1 undervisningssæssion

Mobilstråling
;
hemmeligholdes:
Eva Hdm Jensen, Allinge
Sundhedsstyrelsen meddeler
i Information denzz. marts i
en artikel om eloverfølsomhed
(EHS), at der ikke er videnskabeligt belæg for de symptomer,
EHS-ramte angiver.
Franske læger har længe forsket i EHS, og de kan påvise døde
områder i hjernen, forandringer
i specifikke markører i blodet og
forhøiet stressprotein. Mobilbrug for børn under tz år er forbudt i franske skoler, og trådløse
forbindelser frarådes generelt.
Ethvert forskningsresultat,
der dokumenterer mobilstrå.
lings negative konsekvenser,
modbevises af teleindustrien.
Milliarder af kroner er på spil, og
læger kan desværre også købes
at fabrikere falske rapporter,
til
når prisen,er god.
En læge fra Kræftens Bekæmpelse vejleder Sundhedsstyrelsen om risici ved mobilstråling.
Han forsker selv i emnet med
støtte fra blandt andet teleindu-
strien.
Det er måske derfor, der ingen
problemer er med mobilstråling
i Danmark?