et kort over campus CSS

Træffe og kontaktinformationer for PPR–medarbejdere
Funktion og navn
Tale-hørelærer
Marianne
Christiansen
Forebyggende rådgiver
Louise Mather
PPR psykolog
Lisbeth Neumann
Sundhedsplejerske ¨
Susanne Schuster
Tlf
28792755
Mail
[email protected]
24463723
[email protected]
21756922
[email protected]
28792270
[email protected]
Træffetider
Aftale laves via
ressourceteam
eller mail
Onsdag fra kl. 8.3015.30
Aftale laves via
telefon eller mail
Aftale laves via
telefon eller mail