Greve Gymnasiale uddannelser STX og HF

Uddannelsesaften 2011
Furesø
16. november
Marie Kruses Skole, Stavnsholtvej 31, 3520 Farum
Program:
19.00
19.15-21.00
Velkomst i kantinen v. centerleder Benny Olsen, UU-Sjælsø
Oplæg og besøg på standene/Åben Dør
Kære elever og forældre
UU-Sjælsø er glad for at kunne invitere til en uddannelsesaften for alle elever i 8.-10. klasse og
deres forældre. Aftenen byder på oplæg på to forskellige tidspunkter, og der vil være stande, hvor
man kan få informationer om lige netop den uddannelses- eller støttemulighed, der er relevant.
Find tilbuddene i oversigten her:
19.15 - 19.45
19.50 - 20.20
20.25 - 21.00
STX – Almen studentereksamen
Marie Kruses Gymnasium
Marie Kruses Gymnasium
Marie Kruses Gymnasium
HTX – Højere Teknisk Eksamen
Ballerup Tekniske Gymnasium
Ballerup Tekniske Gymnasium
Ballerup Tekniske Gymnasium
HHX – Højere Handelseksamen
CPH West, Ballerup
CPH West, Ballerup
CPH West, Ballerup
HF – Højere Forberedelseseksamen
Birkerød Gymnasium og HF
Birkerød Gymnasium og HF
Birkerød Gymnasium og HF
10. klasse
Egeskolen – 10. klasse i Furesø
Egeskolen – 10. klasse i Furesø
Egeskolen – 10. klasse i Furesø
EUD – Tekniske erhvervsuddannelser
EUX - Erhvervsgymnasiale uddannelser
Erhvervsskolen Nordsjælland
TEC Gladsaxe/Ballerup
Erhvervsskolen Nordsjælland
TEC Gladsaxe/Ballerup
Erhvervsskolen Nordsjælland
TEC Gladsaxe/Ballerup
= Oplæg
= Stand
EUD – Handelsskolens Grunduddannelse
CPH West
EUD – Social- og sundhedsuddannelserne
SOSU C
Maritime uddannelser
World Career – Det blå Danmark
Forsvarets uddannelser
Forsvaret
Produktionsskoleophold
Foreningen Produktionsskoler i Danmark
Støttemuligheder på ungdomsuddannelser
Per Wolf Lorenzen, specialvejleder UU-Sjælsø
STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
Christine Holm, STU-vejleder UU-Sjælsø
EGU – Erhvervsgrunduddannelsen
Lars Bjelskov Pedersen, EGU-vejleder UU-Sjælsø
UU-Sjælsø
Finn Spånbæk, Kajsa Roose Winkel, Jakob Møller og Isabelle Genevey, UU-vejledere