K/S Obton SOPRA

dcDirektvermarktung
Gør brug af vores omfattende viden og opnå optimalt afkast med Danske Commodities som din
samarbejdspartner.
Grøn strøm er mere værd
Fernsteuerungsbonus
Ændringen af EEG (den tyske lov om vedvarende energi), der trådte i kraft
i 2012, giver nye muligheder for at opnå ekstra afkast fra dine vind- og
solcelleanlæg.
Managementprämie
Tidligere sikrede EEG en fast garanteret pris for produktionen af
strøm fra vedvarende energikilder. Med et skift til Direktvermarktung
handles den producerede strøm direkte på strømbørsen.Ved at skifte til
Direktvermarktung er du garanteret en fast ekstraindtægt udover den faste
indførselstariff.
Marktprämie
EEG
Marktwert
Hvis dit anlæg har mulighed for fjernstyring, stiger din managementpræmie
og derved din ekstraindtægt.Vi finder, i samarbejde med dig, en løsning, der
Egenkapital I MIO. EURO
passer
til dit anlæg.
70
120 %
60
100 %
AFKAST (%)
50
80 %
40
60 %
30
Danske Commodities – din ekspert i Direktvermarktung
40 %
20
% energisektoren sikrer vi dig en højere effektiv rente fra vindkraft - og solcelleanlæg – uden
10 kompetent og ansvarlig trading-partner inden 20
Som
for
ekstra risiko.Vi følger udviklingen på det tyske marked samt i resten af Europa og holder dig løbende underrettet omkring nye muligheder for at optimere værdien
af 2009
din investering.
2008
2010
2011
2012
40
EBIT
I MIO. EURO
70
35
GENNEMSNITLIG VÆKST PR. ÅR
For
30 yderligere oplysninger bedes du kontakte:
25
15%
20
60
40
30
10
20
5
10
1.400
1.200
1.000
Omsætning
2011
2012
MIO. EURO
EBIT
35
2009
2010
2011
2012
I MIO. EURO
25
70
2009
2010
2011
2012
2008
1.400
100 %
80 %
60 %
30
5
2008
120 %
40
10
200
I MIO. EURO
AFKAST (%)
50
15
400
Egenkapital
60
15%
20
600
100 %
Christian Skaarup
Rasmussen
Business Developer,
Deutschland
80 %
GENNEMSNITLIG VÆKST PR. ÅR
30
46 %
120 %
Tel.: +45 88 33 6080% 57
40 %
Mob.: +45 40 38
47 37
[email protected]
20 %
2008
40
GENNEMSNITLIG VÆKST PR. ÅR
800
I MIO. EURO
AFKAST (%)
50
15
2009
Danske 2008
Commodities
i tal2010
Egenkapital
2009
Omsætning
2010
2011
20
40 %
10
20 %
2008
2012
MIO. EURO
40
Danske Commodities er et internationalt energihandelshus
1.200 med aktiviteter i mere end 30 europæiske lande.
VÆKST
Selskabets fire forretningsområder: Power, Gas, Certificates og GENNEMSNITLIG
Services handler
medPR.
el,ÅR
gas og klima-kontrakter
og i tillæg tilbydes en række kunderelaterede services1.000
som for eksempel asset management og produktions- og
46 % i Aarhus.
forbrugsbalancehåndtering. Danske Commodities blev etableret
i 2004 og har hovedsæde
800
35
600
15
400
10
200
5
Adresse: Danske Commodities,Værkmestergade 3, 8000 Aarhus C, Tel: +45 8833 8181
30
25
20
EBIT
2009
2010
2011
2012
I MIO. EURO
GENNEMSNITLIG VÆKST PR. ÅR
15%
www.danskecommodities.de