik Vallø fastslår, at forretningens koncept er uændret,
hvor målgruppen er +30 kvinder.
I butikken forhandles stadig de
mærker, man har haft i flere år,
men samtidig har de i den senere
tid taget nye mærker som Choise, Imitz og In Front ind.
Henrik Vallø vil også gerne gøre
opmærksom på, at butikken har
et stort udvalg i tøj til store piger
i størrelser fra 42 til 56.
Støt vore annoncører ! – de støtter os!
Side 8
ØSTERBY NYT
2011
Gør din virksomhed synlig – få dit budskab ud !
Annoncer i Østerby Nyt
Kids-World
Onsdag 11. maj åbnede der en
ny børnetøjsforretning i Storegade 108-110. Inden da havde der
ligget en møbelforretning – More 2 home – som valgte at lukke.
For ældre esbjergensere er adressen nok bedst kendt for at
lægge lokaler til Roberts Møbler.
Lokalerne nåede kun at være til
leje i 4 dage inden ejerne af
Kids-World lejede dem.
Selv om butikken er ny, har
Kids-World eksisteret siden starten af 2006 som en netbutik
(kids-world.dk). Ejeren af KidsWorld, Annette Nielsen, fortæller at de har et kæmpeudvalg i
netbutikken, og deres hidtidige
lager i Fynsgade var simpelthen
blevet for småt, så de var på jagt
efter nye lokaler. Samtidig kom
der flere og flere lokale kunder,
som besøgte dem på adressen i
Fynsgade, og der var ingen plads
til at udstille varerne, så tanken
om at åbne en butik var nærliggende.
Endvidere følte Annette at der
var plads på markedet for en
børnetøjsbutik.
Annette Nielsen har 6 ansatte i
virksomheden, og overlader den
daglige ledelse af butikken til
Ojetta.
Indtil videre er det tøj i aldersgruppen 0 til 9 år, men fra august vil de udvide op til 12 år.
Der forventer Annette at de må
inddrage deres nuværende kafferum til butiksarealet for at kunne
udstille varerne fornuftigt.
De forhandler hovedsageligt danske mærker, som f.eks. Småfolk,
Pippi, CelaVi, Albababy og Danefæ.
Butikken holder åbent mandag
til fredag fra kl. 10 til 17.30 og
lørdag fra kl. 10 til 14.
Annette Nielsen finder det vigtigt at få fortalt, at der er gode
parkeringsforhold bag butikken,
så man ikke behøver at parkere i
Storegade, hvor der kun er få
parkeringspladser og masser af
trafik.
aDRESSELiSTE
LOKaLRÅD ESBJERG ØST
hans Peder hansen (formand)
Sønderhaven 7, 6700 Esbjerg
Tlf. 75 45 18 10
[email protected]
arne Skov (næstformand)
Skolebakken 12b, 6700 Esbjerg
Tlf. 75 13 78 42
[email protected]
Poul Boserup Olsen (kasserer)
Vølundsvej 6, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 75 14 06 95
[email protected]
Benny nielsen
Grønvangsvej 39, 6700 Esbjerg
Tlf. 75 13 10 26
[email protected]
henny Thomsen
Vølundvej 2, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 75 15 72 60
[email protected]
herman Thude (suppleant)
Sønderengen 20, 6700 Esbjerg
Tlf. 75 13 72 39 / 24 24 80 87
[email protected]
Kjeld Enghave
Carit Etlars Alle 66, 6700 Esbjerg
Tlf. 75 13 14 05
[email protected]
Sigurd Jørgensen (sekretær)
Rahbeks Alle 19A, 6700 Esbjerg
Tlf. 75 45 91 24
[email protected]
Knud Erik Jensen (suppleant)
Skolebakken 9B, 6700 Esbjerg
Tlf. 75 45 94 07
hanne Thomsen (suppleant)
Liljevej 6, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 75 14 11 78
[email protected]
BLIV MEDLEM AF
GAMMELBY
BORGERFORENING
KONTAKT KASSERER POUL LAURIDSEN
PÅ TELEFON 40 27 06 67
FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER
2011
ØSTERBY NYT
Sydbank gør mobilbanken personlig
Som landets første bank tilbyder
Sydbank sine kunder mulighed
for at designe deres egen mobilbank.
I april lancerede Sydbank sin nye
MobilBank for alle med en iPhone eller en Android-telefon.
Her kan du blandt andet få overblik over konti og depoter, kontakte din rådgiver direkte, oprette
dig som ny kunde, spærre dit kreditkort, omregne valuta og finde
den nærmeste Sydbank-afdeling.
Du kan også personliggøre startsiden med genveje til de funktioner, du bruger mest og vælge din
egen baggrund, velkomsthilsen
og farver.
En filial i din lomme
Modsat de andre mobilbanker på
markedet har Sydbank-kunderne
selv indflydelse på brugerfladen.
MobilBanken giver blandt andet
mulighed for at lægge de genveje op på startskærmen, som du
oftest har brug for, når du er på
farten. Så nu kan du tjekke saldoen på kontoen, omregne valuta eller ringe din bankrådgiver
op med et enkelt klik.
Side 9
Esbjerg Rockfestival 2011
Finder sted lørdag den 18. juni
kl. 11-24 på Festivalpladsen i
Vognsbølparken. ny version klar inden sommer
I første omgang giver app’en
mulighed for såkaldte kiggefunktioner, men allerede inden
sommer forventer Sydbank at
være klar med nye versioner, så
kunderne blandt andet kan overføre penge, betale regninger og
meget andet.
artister
Cyndi Lauper
UB40
OMD
Den Gale Pose
Rochers By Choise
Moonjam
Hit med 80èrne
Peter A.G.
Cyndi Lauper.
Eldoradoteltet
Der er uforfalsket 80’er diskoteksstemning i Eldoradoteltet,
når der igen er hyret landskendte
DJ`s og givet dem et telt for sig
selv – på en Festival.
Resultatet er en gigantisk fest,
hvor discostemningen når kogepunktet med de fire DJ`s Jørgen
de Mylius, Thomas Kristensen,
Carsten Agerbæk, og Morten
Resen.
hjemmesiden
Henviser i øvrigt til hjemmesiden
esbjergrockfestival.dk
aktivt medborgerskab
Den 25. maj 2010 blev der vedtaget et nyt lovforslag vedr. aktivt medborgerskab. Dette betyder, at personer med anden etnisk baggrund end dansk, skal
opfylde 100 point for at få
tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse. 15 af disse point
kan opnås enten ved frivilligt arbejde i et år eller ved at bestå en
medborgerskabsprøve.
Frivilligt arbejde
Det frivillige arbejde, der skal
udføres, kan bl.a. være i foreninger, ved deltagelse i organiserede fritidsaktiviteter for børn
og unge, højskoleophold, deltagelse i almennyttigt organisationsarbejde, bestyrelser, idrætsklubber m.v. Kravet er, at man,
mens man har boet lovligt i Danmark, har deltaget i en eller flere
organisationer m.v. i sammenlagt mindst 1 år. Det er ikke et
krav, at der er tale om uafbrudt
deltagelse i en organisation m.v.
igennem 1 år, eller at man fortsat
deltager i organisationen på det
tidspunkt, hvor man vil kunne få
tidsubegrænset
opholdstilladelse. Det kræves heller ikke, at
man har deltaget i samme organisation m.v. igennem 1 år.
For at det frivillige arbejde kan
blive godkendt, skal det indeholde aktiviteter, der styrker den enkeltes demokratiske udvikling
og integration i Danmark, og
være aktiviteter, der kan medvirke til at fremme medborgerskab
og fællesskab om det danske
samfunds værdier, normer og
principper. Vigtigst af alt er, at
alt frivilligt arbejde, der udføres
med henblik på tidsubegrænset
opholdstilladelse, skal dokumenteres.
Medborgerskabsprøven
De 15 point kan også opnås ved
at bestå medborgerskabsprøven.
Det er en skriftlig prøve og består
af 15 multiple-choice spørgsmål,
hvoraf 10 skal være svaret rigtig.
Spørgsmålene omhandler medborgerskab i Danmark, danske
samfundsforhold og dansk historie, kultur og kunst. Prøven afholdes for første gang i år på følgende datoer: 6. juni, 12. september og 2. december. Der kan
læses mere omkring prøverne,
tilmelding,
afholdelsessteder
samt gebyrer på www.nyidanmark.dk
De nye regler kan have betydning for de lokale foreninger,
idet at de kan få henvendelser fra
borgere med anden etnisk baggrund, omkring mulighederne
for at få frivilligt arbejde.
Vi på Vindrosen, håber at I vil
tage godt imod borgerne og
hjælpe dem bedst muligt.
Der kan læses meget mere om
aktivt medborgerskab, hvordan
de resterende 85 point kan opnås
og findes materiale til medborgerskabsprøven på www.nyidanmark.dk
Side 10
ØSTERBY NYT
Østerbycentret
Ribegade 169a, 6700 Esbjerg - Tlf. 76 16 45 00
CENTRET-Værkstederne
Åbningstid: Alle hverdage kl. 8.00-16.00
Billet-Caféen:
Sommerferie frem til 22. august
Cafeteriet:
Åbent mandag-torsdag kl. 9.00-14.30.
Fredag kl. 9.00-13.00.
Weekend/Helligdage kl. 11.00-13.00.
NB: Fra 1. september er åbningstiden igen
mandag-torsdag kl. 9.00 - 15.00
Biblioteket:
Åbent i centrets åbningstid. Bibliotekaren
træffes den første torsdag i hver måned
mellem kl. 10.00 og 11.00.
Sundhedsklinikken:
Åbent alle hverdage fra kl. 10.00-12.30.
v/sygeplejerske Vildana Selimovic
Fodpleje:
Alle er velkommen uanset alder og bosted.
Åbent hver tirsdag og onsdag kl. 9.00-16.00
v/eksamineret fodplejer
Helle Holm Rasmussen, Tlf. 76 16 45 25
Fodpleje:
Alle er velkommen uanset alder og bosted.
Åbent mandag og torsdag kl. 8.30-13.45
samt fredag kl. 8.30-12.45
v/fodplejer Inger Margrethe Hollænder
Tlf. 76 16 45 25
Kommende arrangementer på Østerbycentret:
2011
Kræmmermarked i
Veldtofte i 2011
IF92 fodbold forsøgte sig i sommerpausen
med et Kræmmermarked i Veldtofte.
Arrangementet vil blive gentaget igen i 2011.
Man vil gøre det to gange på to søndage, i modsætning til
i sommer, hvor det var på en lørdag.
De to søndage:
Søndag 24. april og søndag 11. september
begge dage kl. 9.30-16.00.
Midsommerfest torsdag den 23. juni kl. 10.30
med musik, båltale og grillmad på terrassen og med mulighed
for at nyde sansehaven (hvis vejret tillader det).
De nævnte arrangementer er nærmere beskrevet i detaljer
i bladet Centernyt, som gratis kan afhentes på Østerbycentret.
I bladet Centernyt kan du ligeledes læse alt om centrets
daghjemsaktiviteter, de faste tilbud til brugerne
samt de brugerstyrede aktiviteter.
Daghjemmet har åbent hele sommeren,
medens en del af de brugerstyrede aktiviteter holder lukket.
Alle pensionister og efterlønnere kan deltage i aktiviteter og
arrangementer, arbejde i værkstederne og bruge centret efter egne
ønsker og behov.
Vi ønsker alle vore læsere samt brugere en rigtig god sommer
Vi giver 30% på alle tilplantninger samt inde og ude planter.
Vi holder ferielukket uge 29 og 30.
Vi ønsker alle vores kunder en rigtig god sommerferie.
Med venlig hilsen
TK Blomster
Åbent: mandag til fredag 10.00 - 17.30. Lørdag 9.00 - 13.00