QMC Quattro - F.electronic

Being responsible is our foundation
Thinking ahead makes it possible
Innovation is the essence
Pumpekurver
De forskellige typer indstillinger
Figur 1
H[mVs]
Faste hastigheder
Be responsible
Being responsible is our foundation. We know
that we have a responsibility towards the people
who are Grundfos, towards the innovative soul of
Grundfos as well as towards the surrounding world.
Whatever we do, we make sure that we have a firm
and sustainable basis for doing so.
Trin 3 3
Trin 22
Trin 1 1
[m3/h]
Think ahead
Thinking ahead makes innovation possible. We
encourage a certain Grundfos way of thinking
which is founded upon the belief that everyone
must contribute by using his or her judgment and
foresight. We are looking for commitment and ideas
in everything we do so we can come up with the
best solutions. We think – and then we act.
AUTOADAPT
[m3/h]
Figur 3
H[mVs]
BB– Højt proportionalt tryk
A
A– Lavt proportionalt tryk
Innovate
Innovation is the essence. It is innovation that
makes Grundfos unique. We stand out because of
our ability to constantly create new solutions to the
ever-changing demands of the pump business. We
meet every challenge and we are never afraid of taking the initiative – remaining true to our ideals calls
for renewal. Innovation is the soul of Grundfos.
[m3/h]
Figur 4
H[mVs]
DD– Højt konstant tryk
CC– Lavt konstant tryk
Grundfos DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tel: +45 87 50 50 50
[m3/h]
www.grundfos.dk
Indstillingsguide til
cirkulationspumper
fra Grundfos
The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be–Think–Innovate are registrated trademarks
owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.
H[mVs]
97668112 0310
Figur 2
Anbefalede indstillinger
ALPHA2
ALPHA +
Gulvvarme:
AUTOADAPT eller konstant tryk
Tostrengsanlæg: AUTOADAPT
Ventilation,
kedel-shunt og
enstrengsanlæg:Trin 1, 2 eller 3
Gulvvarme:
Konstant tryk, over prikken
Tostrengsanlæg:På prikken eller under
Ventilation,
kedel-shunt og
enstrengsanlæg:Trin 1, 2 eller 3
ALPHA PRO
3
Fast hastighed, trin 3 (figur 1)
A
Lavt proportionalt tryk (figur 3)
B
Højt proportionalt tryk (figur 3)
C
Lavt konstant tryk (figur 4)
D
Højt konstant tryk (figur 4)
Gulvvarme:
Konstant tryk
Tostrengsanlæg: Propertionalt tryk
Ventilation,
kedel-shunt og
enstrengsanlæg:Konstant tryk, eller brug R100
fjernbetjening og indstil på
konstant kurve
2
C D
A B
1
Natsænkningsfunktion
2
Betjeningsknappen
3
Setpunkts-indikator, med
justeringsknapper
AUTOADAPT (figur 2)
For at kunne styre pumpen eksternt, via 0-10 V signal, skal den indstilles med R100.
R100 kan også bruges til fejlsøgning, indregulering og aflæsning af energiforbrug.
Der kan hentes øvrige hjælpeværktøjer til udskiftning af cirkulationspumper på
www.grundfos.dk.
EXT
Konstant tryk
Proportionalt tryk
Natsænkningsfunktion
UPE
Flowindikator
C
1
2
B
3
A
Ved at trykke på og i ca. 3 sekunder viser
pumpen sin instilling med blink.
AUTOADAPT finder selv optimalt setpunkt og kan ikke indstilles manuelt.
Natsænkningsfunktionen er kun relevant for anlæg, som er forberedt til det, og
hvor pumpen er monteret på fremløbsledningen.
D
1
UPS
Fast hastighed, trin 2 (figur 1)
3
ALPHA 2
2
UPE
Gulvvarme:
Konstant tryk, over prikken
Tostrengsanlæg:På prikken eller under
Ventilation,
kedel-shunt og
enstrengsanlæg:Trin 1, 2 eller 3
MAGNA
Forklaring
Gulvvarme:
Konstant tryk
Tostrengsanlæg: AUTOADAPT eller propertionalt tryk
Ventilation,
kedel-shunt og
enstrengsanlæg:Konstant tryk, eller brug R100 fjernbetjening og indstil på konstant
kurve
Fast hastighed, trin 1 (figur 1)
Gulvvarme:
Trin 1, 2 eller 3
Tostrengsanlæg:Trin 1, 2 eller 3
Ventilation,
kedel-shunt og
enstrengsanlæg:Trin 1, 2 eller 3
ALPHA PRO & ALPHA+
MAGNA
1
UPS
Setpunktindikator
Proportionalt tryk: Øverste og nederste diode blinker.
Konstant tryk: Den midterste diode blinker.
For at skifte mellem de to indstillinger
holdes og inde i minimum 6 sekunder.