Referat fra generalforsamling 2013

Boligselskabet Baldersbo, Ballerup
Automatisk lys på trapperne
Simpelt at energioptimere opgangsbelysning med
LK FUGA® bevægelsessensorer
PROJEKTOVERSIGT
Boligselskabet Baldersbo, Ballerup
ENERGIBESPARENDE LØSNING
Bevægelsessensor LK FUGA® 180 PIR
styrer lyset i opgangene
KUNDEFORDELE
•Automatisk tænd og sluk af lyset på hver etage
• Nedsat energiforbrug
• Komfort
Der skal være lys i trappeopgangene, når det er mørkt,
og når beboerne er på vej ind eller ud af deres lejligheder. Men det behøver ikke stå tændt hele tiden, så
el-regningen løber løbsk. Så enkel er tankegangen hos
bestyrelsen for boligselskabet Baldersbos afdeling 10
på Baltorpvej i Ballerup.
Her har man renoveret samtlige 54 opgange, og med
en Lauritz Knudsen PIR-løsning har beboerne fået en
både energirigtig og komfortabel lysstyring i opgangene.
Helt konkret er der i hver opgang monteret en LK
FUGA® 180 graders PIR ved indgangsdøren og på
hver etage. Hver PIR tænder og slukker for et lavenergi
lysarmatur på etagen, når der registreres bevægelse på
etagen eller trappen. Efter få minutter uden bevægelse
slukker lyset igen.
Løsningen er leveret af El-Service i Ballerup, og elinstallatør Jens Weywadt fortæller, at valget af Lauritz
Knudsen PIR-enheder var helt naturligt:
”For det første passer PIR’en ind i den eksisterende
dåse, hvor der tidligere sad afbryder med glimlampe,
koblet til en trappeautomat i kælderen. Det gør den
nem at montere.”
”For det andet kender vi Lauritz Knudsen produkterne
godt, og vi har selvfølgelig en forventning om, at de
holder den sædvanlige kvalitet, og at vi kan få den
nødvendige service og support, hvis der skulle opstå
behov for det,” siger Jens Weywadt.
Boligselskabet Baldersbo, Ballerup
Energibesparelser
”Lauritz Knudsen PIR-enheder var helt naturligt: ”For det første
passer PIR’en ind i den eksisterende dåse, hvor der tidligere sad
afbryder med glimlampe, koblet til en trappeautomat i kælderen.
Det gør den nem at montere”.
35%
Jens Weywadt
Hver PIR-enhed og det tilhørende armatur er forbundet i
en stand-alone løsning. Det betyder, at lyset kun tændes
på den etage, hvor en PIR registrerer bevægelse. Når en
beboer går op eller ned ad trappen, tændes lyset i takt
med, at personen når den næste etage.
Anvendelse
FUGA PIR 230 V 10A er
en passiv infrarød sensor,
beregnet til indendørs brug.
PIR’en anvendes til styring
af lys i gangarealer, kontorer,
mødelokaler og skoleklasser.
PIR’en kan dække et område
på (18x9)m ~162 m². Hvis
en stillesidende person skal
detekteres vil området være
(12x6)m ~ 72 m². PIR’en kan
indstilles til at fungere på 3
forskellige måder:
Timer, Manuel, Slavefunktion.
Når PIR’en anvendes i slavefunktion kan flere PIR’en
sammenkobles for større
dækning. PIR’en er beregnet
til montering i alle typer planforsænkede dåser, underlag
samt panelunderlag.
IP20
230 VAC/ 50Hz.
Glødelamper 2300 W.
< 1,0 W.
Trinløst fra 2 sek. til 20 min.
2,15 m.
9 x 18,[email protected]°
6,0 x 12,[email protected]°
180° i 2 zoner á 90°
0-1.000 lux.
< 30 sek.
Maks. 2x2,5 mm²
Anbefalet maks. 5 stk.
Anbefalet maks. 5 stk.
Schneider Electric Denmark A/S
Industriparken 32
Telefon 44 20 70 00
www.schneider-electric.dk
www.lk.dk
Oktober 2010
Kapslingsklasse: Mærkespænding: Belastning: Egetforbrug: Timerindstilling: Monteringshøjde: Rækkevidde bevægelse:
Rækkevidde tilstædeværelse: Dækningsvinkel vandret: Lysniveau indstilling: Opvarmningstid: Klemmer: Antal slave-PIR:
Antal trykkontakter: © 2010 Schneider Electric. All rights reserved.
Tekniske data