FISKERIÅRBOGEN 2015

Prisliste 2015
Denne prisliste er gældende for Bornholms Tidende, Rytterknægten, Denne Uges Bornholm og for bannerannoncering
på www.tidende.dk. På hjemmesiden finder du også en pdf prisliste under annoncer/priser.
Prisliste til Bornholm.info Kort & Godt og Bornholm Rundt kan rekvireres på telefon 5690 3000
Prislisten her annullerer alle tidligere udsendte prislister. I henhold til gældende lov tillægges moms til alle nævnte priser i listen.
aver!
g
p
o
g
o
l
å
k Holm
spørgsm
nsen Henri
i ALLE
t
n
e
l
u
s
n
o
n k Tandrup Anders Liljeroth
Kontakt di
Birgit
7060
ilsson
rsen Lene N 0
Benny Pede
2913 478
4027 0903
2166 5930
NYT
Video præsentation
af dit firma, din event
eller andet.
Vi producerer!
KONTAKT
DIN KONSULENT!
Annonceekspedition:
[email protected]
Salgskonsulenter:
[email protected]
2016
h
ann Lene Jo 0
Lisbeth Riem
0
6
212 34
2020 0641
4016 3648
NYT
Bornholms Tidende på
ALLE platforme:
Print - Tablet - Mobil - Online
KONTAKT
ABONNEMENTAFDELINGEN
5690 3000
Redaktion:
[email protected]
Reklamefremstilling/trykkeri:
[email protected]
Bornholms Tidende
Rytterknægten
Sort/hvid:
4farver
kr. pr/mm kr. pr/mm
Tekstsideannoncer:
Grundpris
5,907,50
Rubrikannoncer:
Grundpris
Særplaceringer:
Forside
Min. 2x60, max 6x60
Bagside:
Side 3-5:
Alm. højreside:
Tillæg og temasider:
m.redaktionel dækning
Sort/hvid:
kr. pr/m
Denne Uges Bornholm
4 farver
kr. pr/mm
Grundpris: 5,907,50
Rubrikside:5,757,35
5,757,35
8,25
9,85
8,059,65
6,65
8,25
6,30
7,90
6,30
7,90
Print-to-web:
Alm. annoncer:kr. 75,- Varighed: Max 1 uge.
Job annoncer til
indrykning i Bornholms
Tidende indrykkes uden
særskilt bestilling
samtidig til tidende.dk:
JOB på Bornholm:
kr. 150,- Varighed: Max 3 uger.
Farvetillæg: 4farver
Farvetillæg max:1.700,Prisen er gældende for
annonceformater over:
1062 mm
Bornholms Tidende forbeholder sig ret til at placere flere farveannoncer på samme side.
Betalingsbetingelser: Løbende måned + 8 dage.
Færdigt materiale:
Der ydes ikke kompensation for levering af færdigt materiale.
Øvrige gebyrsatser:
Bilagsblad:
kr.20,-/stk
Logo pdf fil:
kr. 250,-/stk
A3 plakat gengivelse af ann.:
kr. 5,-/stk
QR kodning i annonce:
kr.
20,-/stk
Grafisk produktion: +50 øre pr. sp/mm
FSC miljø mærkning i annonce: +3%
Postforsendelse af faktura
kr. 25,-/stk.
Rabat:
Overflytningsrabat mellem Bornholms Tidende, Rytterknægten,
Denne Uges Bornholm i forholdet 1:1 60% rabat.
Oplag: Jf. Dansk Oplagskontrol: Netto 1. halvår 2013: 8.290
Udgivelse: Mandag-lørdag (begge dage incl.)
Tekniske oplysninger:
Antal spalter pr. side: 6
Max spaltehøjde:
365 mm
Spaltebredder:
1 spalter: 41 mm
2 spalter: 86 mm
3 spalter: 131 mm
1/1 side beregnes til:2190 mm
Sats:
min. 8 pt. brødtekst
4 spalter: 176 mm
5 spalter: 221 mm
6 spalter: 266 mm
Deadlines:
Annoncer skal være indleveret senest dagen før indrykning kl.
10.00. 1-spaltede annoncer uden illustrationer senest kl. 15.30
dagen før indrykning. Annoncer til lørdage senest torsdag kl.
15.30. Annoncer der ønskes i korrektur har deadline 1 dag før
ovennævnte deadlines.
Mail:
Ekspedition: [email protected]
eller til annonce-konsulenterne: [email protected]
Færdigt materiale:
Modtages kun elektronisk: via Medienettet
FTP – Mail efter Bruger og Password
E-mail: [email protected]
CD’er: ISO 9660 eller Mac format.
Husk altid at medsende skrifter og illustrationer i mindst 200
dpi/stregtegninger 600 dpi.
Der ydes ikke materialegodtgørelse for færdigt materiale.
Særplaceringer:
Forside
Bagside
Side 3-5
Alm. højreside
Automatisk
On line tillæg:
Print-to-web, Print-to-web, 6,758,35
6,758,35
6,65
8,25
6,20
7,80
tekstside kr. 40,rubrikside kr. 20,-
Bladreversion Rytterknægten på www.rytterknægten.dk
Sort/hvid: Sort+1farve 4 farver
kr. pr/mm kr. (tillæg)
kr.
(tillæg)
Grundpris:5,55
Særplaceringer:
Side 1, 3, 5
6,35
Omslag6,55
Farvetillæg: Omsætningsrabat:
Fra 2500-4999 mm
Fra 7500-8999 mm
Fra 5000-7499 mm
Over 9000 mm
150,- 350,-
5%
15%
10%
20%
Farvetillæg:
4farver
Farvetillæg max: 1.700,Priserne er gældende for
annonceformater over:
1062 mm
Indrykkes samme annonce løbende i hele sæsonen gives der
yderligere 5% rabat.
Rytterknægten forbeholder sig ret til at placere flere farve­
annoncer på samme side.
Gentagelsesrabat 20%
– Gældende for bestilling af gentagede uændrede indrykninger i
Denne Uges Bornholm.
Betalingsbetingelser: Løbende måned + 8 dage.
Rabat:
Annoncer der bestilles til gentaget uændret indrykning mellem
produkterne Bornholms Tidende, Rytterknægten, Denne Uges
Bornholm kan i forholdet 1:1 overflyttes med 60% rabat på den
mm-pris der er gældende for den publikation og placering, som
annoncen overflyttes til.
Oplag:21.871
Udgivelse:
Hver onsdag som gratis avis til samtlige husstande på Bornholm.
I ugerne 24-36 incl. også til alle sommerhuse.
Tekniske oplysninger:
Antal spalter pr. side:6
Max spaltehøjde:
365 mm
Spaltebredder:
1 spalter: 41 mm
2 spalter: 86 mm
3 spalter: 131 mm
4 spalter: 176 mm
5 spalter: 221 mm
6 spalter: 266 mm
1/1 side beregnes til:
Sats:
2190 mm
min. 8 pt. brødtekst
Deadlines:
Annoncer indleveres senest fredag kl. 10.00
Rubrikannoncer uden illustration senest mandag kl. 10.00
Korrektur annoncer senest 1 arbejdsdag før ovennævnte deadlines.
Mail:
Ekspedition: [email protected]
eller til annonce-konsulenterne: [email protected]
Færdigt materiale:
Modtages kun elektronisk: via Medienettet
FTP – Mail efter Bruger og Password
E-mail: [email protected]
CD’er: ISO 9660 eller Mac format.
Husk altid at medsende skrifter og illustrationer I mindst 200
dpi/stregtegninger 600 dpi.
Der ydes ikke materialegodtgørelse for færdigt materiale.
Fotooptagelser, generelt
Større fotoopgaver vil blive faktureret efter
nærmere aftale med konsulenten.
On line tillæg:
Rytterknægten ligger som bladreversion på rytterknægten.dk Derfor tillægges annoncens pris et on line tillæg: (se øverst).
Fra rytterknægten.dk er der link til bornholmerloppen.dk
og tidende.dk
Se også prislisten på www.tidende.dk/annoncer
og på www.rytterknægten.dk
hvorfra den begge steder kan downloades som pdf.
Se også prislisten på www.tidende.dk/annoncer
hvorfra prislisten kan downloades som pdf
Betalingsbetingelser: Løbende måned + 8 dage.
Kombinationsrabat 60%
– Gældende for kombinationsindrykning i Bornholms Tidende
og/eller Rytterknægten, Denne Uges Bornholm.
En annonce kan ved indrykning i nævnte publikationer ved
samtidig bestilling overføres uændret til et af de øvrige nævnte
publikationer og opnå 60% rabat på mm-prisen gældende for
den publikation og placering, annoncen overflyttes til.
Antal spalter pr. side:4
Spaltehøjde mm:250
Spaltebredder:
1 spalter: 41 mm
2 spalter: 86 mm
3 spalter: 131 mm
4 spalter: 176 mm
1/1 side beregnes til:
1000 mm
Indlevering af annoncer:
Denne Uges Bornholm (DUB)/
Bornholms Tidende, Nørregade 11-19
3700 Rønne, tlf. 5690 3000, fax 5690 3091
E-mail: [email protected]
Annoncer: E-mail: [email protected])
Birgit Regnarsson: Tlf. 5690 3000, mobil-tlf. 2166 5930
Lene Nilsson: Tlf. 5690 3000, mobil-tlf. 2913 4780
Redaktionel tekst:
E-mail: [email protected]
Kim Holm, Melsted By 11, 3760 Gudhjem, Tlf. 5314 3192
Deadline tekster:
Tid og Sted: E-mail: Se DUB udgivelser 2015.
[email protected]
Tlf. 5690 3000, fax 5690 3093
[email protected]
Deadline tid & sted: www.bornholmstidende.dk
Se udgivelser 2015.
Deadline annoncer/tekster
Distribution:
Denne Uges Bornholm udsendes hele året og distribueres hver
fredag/lørdag i højsæsonen til samtlige hoteller, pensionater,
campingpladser og turistbureauer på Bornholm.
I ugerne *24-36 ligeledes til sommerhuse på Bornholm.
Færdigt materiale:
Modtages kun elektronisk: via Medienettet FTP – Mail efter
Bruger og password. E-mail: [email protected]
CD’er: ISO 9660 eller Mac format. Husk altid at medsende skrifter
og illustrationer i mindst 200 dpi /stregtegninger 600 dpi.
Der ydes ikke materialegodtgørelse for færdigt materiale.
Tryk:
Offsetrotation. Papir: 52 gr. Exo 80 Anjala
og 52 gr. Exo 80 Nordstar Luxe.
Se også prislisten på www.tidende.dk/annoncer
hvorfra den kan downloades som pdf.
www.tidende.dk
www.rytterknægten.dk
56903000
56903000
Denne Uges Bornholm
påtager sig intet an­svar for
hørefejl opstået i forbindelse med indtelefonerede
annoncer eller oplysninger
til Tid og Sted.
56903000
Bliv set online
Benyt en annonce på Bornholms
Tidendes hjemmeside til at brande
din virksomhed eller dit produkt.
Hjemmesiden bliver daglig besøgt
flere tusinde gange og af over
80.000 forskellige computere hver
måned.
Bornholms Tidende distribution
Topbanner - Listepris:
Str.: 930x180
4.700,- pr. md. • 3.300,- v/12 mdr.
Top-rubrik 1
Str.: 300x250
Listepris:
2.950,- pr. md.
2.050,- v/12 mdr.
Skift budskab så tit du vil!
Som annoncør på tidende.dk kan du selv skifte
din annonce når du vil. Du får et login til vores
administrations-system og uploader her din nye
annonce. Umiddelbart efter er annoncen synlig på
hjemmesiden.
Muligheden gælder på alle bannerpladser og for alle
statiske annoncer.
Top-rubrik 2
Str.: 300x75
Listepris:
1.675,- pr. md.
1.175,- v/12 mdr.
Få råd og vejledning
om annoncering på internettet:
Kontakt vores salgsafdeling
på telefon 5690 3000
Vi bringer din reklame
til alle brevsprækker på hele øen!
Skyskraber
top
Str.:
180x350
Listepris:
2.625,pr. md.
1.850,v/12 mdr.
Skyskraber
1
Str.:
180x500
Listepris:
2.100,pr. md.
1.475,v/12 mdr.
Logobanner Str.: 150x75
Listepris:
850,- pr. md.
575,- v/12 mdr.
Ø-dækkende distribution hver:
ONSDAG
LØRDAG
Adresseløs distribution til samtlige husstande:
Oplag: 19.000
Incl. erhvervsadresser: 19.900. Levering: Bundter á 50/100 stk.
Del-distribution:
Ja - vi kan tilbyde distribution af mindre oplag til udvalgte postnumre.
Indstik:
Tryksager distribueret sammen med Bornholms Tidende:
kr. 1,10 pr. stk.
Yderligere information på tlf. 56 90 3000
Kontakt os - ring tlf. 56 90 30 00
spørg efter Finn Kruse eller Gitte Kofoed
Distribution
Top-rubrik 3
Str.: 300x250
Listepris:
2.625,- pr. md.
1.825,- v/12 mdr.
Top-rubrik 4
Str.: 300x250
Listepris:
2.625,- pr. md.
1.825,- v/12 mdr.
Løbende annoncer
Ved løbende annoncering ydes 15% rabat ved 6
måneders aftale og 30% rabat ved 12 måneders
aftale (se 12 md. pris ovenfor).
Grafikken i annoncen kan ændres efter aftale.
Jobannoncer:
Jobannoncer bliver ved klik vist i et nyt billede i pdfformat. Priserne er gældende fra indrykningsdato til
ansøgningsfrist, dog maks. 30 dage.
Jobannonce (inkl. grafisk produktion)
Jobannonce (eget materiale)
Jobannonce ved samtidig indrykning
i Bornholms Tidende eller Rytterknægten
900,400,-
Skyskraber
2
Str.:
180x350
Listepris:
Rubrik 1 - Str.: 620x200
Listepris:
2.625,- pr. md. • 1.825,- v/12 mdr.
1.575,pr. md.
1.100,v/12 mdr.
150,-
Grafisk Produktion:
Statisk banner
Flash/levende banner
Oversættelser
fra dansk til fremmesprog
500,1.200,-
Vi tilbyder oversættelse
fra dansk til tysk og vil
kunne formidle kontakt til
engelsk og polsk oversætter.
Mobil-annoncering:
tidende.dk på mobilen
Omkring 20% af vores besøg kommer via mobiltelefoner. Derfor tilbyder vi også annoncering på vores
mobilside.
pr. md. v/12 md.
Topbanner 400x80 pixels
1.500,1.050,Øvrig placering på mobilsiden
800,560,-
Hver bannerplads kan rumme kampagner fra flere
annoncører, der bliver vist lige mange gange i den
valgte periode. Vi garanterer at alle bannerannoncer
bliver vist minimum 500.000 gange ved annoncering et helt år.
Alle priser er ekskl. moms og grafisk produktion.
Der tages forbehold for trykfejl.
FSC sikrer at...
• træet er fældet lovligt.
• træ og papirvarer kan spores
tilbage til den skov, de
stammer fra.
• skoven bevares, selv om der
fældes træer i den.
• skovarbejderne uddannes,
de har sikkerhedsudstyr og
får en ordentlig løn
KONTAKT OS
Ring: 56903000
mail:
[email protected]
Rubrik 2 - Str.: 620x200
Listepris:
2.625,- pr. md. • 1.825,- v/12 mdr.
TV- og videoreklamer
Kontakt: Susanne Blomquist eller Mette Andersen
Tlf. 5690 3000 vedr. bookning eller din faste
annoncekonsulent for produktion og idéuudvikling...
TV-reklamer
Vi booker din TV-reklame til stationer i hele Danmark, uanset
hvilken reklameproducent, du bruger.
TV2 tilbyder flere økonomisk fordelagtige pakke-løsninger
– med still fotos eller levende billeder og vi formidler gerne
kontakten til producent. Er vi selv involveret i idéudvikling og
fotooptagelser, tager vi os betalt for det efter nærmere aftale.
56903000
Video-optagelser af dit firma, din event eller lign.
Vi tilbyder at producere et indslag i levende billeder
– incl. drejebog, speak, etc. til brug på egen hjemmeside
eller andre platforme.
Kontakt: Din faste annoncekonsulent for nærmere aftale.
56903000
56903000
Udgivelsesdatoer
for faste tillæg i 2015
bornholm
AVISE N PÅ
Bornholms Tidend
e Annoncetillæg
Fredag den 12.
september 2014
TEMASIDER
Trivsel komm
er før
Solidt som den klippe
VIL DU
KØBE? SÆLGE? FLYTT
E? BRUG
læring!
DE SAMARBEJDENDE
NYEhjem
EJENDOMSMÆGLERE:
Skrift DTLArgoT
BIL&BÅD
JOB
SWIFT! ❱❱ SPAR
PENGE,
KØB NÆSTEN
NYT ❱❱ DEN NYE
MAZDA MX-5
Annoncetillæg
til
Bornholms Tidende
fredag den 5.
september 2014
Vollertzen
40 ÅR ❱❱ SUZUKI
INTRODUCERER
EN LUKSUS
medium 36 pt
Foto: Annette
❱❱ GOLF FEJRER
det står på…
er huset på Nørresand
25 i Gudhjem.
første række til
Og med beliggenhe
Østersøens blå
di
bølger har huset
attraktion som
allerede
mange ønsker
sig. Løbende renoveret, dér en
alle etager, brede
toilet på
solide trapper og
terrasser der levner
mere end blot at
plads til
lufte dynen. Gudhjem
eksotiske byer
er én af Danmarks
at bosætte sig
mest
i og nu er chancen
du kigger på dette
der dig – hvis
som dit ...
Peugeot 308 SW
født som
en ægte vinder
En helt ny struktur
på 10. klasse
SIDE 3
Et spændende
side SE
2-3
år for de nye 9.
klasser
Job giver unge
side 4-5
lyst til at flytte
hjem »Den største af de små«
Industrioperatøre
side
5
rne er fremtide
på gulvet
ns medarbejdere
SE SIDE 6
&
Ny HHX-linje om
side 6-7
oplevelsesturism
næste år
e Ford
komme
transit
r custom 2,2
TDCI limited side
Personlig fremton
SE SIDE
8
ing får ledige i
10
job
MUSTHAVES
side
9
Ny Nordisk Skole
side 10-11
– også på Bornhol
m
Flere studeren
side 12-13
de møder entrepre
nørskab
Børnene skal selv
side 13
fortælle, hvordan
i skolen
de trives
Nemme svar til
side 14-15
nye iværksættere
side 15
UDDANNELSE
CACTUS
EN
DER IKKE STI
KKER
Fremover skal såkaldte
tiviteter og adrenalin- outdoor akog
fremkaldende ferieopleve svedperlesom et primært feriemål lser sælges
/ SIDE 2
Christiansø Pigens Sild
og på vej ud i Europa i vækst
og i danske
Kvickly butikker.
/ SIDE 6
Bornholmske huse er
primært
F eller G-mærkede - det
kan BedreBolig
SIDE
Bornholm gøre8
noget ved.
E,
/ SIDE 10
Business Bornhol
3. decemb
er
m
2014
Annoncetillæg
til Bornholms
Tidende
Dinitrol Rustbeskytt
else
E-handel placerer
på landet
up! ... til omgåe
Kåret til Årets
nde levering.
Bil i Danmark
Cvr.nr. 28279965
Den nye up!
fås fra
Brændstofforbrug kr. 89.991,- ekskl. levering
kr. 3.680,-.
ved blandet
CO2 -udslip 96
kørsel 21,3 –
– 108 g/km. A
24,4 km/l.
Bilen er vist
med ekstraudstyr.
+
INDHOLD
[email protected]
Alle former for
salg af egne
bornholmsk
råtræ og med produkter, produceret af
bornholmsk
arbejdskraft
2 Fantastisk start
på
vækstsæsonen
4 Mink kan stadig
2014
en god forretnin
2. sektion til Bornholms Tidende
eller ø-dækkende
27/2 + 17/4 + 3/6 + 4/9 + 6/11
Business Bornholm
Ø-dækkende til alle erhvervsadresser
+ 2. sektion til Bornholms Tidende
25/2 + 10/6 + 23/9 + 2/12
2. sektion til Bornholms Tidende
24/4
ge aps
Zahrtmannsvej
46, 3700 Rønne
Tlf 5695 2047
www.vw-autohus
et-bornholm.dk
Bil og Båd
Spot on Teens NYT
Køb
dit
træ
lokalt
2013.
TLF.: 5695 1066
Statsaut. revisorer:
Jens-Otto A.
Sonne Henrik
Mobil: 2097
Westh Thorsen
1414
Mobil: 3086
1555
2. sektion til Bornholms Tidende og i
klassesæt til bornholmske afgangsklasser
20/2 + 11/9
2. sektion til Bornholms Tidende
10/4
Forår
Den nye up!
Uddannelsestillæg
Landbrugstillæg
VERDENS BEDSTE
RUSTBESK
RUSTBESK
YTTELSE
YTTELSE
VERDENS BEDSTE
RUSTBESKYTTEL
SE
TORNEGA DE 1. sal
4
3700 RØNNE
TLF.: 5695
1066
FAX: 5695
9166
[email protected]
NREV.DK
WWW.BOR
NREV.DK
Ø-dækkende
10/1 + 24/1 + 7/2 + 21/2 + 7/3 + 28/3 +
11/4 + 25/4 + 9/5 + 23/5 + 6/6 + 20/6 +
4/7 + 18/7 + 1/8 + 15/8 + 29/8 + 12/9 +
26/9 + 10/10 + 24/10 + 7/11 + 21/11 + 12/12
være
g
6 Juletræsproduktion
skaber jobs hjemme
på ejendommen
8 Nyt ventilatio
nsanlæg
LOKALE
ANNONCØRERS
kan halvere staldens
strømforbrug
10 Mælkeproducent
glæder sig til
at
kvoterne forsvinde
r
Modetillæg
12 Havebrug str.
XXL
12 Udnyt mulighed
erne
i byggemarkedet
og trælasten
13 Landbrug i forandrin
2. sektion til Bornholms Tidende
8/5 + 2/10
g
14 Flere vælger
hestebønner
frem for soya
15 Mere Ø i vores
2014
indkøbskurv
15 Skriv en sang
om
landbruget på
nudansk
BOLIG
TEMA
TREND
BoligTREND
2. sektion til Bornholms Tidende
15/5 + 30/10
INSPIRATION
& TIPS
Sommersalgsavis:
ANNONCETILL
ÆG TIL BORNH
OLMS TIDEND
FREDAG DEN
E
3. OKTOBER
2014
Ikke alt du ser
præsenteret i
artiklerne kan
bornholmske
købes i
modebutikker.
Men TJEK annonce
og lad dig generelt
rne
inspirere af artiklerne
!
den 29. oktober
Annoncetillæg er
husstandsomdelt
til samtlige
husstande, der ikke
fravælger
reklamer og alle
Sprælsk design
Annoncetillæg til
Bornholms Tidende
onsdag
S OM M E R
Kobber og messing
er kommet
for at blive.
sommerhuse, lørdag
den 5.
juli 2014
SEKTION
2014
Hvidt i mange
nuancer
bornholmske vægge. på de
SHOPPIN
KØG
KKEN & BAD
til individualisterne.
& oplevelser
SÆRAFSNIT
SE SIDERNE 19-23
GOdDiEn
PAUSE MAGASIN
BORNHOLM
Livsstilsmagas
in
Ø
TILBUD
venter dig i øen
s butikker!
Oven i det, får
du en ø i som
merhumør!
- tag del i det
hele!
GOD FORNØJEL
SE!
Ta’ en pause!
Mød
bornholmer som
... HELE ØENS
rejste ud og gjorde
karriere,
unge som
FÆLL
ES GAVEK
deres
ø og ”sælger”
ATALO
den – snart måske elsker
G
GAVEIDEER
i hele verden, andre
valgte at leve en
som
livsdrøm ud hér
på
ned i historien
om torskeeventyret øen – dyk
glade dage, lad
i Nexø i de
dig inspirere af
stof
bolig og livsstil.
DinØ gir’ dig lidt om have,
af
Giv dig tid – ta’
en pause i selskab det hele!
God fornøjelse.
med dinØ.
?
Stor
aktivitets
kalender
for uge 42
We love pets NYT:
2. sektion til Bornholms Tidende
28/8
1
dig!
ikke til at kede
,
... du kommer
arrangementer
Læs om de mange
i sommerlandet
der venter dig
Annoncetillæg
- Ø-dækkende
Lørdag den 11.
oktober 2014
Ø-dækkende i broadsheet format 8x520 mm:
4/7
fra butikker i Allin
ge/Tejn, Nexø, Aaki
rkeby og Rønne!
KONKURRENCE
Vind Rønne Bygave
kort værdi kr. 1.500,og køb lige det, du
selv ønsker dig!
SE MERE SIDE 2
KALENDER KONKU
Find svarene i ØnskekRRENCE
til kalenderkonkur ataloget
rencen
i Bornholms Tidende
i dagene den 1.-5.
december
SE MERE SIDE 3
ORDSPROG - hvor
god er du?
SE MERE SIDE 3
MARTS 2013
DINBY.DK 1
Pause magasin DinØ
RING OG FÅ ET GODT TILBUD
...vi kan som regel matche
de billigste priser i Danmark!
Ø-dækkende - udkommer flere gange
i løbet af 2015
Ønskekatalog
Ø-dækkende
28/11
Ø-dækkende distribution kommer IKKE
til husstande som har fravalgt reklamer.
Udover ovenstående selvstændige tillæg
bringer vi en lang række branche- og interesse
relaterede TEMA serier i Bornholms Tidende og
Rytterknægten. SPØRG OS!
Ønskekataloget
kommer lørdag
den 29. november
til alle bornholms
2014
ke hjem, som ikke
har fravalgt reklamer
Ret til ændringer forbeholdes!
Ring: 5690 3000
Mail: [email protected]
niveau2.dk
niveau2.d
BOLIG
- se side 2
Facebook
Bolig
UGENS
PRÆSENTAT ION
Lørdag 20. septem
ber 2014
141 Udgave ·
Uge 38
BoligAvisen på Bornholm
GRAFISK DESIGN
YOUT
LAYOUT
RENTEGNING
SCANNING
FOTO
VISITKOR
VISITKORT
PAPIR
PAPIR
BREVPAPIR
KONVOLUTTER
ETIKETTER
BROCHURER
FLYERS
TER
PLAKATER
FOLDERE
BØGER
FOLIE
SKILTE
UDSTILLINGS
ROLL-UPS
SYSTEMER
BANNERE / FLAG
AVISTRYK
DISTRIBUTION
FORLAG
KOMMUNIKATIONSBUREAU
Lillevangsvej 6C
3700 Rønne
T lefon 5690 3090
Te
[email protected]
www.niveau2.dk
Nørregade 11-19 · 3700 Rønne · Tlf. 5690 3000 · Fax 5690 3091
E-mail: [email protected] · www.tidende.dk · www.rytterknægten.dk