Årsberetning 2012

Resistensbestemmelse af anaerobe bakterier
Baggrund
Resistens overfor især/särskilt penicilliner (Bacteroides fragilis gruppen) men også clindamycin er
hyppigt/vanligt forekommende hos mange forskellige/olika anaerobe bakterier (1). Resistens overfor
metronidazol og karbapenemer er langt mer uvanlig men ses med stigende hyppighed, især/särskilt hos
Bacteroides fragilis gruppen (1). Nedsat sensitivitet overfor metronidazol er også beskrevet hos
Clostridium difficile (2).
Mekanismer
Penicilliner: Ofte betalaktamase klasse A produktion (vanlig hos Bacteroides spp., Prevotella spp.,
uvanlig hos Fusobacterium spp.). Hæmmes af tazobactam og clavulansyre, hvorfor bakterierne som regel
er S for piperacillin-tazobactam og amoxicillin-clavulansyre.
Karbapenemer: Metallo-betalaktamase (MBL) produktion. Er associeret med cfiA gener (3).
Clindamycin: Resistens er oftest konstitutiv. Inducerbar clindamycinresistens er dog beskrevet i
Bacteroides spp. og i Peptostreptococcus spp. (1, 4, 5).
Metronidazol: resistensmekanisme er ikke afklaret/inte helt kända, men er ofte associeret med nim gener.
Metode
Referencemetoderne til resistensbestemmelse er agar fortynding (spädning) eller bouillon fortynding
(kun/bara Bacteroides fragilis gruppe), men det er arbejdskrævende metoder, selvom/även om der findes
kommercielle bouillon fortyndings assays (6). Kriterier for brug af disk diffusion til resistensbestemmelse
af anaerobe bakterier er ikke etableret. Gradient strips på Brucella blod agar med hæmin og vitamin K
kan med fordel anvendes i rutinelaboratoriet (7).
Strikt anaerobe forhold er absolut nødvendige for korrekt resistensbestemmelse. Især metronidazols
aktivitet er afhængig af strikt anaerobe forhold. Metronidazol pseudo-resistens kan ses, hvis der er oxygen
i dyrkningsatmosfæren/odlingsmiljön.
SUPPLERENDE/KOMPLETTERANDE TESTER:
Penicilliner: Til påvisning af betalaktamase kan anvendes nitrocefin/cefinase test (8). Testen kan som
regel aflæses efter 5-10 minutter, men der kan gå op til 30 minutter, inden testen er positiv.
Karbapenemer: Til påvisning af MBL hos isolater med nedsat sensitivitet for karbapenemer kan anvendes
meropenem-EDTA eller imipenem-EDTA dobbelt-Etest (3, 9). cfiA gener påvises ved PCR (udføres
enkelte steder i Europa). Påvisning af genet er ikke ensbetydende/entydigt med resistens.
Clindamycin: Inducerbar resistens kan påvises ved at lægge en erythromycin disk ved siden af en
clindamycin disk (15-20 mm). Der ses en affladning/avflackning af clindamycinzonen - D-form (5).
Metronidazol: nim gener påvises ved PCR (udføres enkelte steder i Europa). Påvisning af genet er ikke
ensbetydende med resistens.
Tolkning
SIR-kategorisering foretages ud fra MIC værdier og brytpunktstabellerne.
Penicilliner: Isolater der er nitrocefin/cefinase positive bør rapporteres som R for penicilliner uden
betalaktamasehæmmer uden forudgående MIC bestemmelse. Isolater der er nitrocefin/cefinase negative
Nordic Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing
kan IKKE automatisk rapporteres som S for penicilliner, men der bør udføres MIC bestemmelse. Isolater
der er S overfor benzylpenicillin kan rapporteres som S for penicilliner med kliniske brytningspunkter.
Karbapenem: Isolater med MIC-værdier over S-brytningspunktet er usædvanlige. Gentag arts- og
resistensbestemmelse og send isolatet til referancelaboratorium. Meropenem- eller imipenem-dobbeltEtest ± EDTA MIC ratio ≥8, fantom zone eller deformering af ellipsen antyder MBL produktion (3, 9).
Clindamycin: Den kliniske betydning af inducerbar klindamycinresistens kendes ikke/är okänd. Det
anbefales i EUCAST expert rules, at hvis erythromycin MIC er >8 mg/L for Peptostreptococcus spp. eller
MIC er >32 mg/L for Bacteroides spp. men S for clindamycin, da skal man rapportere som R overfor
clindamycin (4).
Metronidazol: Isolater med MIC-værdier over S-brytningspunktet er usædvanlige/mycket ovanliga.
Gentag/gör om arts- og resistensbestemmelse og send isolatet til referancelaboratorium.
Referenser
(1) Nagy E, Urbán E, Nord CE; ESCMID Study Group on Antimicrobial Resistance in Anaerobic
Bacteria. Antimicrobial susceptibility of Bacteroides fragilis group isolates in Europe: 20 years of
experience. Clin Microbiol Infect. 2011;17:371-9.
(2) Baines SD, O'Connor R, Freeman J, Fawley WN, Harmanus C, Mastrantonio P, Kuijper EJ,
Wilcox MH. Emergence of reduced susceptibility to metronidazole in Clostridium difficile. J
Antimicrob Chemother. 2008;62:1046-52.
(3) Bogaerts P, Engelhardt A, Berhin C, Bylund L, Ho P, Yusof A, Glupczynski Y. Evaluation of a
new meropenem-EDTA double-ended Etest strip for the detection of the cfiA metallo-betalactamase gene in clinical isolates of Bacteroides fragilis. Clin Microbiol Infect. 2008;14:973-7.
(4) Leclercq R, Cantón R, Brown DF, Giske CG, Heisig P, Macgowan AP, Mouton JW, Nordmann
P, Rodloff AC, Rossolini GM, Soussy CJ, Steinbakk M, Winstanley TG, Kahlmeter G. EUCAST
expert rules in antimicrobial susceptibility testing. Clin Microbiol Infect. Epub 2011 Oct 21.
(5) Reig M, Moreno A, Baquero F. Resistance of Peptostreptococcus spp. to macrolides and
lincosamides: inducible and constitutive phenotypes. Antimicrob Agents Chemother.
1992;36:662–4.
(6) Clinical and Laboratory Standards Institute. Methods for antimicrobial susceptibility testing of
anaerobic bacteria. Approved standard M11-A7, 7th ed. Clinical and Laboratory Standards
Institute, Wayne, PA. 2007.
(7) Citron DM, Ostovari MI, Karlsson A, Goldstein EJ. Evaluation of the E test for susceptibility
testing of anaerobic bacteria. J Clin Microbiol. 1991;29:2197-203.
(8) Josimies-Sommer HR, Summanen P, Citron DM, Baron EJ, Wexler HM, Finegold SM.
Wadsworth-KTL anaerobic bacteriology manual. 6th ed. 2002. Star Publishing Co., Belmont,
CA.
(9) Walsh TR, Bolmström A, Qwärnström A, Gales A. Evaluation of a new Etest for detecting
metallo-beta-lactamases in routine clinical testing. J Clin Microbiol. 2002;40:2755-9.
Nordic Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing
Dokumentansvarlige
Ulrik Stenz Justesen ([email protected])
Annika Wistedt ([email protected])
Dagfinn Skaare ([email protected])
Ændringer
Version
Ændringer
1.0, 2012-04-01
Nyt dokument
Nordic Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing