Fordoblings- og halveringskonstant

1(2)
DATA SHEET
Loop M X H
Part no 5100026-01A
System: TERRA FIRE
Generel beskrivelse
Adressekontakt
Loop M X-modulet har en indgang til én
adresserbar detektorsløjfe.
Installationsvejledningen indeholder oplysninger
om, hvordan systemet sammenkobles, og
definitioner af de mest anvendte systemtermer.
Den værdi, der angives med DIP-kontakten, følger
det binære system. Adressenummeret kan indstilles
til en værdi mellem 1 og 126 ved hjælp af DIPomskifterne 1 til 7.
Data
Driftsspændingsområde
Spændingsområde, sløjfe
Strømforbrug (ved 24 V)
Maks. udgangsstrøm
Kontinuerlig udgangsstrøm
Maks. antal sløjfeenheder
Kabelterminaler
Driftstemperaturområde
Vægt (med kabinet)
Reservedelsnr.
(uden kabinet)
Certificering
19-30 VDC
29-38 VDC
55 mA
500 mA (< 15 minutter)
250 mA
254
2,5 mm2
-5° C til +55° C
140 g
Tilslutninger
5100025-01A
0845-CPD-232.1686
Indstillinger
Modulet identificeres ved hjælp af en fysisk adresse
på backbone-bussen. Denne adresse angives ved
hjælp af en 8-polet DIP-kontakt.
The specifications described herein are subject to change without notice.
Data sheet no: 5100026-01A Loop M X H.11 2.I3DK
www.cnsystem.se
2(2)
DATA SHEET
Indikatorer
Loop M X-indikatorerne viser status for udgange
og alarmer.
Indikator
Indikatorfarve Status
ALARM
Rød, lyser
konstant
Rød, blinker
Ingen
Gul, lyser
konstant
FEJL
Note!
Hvis samtlige LED'er blinker, er DIPkontakterne sat til nul, eller alle er sat til ON.
Angiv den korrekte adresse.
Gul, blinker
Ingen
Grøn
Gul, lyser
konstant
Gul, blinker:
PS
(Strømforsyning) 0,5 sek Til,
0,5 sek Fra.
Gul, blinker:
1 sek Til,
0,5 sek Fra.
Grøn, lyser
konstant
Grøn, blinker
COM
(Kommunikation) Gul, lyser
konstant
Gul, blinker
Ingen
PS + COM
(begge blinker)
PS
Gul, blinker
COM
Grøn, blinker
En eller flere
alarmer er udløst
Forvarsel
Der er ingen
alarmer
Der er opstået en
eller flere fejl
Opstart eller
genindlæsning
Der er ingen fejl
OK
Spændingsfejl
Ikke programmeret
Sikker tilstand
OK
Ikke konfigureret
(Kommunikation
arbejder)
Kommunikationsfejl
Alvorlig fejl
Ingen
kommunikation
Overfører software
Modulmål (mm)
Montering
Monter modulet i vandret retning på en 35-mm DIN-skinne.
The specifications described herein are subject to change without notice.
www.cnsystem.se
Data sheet no: 5100026-01A Loop M X H.11 2.I3DK