Cembrit Weather Safe

Et eksternt blik på udviklingen og implementeringen af Fælles
Medicinkort: Hvad kan vi lære?
Mads Nyholm Jacobsen og Marie Holde, Rigsrevisionen
Program
Om Rigsrevisionen
Undersøgelsen af fælles medicinkort (FMK)
Undersøgelsens resultater og anbefalinger
Afrunding
2
Rigsrevisionen
reviderer statens regnskaber på vegne af Folketinget
styrker udviklingen af en effektiv forvaltning
er uafhængig
rigsrevisor er øverste chef
har ca. 270 medarbejdere
3
Rigsrevisionen – større undersøgelser
Større undersøgelser af udvalgte områder
Hver undersøgelse:
en bestemt problemstilling
kan berøre én eller flere institutioner (ministerier, styrelser, regioner, m.fl.).
Resultaterne offentliggøres i en beretning til Statsrevisorerne
4
Hvorfor undersøge FMK?
FMK kan nedbringe medicineringsfejl og dermed øge patientsikkerheden.
FMK er forsinket.
FMK er det mest omfattende tværsektorielle digitaliseringsprogram i
sundhedsvæsenet hidtil.
Vi forventer flere tværsektorielle ”megaprogrammer”.
5
FMK – status for sygehusene
100%
90%
80 %
80%
76 %
72 %
69 %
70%
62 %
61 %
60%
50%
40%
30%
31 %
29 %
20%
10%
0%
0%
0%
Ultimo 2013
Medio 2014
6
Sådan undersøgte vi FMK
Dokumentgennemgang
Møder
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse / NSI
regionerne
Et sygehus i hver region
FMK i praksis hos en sygehuslæge og en praktiserende læge
2 eksperter i it-projekt- og programstyring
7
Revisionskriterier
Den fællesstatslige programmodel
Bonnerup-rapporten
8
Hvad er FMK
Lægepraksis
Lokalt
LPS-system
Sygehus
Lokalt
EPJ-system
Lokal FMKintegration
Lokal FMKintegration
NSI
Centralt
FMK-system
FMKonline
9
Hvad viste undersøgelsen
10
Uklar ansvarsplacering
Den nationale bestyrelse for sundheds-it
Sundhedsministeriet, regionerne,
kommunerne og Finansministeriet
FMK-programstyregruppe
Sundhedsministeriet (formand),
regionerne, kommunerne, MedCom,
Praktiserende Lægers Organisation og NSI
FMK-programledelse
NSI
11
Svag ledelsesmæssig forankring
Styregruppe 1
2008
2009
Styregruppe 2
2010
2011
2012
Styregruppe 3
2013
2014
12
Forarbejdet var ikke tilstrækkeligt
13
FMK ikke implementeret godt nok på sygehusene
Regionernes oplæring af brugerne som led i implementeringen af FMK
frem til ultimo 2013
Region
Nordjylland
Tilbud om oplæring
Region
Midtjylland
Region
Syddanmark
Region
Sjælland
Region
Hovedstaden
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Opfølgning på, om brugerne
tager imod tilbud
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej*
Krav om, at brugerne skal bestå
en test
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Oplæring omfatter opgaver
* I 2014 har regionen dokumenteret, at den har fulgt op som led i implementeringen af FMK.
14
Anbefalinger
Projekt-/programledelse, der omfatter alle deltagende parter
På rette ledelsesniveau
Klar forpligtelse til at levere – på målbare milepæle
Løbende opfølgning undervejs, fx reviews
Afprøvning af løsning i mindre skala
Tests af brugervenligheden
Oplæring af brugerne
Gevinster og omkostninger for alle parter skal afdækkes
15
Læs hele beretningen på statsrevisorernes
hjemmeside
16