Katalog for SPH1-DM

Strategisk uddannelsessatsning indenfor erhvervsområder i vækst: oplevelsesøkonomi, turisme mm. Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner
Den13.1. 2012, kl. 9‐11 på Thy Uddannelsescenter, Lerpyttervej 43, lok. 23, Thisted
Hvad går projektet ud på?
Strategisk uddannelsessatsning– et projekt støttet af REGION NORDJYLLAND, Thy‐Mors HF & VUC, Thisted Gymnasium og HF, University College Nordjylland og Thisted kommune. Projektleder: Kristoffer Kempe, tlf. 24975350 email: [email protected]
Baggrund for projektet • En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Thy Uddannelsescenter, Thisted kommune, Thisted gymnasium og HF, Thy – Mors HF & VUC, UCN og Region Nordjylland udformede projektets idé ud fra følgende ønsker:
• At sikre og forankre videregående uddannelser i vores område med stærkt fokus på den ny Natur‐ og kulturformidlingsuddannelse i Thisted og med fokus på vækstmuligheder i oplevelsesøkonomi
• Samarbejde for at få flere videregående uddannelser med fokus på oplevelsesøkonomi, turisme, energi og klimaområdet
Projektets formål
• Optimere fødekæder mellem ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i de tre kommuner Thisted, Jammerbugt og Morsø.
• Styrke netværk omkring uddannelse og erhvervsliv i relation til den regionale og kommunale strategi om styrkelse af oplevelsesøkonomien (bl.a. turismen) og den kommunale profil vedr. oplevelsesøkonomi og klima‐ og energi området
Projektets idé vedr. optimering af fødekæder: Ungdoms/voksenuddannelser –videregående uddannelser –
erhverv i de tre kommuner Thisted, Morsø og Jammerbugt
Erhvervsområder i vækst
indenfor oplevelsesøkonomi, turisme, sport, natur, ‐kulturoplevelser, klima, energi og bæredygtig produktion
Eks: kystturisme, nationalpark, vedvarende energi
Unge ‐
voksenuddannelser
Gymnasie, VUC, Handelsskole ‐brobygning, linjer
og pakker Videregående uddannelser
Thy Uddannelsescenter
UCNs Natur‐ og kultur‐
formidlingsuddannelse
EUC Nordvest
Projektets indhold
• Nytænkende brobygning mellem ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og erhvervsliv. Primært samarbejde med Natur‐ og kulturformidlings‐
uddannelsen.
Udformning af nye VUC linjer og pakker
•
Markedsføring • Overordnet strategisk arbejde i styregruppen for at sikre nye tilgængelige videregående uddannelsestilbud indenfor
oplevelsesøkonomi og klima‐ og energiområdet
Projektets økonomi og organisering
•
•
•
Projektets budget 2.437.800 kr.
Region Nordjylland støtter projektet med 956.740 kr
Selvfinansiering, Thy‐Mors HF&VUC som projektholder
og projektets partnere 1.481.060 kr.
Partnere i projekter er:
• Thisted gymnasium og HF
• Thy Uddannelsescenter (Thisted Kommune)
• UCN
Partnerne deltager i arbejdsgruppen, hvor EUC Nordvest også deltager
Netværksdeltagere deltager i styregruppen, som har beslutningskompetence: Thisted, Morsø og Jammerbugt, gymnasierne i de 3 kommuner, AAU/APEX, Thy Erhvervsråd, Jobcentre, UU vejledere Projektets mål
• Udformning af og gennemførelse af HF pakker rettet mod især Natur‐ og kulturformidlingsuddannelsen
• Udformning og gennemførelse af brobygningsforløb 2012, 2013 og 2014 • 5 studerende til Natur‐ og kulturformidlingsuddannelse i 2011
• 10 studerende til Natur‐ og kulturformidlingsuddannelse i hvert af årene 2012, 2013 og 2014
• 3 tilgængelige videregående uddannelser efter 2014
Projektets aktiviteter og resultater
• Markedsføringskampagne sommer 2011
• Informationsmøder vedr. brobygning uge 43
17 deltagere på VUC vedr. Natur‐ og kulturformidlingsuddannelsen –
1 gik direkte over til uddannelsen
• Ny HF VUC pakke rettet mod Natur‐kulturformidlings‐uddannelsen starter august 2012
• VUC arbejder på 3‐årig Innovationslinje i samarbejde med Natur‐ og kulturformidlingsuddannelsen.
• Netværksarbejde for projektet – arbejdsgruppe og styregruppe
Projektaktiviteter forår 2012
• Markedsføringskampagne i samarbejde med
Natur‐ og kulturformidlingsuddannelsen
• Hjemmeside for projektet målrettet samarbejdspartnere
• To dages brobygningsforløb for VUC kursister i samarbejde med Natur‐ og Kulturformidlingsuddannelsen
• Netværksarbejde og strategisk arbejde i styregruppen fortsætter med henblik på flere videregående uddannelser
Uddannelsesverdenens siloer – og omverdenens siloer. Projektet skal bygge broer
Formålet kan ikke realiseres uden politisk opbakning fra Thisted, Morsø og Jammerbugt kommuner
STRATEGISK NIVEAU
Ledelsesslag
• Politik og erhverv • Uddannelsesinstitutioner
ORGANISATORISK
• Koordinatorer • Studieledere
• Vejledere PRAKTISK
• Undervisere
• Studerende
• Elever og kursister
Gymnasier VUC EUC Nordvest TUC
Visioner ‐ hvordan forankrer vi eksisterende og gør
flere videregående uddannelser tilgængelige?
Kan vi skabe en klyngeeffekt ved at tiltrække uddannelser indenfor oplevelsesøkonomi og turisme til Thy Uddannelsescenter, som kan være en støtte for Natur‐ og kulturformidlingsuddannelsen? Og MOLLY?
•
•
UCN har serviceøkonomuddannelsen
UCN har sportsmanageruddannelsen
(samarbejde med Cold Hawai og EUC Nordvest med fokus på kystsport)
Energi‐ og klimaområdet:
Hvad kan vi gennem projektet gøre for at få gjort videregående uddannelser tilgængelige indenfor dette område?
• EUC Nordvest har prøvet at tilbyde Energiteknolog uddannelsen
• Vil der være muligt at tilbyde maskinmesteruddannelsen i Thisted – i et samarbejde EUC Nordvest – MARTEC, Frederikshavn?