Link: Invitation til tennisskole

Historisk Selskab for Handicap og
Samfund
www.hshs.mono.net
Lørdag den 30. august:
www.hshs.mono.net
Generalforsamlingen i HSHS udskydes til den 21. november (se nedenfor), for at sikre at mødet er tilgængeligt for kørestolsbrugere. Det betyder at programmet for den Handicaphistoriske byvandring nu
kommer til at se således ud:
10,30: Besøg i Døvehistorisk Samling, Kastelsvej 58 (mødested). Jan Rasmussen viser rundt og fortæller om samlingen. Jan W.
Rasmussen er forskningsbibliotekar.
11,30: Besøg på Det Kgl. Blindeinstitut, Kastelsvej 60. Mogens Bang fortæller om stedet. Mogens Bang er forhenværende leder
af Blindehistorisk Museum
11,45: Via Garnisons Kirkegård til Østerport Station, derfra med bus til Dr. Tværgade
12,30: Frokost på Royal Garden på hjørnet af Dr. Tværgade og Borgergade. Frokosten er med mange små varierede kinesiske
retter og en øl, vand eller et glas vin inklusive.
Efter frokost vil samlingsleder og seniorkonservator Ion Meyer fortælle om aktuelle og kommende udstillinger på Medicinsk
Museion og om registrering og kuratering af de handicaphistoriske samlinger, museet har.
HSHS konference fredag den 21. november 2014 i Handicaporganisationernes Hus. Blekinge Boulevard 2, 2630 Høje Tåstrup
Kender du typen?
Kl. 10: Kaffe og morgenbrød
Kl. 10,30: ”Dansk film på Krykker. Dansk filmhistorie i et disability perspektiv” ved cand.mag. i filmvidenskab Sarah Glerup
Kl. 11,30 – 11,45: Pause
Kl. 11,45 – 12, 45: Fra uopdragelighed til psykopati: Psykiatriens indtog i socialt arbejde med unge. Ved Ph.d.-stipendiat Bolette Frydendahl Larsen, Lunds Universitet
Kl. 12,45 – 13,45: Frokost
Kl. 13,45 – 14,45: Overlæge Wildenskovs typologier, som de fremsættes i bogen ”Investigations into the Causes of Mental
Deficiency” ved dr. pæd. Birgit Kirkebæk
14,45 – 15,00: Kaffe
Kl. 15,00 – 16,00: Skiftende diagnoser, ændret opfattelse af forholdet mellem arv og miljø, men uændret praksis. Dansk børnepsykiatri 1891-1940. Ved cand.mag. i historie Jennie Sejr Junghans
Kl. 16.00 - 16.45: Generalforsamling i HSHS iflg. tidligere fremsendt dagsorden.
Prisen for at deltage er for medlemmer 400 kr. og ikke medlemmer 650 kr. .
Tilmelding sker via mail til [email protected] eller ved at skrive til Lasse Rydberg,
Borgmester Jensens Alle 31 A, 2-1, 2100 København Ø. Det er også muligt at tilmelde sig
via vores hjemmeside www.hshs.mono.net