Serie C - Sodemann Industrifjedre

Eksperter i varme
KN Beholderfabrik & Miljøteknik A/S
Hjørnegårdsvej 14
4623 Ll. Skensved
Etableret i 1975
BERING
AA
• Kompakt 12 kW pillefyr
• Kompakt enhed med indbygget 55 kg. pilletank
• Nyeste teknologi for afbrænding af træpiller.
• 93% effektivitet iht. DS/EN 303-5, 2012, klasse 5
• Brugervenligt display & menu
• Leonardo system for optimal forbrænding
• Indbygget cirkulations pumpe og sikkerhedsventil
• Automatisk modulerende brænderproces fra 4 kW til12 kW
• Indbygget timer og tænd/sluk funktion
• Lavt forbrug af træpiller
• Ingen tilbagebrænding i pilletank
• DOMOKLIMA fjernstyring
BRÆNDSTOF
Træpiller
6/8 mm.
tlf.: +45 56 16 97 86
fax +45 56 16 93 93
[email protected]
24/7
LEONARDO
SYSTEM
>93%
2-ÅRS
FORHANDLER
NETVÆRK
Fabriks
service
Styresystem
Effektivitet
2 års garanti
Landsdækkende
BESKRIVELSE AF FYRET
Bering er et specialudviklet pillefyr for afbrændning af træpiller med nyeste teknologi. Bering er
en ideal kompakt enhed for installation i fyrrum,
bryggers eller andre rum med lidt plads. Bering kan
opvarme boliger, forretninger eller virksomheder
fra 50 m2 til 220m2, samt varmtvandsbeholder
eller akkumuleringstank.
Bering er meget brugervenlig for slutbrugeren.
Styrepanelet er let og overskueligt og har adgang til funktioner som timer indstilling, temperatur indstilling, økonomi funktion samt GSM
tilslutning. Ved automatisk drift skal brugeren
bare indstille den ønskede kedel temperatur, og
Bering vil derefter arbejde automatisk i sine modulerende trin.
Fordelen ved Bering er dens dimensioner, simple
funktioner og drift, dvs. påfyldning af træpiller
i pilletanken og tryk på knappen start. Derefter
vil drift informationer vises i display, og efter
et par minutter vil enheden automatisk tænde,
og vælge driftsparameter. Bering vil derefter
holde temperaturen konstant i bygningens rum,
samt evt. holde en konstant temperatur af det
varme brugsvand.
Bering´s automatiske forbrænding af træpiller
med en diameter på 6-8 mm. samt pillefyrets
høje effektivitet og de lave emissionsparametre
placerer Bering i den højeste klasse, hvilket opfylder
de strengeste krav indenfor DS/EN 303-5, 2012
klasse 5.
Bering leveres med indbygget cirkulationspumpe,
sikkerhedsventil, ekspansionsbeholder, manometer som er placeret på fronten, 2 stk. manuelle
udluftningshaner og 45 graders 3 vejs returventil
for at undgå kondens i pillefyret, og derved optimere centralvarmeanlæggets drift. Seriel port som
er indbygget på bagsiden af Bering, giver mulighed
for at tilslutte GSM modul eller rum termostat.
Leonardo system er et indbygget system
som styre forbrændingen og sikre en optimal drift under alle betingelser, takket være
2 sensorer som aflæser trykniveauet i forbrændingskammeret og afgangs røgens temperatur.
Aflæsningen og en efterfølgende optimering af de 2 parameter, sker på en måde,
så urelmæssigheder i driften korrigeres
konstant. Systemet giver en konstant forbrænding og regulere automatisk luftindtaget
ud fra skorstenens karakteristika (kurver,
længde, form, diameter osv.) og omgivelserne (vind, fugtighed, atmosfærisk tryk,
installationshøjde osv.) Leonardo systemet
er desuden i stand til at genkende den anvendte pilletype og automatisk regulerer tilførslen af træpiller, røgudsugningen, forbrændingsluftforsyningen, cirkulationspumpen og
derved sikre en konstant forbrænding på det
ønskede høje niveau.
forb
pulsante riarmo
nulstillingsknap
retur 3/4”
2
Etableret i 1975
50
44,5
28
tlf.: +45 56 16 97 86
fax +45 56 16 93 93
[email protected]
2
10,
6,5
14
Eksperter i varme
5
KN Beholderfabrik & Miljøteknik A/S
Hjørnegårdsvej 14
70
2
4623
Ll. Skensved
11
fremføring 3/4”
16
com
cm ngi
Ø 8 itadgfuam
urøsgcu
70
12
1
cm aft
Ø 4 gsalu
ri
ndcinm ne
ræ
Ø 4 bustio
16
carico/scarico
påfyldning/tømning
14
sikkerhedsventil
3 bar 1/2
50
Alle mål i cm.
bagside af fyr
busstik 485
kabelkode 753010 kode 757870
styrepanel
kode 681650
kode 754940
5
2
vakuummeter
styrepanel
termoelement
aflæsningspunkter
28
10,
6,5
14
70
cm m
u ngi
Ø 8RS232
itadgf a
urøsgcu
vakuummeter
RPM-røg
com
70
retur 3/4”
50
forb
stik
RS232
pulsante riarmo
nulstillingsknap
2
cm aft
Ø 4 gsalu
ri
ndcinm ne
ræ
Ø 4 bustio
16
carico/scarico
påfyldning/tømning
føler for
vandindløb
kabel
kode 757880
styrepaneladapter
44,5
120
120
styrepanelkode 754910
termoelement Tºrøg
strømningssensor
sort
2
fremføring 3/4”
11
16
14
sikkerhedsventil
3 bar 1/2
2
batteri CR 2032
50
bagside af fyr
10,
6,5
stik
RS232
2
fremføring 3/4”
11
14
sikkerhedsventil
3 bar 1/2
16
70
vakuummeter
RS232
2
vakuummeter
busstik 485
3010 kode 757870
Net 230 Vac
50Hz +/- 10%
stik bagpå fyr
aflæsningspunkt forbrændingskammer
styrepanel
50
termoelement
aflæsningspunkter
fødesnegl
indsugningscirkulator
batteri CR 2032
gside af fyr
SIKRING 2AT
Røgudsugningsmotor
RPM-røg
28
5
RES-tænding
m
it d
urøsgcu
føler for
vandindløb
kabel
kode 757880
c
8 c fuam
gi styrepaneladapter
styrepanelkodeØ754910
ag n
retur 3/4”
14
sort
gsari
ndcinm ne
ræ
Ø 4 bustio
kode 754940
om
forb
SIKRING 2AT
termoelement Tºrøg
strømningssensor
vakuummeter
pulsante riarmo
nulstillingsknap
styrepanel
kodeØ681650
4 cm luaft
44,5
120
16
carico/scarico
påfyldning/tømning
2
busstik 485
kabelkode 753010 kode 757870
- 173-
SPECIFIKATIONER
DOMOKLIMA SYSTEM
termoelement Tºrøg
strømningssensor
føler for
vandindløb
TERMOTEKNISKE
EGENSKABER
kabel
kode 757880
RES-tænding
ELEKTRISKE EGENSKABER
Net 230 Vac
SIKRING 2AT
RES-tænding
indsugningscirkulator
Bering leveres med DOMOKLIMA system som kan fjernstyre Bering fra et andet rum. DOMOKLIMA viser fyrets
status og variationerne af driftsparameter. Ovenstående
billede viser DOMOKLIMA som integreret anlæg til samtidig forsyning af radiatorer, varmtvandsbeholder og sammenkobling til solfangere.
Styrepanelet kan, udover at fjernstyre fyret, fungere
som zonetermostat og styre effektmoduleringen eller
slukning/tænding afhængig af den indstillede rumtemperatur.
Komfort, økonomi og uge programmering kan også
aktiveres/deaktiveres i DOMOKLIMA styringen.
Distributør
50Hz +/- 10%
Strømforsyning Gennemsnitligt effektforbrug stik bagpå fyr
Effektforbrug ved tænding aflæsningspunkt
forbrændingskammer
Beskyttelse på generel strømforsyning (se side 172) Beskyttelse på elektronisk kort (se side 173)
fødesnegl
vakuummeter
gningsmotor
vakuummeter
Nominel effekt 12 kW
SIKRING 2AT
Nominel vandeffekt 12 kW
vakuummeter
93 %
RPM-røg Samlet effektivitet CO-emission(13% O2) 0,006
%
Net 230 Vac
vakuummeter
SIKRING 2AT 50Hz
styrepanel
Effektivitetsklasse EN 303-5:2012 5
nº+/- 10%
Røgudsugningsmotor
termoelement
aflæsningspunkter
Maks. tryk
3
bar
Driftstryk 1,5 stik bagpå fyr
bar
batteri CR
2032
Temperatur
for røgudgang fra test EN 4785/303/5 195 ºC
aflæsningspunkt forbrændingskammer
Minimumaftræk 12 Pa
fødesnegl
Autonomi min/maks 20 / 61 Timer
indsugningscirkulator
Brændelsesforbrug min/maks. 0,9/2,75
kg/h
- 173Kapacitet magasin: 55 kg
Volumen, som kan opvarmes
220
m2
Vægt, inklusiv emballage
195 kg
SIKRING 2AT
Diameter røgkanal
(han) 80 mm
150 450 230Vac +/- 10% 50 Hz
W
W
Sikring 2AT, 250 Vac 5x20
Sikring 2AT, 250 Vac 5x20
De ovennævnte data er vejledende.
KN
forbeholder
sig retten til at ændre produkterne uden forvarsel og efter eget skøn.
- 173
-