to get the file

1
Whiplash
(Crowe 1928)
DK:
Piskesmæld
WAD
”whiplash associated
disorders”
Nakkeskade ?
Hovedskade ?
Synsproblemer ?
Whiplash og synsproblemer. T. Helstrup. 2014
2
D
e
f
i
n
i
t
i Piskesmæld er betegnelsen for den hændelse som sker,
o når nakken bliver brutalt vredet forover (hyperflexion) eller
n bagover (hyperextension),
Piskesmældsskade
En sådan overstrækning forstuver bløddelene i halshvirvelsøjlen, hvilket akut
kaldes en piskesmældsskade. ------------------Generne efter et piskesmæld er som oftest nakkestivhed, smerter i nakke og
skuldre, samt hovedpine. Typisk vil disse fortage sig efter nogle dage
eller få uger, men for enkelte mennesker giver et piskesmæld kroniske
smertesymptomer.[1]
10 -15 %
?
http://da.wikipedia.org/wiki/Piskesm%C3%A6ldsskade
Whiplash og synsproblemer. T. Helstrup. 2014
3
Forekomst
Sundhedsstyrelsen
•
•
•
5-6000 personer henvender sig hvert år på skadestue med
nakkesmerter efter en trafikulykke, hvor to biler er stødt sammen.
det er usikkert hvor mange patienter med whiplash-relaterede
symptomer, der ikke henvender sig på skadestue, men primært
kontakter egen læge
det er usikkert hvor mange personer, der har akut udløste
nakkesmerter efter et accelerations/decelerationstraume af anden
årsag end trafikulykke-relateret, og hvor mange af disse der kontakter
en læge.
8000 – 16000 personer / årligt
?
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2000/whiplash/kap03.html
Whiplash og synsproblemer. T. Helstrup. 2014
4
LP
yT
dU
b
op
ge
(g
ne
er
tp
)
Kendsgerning
Piskesmæld og alvorlige
synsproblemer
Tag piskesmæld alvorligt
Af Hanne Holst Rasmussen (f. 1954)
Tag piskesmæld alvorligt : oplevelser,
erfaring og rådgivning (2011)
Efter påkørsel bagfra, fik Hanne Holst
Rasmussen (f. 1954) piskesmæld. At
få og leve med diagnosen whiplash
har været en udfordring, da det
danske sundhedssystem, ifølge
forfatteren, ikke tager sygdommen
alvorlig
å
:
P
g
a
.
u
d
t
a
l
t http://www.ptu.dk/hvad_er_piskesmaeld/
e
https://www.aalborgbibliotekerne.dk/default.aspx?ID=129&query=piskesm%C3%A6ld
s
Whiplash og synsproblemer. T. Helstrup. 2014
y
5
Whiplash, oplevet indefra
Bogen de manglede, da de selv stod med problemerne
• Opslagsbog
• Praktiske tips
• Også til pårørende og behandlere
Whiplash og synsproblemer. T. Helstrup. 2014
6
M
u
l
i
g
N
H
ja
ek
rk
ne
es
sk
ka
ad
de
e+
;l
bæ
ln
ød
Typisk
piskesmældsulykke
”Hvis folk bare kunne nøjes
med en skade ad gangen”
Akutte fase
WAD skala 1-4; lægelig
håndtering, evt. isbehandling
og let mobilisering, aflastning
Langvarige fase
Genoptræning, hjælpemidler,
justere livet, medicin
7
Whiplash og synsproblemer. T. Helstrup. 2014
Langvarige synsproblemer efter hovedskade
Top 3
Subjektivt
1. Kræver umådelig stor
anstrengelse at læse
a)
b)
c)
Adfærd
I praksis. Ophør af
læseaktivitet
Avis
bøger
computer
kan ikke forstå eller huske indhold
kræver langvarig hvile efterfølgende
hovedpine, svimmelhed, lysfølsom
2. Motiver (tekst) fremtræder
utydelige eller urolige
3. Hurtige bevægelser i det perifere
synsfelt provokerer ubehag,
kvalme og svimmelhed
Nye briller hjælper
ikke (har pilotsyn
!)
Undgår steder med
mange mennesker og
bevægelse, Tv, film
Whiplash og synsproblemer. T. Helstrup. 2014
8
Optomotoriske
apparat og
bevægelser
Type of movement
Saccade
Smooth pursuit
Visual fixation
Vergence
ht
tp
://
w
w
w
.e
y
e
br
Function
ai
Brings images of objects of interest onto the fovea
n
p
Holds the image of a small target on the fovea during
e
movement of the target or during self-motion
di
Holds the image of a stationary object on the fovea by
a.
minimizing ocular drifts
c
Moves the eyes in opposite directions so that images of a
o
single object are placed or held simultaneously on the fovea m
of each eye.
/
Optokinetic reflex
Compensation of sustained head rotation
Vestibulo-ocular reflex
Compensation of brief rotational or translational head
movements
9
JT
N
h
e
u
r
K
io
l
n
gS
-c
i
D
e.
v
i2
c0
1
k
1
tO
ec
st
t1
a5
;
n
3
d
s0
9
p
o(
r1
ts2
King-Devick Test
http://en.wikipedia.org/wiki/King-Devick Test
• The King-Devick Test (K-D
Test) is defined by Mosby’s
Medical Dictionary as a tool
for evaluation of saccade,
consisting of a series of test
cards of numbers. The test
cards become progressively
more difficult to read due to
variability of spacing
between the numbers. Both
errors in reading and speed
of reading are included in
deriving a score.
[1] Saccades are quick,
Whiplash
simultaneous movements
ofog synsproblemer. T. Helstrup. 2014
10
J Neurol Sci. 2013 May 15;328(1-2):28-31. doi:
10.1016/j.jns.2013.02.008. Epub 2013
Saccades and memory: baseline associations of the KingDevick and SCAT2 SAC tests in professional ice hockey
players.
Kontaktsport
og
hjernerystelse
Whiplash og synsproblemer. T. Helstrup. 2014
11
JT
S
h
ep
o
K
sn
gM
e
d
D
eP
vh
y
cs
F
k
ne
se
s
as
s
a
c2
o0
1
n
c4
F
u
se
Saccade-neurologien er såret
ved hjernerystelse
High levels of test-retest reliability
were observed (intraclass
correlation coefficient 0.90 [95%
CI 0.84-0.97]). Additionally, 6
boxers who participated in multiple
bouts showed no worsening of
their K-D times further supporting
that scores are not affected by the
fatigue associated with sparring.
Conclusion: The K-D test is a rapid
sideline screening tool for
concussion that can be effectively
administered by non-medically
trained laypersons.
Whiplash og synsproblemer. T. Helstrup. 2014
12
Journal of Rehabilitation Research & Development
(JRRD)
Volume 50 Number 9, 2013. Pages 1223 — 1240
•Effect of
oculomotor
rehabilitation on
vergence
responsivity in mild
http://www.rehab.research.va.gov/jour/2013/509/page1223.html
Whiplash og synsproblemer. T. Helstrup. 2014
13
Diffuse
nervefiber
skader i
hjernens hvide
substans
Hovedskade
Skademekanisme:
Disorganisering
af synapser og
signaltransport
Respons
svækkelse
Figure 5. Proposed
neural mechanisms of
traumatic brain injury causing
vergence dysfunction. WM =
white matter.
Symptomer
Thiagarajan P, Ciuffreda KJ. Effect of oculomotor rehabilitation on vergence
responsivity in mild traumatic brain injury. J Rehabil Res Dev. 2013;50(9):1223–40.
http://dx.doi.org/10.1682/JRRD.2012.12.0235
ResearcherID/ORCID: Preethi Thiagarajan, BS Optom, MS, PhD: M-2337-2013
14
Fei
pr
oæ
k
a
r
rbre
Plasticitet
am
e
te
ds
ik
ry
oa
em
tpn
ift
a
fuos
sm
nm
ye
ke
n:
tr
ia
p
o
s
n Overkrydsningsforsøg
e
r med placebokontrol
o
g
Thiagarajan P, Ciuffreda KJ. Effect of oculomotor rehabilitation on vergence
responsivity in mild traumatic brain injury. J Rehabil Res Dev. 2013;50(9):1223–40.
http://dx.doi.org/10.1682/JRRD.2012.12.0235
ResearcherID/ORCID: Preethi Thiagarajan, BS Optom, MS, PhD: M-2337-2013
Optometrisk
vergensterapi
Figure 6. Proposed
underlying mechanisms of
vergence-based oculomotor
rehabilitation (OR). BI = basein, BO = base-out.
15
S
E
H
N
M
L
V
S
Y
X
Z
n
o
æ
aeu
y
d
sn
crb
n
tr
csyk-g
sairefs
v
tn
iljg
o
d
rti
sm
en
en
ø
m
rsta
ejtd
sn
,u
d
et
sø
a
b
p
u
.jeø
sn
u
erysC
j
d
eb
e
n
s.O
n
ø
v
b
R
tV
u
jb
æ
ieO
e
g
v
R
tm
v
en
sæ
æ
lb
g
X
,esg
lev
Y
l
,sræ
s
eg
Z
re
lr
Koordinerede øjenbevægelser i 3D
Fusion.
Nærrefleks
X,
Y
Whiplash og synsproblemer. T. Helstrup. 2014
Z
16
N
ST
(F
Paeæ
S
B
ucsroi a
rctk
)uc
sa-rf c
udoisi a
i gae d
ek
t- bdvs e
-oen
ae vghR
tv
evaeR
ie e
renlo r
sr d.fns
ri
iglV
F
oeieau o
nnnrks n
Fsgti O
a- seio p
sdpnon s
tylsnVø
hsaoK
el g
of ngr e
luvaag n
dikr y
ne
ekgkh
ne F
Ft t.s i
ii ild
k
S
kogaU
is
U
O
df
lf
øe
bn
st
dl
ai
tg
oe
?s
u
n
d
h
e
d
s
v
æ
s
e
n
i
a
g
t
t
Biomekaniske enheder for visuel
inspektion
Fiksation,
lokalisation og identifikation
Gensidig
Modulation
ACA
Whiplash og synsproblemer. T. Helstrup. 2014
17
Hovedpine
og trætte øjne
Asthenopia (WHO ICD 10; H 53,1)
Asthenopia (aesthenopia) or eye strain is an condition
that manifests itself through nonspecific symptoms
such as fatigue, pain in or around the eyes, blurred
vision, headache and occasional double vision.
Symptoms often occur after reading, computer work,
or other close activities that involve tedious visual
tasks.
http://en.wikipedia.org/wiki/Asthenopia
Whiplash og synsproblemer. T. Helstrup. 2014
18
Asthenopia,
several types --CONCLUSIONS
Symptom descriptors and locations were able to distinguish discomfort on
the basis of causative condition, indicating at least two different afferent
pathways for the symptoms of asthenopia. Results support two different
symptom constellations herein labeled external symptom factor (ESF) and
internal symptom factor (ISF) -----------
1.
Frontafsnit (irritation, løber i vand, brænden, tørt øje)
2.
Inde i, eller bag øjnene (refraktion, binokularitet)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14627938
http://journals.lww.com/optvissci/Fulltext/2003/11000/Is_all_Asthenopia_the_Same_.8.aspx
Whiplash og synsproblemer. T. Helstrup. 2014
19
Årsagssammenhænge
I
E
B
L
S
A
kars
nm
igt
dejnm
rugslo
hetl-yn
ete/no
nnpsbm
eo
irkæ
noerh
p
gflsoi
ieyv
S
(yln
øn:Fe
jsF
utI
e
arsB
foiyrn
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14627938
snogiu
tnd http://journals.lww.com/optvissci/Fulltext/2003/11000/Is_all_Asthenopia_the_Same_.8.aspx
20
Whiplash og synsproblemer. T. Helstrup. 2014
asi
The International Classification of
Headache Disorders, 2nd Edition. (ICHD-II).
http://ihs-classification.org/en/02_klassifikation/03_teil2/11.03.03_cranial.html
IHS
WHO
Diagnosis
ICHD-II Code
ICD-10NA Code
11.3.2
G 44.843
refractive errors
Smerteprofil
Headache attributed
(H 52,0 – H 52,7)
to
Brillefejl og fokusevne
11.3.3
G 44.843
Headache attributed
heterophoria or
heterotropia (latent or
manifest squint)
(H 50,3 – H 50,5)
Smerteprofil
Frontal hovedpine: I + bag øjne,
spredende til pande og tindinger.
Svag morgen, værre op ad dagen
ved synsaktivitet. Hvile lindrer.
to
Skjult skelen og svag fusion
Whiplash og synsproblemer. T. Helstrup. 2014
21
Hovedstillingsfejl
Unormal hovedstilling
relativ til svækket øjenmuskel
Tvangsposition ved informationssøgning
Indskrænkede
frihedsgrader i øjnenes
bevægelsessystem
medfører fikseret og
skæv hovedposition
samt spændte nakkemuskler.
Hovedscanning
fremfor
øjenscanning:
Langsomt, ineffektivt
og plagsomt
Svækket muskel
Hovedposition - Drejes
mod
Hæves
- Tiltes
Højre laterale m.
Højre
-
-
Højre mediale m.
Venstre
-
-
Højre øvre m.
Højre
Op
Venstre
Højre nedre m.
Højre
Ned
Højre
Højre øvre skrå m.
Venstre
Ned
Venstre
Højre nedre skrå m.
Venstre
Op
Højre
Venstre laterale m.
Venstre
-
-
Venstre mediale m.
Højre
-
-
Venstre øvre m.
Venstre
Op
Højre
Venstre nedre m.
Venstre
Ned
22
Venstre
Hovedposition relativ til svækket øjenmuskel.
Forstærkes ved visuel aktivitet og træthed
Højre
Laterale muskel
Højre
Mediale muskel
Højre
Nedre muskel
Højre
Øvre skrå
muskel
Whiplash og synsproblemer. T. Helstrup. 2014
Højre
Øvre muskel
Højre
Nedre skrå muskel
23
Hovedposition relativ til svækket øjenmuskel
Forstærkes ved visuel aktivitet og træthed
Venstre
Laterale muskel
Venstre
Mediale muskel
Venstre
Øvre muskel
Venstre
Nedre muskel
Venstre
Øvre skrå muskel
Venstre
Nedre skrå muskel
Whiplash og synsproblemer. T. Helstrup. 2014
24
O
T
E
D
B
P
U
F
M
rotl
kaesT
ibø
usjtD
bj
lkaF
ekb:lna
æ
elf
roiP
lofth
rem
sekæ
otp”
eSjoyn
t”
asnktlg
i
tksjrK
ijeuaog
ourln”
fs
nletm
ctsaruk
ysvktie
lkien
iealsgo
nlekv
ni
deæ
enr”
k
r”
aeo
l
kfm
slp”
eH
!kno
©2004
sv by BMJ Publishing Group Ltd
General approach to diplopia.
Nedbrud af
fusionsevne
Danchaivijitr C , Kennard C J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004;75:iv24-iv31
25
Maskeret dekompenseret
”skjult skelen”
• Virkemekanismen er meget kraftig anvendelse af
akkommodationskonvergens – som erstatning for
utilstrækkelig fusionskonververgens.
• Resultatet er en binokulær hysterisk reaktion i
akkommodationsfunktionen
•
Smertefremkaldende: Mild - svær
Whiplash og synsproblemer. T. Helstrup. 2014
26
”O
D
b
ej
le
ak
vt
ti •
hv
æ
t
n:
gM
eE
nM
d>
eL
fe
ra
ud
g
t
e
Maskeret dekompenseret
”skjult skelen”
Observerbart
Binokulære tests generelt meget plagsomme - og med
udtrættende virkning indtil dagen efter
Subjektivt (stereopsis + visus normal)
• Exoforie kombineret med lavt ACA forhold
• Positive relative fusionsevne markant reduceret
(både afst. og nær og break/rec. ratio lav)
• Negative relative akkommodation beskeden
(hurtigt indsættende slør eller diplopi)
Whiplash og synsproblemer. T. Helstrup. 2014
27
Klassiske konvergensøvelser
•
•
Dårlig prognose: Træner
totalrespons (pærevælling)
Fastholder kompensation
Forhindrer normalisering
Katastrofe 1: Patient opgiver
træningen og tror behandlingsmulighederne er udtømte
Katastrofe 2:
Neurologer og
neuropsyk.
mistænker IKKE
synfunktionen
mere
Alle, inkl.
fysioterapeuter
Øjenlæger
Orthoptister
Optometrister
Whiplash og synsproblemer. T. Helstrup. 2014
28
Målrettede
Vergensøvelser
•
•
God prognose: Træner svage
delfunktion uafhængigt
Kontrol af fokusindstilling og
øjendrejning
Kontrol af hjernesignaler
Whiplash og synsproblemer. T. Helstrup. 2014
29
Konklusion 1
Whiplash – hvad kan vi som optometrister
gøre for denne patientgruppe ?
- hvis langvarige synsforstyrrelser
•
•
•
Oplys, oplys, oplys
Viden- og forskningsbaseret tilgang dikterer:
Saccadesystemet er sårbart (forsinkelse, svækket respons
og dårlig timing)
Vergenssystemet er sårbart (asthenopi; træthed og
hovedpine, svækket dynamik)
Øjenmuskulaturen: Nye/gamle svækkelser låser nakken
uhensigtsmæssigt.
Høj forklaringsgrad
Veldokumenterede behandlingsmuligheder
Whiplash og synsproblemer. T. Helstrup. 2014
30
Konklusion 2
Whiplash – hvad kan vi som optometrister
gøre for denne patientgruppe ?
- hvis langvarige synsforstyrrelser
Henvis, henvis, henvis
Solid faglighed og almen medmenneskelighed dikterer:
• Neurooptometrister iagttager hele det optomotoriske apparat.
Dvs. samtlige sensoriske og motoriske komponenter i
synsfunktionen (version-, vergens- og akkommodationsinteraktionerne – både ved læsning og handling i omgivelserne).
• Værktøjerne er synsterapi, øvelser, optik og filtre
• Ingen andre faggrupper besidder tilnærmelsesvis samme
baggrund, evne og erfaring
Vi magter at hjælpe, hvor ingen andre kan
Whiplash og synsproblemer. T. Helstrup. 2014
31