Datablad

BUS Gladsaxe
Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe
BUS Gladsaxe
Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe
Præsentation af
BUS og InterBUS
for
Ungdomskorpsenes grupper og kredse
i Gladsaxe Kommune
2014/2015
BUS Gladsaxe
Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe
Agenda
• Præsentation
– Hvem er I ?
– BUS og InterBUS
• Hvor bidrager vi?
Hvad har vi gang i?
• Vigtig information lige nu
BUS Gladsaxe - august 2014
2
BUS Gladsaxe
Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe
BUS - repræsentanter
•
•
•
•
•
•
DDS
Heidi Hillerup
[email protected]
Ole Iversen
[email protected]
Helene Jensen
[email protected]
(madmor)
De grønne pigespejdere
Julie Fahnøe
[email protected]
Carina Strøm
[email protected]
Nina Hanberg
[email protected]
(FOU-rep.)
KFUM-spejderne
Helen Lunau
[email protected]
Chr. Hindrichsen
[email protected]
FDF
Thomas Pedersen
[email protected]
Kim Kjær
[email protected]
(FOU-suppl.)
Jonas Roel
[email protected]
Gladsaxe kommune
Rikke Clausen
[email protected]
Folkeoplysningsudvalgs- (FOU-) repræsentant
Nina Hanberg
[email protected]
BUS Gladsaxe - 2014
3
BUS Gladsaxe
Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe
InterBUS
• Formand: Helene Knutz, De grønne pigespejdere
Kasserer: Louise Heintze Moe, De grønne pigespejdere
International kontaktperson: Niels Roesen Abildgaard, DDS
Menigt medlem: Ulrik Laurens Drejer Holgaard, DDS
Menigt medlem: Hauke B. Hindrichsen, KFUM
Menigt medlem: Frederikke Nørring Levison, KFUM
Menigt medlem: Marie Jensen, FDF
Menigt medlem: Simon Ringive, FDF
• Kontakt: skriv til [email protected]
BUS Gladsaxe
Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe
 De grønne pigespejdere
 DDS
Det Danske Spejderkorps
 FDF
Frivilligt Drenge Forbund
 KFUM-spejderne
 DUI-Leg og Virke
BUS Gladsaxe - august 2014
6
BUS Gladsaxe
Her bor vi
Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe
dui
BUS Gladsaxe - september 2006
7
BUS Gladsaxe
Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe
Hvad har BUS gang i?
Lederakademi
i samarb. med Idrætten og Kulturen
Afholdt med succes 3 gange
Generelt
•Dialog med kommunen
•FOU FolkeOplysningUdv.
•Loppegenbrug
•Gladsaxedagen
•Tyrolerhuset & Kanoer
Tilskud
•Varigt materiel (grupper /
fælles)
•Ekstraordinært
lokaletilskud
Materialeudlån
>>>
BUS
Nærmeste fremtid
>>>
BUS Gladsaxe - august 2014
InterBUS
Internationalt
samarbejde
•PAGGS-lejre
•YLC
•Lederkonference
Initiativpuljen
•Tømmerflåder
•Musik Event
•BUS på skinner
•Broderimaskine
•Ud af shelterboxen
•Udstyr til udlån
9
BUS Gladsaxe
Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe
Materialeudlån – booking via www.busgladsaxe.dk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vikingebålsteder
Naturkasser
Tovbane
Trailer (lukket)
Kanoer
Legetaske
Samlingstelt
Broderimaskine
Tømmerflådeudstyr
•
•
•
•
O-løbs-sæt
Chokoladefremstilling
GPS-sæt (nye GPSer)
Udstillingsvæg
• NYT 12 x
– Rygsæk
– Sovepose
– Liggeunderlag
BUS Gladsaxe
Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe
Nærmeste fremtid
• Tættere kontakt mellem
grupper og BUS
– Det gør vi fx nu!
• Tilmeld jer BUS-nyt
• Opdater jeres kontakt info
– På Kommunens hjemmeside
– På www.busgladsaxe.dk
Vi opfordrer jer til at deltage i
• Pengemøde
11. marts 2015 kl. 19
• Møde med FOU
28. oktober 2014 kl 19
BUS Gladsaxe
Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe
Måske fremtid
Buddinge
Batteri
Hvad er det?
telefonfabrikke
n
BUS Gladsaxe
Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe
Buddinge Batteri i dag
BUS Gladsaxe
Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe
Aktiviteter for
uorganiserede
Off. Adgang
Multirum / hus
Øget ide og
ressource deling
mellem ”natur”
foreninger
Amfi- scene
Materiel
opbevaring
Græsarealer til
aktiviteter
Mødelokale
Toiletfaciliteter
BUS Gladsaxe
BUS Gladsaxe
Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe
Drømmer om et stort mødehus – inspireret af
Hvad tænker I om dette ?
BUS Gladsaxe
Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe
Materieldepot?
• Hvor opbevarer I jeres materiel i dag?
• Er det en tidsrøver?
• Kunne I forestille jer at levere materiel til et fælles
depot mod at I kunne låne mere?
• Materielforvalter?
BUS Gladsaxe
Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe
Folkeskolereformen
• Folketinget vedtog en ny lov
• Kommunen har sat rammerne
• Skolelederen skal udfylde rammerne
• Den understøttende undervisning er ca. 10 timer ugl.
• Der er afsat penge på skolen budget hertil
• Det vi tilbyder skal bidrage til elevernes læring og
trivsel
BUS Gladsaxe
Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe
Folkeskolereformen – Vil I det og for hvis skyld ?
•
•
•
•
For at øge kendskabet til foreningen ?
For at få flere medlemmer ?
Fordi vi gerne vil gøre en forskel i andres liv?
….
• Det er OK at fravælge, men vi synes det er vigtig at I
ved tilbuddet er der.
BUS Gladsaxe
Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe
Folkeskolereformen – Hvordan kommer vi i gang?
• Et tilbud kan være
1. Besøg 1-2 timer med præsentation af foreningen
2. Tema / forløb over flere gange evt. med indhold
som vil kunne indgå i undervisningen
3. Indsats eller partnerskab. Større aftaler.
Se evt. mere om samarbejdsmodeller på kommunens
hjemmeside.
BUS Gladsaxe
Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe
Folkeskolereformen – Hvordan får vi tilbuddet ud?
• Læg jeres tilbud ind på kommunens hjemmeside
”Tilmeld tilbud” Tænk på læseren når I skriver.
Overvej
• Hvilket klassetrin
• Hvad får eleverne ud af det ?
• Hvorfor de har brug for jeres tilbud ?
• Gør det let for skolerne at vælge jer.
• Pris ?
BUS Gladsaxe
Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe
Folkeskolereformen – Hvordan får vi tilbuddet ud?
• Jeres tilbud bliver vist på kommunens hjemmeside,
sammen med alle andre tilbud
• Læg gerne flere tilbud ind
• Benyt lokale kontakter – fortæl I har et tilbud i
kataloget
• Måske skolebestyrelserne
Er det noget I vil ?
BUS Gladsaxe
Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe
BUS
- et aktivt samarbejde, bredt sammensat …
Er der noget I kunne tænke jer, vi tog fat i?
Har I selv lyst til at lave noget
på tværs af korpsene?
Tak fordi vi måtte komme forbi.
Håber I har fået mere indsigt i BUS’ arbejde
22