INVATEC Jumpstarter

Sogne-Nyt
37. Årgang - Februar 2014
Oksbøl
Nr.
Oksbøl Sogns nyhedsblad.
4
Ved juletræsfesten optrådte
barnegøgleren Nicklas og hans lillebror Lukas.
Indhold i dette blad:
Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.
Kommentar.
Sogneforeningen orienterer.
Meddelelser fra Oksbøl Kirke.
Grønt hold inviterer til fællesspisning.
Nyt fra Broballe Idrætsforening.
Brandværnets fastelavn.
Bag om barberen i Sevilla
Oksbøl Sogns vandværk orienterer.
Nyt fra Støtteforeningen.
Syng en sang i Nørreskoven. / Tilløbet kat.
Suppeaften d. 14. november 2013.
Tænding af juletræer.
Støtteforeningens generalforsamling
Side 4.
Side 5.
Side 6.
Side 8.
Side 13.
Side 14.
Side 18.
Side 19.
Side 20.
Side 21.
Side 22.
Side 23.
Side 24.
Side 28.
2
37/4 - Februar 2014 Oksbøl Sogne-Nyt
RANDI’S
BLOMSTER OG PLANTER
ULDBJERGGADE 23
6430 NORDBORG
TLF. 74 45 14 44
FYSIOTERAPIKLINIKKEN
/aut. fysioterapeut Dorthe Hækkerup
Lusigvej 20, Broballe, 6430 Nordborg
tlf.: 74 45 13 39 / 22 70 13 39
v
Fysioterapi, Zoneterapi, Cranio-sacral, Parafinbehandling
Åbningstider:
Mandag til fredag fra 15 til 17
Lørdag fra 14 til 17
37/4 - Februar 2014 Oksbøl Sogne-Nyt
3
Sogne-Nyt Redaktion
Ansvarshavende redaktør:
Bent Jessen, Espehøjvej 11, Broballe,
telefon: 97 70 35 70 / mobil: 23 26 93 94
e-mail: [email protected]
Tryk: Grafisk Arbejde A/S,
Kirkevej 16, Guderup.
Sogne-Nyt kan ikke længere ses på
www.jessenb.dk men derimod nu på
Sogneforeningens hjemmeside
www.oksboel.dk
Sogne-Nyt udgives af Oksbøl Sogneforening i ca. 600 eksemplarer, og bladet omdeles til samtlige husstande i Oksbøl Sogn.
Udensognsboende kan tegne abonnement
på bladet ved henvendelse til Merete Kunz
på telefon 74 49 03 60
Redaktionen af dette nummer af
Sogne-Nyt er afsluttet
d. 16. januar 2014
Hvornår udkommer de næste
numre af Sogne-Nyt ?
Nr. 5 April 2014
i uge 13/14
med deadline 12-3-2014
Nr. 1 Juni 2014
i uge 24/14
med deadline 28-5-2014
Nr. 2 August 2014
i uge 35/14
med deadline 13-8-2014
Nr. 3 November 2014
i uge 44/14
med deadline 15-10-2014
Sidste indleveringsfrist til
næste nummer af Sogne-Nyt
Deadline er deadline, og
indlæg modtaget efter denne dato kan kun påregnes
medtaget efter forudgående
telefonisk aftale med redaktionen.
4
Onsdag
12
Marts
Broballe Idrætsforening
Formand: Connie Paulsen
telefon: 61 36 41 80
e-mail: [email protected]mail.com
Internet adresse: www.broballeif.dk
Oksbøl Friskole
Ny
Skoleleder: Solveig V. Olsen
e-ma
adressile
telefon: 74 45 00 93
e-mail: [email protected]
Internet adresse: www.oksboelfriskole.dk
Oksbøl Friskoles Bestyrelse
Formand: Lars Mou Jessen
telefon: 74 49 10 50
e-mail: [email protected]
Oksbøl Friskoles Støtteforening
Formand: Holger Ellegaard
telefon: 22 36 13 24
Nyt
e-mail: [email protected]
Internet adresse: www.of-stoetten.dk
Oksbøl Frivillige Brandværn
Brandkaptajn: Torben Wriborg
mobil nr.: 23 26 53 49
e-mail: [email protected]
Internet adresse: www.ofb.dk
Oksbøl Kirke
Sognepræst: Camilla S. Hansen
telefon: 74 45 11 42
e-mail: [email protected]
Nyt
Oksbøl Kirkegårdskontor
Graver: Jytte Voss Leest
telefon: 21 47 50 14
Oksbøl Kirkes Menighedsråd
Formand: Johann Petersen
telefon: 74 45 12 96
e-mail: [email protected]
Oksbøl Sogneforening
Formand: Esther Olesen
telefon: 74 45 41 04 / Mobil: 61 36 60 57
e-mail: [email protected]
Internet adresse: www.oksboel.dk
37/4 - Februar 2014 Oksbøl Sogne-Nyt
Kommentar
Kommentar
ved redaktøren
Her fra Sogne-Nyt’s redaktion skal der
lyde et rigtig godt nytår til alle bladets
læsere, såvel her i sognet som rundt om
i det ganske land til alle de der fortsat er
abonnenter på bladet, og som fortsat kan
lide at følge med i hvad der sker her i
vort lille sogn. Det nye år allerede godt i
gang, og indtil nu har vi jo ikke haft noget der kan kaldes vinter. Hvem ved om
det bliver vinter denne gang?
Vi er igen på vej mod lysere tider og her
i skrivende stund d. 16. januar er dagen
tiltaget med 38 minutter siden 21. december sidste år. Hver dag ryger der flere
minutter til og snart kan det virkelig ses.
Et nyt år er begyndt og sognets vanlige
aktiviteter er på trapperne. Generalforsamlingerne kalder, så kridt skoene og
tag del i aktiviteterne. Glæd dermed alle
de der gider bøvle med at arrangere noget for alle vi andre. Uden opbakning
kan det godt være surt.
Sognet har nu fået en ny præst og det
har så absolut givet forandring. Juleaften deltog jeg i børne og familie gudstjenesten kl. 14 og det blev en sand fornøjelse der vil blive husket længe. Her
havde præsten virkelig fat i børnene på
en god, sjov og underholdende måde og
så fødselsdagssang for Jesus. Det var
da virkelig noget nyt, som aldrig var hørt
før i kirken, så tak til Camilla for dette.
Til dette blad kom der d. 19. december 4
stk. e-mail med denne afsenderadresse:
[email protected] og med
vedhæftede billeder hvor kvaliteten er så
dårlig at de ikke kan bruges. Jeg prøvede
37/4 - Februar 2014 Oksbøl Sogne-Nyt
at besvare den ene mail,
men den kom retur og
kunne ikke afleveres. Da
jeg ikke ved hvem der har sendt disse
mail har jeg ikke kunnet sende besked
tilbage. Alle 4 mail var nær blevet slettet
som spam mail idet jeg ikke kunne se
nogen navn på en afsender. Da jeg har
prøvet at få mistænkelige mail ind med
lidt uheldige konsekvenser, er jeg meget
varsom med hvad jeg lukker ind. Derfor
til den der har sendt disse mail: Skriv dog
et navn på mailen så jeg kan se at det er
noget jeg kan stole på, ellers ryger de
ud, og indholdet kommer som følge deraf ikke med i bladet.
Jeg forstår heller ikke at man med dyre
smartphone der har kamera med mange
millioner pixel sender billeder til SogneNyt der måske kun har 100 kilobyte ved
modtagelsen. Disse billeder er simpelthen for ringe til at komme med i bladet.
Send dem da venligst i en ordentlig
opløsning. Jeg har ikke lyst til at arbejde
med så små billeder med så ringe en
opløsning. Så er det sagt.
Tidligere har det været muligt at se SogneNyt via min private hjemmeside
www.jessenb.dk, men det er det ikke
mere. I stedet for vil bladet fremover
være at se på Sogneforeningens hjemmeside www.oksboel.dk. Denne hjemmeside bestyres af Claus-Jørn Hjelm, så tag
og kig lidt på den hvis du vil have oplysning om aktiviteter og andet.
Godt nytår.
Bent Jessen
5
Sogneforeningen orienterer
v
Jeg vil starte med at ønske alle et godt
og lykkebringende nytår - håber at alle
er kommet godt ud af 2013 uden sår og
skrammer.
Efteråret og vinteren har indtil videre
ikke givet os de store problemer med sne,
is, kulde og glatte veje - men med masser af vand, mildt vejr og et par store
storme, som voldte problemer flere steder. Det var i hvert fald lang vej hjem
fra Aabenraa de dage. Håber ikke, at
der har været for mange skader i de små
hjem.
I oktober afholdt vi sammen med Oksbøl Friskole sangaften med stort fremmøde fra mange familier. En vellykket
aften, hvor både børn og voksne fik
sunget sammen med Chris og Mads,
E´Søngkor og Tim Hansen kom og underholdt os med nogle dejlige sange. Vi
tænker lidt at lave arrangementet lidt om
næste gang, mere om det senere på året.
Første suppeaften blev en succes - ca.
50 havde fundet vejen og fik en dejlig
velsmagende hjemmelavet kartoffelsuppe med bacon og flutes - det smagte
virkelig pragtfuldt - og hyggeligt var det
selvfølgelig også - desværre blev ingen
og spillede lidt kort eller spil, men det kan
jo nås næste gang. Tak til Else og hendes
hjælpere. Håber at det bliver en dejlig
suppe også næste gang.
Juletræstænding første søndag i advent
/ formand Esther Olesen
er blevet en tradition med lys tænding,
æbleskiver og gløgg - hyggeligt at mødes
til en lille snak, og så ved vi jo at julemåneden er i gang. I år var træerne
lidt tynde i det, lysene passede til træets
størrelse, og de bestod deres prøve i de
stærke vinde, godt nok med lidt ekstra
støtte og ekstra fastgørelse, men de blev
stående. Tak til Henrik Rasmussen for
levering af træerne.
Juletræsfesten sammen med B.I.F. 2.
søndag i advent blev afholdt i skolens
gymnastik sal og ude på kunstbanen.
Multirummet rummede i år indsættelse
af vores nye præst - så der var aktivitet
på vores dejlige skole. Juletræsfesten var
fint besøgt. Lucia-børnene var på besøg,
der blev danset om juletræet, julemanden kom på besøg med godteposer til
børnene og så underholdt børnegøgleren Nicklas sammen med sin bror Lukas - de var rigtig gode. De gjorde det
rigtig flot - trodsede det dårlige vejr og
optrådte med ild/lysshow på kunstbanen.
Kommende aktivitet bliver som tidligere
år grøfterensning samme dag som den
landsdækkende kampagne Danmarks
Naturfredningsforenings Affaldsindsamling, som bliver afholdt søndag den 27.
april 2014 - kunne måske også forestille
sig, at hver landsby lavede deres egen
„Hold byen ren“, hvor der blev fejet, ryddet op osv. - hvis nogen ville stå for det
Medlemsskab af Sogneforeningen kan altid betales som indbetalingskort via
Netbanken på Kode 01 konto 4038479 eller til et af bestyrelsens medlemmer.
6
37/4 - Februar 2014 Oksbøl Sogne-Nyt
hvert sted - det gælder jo om at værne
om vores egne værdier, og det kunne jo
give et kik og et løft for alle.
Så vil vi prøve at se, om vi kan få nogen
til at komme og fortælle lidt omkring det
med nabohjælp - det kombineres sammen med vores generalforsamling i slut-
ningen af april - så sæt et kryds i kalenderen 23. april.
Nu venter vi vel bare på de lyse tider bedre vejr - alle generalforsamlinger forårets aktiviteter - og fuglenes sangtriller.
Foråret er velkommen
Esther
OKSBOEL.DK
Sognet har sin egen hjemmeside på Infoland.
Siden er bestemt et besøg værd.
Her forefindes også sognets fælleskalender bl.a.
Hvis man har brug for at få sine arrangementer
lagt ind her, er der mulighed for dette.
Opskriften til oprettelse i kalenderen findes i det
foregående Sogne-Nyt. Eller man kan kontakte Merete Kunz,
[email protected]
Fra Oksbøl Sogneforenings bestyrelse skal der lyde en stor tak til Claus-Jørn
Hjelm for et stort stykke arbejde med at få siden til at se så indbydende ud.
GODT NYTÅR til alle sognets beboere.
P.B.V.
Merete Kunz
Suppeaften 13. marts 2014.
Oksbøl Friskoles Multirum kl. ca 17.00
Vi spiser kl. 18.00.
Aftenens menu:
Minestronesuppe med flutes.
Derefter hyggesnak og evt. spil.
Sidste tilmelding d. 6. marts til
Else Thuesen Tlf. 51 76 58 20
37/4 - Februar 2014 Oksbøl Sogne-Nyt
7
Oksbøl Kirke
Gudstjenester
Februar 2014:
Søndag
2-2
kl 10.30
Søndag
Søndag
kl 10.30
kl 10.30
9-2
23-2
Marts 2014:
Søndag
2-3
Søndag
9-3
Søndag
Søndag
16-3
23-3
April 2014
Søndag
6-4
Søndag 13-4
Kyndelmisse gudstjeneste - (Ingen nadver)
v
/ Camilla S. Hansen
v
Gudstjeneste
/Camilla S. Hansen
v
Gudstjeneste
/ Sophie Juel
kl. 14.00 Fastelavn- Børne- Familiegudstjeneste
v
/ Camilla S. Hansen og Sophie Juel
kl. 09.00 Gudstjeneste i Nordborg Kirke
forud for Nordborg – Oksbøls fælles indsamling
til Folkekirkens Nødhjælp
v
/ Sophie Juel og Camilla S. Hansen
v
kl. 19.00 Aftengudstjeneste
/Camilla S. Hansen
v
kl. 10.30 Gudstjeneste
/ Camilla S. Hansen
kl. 10.30 Gudstjeneste
kl. 10.30 Palmesøndag
/ Camilla S. Hansen
/ Camilla S. Hansen
v
v
Kirkebil: I forbindelse med alle gudstjenester i Oksbøl Kirke kan alle ældre med
tilknytning til sognet og som ikke på anden måde har mulighed for at komme
til kirke, benytte kirkebilen, - og det er gratis. Kirkebilen kan på samme vilkår
benyttes i forbindelse med de månedlige tirsdagsmøder.
Fastelavns gudstjeneste for store og små i Oksbøl kirke - kom udklædt!
Søndag den 2. marts kl 14.00 holder Oksbøl Kirke fastelavnsgudstjeneste på
børnefamiliens præmisser. Efter gudstjenesten er der, som vanligt, tøndeslagning.
Efter dette er der slikposer, kaffe/te / saftevand og fastelavnsboller i sognehuset.
Vi håber at alle har lyst til at være med - både store og små! Tilmelding er nødvendig grundet forplejningen, så skriv til sognepræst Camilla S. Hansen, hvis I vil
med: [email protected] S.U. torsdag den 30. februar.
8
37/4 - Februar 2014 Oksbøl Sogne-Nyt
Folkekirkens Nødhjælps indsamling 2014!
Den 9. marts samles der ind til Folkekirkens Nødhjælp
i Nordborg - Oksbøl Pastorat.
Denne gang slår vi det sammen ved at lave en fælles gudstjeneste i Nordborg
kirke kl. 9.00 med tema – nødhjælpsarbejde. Umiddelbart efter gudstjenesten kan
man hente sin rute og gå ud og samle ind i sognene, som man ønsker. Der vil blive
serveret en kop kaffe /te /saft og efter indsamlingen bydes der på varm suppe m.
brød til dem, der ønsker det.
Indsamlings centeret er i Nordborg kirkes sognegård på Tontoft 3. Indsamlingen
finder sted fra 10-14. Hvis du har lyst til at gøre en indsats som indsamler, så kan
du melde dig som indsamler til Helga Komischke på tlf: 74450520 / 23748520.
Tirsdagsmøder i Oksbøl sognegård:
Tirsdagsmøderne i den kommende tid vil have et bestemt tema: Præsentation af
områdets nye præster. Hvem er de, hvorfor valgte de at blive præster og hvordan
har det været at komme til Nordals? Det er spørgsmål som sognepræst i Svenstrup, Mai Britt Josephsen Knudsen og sognepræsterne i Nordborg - Oksbøl pastorat, Sophie Juel og Camilla S. Hansen vil forsøge at besvare.
Tirsdag den 4. marts kl. 14-16: Camilla S. Hansen
Tirsdag den 1. april kl. 14-16: Mai Britt Josephsen Knudsen
Tirsdag den
6. maj kl. 14-16: Sophie Juel
Kirkehøjskole i Oksbøl sognegård:
Onsdag den 26. marts kl. 19-21.30:
Jutta Nørrelykke og Helmuth Petzke fra Hardeshøj fortæller om deres oplevelser
fra rejser i Sydafrika.
Onsdag den 30. april kl. 19-21.30:
Tidligere skolelærer Poul Christensen fra Sønderborg fortæller om sine minder
som feriebarn på en gård på Fyn og præstenterer nogle af sine egne sange.
Onsdag den 21. maj kl 19 -21.30:
Poul Møller, tidligere sognepræst i Bov, nu præst i Slesvig underholder med emnet:
“Humor-hvad er humor? Et forsøg på at indkredse humorens væsen med masser
af eksempler”.
37/4 - Februar 2014 Oksbøl Sogne-Nyt
9
Kirkelige handlinger
9. september 2013 - 15. januar 2014
Jannik Asmussen
Lærke Wriborg Christensen
Ingen
Der afholdes offentligt
menighedsrådsmøde kl. 18.30
Tirsdag den 25. februar 2014
Tirsdag den 25. marts 2014
10
Ole Tommy Hansen
Henny Irene Frandsen
Gitte Johannsen
Tirsdag den 29. april 2014
Så randt 2013 ud og her fra menighedsrådet ønskes alle et godt Nytår.
Det har været et travlt år for menighedsrådet og der har været rigtig mange beslutninger der skulle tages. Biskoppen
havde bestemt at Nordborg og Oksbøl
fremover skulle være et fælles pastorat,
hvilket er lidt af en omvæltning.
Året startede med at Preben Holm,
præsten i Nordborg sagde sin stilling op
og vi måtte i gang med at søge ny præst.
Ingen i de 2 menighedsråd havde før
været med til at ansætte ny præst, så der
blev holdt mange møder. Ansøgninger
blev gennemgået og endelig blev 4 taget
til prøveprædiken og samtaler. Valget
faldt på Sophie Juel og da Sophie ikke
var ordineret som præst, var vi en tur
forbi Haderslev Domkirke hvor Sophie
så fik sin sorte kjole. Søndag den 19. maj
blev hun så indsat som præst i Nordborg/
Oksbøl pastorat.
Vi havde i Oksbøl længe vist at vi skulle
have ny præst, idet Ole Werth Sørensen
fyldte 70 år d. 26.8. og 30 juni flyttede
Jytte og Ole ud af præstegården for at
bosætte sig i Sønderborg. Straks om
mandagen rykkede håndværkerne ind og
påbegyndte den store renovering af
præstegården. De næste 5 måneder har
været fyldt med byggemøder og der har
været mange beslutninger, vi har skullet
tage i den periode.
Søndag den 1. september holdt Ole sin
afskedsgudstjeneste i Oksbøl kirke. Det
var dejligt, at så mange mødte op, kirken
var fyldt til bristepunktet.
Efter gudstjenesten var alle inviteret ned
37/4 - Februar 2014 Oksbøl Sogne-Nyt
på Oksbøl Friskole til kaffe og hjemmebag. En hyggelig eftermiddag.
Vi kunne nu begynde forfra sammen med
Nordborg, at søge ny præst og efter diverse møder og prøveprædiken faldt
valget på Camilla S. Hansen.
Arbejdet med præstegården skulle være
færdig den 30. november. En overgang
så det umuligt ud, men det lykkedes alligevel og den 1. december kunne vi holde åbent hus og Camilla fik overdraget
nøglen til præstegården. Det var dejligt
at så mange tog imod tilbuddet om at se
det færdige arbejde. Vi fornemmede at
alle var positive og syntes at det var et
flot resultat, en renovering der kostede
3,5 millioner kr.
Så kom den store dag for os og for
Camilla. Søndag den 8. december blev
Camilla indsat som præst, først i Nordborg kl. 10.30 og derefter i Oksbøl kirke
kl. 14.00. Igen tog vi turen til Oksbøl
Friskole hvor der var kaffebord. Menigheden tog godt imod vores nye præst.
To nye unge præster skal til at arbejde
sammen, men jeg tror og håber at det
nok skal lykkes. Ny præst, nye traditioner. 4. søndag i advent var det konfirmanderne der læste teksterne og efter
gudstjenesten var der kirkekaffe i konfirmandstuen og det glædede os, at så
mange tog imod tilbuddet.
Også her i det nye år er der nytænkning.
Søndag den 8. januar blev der budt på
Hellige Tre Kongers kage i våbenhuset. Camilla havde opskriften og Birgitte og Anne Marie stod for bagningen.
Der sker noget i vores kirke og der er et
rigtig godt samarbejde mellem præst, organist og kirkesanger, så kom i kirke og
oplev nye tider. Med en ung præst sker
der forandring!
På menighedsrådets vegne
Johann
Historisk foredrag
Egen sognegård - Torsdag d. 10 april kl. 19 - 21.30
Hvad skete der i Sønderjylland?
Med eksempler fra Als og livet i sognene
/ museumsinspektør René Rasmussen, Sønderborg slot
Gratis entré - Kaffebord 30 kr.
Arrangør: Samarbejdsudvalget for de 5 nordalsiske sogne
Arrangementet støttes økonomisk af Sønderborg Provsti
v
37/4 - Februar 2014 Oksbøl Sogne-Nyt
11
Tak.
Kære sognebørn og samarbejdspartnere
for Nordborg – Oksbøl sogne.
I sidste Sogne-Nyt, var der en fin afskeds
artikel fra den forhenværende sognepræst her i Oksbøl, Ole Werth Sørensen.
I sin artikel skrev han frem for alt tak.
Tak for alle de år, der var gået med at
være sognepræst i sognet og for alle de
oplevelser I har delt med hinanden.
Som i en anden stafet leg, har jeg tænkt
mig at fortsætte med denne tak. Min
første artikel her til Sogne-Nyt skal derfor også være en takketale, for det er
hvad hjertet er fuldt af, som munden flyder over med!
Derfor ønsker også jeg at bringe alle et
stort TAK. For det første for al den
varme I her i sognet, og i Nordborg sogn
ligeledes, har imødegået mig og min familie med siden jeg begyndte mit arbejde
som sognepræst i Nordborg - Oksbøl
Pastorat i december. Tak for alle blomster, fine tegninger, hilsner og gaver.
Også en stor tak hjælp for den praktiske
hjælp med at komme på plads i præstegården og for opbakningen til arbejdet
og kirken!
Jeg må indrømme, at det at begynde i
nyt embede i december måned, har været
en rask start. Der har været meget at se
til med alle de gudstjenester og arrangementer, der har været på kirkens program både i Oksbøl og Nordborg. Det
har dog også været en utrolig givende
tid, at begynde i embede på. Jeg har haft
den glæde at møde, størstedelen af jer,
sognebørn i løbet af én måned da der er
så mange, der har været forbi kirken i
forbindelse med en af vores gudstjenester
eller arrangementer. Derfor føler jeg
12
allerede, at jeg kender sognene og sognebørnene lidt,
og det er en stor gave at
begynde sit arbejde på!
Så tak for det!
Nu, hvor vi er lidt inde det
nye år, er det så også blevet tid til at planlægge lidt for kirken i den nærmeste tid,
og ordne praktiske ting, der manglede i
kølvandet på præstegårdens istandsættelse og især det nye præstekontor. Med
hensyn til de vante arrangementer, kan
jeg sige, at der i Oksbøl fortsat vil være
gudstjenester, salmesangs aftner, Tirsdagsmøder og Kirkehøjskole, som der
plejer. Det har vi ikke ændret på. Gudstjenester og kirkelige arrangementer vil
ligeledes fortsat blive nævnt i Sogne-Nyt
og findes nu også via Kristeligt Dagblads
hjemmeside: KIRKU.dk.
En anden ting, der heller ikke er ændret
på, er telefonnummeret til præsten, bosat
i Oksbøl. Jeg siger dette, fordi vi har haft
en del knas med telefonlinjen og især telefonnummeret, som vi gerne ville have
skulle være det velkendte gamle nummer, og ikke et nyt, og det har været lidt
af en udfordring i forbindelse med indflytningen, men alt er nu på plads.
Derfor, til alle, der gerne vil i kontakt med
mig i forbindelse med kirkelige handlinger, gudstjenester, arrangementer eller for
blot at aftale tid til en fortrolig samtale,
skal derfor siges, at telefonnummeret til
præsten i Oksbøl er det samme som hidtil:
74 45 11 42.
Man kan også komme forbi mit kontor,
hvis man ønsker at tale med mig personligt. Kontoret er placeret i præsteboligen, men med egen indgang på siden af
præstegården.
37/4 - Februar 2014 Oksbøl Sogne-Nyt
Træffetiden er tirsdag til fredag kl. 1213 og ellers efter aftale. Jeg kommer
også gerne ud på hjemmebesøg, hvis man
ønsker det. Såfremt jeg ikke træffes per
telefon, så kan man også skrive til mig
via e-mail: [email protected] Jeg skal forsøge
at svare, så hurtigt det er mig muligt.
Men der er også nyt i denne forbindelse!
Tidligere var det således at Oksbøl præsten også tog sig af kirkebogsføringen. Det
er ikke længere således.
Kirkekontoret for Nordborg - Oksbøl
pastorat er i Nordborg Kirkes Sognegård
på Tontoft 3. Dér træffes sognepræst
Sophie Juel (mobil: 20 49 66 79), mail:
[email protected] og præstesekretær Annette
Lorenzen, mail: [email protected] eller på telefon: 29 28 80 17.
Jeg håber at disse nyheder tages godt
imod, ligesom jeg og min familie er blevet modtaget godt. Endnu engang tak,
mange hilsner og Guds velsignelse sender
jeg jer alle!.
Sognepræst i
Nordborg - Oksbøl pastorat
Camilla S. Hansen.
Grønt Hold invitere til Fællesspisning
Tag familien, venner eller naboer med ned på Oksbøl Friskole
Torsdag d. 3. april 2014 kl. 17 – 19,
og få en hyggelig aften og et billigt måltid mad.
Vi servere Pasta med kødsovs og råkost salat,
samt drikkevare til rimelige priser.
Prisen er 35 kr. for voksen og 20 kr. for børn,
børn under 2år er gratis.
Overskuddet går til Grønt holds klassekasse.
Tilmelding er nødvendig senest d. 16. marts 2014 til:
Tanja
Maria
Helle
[email protected]
[email protected]
[email protected]
20 41 12 61
21 45 72 89
27 12 60 98
De bedste hilsner
Forældrerådet for Grønt hold
Tanja, Maria og Helle
37/4 - Februar 2014 Oksbøl Sogne-Nyt
13
Juletræsfest
BIF og Sogneforeningens juletræsfest
blev igen i hit - en dejlig eftermiddag med
mange børn og voksne, nød kaffe, gløgg,
pebernødder og honninghjerter, dans om
juletræet med musik spillet af Else
Thuesen, luciabørnene, julemandens besøg med godterposer og ikke mindst besøget af børnegøgleren Nicklas og lillebroderen Lukas. De gjorde det så fortryllende - børnene var bare optaget af
det. Efter optræden inden døre - optrådte
Nicklas udenfor på multibanen - trods det
dårlige vejr - lavede han et flot fakkel/
ild/lys show.
Tak til Nicklas og Lukas.
Esther
14
37/4 - Februar 2014 Oksbøl Sogne-Nyt
Dilettant 2014
I år spilles stykket
Afholdshotellet
en farce af Erik Hansen
Forestillingerne spilles:
Lørdag d. 22. februar
kl. 14.00: Generalprøve
kl. 19.30: Festforestilling med efterfølgende bal
Søndag d. 23. februar
kl. 14.00: Sidste forestilling
Den tilsyneladende meget naive ejer af Agerskov Vig Afholdshotel, Gotfred, får
besøg af Laurits Lurendrejer, der er en dreven og snu forretningsmand fra hovedstaden. Han har læst om Gotfreds formue, og forsøger at få denne til at investere i en genial nyudviklet maskine, som han hævder, kan tiltrække alt lige fra
fisk til damer. For at overbevise Gotfred om maskinens enestående evner, har
Laurits i al hemmelighed sørget for, at hans medsammensvorne, den prostituerede Sensuella, bliver indlogeret på hotellet samtidig med sit eget besøg.
Da Laurits afprøver maskinen for Gotfred, resulterer det i, at Sensuella tilsyneladende omgående bliver uhjælpeligt draget af Gotfreds dyriske tiltrækning.
Gotfreds gamle tante, Sofie, aner uråd, og hun forsøger i samarbejde med Von
Osten og Sylvia fra den lokale avis at forhindre Gotfred i at gå i fælden. Dette
lykkes dog langtfra, og det ser ud til, at Gotfred sætter hele sin formue til, da han
indgår en skriftlig købsaftale med Laurits Lurendrejer.
Det skal dog vise sig, at Agerskov Vig Afholdshotel ikke er helt, hvad det giver
sig ud for at være. Man har på hotellet opdyrket en helt speciel forretnings
niche, der gør Gotfred uafhængig af de penge, som han tjener på ”at lade være
med” at sælge spiritus!
37/4 - Februar 2014 Oksbøl Sogne-Nyt
15
Der er mulighed for at deltage i fællesspisningen med egen medbragte mad før
festforestillingen. Drikkevarer købes på stedet. Dørene åbnes kl.17.30
Bemærk – Bemærk – Bemærk
Billetter til lørdagens festforestilling skal forudbestilles hos Connie Paulsen.
Ring/skriv på 6136 4180 eller mail på [email protected]
Billetterne betales ved afhentning i BIF´s klubhus fredag den 21. februar mellem kl 15 og 17 eller efter nærmere aftale.
BIF og OK benzinkort.
Broballe Idrætsforening har en sponsoraftale med OK benzin.
Aftalen virker ved, at for hver liter benzin, der bliver tanket på et OK kort,
der er registreret til BIF, får vi seks ører.
Hvis du har et benzinkort, og du gerne vil sikre dig at de seks ører,
tilfalder BIF, kan du tjekke det på OK´s hjemmeside.
Gå ind på www.ok.dk
Vælg ”min OK”, her kan du logge dig ind med din nemID
Vælg derefter (øverst på siden) ”mine konti”
Vælg derefter ”kontoindstillinger”. Her kan du se, hvilken klub, du støtter.
Og hvis du vil ændre det, så er det også her det skal gøres.
Hvis du har brug for hjælp, så kan du ringe til OK
på 7010 2033 eller også til mig.
Jeg vil meget gerne forsøge at hjælpe, hvis du er i tvivl.
16
37/4 - Februar 2014 Oksbøl Sogne-Nyt
BIF Gymnastikopvisning
Lørdag den 22. marts kl. 13.00 Nordborg Hallen (ved Luffes Plads)
Kom og se, hvad holdene har brugt vinterens mørke
aftener på - gymnasterne og instruktørerne glæder sig
til at vise jer det. Så tag bedsteforældre, tante,
onkel, naboer eller hvem I lige synes der skal
komme og se.
Der er mulighed for at købe forfriskninger i pausen.
Vel mødt - Hilsen instruktører og gymnaster
Broballe Idrætsforening
Babygymnastik.
Vi kan stadig tilbyde babygymnatik i BIF.
Der starter nyt hold op - dit/jeres barn skal bare være fra 3 mdr. - 15 mdr.
Både mor og far må komme, så kom og få en rigtig dejlig time
med jeres baby sammen med en uddannet instruktør.
Vi skal synge, lege, lære motoriske øvelser
(som I kan bruge derhjemme), lege på redskaber osv.
Tidspunkt: 10.00-10.45
Sted: Oksbøl Friskole
Instruktør: Susanne Wriborg
Datoer: søndag 19. januar - 2. februar - 16. februar 2. marts - 16. marts - 30. marts
Betaling: alle gange kr. 200,00
Kan man kun komme nogle af søndagene
er prisen kr. 50,00 pr. gang som betales på dagen.
Jeg glæder mig rigtig meget til at se nye som „gamle“ babyer
til nogle kanon inspirerende søndage. Det er så dejligt at se de kære små,
hvordan de nyder at komme til „gymnastik i en rigtig gymnastiksal“
Voksen mix hold 18+ med fokus på at få pulsen op.
Fik du ikke lige taget dig sammen, kan du måske nå det endnu.
Men der er stor efterspørgsel på dette hold, så vi har måttet lave 2 hold.
Så det er muligt at holdene allerede er opfyldt.
Men prøv at kontakte instruktøren Pernille Wriborg, om der skulle være plads,
hvis du alligevel vil have pulsen op i 2014.
Træning: Hold 1: Tirsdag 18.30 - 19.30 og Hold 2: Tirsdag 19.45 - 20.45
Venlig hilsen fra Susanne Wriborg, gymnatikafdelingen
37/4 - Februar 2014 Oksbøl Sogne-Nyt
17
Indkaldelse til generalforsamling
i Broballe Idrætsforening
Torsdag den 10. april i Oksbøl Friskoles multirum.
Kl. 18.00 Lasagne med salat og flûtes
Tilmelding er nødvendig og kan ske til Connie Paulsen på telefon
61 36 41 80 senest den 5 april. Drikkevarer købes på stedet.
Kl. 19.00 Generalforsamling
Dagsorden:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
Valg af dirigent
Aflæggelse af beretning ved formanden
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Behandling af indkomne forslag
Valg til ledelsen
Valg af revisor
Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden
i hænde senest den 3 april. Sendes på mail til [email protected]
Foreningens vedtægter kan ses på www.Broballeif.dk
Kun medlemmer af BIF har stemmeret, men alle er velkomne.
Mandag d. 3 marts kl.17 afholder Oksbøl frivillige brandværn fastelavn for
børn i alle aldre på brandstationen.
Der vil være pølser samt en sodavand
til alle udklædte børn. Voksne og alle
andre som er velkommen kan købe
pølser, øl og vand.
Kom på stationen og få en hyggelig eftermiddag/aften med byens børn.
Mvh.
Festudvalget Oksbøl frivillige brandværn
18
37/4 - Februar 2014 Oksbøl Sogne-Nyt
Bag om Barberen i Sevilla
En aften om en operaforestilling
Tid og sted:
Tirsdag 18. februar kl. 19.00 til 21.00 i den gamle skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven på Als
Program:
Operachef Lars Ole Mathiasen og Operasanger Jacob
Næslund Madsen begge fra Den Ny Opera i Esbjerg fortæller om Rossinis komiske opera „Barberen i Sevilla“ og om
arbejdet med opsætning af en operaforestilling
Entre:
Entre 30 kr.
Traktement: Et glas vin / en kop kaffe + en operasnitte pris 40 kr.
Arrangør:
Foreningen Nygård (www.nygaard-als.dk)
Husk
at bruge Infohuset til opslag - information arrangementer.
Merete Kunz udskriver og laminerer gerne
materialet der er sendt elektronisk.
Ellers afleveres materialet hos hende.
37/4 - Februar 2014 Oksbøl Sogne-Nyt
19
Oksbøl Sogns Vandforsyning orienterer
v
/ Formand – Peter Petersen
Vi giver her en kort status / orientering og minder om, at der snart er
generalforsamling.
Der har ikke været nævneværdige driftsforstyrrelser i året 2013, men
herom nærmere når formanden aflægger beretning ved generalforsamlingen i marts.
Pris for vand er som følger.
700 kr.
Faste bidrag
6 kr. pr m3
Vandprisen
80 kr.
Årlig målerleje
Hertil kommer Statslige afgifter og moms
De sidste målere er nu skiftet i Mjels området, så vi er færdige over hele sognet.
Målerne kan fjern aflæses ved kørsel rundt i området, men det er stadig en god ide,
at holde øje med dit forbrug, så du evt. selv fanger et løbende toilet eller anden
lækage.
Aflæsningen tæller og danner grundlag for afregning af vand og spildevandsbidrag.
Sdb. kommunes indsatsplaner fra 2012, er endnu ikke er vedtaget, da den skal i
fornyet høring. Oksbøl vand sender en indsigelse til udformning af § 48 samarbejde.
Nye indsatsplaner mm kan muligvis få indflydelse på fremtidige priser.
Ved generalforsamlingen i marts 2013 blev der informeret om:
Den årlige udpumpede mængde ligger på ca. 70-75.000 m3
Der er én boring i Broballe tilbage, og der skal investeres i råvandsledning fra Broballe til Oksbøl, samt færdiggørelse af filtersektionen.
Filtersektionen er stadig i det gamle værk i Oksbøl og det er bestyrelsens hensigt at
etablere ny filtersektion når økonomien er til det
Om filtrenes tilstand kan siges, at der formentlig er gået nogle dyser, og filtermaterialet er også af ældre dato.
Der er senest indhentet fornyet tilbud til færdiggørelse af filtersektionen, og priserne
er mindre end først vurderet.
Derfor agter vi, at indstille til at vi snarest får filtersektionen gjort færdig på vores
nye værk som blev etableret 2011.
Der er senest taget udvidet vandprøver 11. nov. 2013 og alle resultater ligger rigtig
flot.
Der har været kommunalt tilsyn på værket og anmærkninger var i bagatelgrensen.
Fremmødet ved sidste generalforsamlingen var 20 inkl. bestyrelsen, ud af 367 forbrugere. – fremmødet er på 5,4 %
Indkaldelse til generalforsamling i marts 2014 kommer snarest i Ugeavisen.
Dette var lidt information fra dit vandværk –
20
37/4 - Februar 2014 Oksbøl Sogne-Nyt
Se mere på vores hjemmeside www.oksbolsognsvand.dk
Bestyrelsen og dens telefon nr.
Peter Petersen - Formand
Jimmy Simonsen Bestyrelsesmedlem Oksbøl
Michael Hansen Bestyrelsesmedlem Broballe
Poul Tonnesen Bestyrelsesmedlem Mjels
Erik Petz - Sekretær
[email protected]
Tlf. 74450449
[email protected]
Tlf. 74452004
[email protected]
Tlf. 21674095
[email protected]
[email protected]
Tlf. 74450433
Tlf. 21303252
Hej alle sammen.
23. & 24. november holdt vi årets Julemarked. Allerede få dage efter tilmelding måtte der denne gang meldes “alt
optaget”. Klargøring blev en lille udfordring, da færre udstillere havde bestilt større pladser.
Takket være ihærdige hjælpere lykkedes
det endnu engang, at få plads til alle.
I løbet af weekenden havde vi igen omkring 800 gæster fordelt på begge dage.
Det endelige resultat af arrangementet
er ikke helt på plads, men omsætningen
landede på ca. 46.000, hvilket var en
anelse højere end sidste år.
Tak for jeres fantastiske opbakning.
Tirsdags lotto starter igen d. 28. januar.
Sidste gang er d. 13. maj. Kunne du tænke dig at hjælpe kontakt da Mette Lyck
Rasmussen – tlf. 22 40 19 39.
37/4 - Februar 2014 Oksbøl Sogne-Nyt
Vi mangler et par, som kunne tænke sig
at være sælgere til vores loppemarkedet.
Kontakt Jonna Petersen – tlf. 40 16 32
96.
Har du effekter som du ønsker at donere men ikke kan levere til vores loppemarked kan du kontakte Poul Frosch
– tlf. 30 27 64 30.
Billeder fra Julemarkedet og andre arrangementer er tilgængelig på vores
hjemmeside: www.of-stoetten.dk.
Der indkaldes til Ordinær generalforsamling d. 12. marts. Mere herom på bagsiden.
Jeg håber vi ses.
Med venlig hilsen
På vegne af Støtteforeningen
Holger Ellegaard
21
Syng en sang i Nørreskoven
Melodien er af Carl Nielsen
Tid og sted:
Lørdag 1. marts kl. 15.00 - 17.00 i den gamle skovfogedbolig
Nygård i Nørreskoven på Als
Program:
Sognepræst Kitty Hovgård Jensen, Egen Kirke har udvalgt
en række sange fra Folkehøjskolesangbogen med melodi af
Carl Nielsen ligesom der fortælles om komponistens liv og
virke.
Entre:
Entrepris vil være 30 kr.
Traktement: Kaffe, te og kage kan købes pris 40 kr.
Arrangør:
Foreningen Nygård (www.nygaard-als.dk)
Tilløbet kat.
Er der nogen, der savner en sort kat.
Den er tilløbet på Røde Næb, og har efterhånden været her længe.
Den er stor og flot, og ser bestemt ud til, at høre til et sted. Den er
ikke direkte sky, men det er heller ikke muligt at komme så tæt på
den, at vi kan afgøre om det er en hankat eller en hunkat. Ud fra
størrelsen tror jeg, at det må være en hankat.
Den er som sådan ikke aggressiv, men den er meget pågående overfor de
andre katte herude, specielt, hvis der er mad i nærheden.
Jeg vil ønske for katten og dens ejere, at den kan komme hjem igen. Ellers må
vi se om kattehjemmet vil hente den.
Jeg kan kontaktes på 6136 4180
mvh Connie Paulsen, Røde Næb
22
37/4 - Februar 2014 Oksbøl Sogne-Nyt
Suppeaften d. 14. november 2013
Vores første suppeaften blev en succes - ca 50 mødte op og
nød den dejlige kartoffelsuppe med tilbehør - den smagte
virkelig dejlig. Hyggeligt var det. Tak til Else og hendes hjælpere
Esther
37/4 - Februar 2014 Oksbøl Sogne-Nyt
23
Tænding af juletræer i Oksbøl sogn
Oksbøl
En hyggelig eftermiddag, hvor juletræet
blev tændt i Oksbøl.
Bagefter gik vi alle op til os i garagen, og
fik gløgg og æbleskiver.
Der var lidt mere læ end ved træet.
Torben
Broballe
Omkring 20 havde fundet vejen til det
gamle mejeri - Broballe Bryghus - til juletræstænding - her blev der serveret
gløgg, æbleskiver m.v. ude i læ af byggemateriale - det gik også - vi har jo
hele tiden annonceret arrangementet som
et udendørsarrangement - så med lidt
godt tøj osv. - kan det sagtens lade sig
gøre. Juletræet stod i hvert fald fint også.
Esther
Mjels
Fint fremmøde - ca 25 mødte til juletræstænding på Færgevej. Karen Beck
havde bagt de dejligste vaniliekranse og
klejner - så vi nød gløg, æbleskiver og
småkager i kulden og en god snak.
Tak til Karen.
Esther
24
37/4 - Februar 2014 Oksbøl Sogne-Nyt
søndag d. 1. december 2013
37/4 - Februar 2014 Oksbøl Sogne-Nyt
25
26
37/4 - Februar 2014 Oksbøl Sogne-Nyt
Antik-urmager
Rep. af antikke ure samt andre stor-ure
Ole Bjørn Pedersen
Faguddannet urmager
Rypevej 62 1 Tv
Langesø
6430 Nordborg
7445 6434 / 2023 6434
Reparationer udføres med garanti
få et gratis prisoverslag inden du beslutter dig for en rep.
MURERMESTER
Urban Jensen
Aut. kloakmester
. Tømrer . Snedker
Broballe, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 03 63
37/4 - Februar 2014 Oksbøl Sogne-Nyt
27
Generalforsamling
Onsdag d. 12. marts 2014 - kl. 19.00
på Oksbøl Friskole.
Dagsorden :
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Valg
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt
Indkomne forslag til pkt. 5 skal være
bestyrelsen i hænde senest en uge før
generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne
Holger Ellegaard