Digital kommunikation med forretningsfokus

Det er dejligt at være Fribørnehaveforældre
– men også forpligtende
Du får mulighed for at komme med i et fællesskab om det
at drive børnehave.
Ansøgning om optagelse
Du kommer tæt på andre forældre, personalet og
bestyrelse og får herigennem mulighed for at være med til
at præge børnehaven.
Du kan være aktiv i forbindelse med forskellige
arrangementer i børnehaven.
Du kan blive medlem af en arbejdsgruppe og kommer på
den måde til at tage del i den almindelige vedligeholdelse af
børnehaven som f.eks. malerarbejde og hovedrengøring.
Du er altid velkommen til at kontakte børnehaven og aftale
et besøg.
Du får mulighed for at dit barn kan fortsætte på Den fri
Hestehaveskole i børnehaveklassen.
Du får som fribørnehaveforældre mange positive
oplevelser sammen med dit barn.
Vær opmærksom på at Følfods venteliste er en selvstændig
venteliste og derfor henviser vi til også at skrive sit barn op til en
kommunal plads, i tilfælde af at der ikke er plads i Følfod på
behovs tidspunkt.
Naturbørnehaven Følfod blev pr. 1. januar 2011 en privat børnehave.
Følfod er en del af Den fri Hestehaveskole, der ligger lige ved siden af
børnehaven.
Læs mere om børnehaven på skolens hjemmeside.
Den fri Hestehaveskole – Langelinie 40 Sjelle-Skjørring – 8464 Galten – 86954105
www.hestehaveskolen.dk
[email protected]
Naturbørnehaven Følfod - Langelinie 40B, Sjelle/Skjørring -8464 Galten – 88276755
www.hestehaveskolen.dk
[email protected]
Ansøgning om optagelse (udfyldes gerne med BLOKBOGSTAVER)
Mors navn:
Barnets fulde navn: (evt. kaldenavn understreges)
Cpr.nr.
Adresse:
Cpr.nr.
sæt kryds hvis samme som barn
Privat tlf/ mobil:
/
Barnets folkeregisteradresse:
Lokal by:
Postnr. og by
Arbejdsplads:
Arb.tlf.:
Bopæls kommune:
Hjemme tlf.:
Ønsker start pr.:
Ansøgers mail:
Ugentlig arb.tid er– ca.
Fars navn:
Cpr.nr.
Evt. tidligere eller nuværende daginstitution/-er:
Evt. søskende:
Fødselsdato & -år:
Skole/daginstitution:
Adresse:
sæt kryds hvis samme som barn
Privat tlf/ mobil:
/
Ønskes skolestart på Den fri Hestehaveskole – sæt kryds:
Arbejdsplads:
Arb.tlf.:
Mail:
Ugentlig arb.tid er– ca.
Ønsker optagelse på Den fri Hestehaveskole, august måned, det år barnet fylder 6 år.
Skolen sender forespørgsel efteråret før skolestart – som skal endelig bekræftes af forældre.
Mors/fars civilstand:
Ønsker IKKE umiddelbart optagelse på Den fri Hestehaveskole.
Forældremyndighed: sæt x
Kørselstilladelse
ja
nej
Må transporteres i private biler ved ture, udflugter m.m. arrangeret af børnehaven.
Barnet er fastspændt efter færdselslovens regler og bilen føres af børnehavens eget
personale.
Fototilladelse
ja
nej
Tilladelse til offentliggørelse af billeder på børnehavens hjemmeside, virksomhedsplan,
velkomstfolder, nyhedsbrev eller andet eksternt målrettet informativt materiale.
fælles
mor
far
Særlige hensyn
Helbredsmæssige og/eller fysiske forhold der skal tages særlige hensyn til – fx allergier
Ingen bemærkninger
ja, beskrivelse herunder:
Sociale og/eller psykiske forhold der skal tages særligt hensyn til
Ingen bemærkninger
ja, beskrivelse herunder:
Videotilladelse
ja
nej
Tilladelse til optagelse af video i fbm. pædagogernes efteruddannelse/praksis.
Studerende-fototilladelse
ja
nej
Tilladelse til at studerende må tage billeder til opgaver mv.
Andre bemærkninger:
Dato:
/
-2011 Underskrift:
Udfyldes af børnehaven
Modtaget
Den fri Hestehaveskole – Langelinie 40 Sjelle-Skjørring – 8464 Galten – 86954105
www.hestehaveskolen.dk
[email protected]
Registreret
Tilbudt plads
Naturbørnehaven Følfod - Langelinie 40B, Sjelle/Skjørring -8464 Galten – 88276755
www.hestehaveskolen.dk
[email protected]