A/B Verahus Ledig garage og depotrum

DI´s PENSIONISTFORENING
Formand: Henning Fokdal
Næstformand: Jens Neuert-Knudsen
Kasserer: Bjarne Rasmussen
Bestyrelsesmedlemmer: Ingrid Jensen og Lis Maurer
Sekretær: Tom Rytlander, Høje Gladsaxe 61, 6.tv, 2860 Søborg
Tlf.: 3966 3956 – E-mail: [email protected]
Hjemmeside: http://www.di-pensionist.dk/
12. november 2013
Indbydelse til foreningens julearrangement, der i år finder sted
mandag den 9. december 2013 kl. 12.00
Foreningens julearrangement finder igen i år sted på Cafe Petersborg, som ligger i
Bredgade nr. 76.
Her har vi reserveret plads til 60 deltagere, som vil få serveret julefrokost, samt
en efterfølgende kop kaffe. Samtlige drikkevarer herudover, vil være for egen
regning.
Vi skal bede alle interesserede om at tilmelde sig så hurtigt som muligt og senest
den 25. november.
Bestyrelsen har i år set sig nødsaget til, at opkræve et deltagergebyr for dette
arrangement på kr. 100,00. Beløbet betales til Bjarne Rasmussen ved indgangen.
Tilmelding til dette arrangement kan ske enten ved at udfylde og sende vedlagte
kupon eller pr. mail til:
[email protected]
Tilmeldingen skal være Tom Rytlander i hænde senest mandag den 25. november
2013.
Husk venligst at melde afbud, såfremt du efter du er tilmeldt må konstatere, at du
alligevel ikke kan deltage. Der er – som nævnt ovenfor – i år reserveret 60 pladser.
Tilmeldingen sker efter først-til-mølle-princippet.
Vi kan endelig oplyse, at foreningen har fået mulighed for at tilbyde medlemmerne at
købe den nys udkomne bog om Dansk Industri skrevet af Peter Fosdal til en
specialpris på kr. 212,50. Denne specialpris forudsætter dog, at vi afgiver en samlet
ordre. Derfor skal vi hermed opfordre de medlemmer som er interesserede i at købe
bogen til at give besked herom til et af bestyrelsens medlemmer senest ved årets
julefrokost.
Mange venlige hilsener
Bestyrelsen
PS: Følg udviklingen, gå ind på foreningens hjemmeside: www.di-pensionist.dk
Indbydelse 2 udgave
side 1 af 2
DI´s PENSIONISTFORENING
Formand: Henning Fokdal
Næstformand: Jens Neuert-Knudsen
Kasserer: Bjarne Rasmussen
Bestyrelsesmedlemmer: Ingrid Jensen og Lis Maurer
Sekretær: Tom Rytlander, Høje Gladsaxe 61, 6.tv, 2860 Søborg
Tlf.: 3966 3956 – E-mail: [email protected]
Hjemmeside: http://www.di-pensionist.dk/
TILMELDING
Sæt X
Ja, jeg vil gerne deltage i foreningens julefrokost mandag den 9.
december 2013 kl. 12.00 på Cafe Petersborg, Bredgade 76. Der
opkræves en deltagerafgift på kr. 100 pr. person ved indgangen.
Man kan tage metroen til Kongens Nytorv og derfra tage Bus 1A eller 15, eller
spadsere ned ad Bredgade næsten frem til Esplanaden, hvor Cafe Petersborg er
beliggende i kælderen i nr. 76.
Man kan også tage S-toget til Østerport Station og herfra spadsere ned ad Grønningen
frem til hvor Esplanaden og Bredgade mødes. Cafe Petersborg ligger i kælderen til
nr. 76 i Bredgade.
Navn:
(blokbogstaver)
Skal være sekretariatet i hænde senest den 25. november 2013 til:
Tom Rytlander
Høje Gladsaxe 61, 6. tv.
2800 Søborg
Du kan indenfor samme tidsfrist endvidere tilmelde dig til foreningens
julearrangement, den 9. december 2013 på e-postadressen:
[email protected]
SÆT X
Ja tak, jeg vil gerne købe bogen ”Dansk Industri” skrevet af Peter Fosdal til en
pris af kr. 212,50
Indbydelse 2 udgave
side 2 af 2