Revisor - Grant Thornton

Nyhedsbrev til vores kunder og
forretningsforbindelser
Pr 1. november 2013 er P&H Energy ApS blevet overtaget af Dualtec Energy A/S.
Hvem er Dualtec Energy A/S ?
Er et nystiftet – økonomisk velfunderet selskab der ejes af modne og erfarne erhvervsfolk.
Carsten Primdal, der var direktør og stifter af P&H Energy, er nu en del af Dualtec Energy A/S.
Carstens ansvarsområder i Dualtec Energy er produktions- og projektledelse, indkøb samt teknisk support
til forhandlere og meget mere. Carsten er endvidere medlem af bestyrelsen.
Adm. dir. Erik Schelde er hovedaktionær i Dualtec Energy A/S og skal primært beskæftige sig med salg
og projektudvikling.
Erik Schelde har en lang karriere indenfor energisektoren. Han er uddannet maskinmester og har læst
MBA i 1991.
Erik har hovedsageligt beskæftiget sig indenfor energibranchen med salg, rådgivning, projektudvikling og
projektering af kedelcentraler og kraftvarmeanlæg/værker.
De seneste 23 år har Erik arbejdet på ledelsesniveau i ind/udenlandske virksomheder indenfor energisektoren samt jern- og metalindustrien. I begyndelsen som salgschef og efterfølgende som adm. dir. med opgaver som opstart af virksomheder, forretningsudvikling af igangværende virksomheder, import/ eksport samt
fusioner.
Hvad vil Dualtec Energy A/S
Først og fremmest vil vi fortsætte med at producere fuldautomatiske biobrændselskedler i høj kvalitet som
under P&H Energy.
Endvidere vil vi:
- Satse benhårdt på udvikling og forskning i patentbare teknologier. Allerede på nuværende tidspunkt
har vi et forsknings- og udviklingsprojekt kørende med ”AAU Department of Energy Technology.”
- Koble P&H Energy nuværende produktprogram med de nævnte innovative teknologier. Herved realiseres vores mål om unik positionering i forretningsområdet med stabile og høje vækstrater.
- Udvikle et produktprogram i effektområde som matcher vores efterspørgsel.
- Udvikle turnkey projekter i samarbejde med kunder/forhandlere, samarbejdspartnere og rådgivende
ingeniørfirmaer.
- Udvikle et stærkt forhandlernet på attraktive eksportmarkeder.
- Levere en unik og topkvalificeret service og support til vores forhandlere.
- Indlede samarbejde/partnerskab med andre teknologileverandører indenfor vort forretningsområde.
Praktiske info.:
Selskabets nye adresse er:
- Tolstrup Byvej 8 – 10, DK-9600 Aars - her er vores administration.
1
Tolstrup Byvej 8 – 10, DK-9600 Aars
CVR nr. 35 52 83 69
-
Fabriksvej 18, DK-7800 Skive er uændret vores produktionsadresse.
Telefon:+45 70238811 (hoved nr.) er uændret i forhold til P&H
+45 30710710 Carsten Primdal – uændret
+45 20159959 Erik Schelde
Mail:
[email protected]
[email protected] - Carsten Primdal
[email protected] - Erik Schelde
Hjemmeside:
www.dualtec-energy.com
CVR nr.:
35 52 83 69
Bankforbindelse:
Sparekassen Himmerland. - Reg. nr. 9217 konto nr. 207 160 4317
Sådan er det:
Fremtidens energi er vedvarende energi som; biobrændsler, sol og vind. Det har politisk fokus world wide.
Vores kompetencer og forretningsområde er indenfor forbrændingsteknik og kedler. Denne branche vil de
næste mange år vækste i takt med udfasning af fossile brændsler som kul, olie og N-gas.
Produktion af biomasse vil blive øget voldsomt de næste mange generationer i takt med øget produktion af
afgrøder til fødevarer og foderstoffer.
Ca. 50 % af verdens energiforbrug anvendes til boligopvarmning og 20 % anvendes til industriel procesvarme. Størstedelen af ovennævnte energiforbrug overføres til vandbårende anlæg.
Investering- og driftsmæssigt realiseres de laveste konverteringsomkostninger fra kul, olie og N-gas ved
installation af biobrændselskedler.
Vores:
Mission:
Vores mission er at udvikle, fremstille, sælge og servicere højteknologiske fuldautomatiske biobrændselskedler
og særlige produkter i relation til vores forretningsområde.
Vi skal hver dag bestræbe os på at levere det, vores kunder efterspørger - med en bedre service, teknologi og
kvalitet end konkurrenterne. Vi vil arbejde på langvarige og positive kunderelationer. Virksomheden afsætter
sine produkter globalt via distributører, agenter – og eller forhandlere.
Vores kunder, medarbejdertrivsel, kompetencer og produktteknologi er grundlaget for vores virksomhed.
Vision: Ved at fokusere på at give kunderne merværdi, fokus på medarbejder kompetencer og produktteknologi, realiseres vores bæredygtighed og målet om at blive én førende global producent i forretningsområdet.
Vi ser frem til et fortsat gensidigt frugtbart samarbejde og vil løbende orientere om nye aktiviteter
Et samarbejde skal give merværdi og værditilvækst for parterne
Med venlig hilsen
Erik Schelde
1
Tolstrup Byvej 8 – 10, DK-9600 Aars
CVR nr. 35 52 83 69