Salg af Storegade 36, Rønne - den tidligere

KONCERN-DIAGRAM FOR HIMMERLAND FORSIKRING-KONCERNEN
Himmerland Forsikring gs.
Adm. direktør
Ole Færch
Himmerland
Himmerland
Ejendomsinvest-I ApS
Direktør
Ole Færch
1
2
Himmerland
Salg & Service as.
Direktør
Ole Færch
Ejendom og Bolig as.
Direktør
Ole Færch
Himmerland
Ejendomsinvest-II ApS
Himmerland
Ejendomsinvest-III ApS
Direktør
Ole Færch
Direktør
Ole Færch
Himmerland
Himmerland-IT ApS
Domicil as.
Direktør
Ole Færch
Direktør
Ole Færch
Himmerland
Ejendomsinvest-IV ApS
Himmerland
Ejendomsinvest-V ApS
Direktør
Ole Færch
Concordia Forsikring har følgende binavne: Ærø Brand Forsikring, Dyrekassen Danmark, Dansk Hesteforsikring
HfL ApS har følgende binavn: Hund for Livet ApS
Direktør
Ole Færch
Concordia
Forsikring as.
Concordia
1
Domicil as.
Direktør
Bjarne Bunk
Adm. direktør
Ole Færch
Concordia-IT ApS
Direktør
Hans Westergaard
Concordia
Ejendomme ApS
Direktør
Ole Færch
HFL ApS
Direktør
Stella L. Nielsen