0,01 Afvandingssystem ST

Mekanisk Diagnostik og Terapi
MDT
Nakkebesvær
Et klinisk eksempel på undersøgelse,
klassifikation og behandling
Fagfestival 2012
Eva Hauge,
Fysioterapeut DipMDT
MDT – en klinisk ræsonneringsmodel
Undersøgelse, klassifikation og
behandling bygger på symptom
- og mekanisk respons
Ikke struktur specifik
Klassifikation i syndromer / subgrupper:
Derangement, dysfunktion, posturalt
Identificere tilstande egnet > < ikke egnet til mekanisk terapi
Hvilken behandling / hvilke øvelser til hvilken patient
Fagfestival 2012
Eva Hauge
Patienteksempel
64 årig mand, eget firma
Henvisningsdiagnose:
Obs cervical prolaps
Er allerede henvist til
Rygcenter
Mål: genoptage
arbejde og sport
Fagfestival 2012
Eva Hauge
Hypoteser og diagnostiske overvejelser
?
Anamnese:
Intermitterende Sx
Sygemeldt
++ Sx nat
Tidl. Cancersygdom
n 
n 
n 
n 
n 
Hypoteser:
Rodirritation
dominerende arm Sx
Derangement
Andet….
Fagfestival 2012
Eva Hauge
Fysisk undersøgelse
Positiv foramenkompressionstest ve. ( Spurling)
Fagfestival 2012
Eva Hauge
Fysisk undersøgelse
Test med gentagne bevægelser:
1. Retraktion i siddende –
2. Flexion –
nakke
nakke - ingen ændring arm
men udtalt obstruktion i retraktion
3. Retraktion i liggende
nakke ROM i nakke - ingen ændring OE
efterfølgende mulig retraktion siddende
Tydelig mekanisk respons
Behandlingsplan:
retraktion udføres hyppigt x10
aflastning,holdning og gang
aftale om telefonkontakt og ny tid 1 uge
Fagfestival 2012
Eva Hauge
Fagfestival 2012
Eva Hauge
Klassifikationsalgoritme
Anamnese & fysisk undersøgelse
Røde flag
Dag 1 – foreløbig klassifikation
Belastningsstrategier
decrease, abolish el.
centraliserer
symptomer
Reducerbart
derangement
Belastningsstrategier
increase, periferaliser
symptomer – ingen
decrease/ centralisering
Ikke reducerbart
derangement
Kun end
range smerte
Dysfunktion
Posturalt
Adhærent nerverod
Klassifikation bekræftes efter 3-5 besøg.
Reduktions- eller remodelleringsfasen kan vare længere
Mangel på etablering af
endelig mekanisk
klassifikation
Kun smerte ved
statisk belastningfysisk us normal
Andre tilstande
overvejes
Prolaps / inflammation
Skulder
Stenose : central / foraminal
Kronisk smertesyndrom
Seqv traume
1. Opfølgning
Baseline:
Symptomer
Mekanisk:
Test:
Konklusion:
Plan:
OE
Værst morgen, sover bedre
ROM i ext / latflex og rot
Neurologi uændret
Retraktion med OP + retr/ ext
nakke / OE
Derangement – obs centralisering
fortsætte øvelser, uændret aktivitet
telefonkonsultation – ny tid 14 dage
(tid i rygcenter inden)
Fagfestival 2012
Eva Hauge
Centralisering
289 subakutte patienter med nakke (23%)- eller
lændesmerter
31% centraliserede
(25% nakke)
46% ”partial response” (44% nakke)
23% No change
Både centralisers og partial responders viste signifikante forbedringer på
smerteintensitet og funktion
A descriptive study of the centralization phenomenon
Werneke et al.; Spine 1999
Fagfestival 2012
Eva Hauge
2. Opfølgning
n 
n 
Telefonkonsultation dagen før aftalte tid – pt. syg
(anden årsag) – fortsat bedring ingen symptomer under
albue – øget funktion – har arbejdet lidt
Ny tid ugen efter (29/12)
Pt været til forus på rygcenter 15/12– henvist til MR
Fagfestival 2012
Eva Hauge
3. Opfølgning 29/12-11
Status: Generel bedring på
smerte og funktion
q 
q 
q 
Intermitterende Sx ved scapula og nakke (2/10)
Aftager med øvelse, holdning
Funktionsniveau bedret – arbejde genoptaget
løbet 3 km
planlægger nytårsfodbold
Obj: fri ROM nakke, neurologi ia, neg. Foramenkompression
Afsluttes
Giver besked om MR svar
Fagfestival 2012
Eva Hauge
Opfølgning telefonisk
MR 17/1-12:
Let discusdegeneration C5-7
På niveau C5/6 og C6/7 ses udtalt
venstresidig foraminal stenose og moderat
højresidig foraminal stenose betinget af
unkovertebral artrose. Let central spinalstenose
Afsluttes rygcenter 24/1-12
(fortsat bedring, venstresidige armsymptomer kan ikke provokeres)
Fagfestival 2012
Eva Hauge
Reliabilitet
Clare et al (2004)
Nakke/lænd 50 pt – klassificeret ud fra skema
Kappa
0.56 for syndromer
0.68 for subsyndromer
Intertesterreliabilitet (25 nakke ptt)
Kappa
0.63 for syndromer
0.84 for subsyndromer
Prevalens derangement nakke 84%
Fagfestival 2012
Eva Hauge
Tak for opmærksomheden
Eva Hauge,
Fysioterapeut DipMDT
Fagfestival 2012