Phaser 5500/5550 Fuser instruction sheet, 075109100

7/8/14
Dagsorden
Knæet; anatomi, palpation og
muskelfremkaldelse
Københavns Massageuddannelse
• Knæleddet: Art. Genus
• Gennemgang af lårets muskulatur
– Udspring, hæfte og funktion
– Muskelfremkaldelse
• PAUSE
• ”Knæskader”
• Praktisk massage af lårets muskler
• Casebaseret praktik
• Sammenhængende massage af UE
Knæleddet
Knæleddet
• Knæet, genu, forbinder låret med
underbenet
• Navn: Articulatio genus / art. Genus
• Knogler:
– Os femur: lårbenet
– Os tibia: skinnebenet
– Os patella: knæskallen
Knæleddet
Knæleddet
• Ledtype: Ægte sammensat hængselled
Hvad betyder dette?
• Bevægelser:
– Fleksion (0-135°)
– Ekstension (0-5°)
– (Ca. 20° rotation ved 90° fleksion)
1
7/8/14
Knæets ligamenter
• 2 sideligamenter
- Lig. Collaterale fibulare (lateralt)
- Lig. Collaterale tibiale (medialt)
• 2 korsbånd:
- Lig. Cruciatum anterius
- Lig. Cruciatum posterius
Knæets ligamenter
• Lig. Cruciatum anterius / forreste korsbånd
U: Area intercondylaris anterior
I: Laterale femurkondyl
• Lig. Cruciatum posterius / bagerste korsbånd
U: Area intercondylaris posterior
I: Mediale femurkondyl
Knæets minisker
• 2 minisker
- Miniscus medialis
– Miniscus lateralis
Knæets ligamenter
Lig. Collaterale fibulare
U: Epicondylus lateralis
I: Caput fibula
Lig. Collaterale tibiale
U: Epicondylus mediale
I: Condylus medialis tibia og den mediale
minisk
Knæets ligamenter
• Ligamenterne er afgørende for styring og
stabilitet!
• God video at se: http://www.youtube.com/
watch?v=RTV5Yo3E7VQ
Funktion: At forhindre varus- og
valgusbevægelser i knæet:
– Varus: ”hjulben”
– Valgus: ”kalveknæ”
Knæets minisker
• Opbygget af fibrocartilago og kollagene
fibre
• Yder leddet beskyttelse i form af deres
støddæmpende funktion
• Beskytter blandt andet mod slidgigt
• Seglformede / halvmåneformede
2
7/8/14
Knæets minisker
• Fortil er miniskerne forbundet ved et
tværgående bånd: lig. Transversum genus
• Minisklæsioner er hyppige, særligt den
mediale er udsat for revner eller afrivning
ved tilhæftningerne
”Den ulykkelige triade” = mediale minisk, forreste
korsbånd og mediale lig.
Forreste loge
Lårets muskulatur
• M. Sartorius
• M. Quadriceps femoris
Se evt. video: http://www.youtube.com/watch?
v=8trLEtQYDGw
• M. Biceps femoris
• M. Semitendinosus
• M. Semimembranosus
Se evt. video: http://www.youtube.com/watch?
v=PAMWumkerRA
Lårets muskulatur
M. Sartorius:
U: Spina iliaca anterior
superior (SIAS)
I: Den mediale tibia kondyl
F: Fleksion, abduktion, og
udadrotation I hoften,
fleksion i knæleddet
Test og fremkaldelse
• Lejring: Rygliggende med flekteret,
udadroteret og abduceret hofteled og en
lille fleksion i knæleddet
• Fremkaldelse: Der påføres modstand på
knæet i retningen af ekstension, adduktion
og indadrotation af hofteleddet
Lårets muskulatur
M. Quadriceps femoris:
Musklen har fire dele/udspring, som alle insererer via
”patellasenen” som løber ned over patella og inserer
på forsiden af tibia
U: 1 udspring fra spina iliaca anterior
inferior (SIAI), 3 udspring fra corpus femoris
I: Via lig. Patella på tuberositas tibia
F: Ekstension I knæleddet, fleksion I
hofteleddet.
3
7/8/14
Test og fremkaldelse
Bagerste loge
- hasemusklerne
• Lejring: Siddende på briksen med benene
udover brikskanten til den ene side
• Fremkaldelse: Der påføres modstand på
den nederste del af underbenet i retning af
fleksion af knæleddet
Lårets muskler
- hasemusklerne
M. Biceps femoris: har to udspring/hoveder:
U: Det lange hoved; tuber ischiadicum,
det korte hoved; bagsiden af femur
I: Caput fibula
F: Ekstension, adduktion og
udadrotation af hoften, fleksion og
udadrotation af underbenet
Lårets muskler
- hasemusklerne
M: Semitendinosus:
U: Tuber ischiadicum
I: Den mediale tibia kondyl
F: Ekstension, indadrotation og
adduktion af hoften, fleksion og
indadrotation af underbenet
Test og fremkaldelse
• Lejring: Fremliggende med let fleksion i
knæleddet
• Fremkaldelse: Der påføres modstand på
underbenet i retning af ekstension af
knæleddet
Testes i kombination med m.
Semitendinosus og m. Semimembranosus
Test og fremkaldelse
• Lejring: Fremliggende med let fleksion i
knæleddet
• Fremkaldelse: Der påføres modstand på
underbenet i retning af ekstension af
knæleddet
Testes i kombination med m. Biceps
femoris og m. Semimembranosus
4
7/8/14
Lårets muskler
- hasemusklerne
M. Semimembranosus:
U: Tuber ischiadicum
I: Mediale tibia kondyl
F: Ekstension, indadrotation og
adduktion af hoften, fleksion og
indadrotation af underbenet
Test og fremkaldelse
• Lejring: Fremliggende med let fleksion i
knæleddet
• Fremkaldelse: Der påføres modstand på
underbenet i retning af ekstension af
knæleddet
Testes i kombination med m. Biceps
femoris og m. Semitendinosus
Pause
Knæskader
Skader i bevægeapparatet i relation til lår og
knæ, hvor massage har en positiv effekt:
• Løberknæ
• Springerknæ
• Fibersprængning i hasemusklerne
Knæskader
Løberknæ
Strukturer: m. gluteus maximus og m. tensor fascia latae løber
sammen i en fælles sene kaldet ”tractus iliotibialis”, ned over
lårets og knæets yderside for at hæfte på tibia.
Symptomer:
- diffuse aktivitetssmerter svt. Knæets yderside strålende op
på lårets yderside
- smertetriade
Årsager: Gnidning ml. Knogle/sene hen over femur
Massage behandling:
- grundig udspænding af tractus iliotibalis både aktivt og
passivt fx. ved brug af tværmassage
- afspændende og smertelindrende massage
5
7/8/14
Springerknæ
Fibersprængning i
hasemusklerne
Symptomer:
- Smerter svt. lig. Patella ved aktvitet af m. quadriceps
- Smertetriade
- Palpationssmerter
Årsager: Overbelastning af senen typisk ved excentrisk
belastning
Massage behandling:
- rolig udspænding af m. Quadriceps
- afspændende og smertelindrende massage af m.
Quadriceps
Symptomer: Smerter i hasemusklerne ved aktivitet
og passiv udspænding.
Årsager: Overstrækning af muskelfibre. Opstår især i
kolde muskler, udtrættede muskler og i muskler
med nedsat styrke og fleksibilitet.
Massage behandling:
- forsigtig passiv udspænding af hasemusklerne
- massage mhp. Passiv udspænding og kortvarig
dyb tværmassage af skaden
- afspændende og smertelindrende massage
Massage af lårets muskler
Casebaseret praktik
• Klassisk massage af lårets muskler
• Eks. På anvendelige massagegreb:
– Efflurage/strygninger
– Effluragefriktioner
– Æltninger; både enhånds- og
tohåndsæltninger kan anvendes
– Enhåndspetrissage på adduktorerne
Kombinér massage af lårets muskler med fx underben og fødder,
eller lænderyg og balder
Massage af UE
• Løberknæ
• Springerknæ
• Fibersprængning i hasemusklerne
Massér hinanden med udgangspunkt i en af
ovenstående problemstillinger.
Øv jer på musklernes udspring og hæfte.
Tak for i dag!
Halvkropsmassage af underekstremiteterne (fødder,
underben og lår) (30 min.):
Klienten lejres rygliggende med støtte under hovedet
og knæhaserne.
• Fødder: ca. 6 min.
• Underben (for- og bagside): 14 min.
• Lårets (for- og bagside): 10 min.
6