Ridehaller - Bundgaard Byg

Hellevad-Egvad
Sognenyt
Kirke • skole • foreninger
Indhold: side 2
Aktivitetskalender:
Hellevad side 20
Egvad side 21
Redaktionelt: bagsiden
“To storke på kirken i Egvad
ved skumringstid”
www.hellevad.dk
september - oktober 2012
Indhold
Fra menighedsråd og præst
Fra foreninger i Hellevad Sogn
Gudstjenester ............................................. 3
Hellevad 4H ............................................... 13
Særlige gudstjenester ................................ 4
Hellevad Husmoderforening ................... 15
Kirkeinfo .................................................... 9
Rundt om Hellevad ...................................16
Menighedsråd ............................................ 10
Hellevad Skov ............................................16
Indre Mission ............................................. 12
Hellevad Aftenhøjskole ............................. 16
Hellevad Frivillige Brandværn ..................17
Hellevad Hyggeklub ..................................18
Hellevad Ringriderforening .....................18
Hellevad Børneunivers ............................. 22
Hellevad Idrætsforening ........................... 23
Hellevad Beboerforening ......................... 26
Hellevad Open Air ....................................28
Hellevad-Egvad Pensionistforening ......... 29
Fællesspisning ............................................29
Fra foreninger i Egvad Sogn
Nr. Hostrup Ungdomsforening ................ 30
Nr. Hostrup Forsamlingshus .....................34
Nr. Hostrup & Omegns Beboerforening. 35
Egvad-Hjordkær Familie og Samfund .....36
Aktivitetskalender ................................. 20-21
Redaktionelt ............................................... 40
2
Indhold
Gudstjenester
HELLEVAD EGVAD
Torsdag 30. aug.
19.00 Konfirmanderne begynder
Søndag 2. sept.
13.s.e.trin.
10.30
ingen
Søndag 9. sept.
14.s.e.trin.
ingen
10.30
Søndag 16. sept. 15.s.e.trin.
10.30 Høst- og børnegudstjeneste og
Søndag 23. sept. 16.s.e.trin.
ingen
Søndag 30. sept. 17.s.e.trin.
9.00 Robert S. Andersen
ingen
Søndag 7. okt.
18.s.e.trin.
9.00
10.30
Søndag 14. okt. 19.s.e.trin.
10.30
9.00
Søndag 21. okt. 20.s.e.trin.
9.00 Robert S. Andersen
ingen
Søndag 28. okt. 21.s.e.trin.
ingen
9.00 Robert S. Andersen
Søndag 4. nov.
minikonfirmanderne begynder
Alle Helgens dag 10.30
10.30 Høst- og børnegudstjeneste
9.00
Søndag 11. nov. 23.s.e.trin.
ingen
10.30
Søndag 18. nov. 24.s.e.trin.
9.00 Robert S. Andersen
ingen
Søndag 25. nov. Sidste s.i.kirkeåret ingen
10.30
Søndag 2. dec.
1.s.i.advent
10.30
9.00
Søndag 9. dec.
2.s.i.advent
19.00 Ni læsninger10.30
Søndag 16. dec. 3.s.i.advent
16.00 Børnegudstjeneste10.30
Søndag 23. dec. 4.s.i.advent
ingen
ingen
Mandag 24. dec. Juleaften
16.00
14.00
Tirsdag 25. dec. Juledag
10.30
ingen
Onsdag 26. dec. 2. juledag
ingen
10.30
Søndag 30. dec. Julesøndag
ingen
ingen
Mandag 31. dec. Nytårsaften
16.00
ingen
Tirsdag 1. jan.
ingen
16.00
Nytårsdag
Fra menighedsråd og præst
3
Særlige gudstjenester
BØRNEKORET
Babysalmesang
Vi starter også et hold
babysalmesang op igen!
Vi skal synge kendte salmer fra
salmebogen og med fagter og
dans får børnene en dejlig oplevelse, som styrker deres sanser og gør dem lidt kendt med
kirkens rum og den lyd.
Alle mødre/fædre og deres
babyer fra Hellevad og Egvad
Sogne er meget velkomne i
Hellevad Kirke.
Medbring et lille tæppe/dyne
som barnet kan ligge på.
Første gang vi mødes er: onsdag, den 29. august kl. 10.30.
Hele forløbet strækker sig over
7 gange.
Tilmelding bedes ske til kirkens
organist Birte Reimers
[email protected] el. tlf. 60948999
4
Vi er startet op, men du kan sagtens
nå at være med endnu.
Vi øver hver onsdag kl. 15.00
Fyraftenskoret
Vi starter onsdag,
den 5. september kl. 16.30
Alle sangglade mennesker
er meget velkomne
henvendelse til kirkens organist
Birte Reimers
[email protected] el. tlf. 60948999
Børne- og
høstgudstjeneste
Søndag, den 16. september
kl. 10.30 i Hellevad kirke
Søndag, den 23. september
kl. 10.30 i Egvad kirke
(Minikonfirmanderne begynder)
Fra menighedsråd og præst
Særlige gudstjenster
Konfirmanderne 2012-2013
Begynder torsdag, den 20. september kl. 12.30
Konfirmandforberedelsen foregår i konfirmand­stuen,
Skolegade 32, Hellevad
Minikonfirmanderne efteråret 2012
Begynder søndag, den 16. september kl. 10.30 i Hellevad Kirke
I inviteres med forældre og søskende til morgenkaffe
kl. 9.30 i konfirmandstuen.
Og de minikonfirmander med familie der ikke har mulighed for
opstarte denne dag inviteres til Egvad Kirke søndag,
den 23. september kl. 10.30
Der vil bagefter gudstjenesten være leg og andet omkring
Mindesmærket.
Afslutning til Børnegudstjenesten 3.s. i advent
søndag, den 16. december kl. 16.00
Høstgudstjeneste i Egvad kirke
Søndag d. 23. september kl. 10.30
Både børn og voksne er velkommen til at deltage i festligheden.
Efter gudstjenesten serveres der kaffe/juice og hjemmelavede boller.
Og der vil være høstlege for børnene.
Fra menighedsråd og præst
5
Særlige gudstjenester
KONCERT
I EGVAD KIRKE
Torsdag den 4. oktober kl. 19.00
Kom og oplev en aften med
dejlig guitarmusik.
Jørgen Søby Andersen, vil på
klassisk guitar, igennem aftenen
fremføre værker af bl.a. Bach,
Giuliani, Frenk Martin,
Hans Dahl og Ulrik Neumann.
VEL MØDT!
Arr. Egvad Menighedsråd
DANMISION
Unge fra Danmission deltager
i undervisningen af
Konfirmander og minikonfirmander:
Onsdag, den 10. og
torsdag, den 11. oktober
6
SYNG DANSK SPIL DANSK
Torsdag, den 25. oktober
I Hellevad kirke kl. 17.00
Kom og hold traditionen ved
lige med årets største landsdækkende festdag for dansk
musik.
Alle sangglade mennesker,
børn-voksne, konfirmanderminikonfirmander,
Børnekor-fyraftenskor er meget
velkomne.
Vi vælger sange og salmer på
stedet og synger fra salmebogen
og højskolesangbogen
Så meget vi kan i en time.
Kl. 18,00 spiser vi sammen i
konfirmandstuen
Gratis adgang og spisning
Arr. Hellevad menighedsråd
Fra menighedsråd og præst
Særlige gudstjenster
Allehelgens
gudstjenester
Fælles salmeog sangaften
Søndag, den 4. november
Egvad kirke, kl. 9.00
Hellevad kirke kl. 10.30
FOR HELLEVAD
OG EGVAD SOGNE
Navne på de mennesker der er
døde, begravede og eller bisat
i Hellevad og Egvad Sogne, vil
blive læst op i de to kirker.
Pårørende til de afdøde får
skriftlig indbydelse.
Efter gudstenerste lægger vi
kranse ved mindemærkerne for
de døde fra vores sogne i
1. verdenskrig i årene 1914-1918
I år er der sangaften i Egvad Kirke
Onsdag, den 14. november
kl. 19.00
Stafetten gik fra Karen Radik
- Nis Christensen - Peter
Kaczmarek - Åse Morthorst
og i år er det Lene Ebsen,
kirketjener ved Egvad Kirke.
Kom og syng med på de salmer
og sange Lene vælger
Hellevad og Egvad Menighedsråd
Fra menighedsråd og præst
7
Særlige gudstjenester
Årets koncert
Stille aftensang
I Hellevad Kirke
er med
Per Nielsen
i Hellevad Kirke
Onsdag, den 3. oktober
Torsdag, den 8. november
Tirsdag, den 27. november
Torsdag, 22. nov. Kl. 19.00
Kl. 19.00 - ca kl. 19.45
Mulighed for kaffe og samtale
bagefter til kl. 21,00
Arr. Inge With
8
Billetpris kr. 150,Billetterne skal bestilles hos:
Anna Marie Schultz tlf. 2061 9192
Bodil Nissen tlf. 4041 9055
De ni læsninger
Billetterne kan betales og afhentes
i Våbenhuset fra kl. 18.00
Torsdag, den 22/11
Derefter kaffe/æbleskiver
i konfirmandstuen
I Hellevad kirke,
søndag, den 9. december
Kl. 19.00
Arr. Hellevad Menighedsråd
Fra menighedsråd og præst
Kirkeinfo
AT HAVE RET (TIL)
Det sker jævnligt, en stakkels kassedame bliver overfuset. Snakker man med skolelærere,
så fortæller de om opslidende samtaler med
krævende forældre, der kræver det ene og
det andet særhensyn til netop deres barn.
Når de hører, at det ikke kan lade sig gøre,
bliver de vrede og ubehagelige. I mange fælles sammenhænge er billedet det samme.
Alle er den første dag enige om reglerne her.
Men så rammer den os, og så bliver det urimeligt. Vi kræver en undtagelse. Bliver det afslået, bliver vi vrede og kræver det alligevel. Vi
kræver forståelse for vores synspunkt – men
mener i virkeligheden at få ret – og få det, vi
vil have. I trafikken hersker den samme ånd.
Der er selvfølgelig færdselsreglerne. Som vi
alle kender. Men … så giver man sig selv lov at
omgå dem, for jeg har jo særlig ret til særligt
hensyn. Jeg må godt – fordi… Min ret til det,
jeg gerne vil, overgår de andres ret.
Vi lever i et land, hvor vi har rigtigt mange
rettigheder. Vi har ret til lægehjælp. Vi har ret
til sociale ydelser. Vi har ret til behandling på
sygehuse. Vi har ret til at gå i skole. Vi har ret
til at sige vores mening.
Det er godt at have ret til ting. Så man ikke
skal tigge og trygle for at få det, man har behov for. Det er godt at have rettigheder. Men
at have ret til noget, er altså ikke nødvendigvis det samme som at få ret. Men det ser ud
til at vi ofte i omgangen med hinanden glemmer det.
Når kassedamen overfuses, læreren eller en
anden skældes ud og bliver afkrævet det ene
Fra menighedsråd og præst
og det andet, så handler det om, at den, der
gør det, mener at have ret til det.
Men hvilken ret er størst? Retten til at skælde ud og kræve ind, eller retten til at sige nej
– endda ofte med henvisning til fællesskabet.
Hvor går grænsen for min ret – til … at få ret?
En klog mand sagde engang, at min ret til at
svinge armen stopper der, hvor den andens
næse begynder.
Når man kræver sin ret – og vil trumfe den
igennem overfor en anden. Så gør man jo i
virkeligheden sig selv til den største, den vigtigste overfor den anden. Som til gengæld
undertvinges og bliver den lille.
Men det er jo ikke ok. Læreren, pædagogen,
kassedamen, kontoristen, eller hvem det nu
kan være, har jo en menneskeret til at blive
behandlet netop som et menneske. Med respekt. Med lydhørhed. Med velvilje. Også – eller måske især, når man er uenig med dem.
Man har ikke altid ret til at få et ja. Nogle
gange er der andre hensyn at tage end lige
mine foretrukne.
Jesus siger det jo. Mennesker skal være lige
med hinanden. Et menneske er Guds skabning, hans barn, og har derfor krav på vores
respekt – ja endda kærlighed. Kun Gud er
den største. Vi tager hans plads, når vi gør os
til herrer over de andre.
Inge er p.t. sygemeldt og derfor er stykket skrevet af
Helle Domino Asmussen, Sognepræst i Rise.
9
Menighedsråd
Hellevad menighedsråd
Formand: Bodil Nissen
Tingbjergvej 12, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 94 11 – 40 41 90 55
E-mail: [email protected]
Kontaktperson: Benthe Andresen
Hellevad-Bovvej 5, Brystrup,
6230 Rødekro
Tlf. 74 66 91 75 – 24 93 43 61
E-mail: [email protected]
Næstformand/kasserer:
Anna Marie Schulz
Søndervænget 3, Hellevad, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 91 92
E-mail: [email protected]
Medlem: Jørgen Bossen
Langager 14, Hellevad, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 94 22 – 24 29 06 52
E-mail: [email protected]
Kirkeværge: Jan Hansen
Øbeningvej 36, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 93 03 – 21 42 93 03
E-mail: [email protected]
Forretningsfører: Tove Carstensen
Hovedgaden 55, Hellevad, 6230 Rødekro
Tlf: 74 66 94 17
E-mail: [email protected]t.dk
Egvad menighedsråd
Formand: Christian Iversen
Nr. Hostrupvej 65, Horsbyg,
tlf. 74 66 94 91
E-mail: [email protected]
Sekretær: Tina Rohden,
Hydevadvej 23, Hønkys,
tlf. 40 71 24 54
E-mail: [email protected]
Næstformand og kirkeværge:
Asmus Asmussen
Nr. Hostrup Bygade 11, Nr. Hostrup.
tlf. 74 66 24 60 eller 51 74 35 35
E-mail: [email protected]
Hans Peter Petersen,
Egvadvej 14, Egvad,
tlf. 74 66 95 86
Kasserer: Lars Erik Jensen,
Øbeningvej 17, Nr. Hostrup
tlf. 74 66 91 42
E-mail: [email protected]
10
Fra menighedsråd og præst
Menighedsråd
Kirkebetjeningen
Sognepræsten:
Inge With Johannesen, Hellevad præste­gård,
Skolegade 32, Hellevad, 6230 Rødekro, tlf. 74
66 94 31, e-mail: [email protected]
Træffes i præstegården, bedst efter aftale. Man­­
dag er min fridag og derfor træffes jeg ikke.
Onsdag og fredag formiddage underviser
jeg på Fjordskolen i Aabenraa, og kan derfor
sjældent træffes. Indtal besked eller mail, hvis
det bliver for svært at nå mig. Ved ferier og
særlige fridage henvises på telefonen til sognepræsten i Hjordkær.
Organist ved begge kirker:
Organist, Birte Reimers, Centrumsgaden 25,
Bov, 6330 Padborg, tlf. 60 94 89 99
e-mail: [email protected]
Kirkesangere ved begge kirker:
Ulla Reinholdt, Sønderbyen 7,
6534 Ager­skov, tlf. 36 98 95 43,
e-mail: [email protected]
Jes Simonsen, Rugmarken 11,
6230 Rødekro, tlf. 74 66 10 81,
e-mail: [email protected]
Kirkesanger ved Hellevad Kirke:
Anna Jessen, Elmegårdsvej 2, 6500 Vojens
tlf. 74 51 92 91/20 41 43 17
e.mail: [email protected]
Kirketjener/graver Hellevad:
Matthias Lohmann
Søndervænget 50, Hellevad, 6230 Rødekro
Tlf. 53 28 71 25
Fra menighedsråd og præst
Kirkegårdsmedhjælper:
Kirsten Rahr Jensen
Tingvej 52, Brøns, 6780 Skærbæk
mailadr.: [email protected]
Afløser: Mette Petersen
Øbeningvej 26, Øbening, 6230 Rødekro
tlf. 7466 9558
Kirkegårdskontoret:
Tirsdag-fredag kl. 9.30-10.00 og 12.00-12.30,
tlf. 74 66 91 53, tlf. 53 28 71 25
E-mail: [email protected]
Kirketjener/graver Egvad:
Lene Ebsen, Kløvermarken 16, 6230 Rødekro,
tlf. 74669479/61761082, [email protected]
Kirkebilen:
Velkommen til at benytte kirkebilen til alle
gudstjenester og til møder i præstegården.
Ring til Agerskov Taxa: 7483 3640
HUSK at melde adresseændring:
Pårørende til gravsteder bedes venligst give
besked til Kirkekontoret, når de ændrer
adresse og telefonnummer. Der kan opstå
situationer som gør, at kirkebetjeningen skal
kunne komme i kontakt med pårørende.
Hjemmesiden:
www.hellevad-egvad-sogne.dk
11
Menighedsråd / Indre Mission
Valg til Egvad sogns
menighedsråd
Egvad menighedsråd afholder orienteringsmøde
om menighedsrådets kommende arbejdsopgaver, samt reglerne for
valget og opstilling af kandidater.
Mødet afholdes d. 18. september, kl. 19.30 i forsamlingshuset
Nr. Hostrup
Vi vil gerne opfordre til at deltage i mødet,
da det er her valget bliver skudt i gang!
Fredag den 7. september kl.18.30:
Høstfest i konfirmandstuen. Fællesspisning,
tale, sang mm.
Taler: Sognepræst Peter Glistrup, Bevtoft.
Tilmelding til Ernst Andresen, tlf.: 74669175
Tirsdag den 25. September kl. 19.30:
Bibelkreds hos Annelene Luff.
Langevej 8, Klovtoft.
Oktobermøder i kredsen:
Tisdag den 2. okt. kl. 19.00:
Sundeved-Centret:
Robert Strandgaard Andersen, Hjordkær
12
Onsdag den 3. okt. kl. 19.30:
Hellevad Konfirmandstue:
Simon Overgaard Pedersen, Lemvig
Tirsdag den 23. oktober kl. 19.30:
Bibelkreds hos Grethe Christensen,
Hovedgaden 45, Hellevad.
Torsdag den 1. november kl. 19.30:
KLF, kirke og medier generalforsamling i
Hjord­
kær. Taler: Generalsekretær, Michael
Arendt Lauersen
Tirsdag den. 20. november kl. 19.30:
Bibelkreds hos Benthe og Ernst Andresen,
Hellevad-Bovvej 5, Brystrup.
Fra menighedsråd og præst / Fra foreninger i Hellevad sogn
Hellevad 4H
HELLEVAD 4H
Sommer 4H
Kan vi i 4H være mere heldige, når 4H-drenge og 4H-piger, nyder hinanden, selvom vejret ikke er med os. Regnen kom hver onsdag,
men vi tager det som det kommer, os fra 4H.
Vi havde et arrangement med Rødekro Havekreds, den 20. juni. En eftermiddag, hvor
er kom glade mennsker og så hvad 4H var og
hvor Lea Neuberg fra Søndergaard, lavede
forskellige slags sund mad med 4H børnene.
Vi har haft 2 eftermiddage med åben have,
den 4. Juli, hvor vi lavede pandekager over
bål, og den 1. August, hvor vi lavede pop-corn
og skumfiduser over bål. 4H haverne spire
og gror og ser super flotte ud. 4H-børnene
har længe spist af deres afgrøder fra deres
4H-have, og det er bare lige sagen. Der kommer mange forbi, og ser hvad vi har. Det er
en fornøjelse, og se hvor 4H-børnene nyder
haverne og at hygge med hinanden.
Vinter 4H
Vinter 4H, bliver 5 gange over hele vinteren,
i Hellevad Børnehus, i billedknust lokalet og
skolekøkkenet. Det er 2 gange før jul og 3
gange efter jul, og det er fredag eftermiddag.
Her er datoerne: 9. november - 7. december
og efter jul: 11. januar - 22. februar og 15.
marts Tidspunktet er fra kl. 14.00 til kl. 17.00.
Fra foreninger i Hellevad Sogn
Prisen er kr. 50,00 pr gang, og skal betales ved
indgang. Tilmelding til Ulla Jensen 74669142
eller Vibse 28876220. Det er først til mølle
princip.
Lysrester, perler, og knapper modtager vi
meget gerne. De kan afleveres hos Ulla, Øbeningvej 19 eller hos Vibse, Østermarkvej 14.
Mange regnvejrshilsner og rødbedehilsner
fra vores trofaste hjælpere
og Hellevad 4H’s bestyrelse
13
Hellevad 4H
Vigtige dato’er:
HUSK at sætte et
stort X i kalenderen
Høstudsalg/Pokalringridning
Hellevad
den 9. September 2012
Sidste gang til Sommer 4H
den 12. September 2012
Starter vinter 4H
Den 9. november 2012
Hellevad 4H’s
generalforsamling
i Multihuset kl. 19.00
den 7. februar 2013
14
Fra foreninger i Hellevad Sogn
Hellevad Husmoderforening
Onsdag den 12. september. Besøger vi Blomsterbinderiet i Arnum. Her vil Jytte komme
med gode ideer, og har I lyst, kan I selv prøve
at lave en dekoration. Afgang fra Kløver Es kl.
18.15. Vi kører i egne biler, og bestyrelsen tager kaffe og kage med.
Tilmelding: ”først til mølle” da der er begrænsede pladser, men senest den 5.sept. til Birgit
tlf.: 74 66 95 63, eller Søs tlf.: 74 66 96 81.
Pris kr. 50,00. Se Blomsterbinderiet på mailadresse: www.blomsterbinderiet-liljekonvallen.dk
Hellevad
Husmoderforening
Tirsdag den 9. oktober. Tager vi til Gl. Oksevej 2, i nærheden af Kliplev, hvor vi vil se Hanne
Nothlevs kunsthåndværk. Hanne vil være vært, med kaffe og kage.
Vi kører i egne biler fra Kløver Es kl. 18.30. Pris kr. 20,00.
Onsdag den 14. november. Aftentur til Gram Slot, med rundvisning på slottet, hvor vi hører
om stedets historie og familien Brodersens visioner for stedet. Vi afslutter med kaffe og kage
på slottet.
Vi fylder bilerne op og kører fra Kløver Es kl. 18.15. Tag manden med.
Pris pr. person for rundvisning og kaffe/te og kage kr. 100,00.
Tilmelding senest 7.11.2012 til Elna tlf.: 74 66 94 83 – Tove tlf.: 74 66 91 98.
Motionsgymnastik:
starter i gymnastiksalen mandag den 24. sept. fra kl. 10-11.00. Igen har Bente lovet at give
os en times glad motion, samt hyggeligt samvær.
Det er vi glade for så kom og vær med. Vi glæder os til at se jer!
Bestyrelsen:
Gerda Hansen .....................
Tove Sørensen......................
Elna Fix.................................
Birgit Sørensen......................
Søs Nielsen.............................
7466 9603
7466 9198
7466 9483
7466 9563
7466 9681
Fra foreninger i Hellevad Sogn
15
Rundt om Hellevad / Hellevad Skov /Aftenhøjskole
RUNDT OM HELLEVAD
Efterårets
arbejdsdag
Lørdag 15. september
fra kl. 09.00
Skriv datoen i kalenderen.
Det er sjovt, når vi er mange
Hellevad
Aftenhøjskole
2012-13
Et spændende og alsidigt program ligger
klar til den nye sæson i aftenhøjskolen.
Se folderen for nærmere detaljer.
Husk at skrive datoerne i din kalender.
11. oktober kl. 19.30:
OM AT VÆRE BARN
AF EN FÆNGSELSBETJENT,
Niels Ole Frederiksen
HELLEVAD SKOV
Som alle brugere af skoven har oplevet
igennem sommerens forløb er vores
skov godt og grundigt blevet kørt op af
Hedeselskabet store flisningmaskiner/
bæltekøretøjer og lastbiler. Hvilket Hedeselskabet beklager meget.
Aftalen er, at der kun må arbejdes i skoven når føret tillader det, denne aftale er
desværre ikke blevet fulgt, men Hedesleskabet har lovet, at de vil reetablere de
ødelagte stier igen., når vejret tillader
det.
Hellevad menighedsråd
16
1. november kl. 19.30:
EN ROMAN
GENFORTALT PÅ BEDSTE VIS,
Birgitte Arendt fortæller om Kejseren
af Portugalien
28. februar 2013 kl. 19.30:
UNG HELLEVAD’er,
Andreas Carstensen, om rejser, studietid,
og om at være sønderjyde ind i hjertet.
31. marts 2013 kl. 19.00:
CHRISTIAN MEJDAHL,
tidl. formand for Folketintet,
fortæller om sit liv. Bemærk start kl. 19.
Fra foreninger i Hellevad Sogn
Hellevad Friv. Brandværn
Modul 4: Håndtering af tilskadekomne
Varighed 20 timer
Modul 5: Funktionsuddannelse Indsats
Varighed 148 timer
HELLEVAD FRIV. BRANDVÆRN
Stiftet 1932
www.hellevadbrand.dk
Hellevad Frivillige Brandværn har nu eksisteret i mere end 80 år – bygget på frivillig indsats. For at vi kan fortsætte med det, er vi løbende på jagt efter nye medlemmer. Derfor:
Er du mellem 18 og 40 år og har en drøm om
at blive brandmand, kan du kontakte Kaptajn
Tommy Riisgaard på tlf. 40459127 – og evt.
blive prøvemedlem og deltage i nogle øvelser.
Uddannelsen varer ca. 234 timer og foregår i
fritiden – aften og weekend.
Det skal understreges at uddannelsen er den
samme hvad enten man er frivillig eller professionel brandmand.
Om uddannelsen
Uddannelsen til deltids-/frivillig brandmand
består af fem moduler, som typisk løber over
to år. Du skal før du begynder på uddannelsen have gennemført 12 timers førstehjælpsuddannelse.
Modul 1: Førstehjælpsuddannelse til mellem
niveau jf. Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer Varighed 12 timer
Modul 2: Almindelig fællesuddannelse
Varighed 17 timer
Modul 3: Grunduddannelse Indsats
Varighed 37 timer
Fra foreninger i Hellevad Sogn
Eksamen
Sidst på Grunduddannelse Indsats vil der typisk være en vejledende skriftlig prøve, men
du bedømmes også på dine øvrige præstationer i uddannelsen og i virket som brandmand indtil nu.
Hele uddannelsesforløbet afsluttes med en
eksamen sidst i Funktionsuddannelse Indsats,
hvor du bedømmes i en praktisk og mundtlig
prøve, og der er en censor fra Beredskabsstyrelsen til stede.
Eksamen bedømmes som bestået/ikke bestået, og der udstedes Beredskabsstyrelsens
uddannelsesbevis for såvel Grunduddannelse
Indsats, Håndtering af tilskadekomne og
Funktionsuddannelse Indsats.
Læs mere om uddannelsen på www.beredskabsinfo.dk og www.brs.dk.
Er du mellem 10 og 17 år er ungdomsbrandværnet måske noget for dig. Se mere på
http://www.aabenraa-ungdomsbrand.dk/.
Kontaktperson i HFB er Poul, som kan kontaktes på [email protected]
P.S.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu til
vores grønlangkålsspisning som løber af stabelen d. 09.02.2013 kl. 19 på Hotel Kløver ES.
John Haugaard
Sekretær
17
Hellevad Hyggeklub / Hellevad Ringriderfore.
HELLEVAD
HYGGEKLUB
HELLEVAD RINGRIDERFORENING
Oktober:
tirsdagene den 2., 9., 23., 30.
Der er afholdt ringridning i forbindelse med
midsommerfesten d.23. juni 2012. Ringridningen blev afholdt med i alt 83 rytter. En
rigtig flot fremgang og årsagen er at datoen
er flyttet tilbage igen.
November:
tirsdagene den 6., 13., 20., 27.
Konge blev: Ole Olesen, Rangstrup og pony
konge blev: Line Schultz, Gredstebro
September:
tirsdagene den 4., 11., 18., 25.
December:
tirsdag den 4.
Efterårsferie i uge 42.
Vi holder
juleafslutning
tirsdag den 11. dec. kl. 14.00 i Kirken.
Derefter er der kaffe og hyggeligt
samvær i skolen, sammen med
Pensionistforeningen.
Venlig hilsen
Oda Korsholm tlf. 74833982
Annemi Møller tlf. 74669356
En stor tak til alle hjælper – både skriver, trækker, og tak til alle som hejste flaget denne dag.
Samtidig skal der også lyde en rigtig stor tak
til alle vores sponcorer.
Nu nærmer tiden sig også til Pokalringridning som afholdes d. 9. september 2012 på
pladsen ved Surbækvej.
Vi håber at alle vores skriver som plejer at give
en hånd med også vil det i år.
HUSK at meld dig på telefon nr. 20448223,
Hans Jepsen
I år er der ikke optog med alle rytter i gennem
byen. Der er et optog med sidste års konge og
de fremmødte faner, fra pladsen kl. 10.45 til
Kløver Es og retur derfra til pladsen igen.
Årsagen til denne ændring er den økonomiske del af engagementet.
Håber stadig at mange vil hilse på sidste års
konge som ledsages af fanerne.
PÅ GENSYN PÅ PLADSEN.
18
Fra foreninger i Hellevad Sogn
Hellevad Ringriderforening
POKALRINGRIDNING
i
Hellevad
Hellevad Ringriderforening
Hellevad Frivillige Brandvæ
Kl. 10.45
Kl. 11.00
Kl. 11:15
Kl. 12.15
Kl. 13:15
Kl. 15.15
Kl. 16.15
rn
Program for pokalri
ngridningen
SØNDAG den 09. se
ptember 2012.
Pladsen Åbner
Afhentning af sidste
års konge på hotel Klø
ver Es, med deltagels
fremmødte Fanesektio
e af de
ner.
Boder åbner – Ringrid
ning starter.
Middagspause. Der kan
købes Gyros m. tilbehø
Børnemenu kr. 25,r for kr. 60,- i laden,
Ringridning Fortsætter
Omridning starter
Uddeling af pokaler
samt udtrækning af lod
sedler v/ Hans Jørn Jes
formand for Amtsringr
sen,
iderforeningen.
Lodseddelgevinster
kan afhentes i laden
eller ved henvendelse
Tlf. 7466 9140
til Hotel Kløver Es
Der er ingen optog ige
nnem byen i år, Sidste
års
Her deltager de frem
På ringriderpladsen
konge afhentes som
mødte fanesektioner
!
har hotel Kløver Es res
tauration i laden, der
kan
m. Lagkage for kr. 25,
-
Desuden findes der
bytteboder for børn,
Der kan reserveres GR
Hellevads beboere opf
Fra foreninger i Hellevad Sogn
!!
om eftermiddagen køb
es kaffe
4 H, tombola, pølsev
ogn, is, slik på pladse
n.
ATIS stadepladser til
Minitog kører rundt i
byen.
vi plejer på Kløver Es
kræmmerboder på Tlf.
ordres til at hejse flag
et
22968822 .. Jan Freitag
.
på dagen.
De 4 Foreninger Helleva
d
19
AKTIVITETSKALENDER - HELLEVAD
20
SEPTEMBER
Onsdag 5.
Torsdag 6.
Søndag 9.
Onsdag 12.
Lørdag 15.
Mandag24.
Onsdag 26.
Opstillingsmøde til menighedsråd i Hellevad Kirken
Tur til Brødremenigheden i Christiansfeld Pensionistforening
Pokalringridning i Hellevad
Ringriderforening
Besøg hos Blomsterbinderiet i Arnum
Husmoderforening
Efterårets arbejdsdag, mødested: skolen
Rundt om Hellevad
Motionsgymnastikken starter Husmoderforening
Høstfest på Kløver Es Pensionistforening
OKTOBER
Torsdag 4.
Tirsdag 9.
Torsdag11.
Tirsdag 16.
Tirsdag 23.
Torsdag25.
Kirkekoncert i Egvad kirke Aftentur til Hanne Nothlevs kunsthåndværk Aftenhøjskole i Hellevad Lottospil på Kløver Es
Generalforsamling (i multirum) Syng dansk i Hellevad kirke
Kirken
Husmoderforening
Aftenhøjskolen
Pensionistforening
HIF
Kirken
NOVEMBER
Torsdag 1.
Tirsdag 13.
Onsdag 14.
Onsdag 14.
Torsdag22.
Torsdag22.
Aftenhøjskole i Hellevad
Valg til menighedsråd i begge sogne Aftentur til Gram Slot
Sangeftermiddag i Skolens alrum
Skolefest
Kirkekoncert/Hellevad kirke m. Per Nielsen
Aftenhøjskolen
Kirken
Husmoderforening
Pensionistforening
Børneunivers
Kirken
DECEMBER
Søndag 9.
Søndag 9.
Tirsdag 11.
Søndag 16.
Torsdag20.
Julefest på Vandmøllen De ni læsninger i Hellevad kirke
Juleafslutning i Kirken
Børnegudstjeneste kl. 16.00 i Hellevad kl. 8.00 Juleafslutning
Beboerforening
Kirken
Pensionistfore/Hyggek.
Kirken
Børneunivers
2013:
28. februar
31. marts
Aftenhøjskole i Hellevad
Aftenhøjskole i Hellevad
Aftenhøjskolen
Aftenhøjskolen
Aktivitetskalender Hellevad Sogn
AKTIVITETSKALENDER - EGVAD
Nr. Hostrup Ungdomsforening ...................................................................................... NHU
Egvad Kirke ............................................................................................................... Kirke
Familie og Samfund Egvad- Hjordkær ........................................................................... F-S
Nr. Hostrup Forsamlingshus ......................................................................................... Hus
Nr. Hostrup og omegns Beboerforening............................................................................ NHB
AUGUST
Tir 14. Spilleaften på
sportspladsen.................. NHB
SEPTEMBER
Man10. Start på gymnastik
(se foreningssiden)......... NHU
Tir 11.Husflidsaften................... F-S
Tir 18. Opstillingsmøde i
menighedsråd i Egvad.... Kirke
Lør29. Høstfest............................ Hus
OKTOBER
Tir 2.Fællesspisning................. Hus
Tir9.
Besøg hos Hebru, Rødekro F-S
Tir 23.Husflidsaften................... F-S
NOVEMBER
Fre 2.Gåsespil............................ Hus
Man26. Julebinderi hos
Jytte Christiansen............ F-S
Tir 27. Julebinderi hos
Jytte Christiansen............ F-S
Ons28. Fællesspisning................. F-S
DECEMBER
Tor27.Juletræsfest/Nissespil
for børn........................... NHU
Tor27.Julebal.............................. NHU
Aktivitetskalender Egvad Sogn
JANUAR
Tor 10. Sådan sikrer du dig mod
indbrud/tyveri................ F-S
Tir 15.Sangaften......................... F-S
Tor31.Husflidsaften................... F-S
FEBRUAR
Tor 7.Fællesspisning................. NHB
Søn10. Fastelavnsfest................... F-S
Ons 20. Faglig aften i Kvickly
Haderslev......................... F-S
Lør 23. Legestue i HjordkærhallenNHU
Tir 26.Husflidsaften................... F-S
MARTS
Fre 1. Gymnastik og
folkedansopvisning......... NHU
Tir 19.Generalforsamling.......... F-S
APRIL
Tir 9.Fællesspisning................. NHU
Ons10. Foredrag.......................... F-S
MAJ
Fre 10. Familietur til
Elmegården..................... F-S
21
Hellevad Børneunivers
fint resultat, og tak for den efterfølgende
hygge i Bålhatten, hvor vi spiste pølser med
mere.
HELLEVAD BØRNEUNIVERS
Skolens tlf. nr.: 73 76 61 00
Nyt fra
Hellevad Børneunivers
Så er sommerferien forbi for denne gang,
og Hellevad Børneunivers er klar til igen at
tage imod glade og veloplagte børn til et nyt
skoleår.
I år blev det til en børnehaveklasse med kun
9 elever. Det betyder et elevtal for skoledelen
på 79 elever. Til næste år er der dog udsigt
til en børnehaveklasse på 18 børn. Samlet set
har vi 124 børn i Hellevad Børneunivers.
Som nok de fleste ved, spares der i disse år på
driften i kommunerne rundt i landet. Til gengæld lægges der flere penge i anlæg. Sådan er
det også i Aabenraa Kommune. For os betyder det, at vi i sommerens løb har fået skiftet
den dårlige del af taget på børnehaven, og at
vi fra 7. august og frem til efterårsferien får
skiftet taget på 1943 bygningen og over skolekøkkenet, ligesom der skal isoleres yderligere
over sfo lokalerne. Vi kan således se frem til at
spare på varmeregningen de kommende år.
Forårskomsammen den 29. marts forløb rigtig fint. I år havde 6. klasse påtaget sig opgaven som konferencier, hvilket de klarede flot.
Alle børn fik den aften lejlighed til at optræde og vise deres elevarbejder frem. Tak til alle
fremmødte for opbakningen.
Sæt skolen i bevægelse er et projekt udarbejdet af Dansk Skoleidræt og Nordea Fonden.
Hellevad Børneunivers har deltaget i Sæt
skolen i bevægelse hvert år siden 2009. I år
opnåede vi, at eleverne i gennemsnit var fysisk aktive i 114 minutter dagligt i den uge,
hvor projektet løb af stablen, og det er faktisk rigtig meget. Vi vandt efterfølgende en af
hovedpræmierne udtrukket blandt 235 deltagende skoler. Præmien lød på 10.000 kr. til
indkøb af redskaber hos TRESS, der handler
med idrætsredskaber.
Med venlig hilsen
Torben Ruwald
Arbejdsdagen i år forløb igen meget fint. Der
var mange meget aktive forældre, der lagde
nogle arbejdstimer hos os. Tak for et meget
22
Fra foreninger i Hellevad Sogn
Hellevad Idrætsforening
H. I. F.
Velkommen tilbage - håber i alle har nydt en
dejlig sommerferie og pause fra hverdagens
mange gøremål, og håber i nu har lyst til at
fortsætte de mange gode fodboldtræningstimer samt -kampe og forhåbentlig venter stadig mange dejlig sommerstunder hertil... !
Dog kan vi også snart byde velkommen til
den indendørs badmintontræning igen samt
Zumba-træning. (Se info om badminton under badmintonafdelingen.)
Zumba begynder torsdag den 16. august kl.
19-20, og du kan sagtens stadig nå at komme
ned i gymnastiksalen og få en masse sjov motion sammen med alle os andre. Alle kan være
med, ung som gammel og halvstore børn er
også velkommen. Det koster 30 kr. pr. gang.
Instruktøren er fortsat Maria Vidal Strandløst
fra Rødekro. Forløbet fortsætter så længe der
er tilslutning til holdet.
Ellers har sommeren for HIF’s vedkomne
budt på div. aktiviteter ifbm. Midsommerfesten og vi kan se tilbage på en skøn, sjov og
hyggelig uge – tak til alle aktive hjælpere og
til byens borgere for tilslutningen samt til Mia
og Palle for den store indsats både før og under.
Jeg vil da ved samme lejlighed sige tak og
give en stor ros til de 4 unge + alle de søde
og hjælpsomme som igen i år med succes fik
Fra foreninger i Hellevad Sogn
”Hellevad Open Air” på benene – der er nu 2
dejlige sommeraktiviteter/fester i byen.
Til slut vil jeg bede jer sætte et X i kalenderen til TIRSDAG d. 23. oktober 2012, hvor
Idrætsforeningens generalforsamling afvikles
– og det vil være super rart, hvis også byens
borgere her ville bakke op – det er her vi kan
modtage og drøfte ris og ros og skabe den
dialog, der er vigtig for bestyrelsens fremtidig
fokusområder.
På bestyrelsens vegne,
Hanne Marie Toft
FODBOLD
Ungdom
Ungdomsfodbolden i Hellevad er også i fuld
gang igen (fra uge 33) efter en god og velfortjent sommerferie.
Vi træner med følgende hold og trænere, og
man kan sagtens stadig nå at starte op ;-).
• U4+U5+U6+U7 (alle): Peder (20952162),
Gjejlon, Charlotte, Sussi & Rosa:
Tirsdag fra 17.00 - 18.00
• U9 (drenge): Erik(40179532) & Morten:
Mandag fra 17.00 - 18.00
• U9-U10-U11 (piger): Andreas alias Dress
(20329065) & Sandra:
Tirsdag fra 17.00 - 18.00
Hvis der skal ses lidt tilbage på hvordan foråret er gået, så er sket en masse gode ting på
fodboldbanerne og det er en fornøjelse at
se alle de unge sjæle, som virkelig hygger sig
23
Hellevad Idrætsforening
på træningsanlægget og som både går rigtig
meget op i fodbolden, men også bare har det
sjovt sammen med ens klassekammeraterne.
Alle holdende har deltaget i den almindelige turnering, og de unge drenge og piger
har virkelig kæmpet flot for at få nogle sejrer i hus – og det er lykkes så flot med rigtig
mange sejre til de enkelte hold. Der har været
god opbakning på tilskuerpladsen til de mange hjemmekampe, hvor der kommer flere og
flere for at se de unge talenter på banen og
endelig bliv ved med det.
Ellers har alle ungdomsholdene deltaget i
Sommerland Syd Cup, hvor der virkelig blev
gået til den i hver kamp – også det - selvom
vejret desværre ikke viste sig fra den bedste
side (regn i massevis), men det forhindrede
dog ikke flere spillere og forældre i at drage
videre til Sommerland Syd til en hyggelig
eftermiddag i parken, som en del af stævnet.
I forbindelse med Midsommerugen blev der
om søndagen også gennemført almindelige
turnering for U6-U7 holdet, samt ministævne
for de 2 resterende hold. Hele dette arrangement forløb også rigtig godt, så det forventes
gennemført næste år igen ;-)..
I løbet af hele foråret har der generelt været
stor stor opbakning til alle holdene med ca.
35-40 ungdomsspillere i fodboldtøjet, så det
er virkelig flot. Vi kan dog stadig være mange
flere, så endelig mød op til træning, hvor
vores fantastiske og dygtige trænere vil tage
godt imod.
Som i sidste Sognenyt så sluttes af med følgende ”råb”, som bevis på det fællesskab og
det træningsmiljø vi forsøger at skabe: ”1-2-3
HELLEVAD” (det mega høje kampråb fra de
24
helt små U6+U7 drenge og piger som startskud og slut på selve træningen).
Senior
Senior afd. Er også begyndt på fodbolden
igen, efter ferie.
Serie 4 og 6, har fået en ny træner. Jesper
Bo Thomsen, kommer fra Aabenraa og har
tidligere trænet Aabk og SUB Sønderborgs
Jyllandsserie samt ungdom division i Sønderjyske. Så det er en rigtig dygtig træner vi
har fået os. Hvilket vi håber, vil kunne ses på
banen allerede her i efteråret. Der har været
super god opbakning til træningen indtil videre, dette håber vi på vil fortsætte hele sæsonen. Der har været lidt tilgang af nye spillere,
samt der er kommet et par spillere retur fra
ungdomsskole.
Bestyrelsen
Vi har i bestyrelsen sat et par mål om at få
solgt nogle flere bandereklamer, både ”bondebander” og de store bander. Vi skal også
have nye trøjer til vores Serie 4 Herre, samt
U6 og U7 ungdom, så vi har rigeligt at se til.
Så skulle der være nogen der sidder med en
lyst til at hjælpe lidt til, med noget frivilligt
bestyrelses arbejde, så syntes jeg da at man
skal melde sig ind i vores fodbold bestyrelse
til generalforsamlingen i oktober. Jeg ved at
der er et par af den nuværende bestyrelse der
trækker sig, så vi kunne godt bruge et par nye
ansigter, hvis vi skal kunne fortsætte det gode
arbejde vi har gang i.
Mvh.
Ungdoms og senior bestyrelsen.
Peder Holm og Kevin Hoegh Radik
Fra foreninger i Hellevad Sogn
Hellevad Idrætsforening
U9 født
U11 født
U13 født
U15 født
U17 født
BADMINTON
Så er vi klar igen med en ny sæson badminton og vil gerne byde alle nye som gamle spillere velkommen.
Nybegyndere må gerne komme forbi, vi har
ketcher og bolde som kan lånes.
Vi mangler trænere og kontakt personer til
U9/U11/U13, indtil videre har jeg sat mig
selv på. Men jeg forventer at der melder sig
nogen til det arbejde.
U9-U11 starter mandag d. 3.sept.
Kl. 17.00 -18.00
Træner: Laura , Palle
Kontakt person: Palle Petersen tlf. 23283583
2004-2005
2002-2003
2000-2001
1998-1999
1996-1997
Motions spillere har følg. Tider i Gymnastiksalen:
Mandag kl. 20.00 til 22.00
Onsdag kl. 18.00 til 22.00
Torsdag kl. 20.00 til 22.00
Tilmelding: Ring til Jens Peder Fisker
Tlf.: 74 66 97 77
Alt dette og meget mere kan også ses på vores hjemmeside www.hellevad-if.dk
Vel mødt til en ny sæson!!
Palle
U13 starter tirsdag d. 4.sept. kl. 17.00 – 18.30
Træner: Kenneth
Fredag kl. 16.00 – 17.30
Træner : Palle
Kontakt person: Palle tlf. 23283583
U15-U17
starter mandag d. 3.sept. kl.18.00 – 19.30
Fredag Kl. 17.30¬-19.30
Træner: Palle tlf. 23283583
Fra foreninger i Hellevad Sogn
25
Hellevad Beboerforening
medlemmerne svigter/betale kontingent er
bestyrelsen nødsaget til at skære ned på aktiviteterne, så som juletræsfesten på vandmøllen og julebelysningen.
Aabenraa kommune
HELLEVAD BEBOERFORENING
Generalforsamling
Efter godkendt ændring af vedtægter, er
regnskabsåret nu fra 1. januar til 31. december.
Næste generalforsamling er derfor onsdag
den 20. februar 2013. Mere derom senere.
Hjertestarter
Beboerforeningen har igen søgt Trygfonden
om penge til en hjertestarter, vi har endnu
ikke fået svar fra dem.
Hellevad Skole
Beboerforeningen glæder sig på borgernes
vegne over at skolen igen starter efter sommerferien.
Medlemskort kontingent
til Beboerforeningen
I sidste nummer af Sognenyt var
der en opfordring til, hvordan
”jeg” betaler kontingent til Beboerforeningen. Det kan enten betales hos
Statoil Birger Wollesen, eller med netbank til
vores konto i Jysk Sparekasse nr. 8205 – 1 570
029 688. Husk at skrive dit navn. Har du ikke
allerede gjort det, kan du nå det endnu. Hvis
26
Flere politikere ved Aabenraa kommune gav
udtryk for at det var op til beboerne at forhindre landsbysamfundet i at forfalde, eller blive
mindre. Denne udlægning i Jyske Vestkysten
blev straks taget op af flere foreninger i landsbysamfundene. Bladet var på besøg i Hellevad, hvor de var i kontakt med formanden
for Beboerforeningen. Foreningen kunne
berette at Aabenraa kommune ikke har byggegrunde til salg i Hellevad, selv efter flere
henvendelser fra Beboerforeningen for længe siden. Bladet blev forevist områder hvor
foreningen kunne tænke sig byggegrunde,
disse områder er før ved rundvisning set af
folk fra Aabenraa kommune. Vi har til dato
endnu ikke hørt, eller set skrevet noget fra de
omtalte politikere.
Udsmykning af rundkørsel
Beboerforeningen har indledt samarbejde
med Statens Kunstråd, hvor kunstrådet betaler hele udsmykningen, men hvor vedligehold er Beboerforeningens opgave. Så ’projekt rundkørsel’ ligger på ingen måde stille.
Mere om dette i Sognenyt, så snart vi ved
mere.
Tak til Roland, som i mellemtiden holder
græsset så pænt på rundkørslen.
Hundelorte,
Fra foreninger i Hellevad Sogn
Hellevad Beboerforening
(hunde høm hømmere)
Der er mange beboere
i Hellevad der beklager
sig over hundelorte, eller
henslængte poser med
hundelorte, hvor hundeejere går tur med deres hund. På Gustes eng
holder mange krolf spillere til et par gange
om ugen. Det første de gør, er at fjerne hundelorte, eller poser med hundelorte der er
henslængt rundt omkring. Det kan da ikke
være rigtigt, at man skal vade rundt i lort,
fordi nogle ikke har samlet op efter hunden.
Her kommer en bøn til alle hundeejere, med
hund i snor eller uden, lad os blive en ren by.
Til dem, hvor hunden passer sig selv, sørg for,
at hunden bliver hjemme når den skal af med
lortet. Til hundeejere med ren samvittighed:
læs dette med et smil! Beboerne i Hellevad
ser frem til en renere by.
Hellevad Open Air
Beboerforeningen vil hermed rose folkene
bag Hellevad Open Air for et meget godt arrangement. Det er helt fantastisk, at de kan
samle så mange mennesker, og vi ved, der ligger et stort arbejde forud. Stor ros til jer fra
beboerforeningen.
Hellevad Hjemmeside
Vi vil hermed gerne opfordre til, at endnu
flere borgere gør aktivt brug af de muligheder vi tilbyder på hjemmesiden. Besøg derfor
Hellevads hjemmeside www.hellevad.dk, hvor
du kan læse mere om lokalsamfundet, bruge
”opslagstavlen”.
Fra foreninger i Hellevad Sogn
Gør jer selv og andre den tjeneste at skrive
eventuelle aktiviteter (små eller store) i aktivitets- kalenderen, så vi alle har mulighed for at
deltage, eller bare følge med i hvad der sker
i området.
Med venlig hilsen
Beboerforeningen for Hellevad og Omegn
Bestyrelsen for
Beboerforeningen:
Formand
Birger Wollesen ............. tlf. 74 66 91 44
Kasserer
Lisbeth Bang-Olsen........tlf. 74 62 55 53
Sekretær
Thomas Olesen
Best. medlem
Jes Melby..........................tlf. 74 66 96 26
Best. medlem
Annette Gormsen
Suppleant
Kathrine Lehmann.........tlf. 61 26 27 13
Suppleant
Annelise Hansen ...........tlf. 21 46 60 50
27
Hellevad Open Air
Hellevad Open Air
På bestyrelsens vegne vil vi gerne sige tusind tak for den enorme opbakning, der har været
omkring vores Open Air arrangement igen år! Tak til byen for den positive omtale og tak
til alle der har givet en hånd med.
Vi er så småt gået i gang med at forberede og forbedre musikprogrammet til Open Air
næste år, hvor ”out of words” og ”HPDH” igen vil give den gas på friluftsscenen. Flere
bands er under forhandling.
En særlig tak skal lyde til:
Alle vores sponsorer – Tusind tak, Uden jer er det ikke muligt for os at levere et ordentligt
arrangement.
Alle frivillige hjælpere – Tusind tak til familie, venner og bekendte. Vi er MEGET taknemmelige for den hjælp i har bidraget med!
Palle Petersen & CO. - PP SOUND – Har igen i år hjulpet os med ALT der har med musik
og lydudstyr at gøre, tusind tak for hjælpen Palle og co.!
Vi blev d. 3.8.2012 udpeget, som dagens succes i Jyske Vestkysten. Det er vi meget glade og
stolte over. Tak til Hanne Obling Jessen for at indstille os til dette.
Vi glæder os til at se jer på Gustés Eng d. 27. juli 2013
Med venlig hilsen Morten, Mette, Erik og Jannie
28
Fra foreninger i Hellevad Sogn
Hellevad-Egvad Pensionistfore. / Fællesspisning
HELLEVAD-EGVAD
PENSIONISTFORENING
Vi siger hermed mange tak for den fine tilslutning til vort 60 års jubilæum, tak for gaverne
vi fik, og en stor tak til Kløver Es for den gode
mad, og betjening. Bestyrelsen syntes det blev
en god dag, og vi siger tak til alle der kom!
Torsdag d. 6. september kl. 12.30. Afgang
Kløver Es. Vi kører i egne biler til Christiansfeld. Her besøger vi Brødremenigheden,
samt deres kirke og bliver guidet rundt. Vi
drikker kaffe i det fri ved ”Christine Ro”. Pris
inkl. kaffe 50 kr.
Tilmelding senest mandag d. 27. august til
Inga tlf. 74 66 95 25 eller Lise tlf. 74 66 94 32
eller 42 18 63 37.
Onsdag d. 26. september kl. 18.00. Høstfest
på Kløver Es med spisning.
Musik af Rebbøl Salonorkester. Pris: ekskl.
drikkevarer: 200 kr. Tilmelding
senest d. 21. september til Inga tlf. 74 66 95
25 eller Lise 74 66 94 32 el.
42 18 63 37.
Tirsdag d. 16. oktober kl. 19.30. Lottospil på
Kløver Es med mange gode
gevinster, også til børnene. Vel mødt!
Onsdag d. 14. november kl. 14.00. Sangeftermiddag i skolens alrum.
Kom til en god eftermiddag.
Tirsdag d. 11. december kl. 14.00. Juleafslutning i kirken, derefter Lucia-optog og kaffe i
skolens alrum, sammen med Hyggeklubben.
Fællesspisning
Selvfølgelig skal vi da have
fællesspisning igen.
Tirsdag d. 2/10:
Forsamlingshuset
Onsdag d. 28/11:
Familie og Samfund
Torsdag d. 7/2:
Beboerforening
Tirsdag d. 9/4:
Ungdomsforening
For at hjælpe køkkenet er vi nødt til
at have tilmelding senest aftenen før
til en fra bestyrelsen
Venlig hilsen bestyrelsen
Lise Stie
Fra foreninger i Hellevad og Egvad Sogn
29
Nr. Hostrup Ungdomsforening
NR. HOSTRUP UNGDOMSFORNING
Efterår/Vinter program 2012/2013
Gymnastik
Sted: NH Hotel & Konference
Mor/far/bedste/barn
Tirsdag kl. 16.00-17.00 start 11.9.
Instruktør:Lone Wede Holm og Louise Severin.
SÅ UNGER! Nu er det snart vinter, men heldigvis har vi NH Hotel og Konference, hvor
vi rigtig kan lege og hoppe rundt på alle gymnastik redskaber. Vi skal også trille, danse,
synge samt få sved på pande hos mor, far eller
bedste!
Så kom unger og tag mor, far eller bedsteforældre med ud i bilen og så bare af sted til
masser af SJOV OG LEG!
Puslinge med spræl (3-4 årige)
Onsdag. kl. 16.00-17.00 start 12.9.
Instruktør: Berit Hünkemeier, Didde Thuesen,
Anna Linnet, Nanna Conradsen, Clara Hansen, Conni Rasmussen, Charlotte Andersen.
Vil du være med til:
At lave kæmpe redskabsbaner, hvor det kilder
i maven?
Køre som en racerkører, så vi sveder?
30
Gå på line som en ballerina, så vi kan holde
balancen når vi skal klatre som en abe?
Rejse til eventyrland, hvor vi møder prinsesser og slås med drager?
Så kom til puslinge gymnastik onsdag fra kl.
16-17.
Vi glæder os til du kommer.
Sprællebasser (5 år-0 kl.)
Mandag kl. 16.00-17.00 start 10.9.
Instruktør:Helene Petersen, Christina Radik, Lars Hoffmann, Louise, Conni, Melanie,
Christian.
Er du glad for at lege, springe og lave gymnastik så er sprællebasser lige noget for dig. Vi
laver stafet, tik og små lege med regler i, så
du skal kunne forstå en besked og ind i mellem vente på tur. Hver gang laver vi vilde redskabsbaner, hvor du får lært at springe. Hver
gang skal vi grine og have det sjovt sammen.
Stå på hænderhilsner Instruktørerne.
Springmus (1-2. kl)
Mandag kl. 17.00-18.00 start 10.9.
Instruktør:Peter, Christina, Hanne, Kathrine, Lars.
Springmus er et hold for både piger og drenge der kan lide at grine og være aktive. Ud
over at have det sjovt med forskellige lege og
stafetter skal vi selvfølgelig lære at springe
flotte spring på redskabsbaner. Vi trænere
glæder os spring’me meget til at komme i
gang og ved at vi kommer til at svede og grine
meget sammen med alle jer springmus. Fra foreninger i Egvad Sogn
Nr. Hostrup Ungdomsforening
TurboTons (3-4-5.kl)
Tirsdag kl. 17.00-18.30 start 11.9.
Instruktør: Lotte, Sarah, Caroline, Rolf,
Troels, Bo.
Hej drenge og piger i 3. - 4. - 5. klasse.
Har du lyst til at lære vilde spring og lege en
masse sjove lege, så er Turbotons lige noget
for dig. Der vil være fart over feltet til hver
træning. Du vil sammen med dine venner få
nogle super gode og sjove træninger.
Vi glæder os til at se dig.
Junior-Mix (6-7-8-9 klasse)
Onsdag kl. 17.00-18.30 start 12.9
Instruktør: Camilla Gram, Lotte Iversen med
flere!
Er du dreng eller pige og har du lyst til at
gi´ den gas på et fedt gymnastik hold? Så er
juniormix lige noget for dig. Vi skal grine,
svede, lege, lave rytme og springe en masse
fede spring, så ingen kommer til at kede sig.
Vi er en masse friske instruktører der står klar
til at lave masser af fedt gymnastik. Så hvis du
er klar, så kom til gymnastik hver onsdag, det
bliver vildt sjovt.
Spring piche (15 - ? år) Onsdag kl. 18.30-20.00 start 12.9.
Instruktør: Bo og Lasse.
Springpiger er henvendt til dig som er hjemvendt fra efterskole, skal på efterskole eller
som bare synes at det fedeste i verden er at
springe. Hvad enten du laver dobbelt roterende spring eller vejrmøller, så er der plads
til dig. Vi vil lægge vægt på en masse teknisk
træning hvor vi især fokuserer på baglæns og
Fra foreninger i Egvad Sogn
forlæns banespring samt trampolinspring.
Med fine redskaber, som Airtrack+, Doradotrampet, Strotrampolin, 6x6m Springrav og
meget mere, er der ingen undskyldninger for
at gå til Gymnastik i Nr. Hostrup!
Ætte put ti (25 - ? år)
Tirsdag kl. 19.30-21.00 start 11.9.
Instruktør: Lise og Gitte.
Grundgymnastik, puls, styrke, sjov, ambitioner, udfordring, hjernegymnastik, ømme
muskler, sving, forvirring, succes, håndredskaber, opstillinger, klapsalver, sved og mange andre ting kommer vi igennem på dette
hold…
Er det noget du har lyst til så kom med på
Ætte put ti ALLE er meget velkomne.
Æ pichehold (15 år - ? år)
Onsdag kl. 20.00-21.30 start 12.9.
Instruktør: Laura Wollesen, Maja og Karen
Kan du lide og grine, have ømme muskler,
lære nye ting og udvikle dig? Så er Æ pichehold lige noget for dig! Vi skal have en sæson
med fart over feltet, hvor vi skal arbejde med
en masse forskellige ting. Blandt andet: smidighed, styrke, grundgymnastik og lige det i
har lyst til. Husk alle kan være med, og i kan
være med til og forme holdet lige som i gerne
vil have det. Vi ses til en fed sæson!
Knejtehold (15 - ? år)
Mandag kl. 18.00-19.30 start 10.9.
Instruktør: Daniel Pedersen og Jes Petersen
Knejteholdet er henvendt til dig som er hjemvendt fra efterskole, skal på efterskole eller
31
Nr. Hostrup Ungdomsforening
som bare synes at det fedeste i verden er at
springe. Hvad enten du laver dobbelt roterende spring eller vejrmøller, så er der plads
til dig. Vi vil lægge vægt på en masse teknisk
træning, hvor vi især fokuserer på baglæns
og forlæns banespring samt trampolinspring.
Med fine redskaber, som Airtrack+, Doradotrampet, Stortrampolin, 6*6m Springrav og
meget mere, er der ingen undskyldninger for
at gå til gymnastik i Nr. Hostrup!
Karlehold
Mandag kl. 19.30-21.00 start 10.9.
Instruktør: Jes
Så tager Karleholdet endnu en sæson. I år vil
vi spille, springe, rytme og udfordre os selv. Vi
skal udnytte vores gode erfaring til at udnytte
maksimum af vores springredskaber Dorado
trampolinen og Air Track Plus, så mon ikke
det giver et par nye spring eller, at vi henter et
par af de gamle frem igen. Vi mødes.
Kropstræning
Mandag kl. 18.30-19.30 i Lille salen, start 10.9.
Instruktør: Anne Lene Fisker og Jette
Slaikjer
På holdet med kropstræning vil
vi arbejde med en grundlæggende træning
for hele kroppen som bl.a. fremmer en god
kropsholdning. Der vil være smidighedstræning og styrketræning, vi får pulsen op og
sved på panden.
Kroppen vil være det vigtigste redskab, men
vi vil også inddrage andre hjælperedskaber.
Vi satser på en spændende og givende sæson.
Holdet er uden opvisning.
Hilsen Jette Slaikjer og Anne Lene Fisker
32
Motions Herrer
Tirsdag kl. 18.30-19.30 start 11.9.12.
Instruktør: Unni Kaczmarek, med flere.
Helt almindelig grundgymnastik vil fylde det
meste af timen. Jeg lægger vægt på at du får
sved på panden, hele kroppen bliver rørt og
selvfølgelig skal det være sjovt.
Der vil helt sikkert også være plads til dig, der
ikke har gået til gymnastik før, men som ved
at motion er vigtigt!
Vi skal også spille, lege og konkurrere. Afsluttes
selvfølgelig med volleyball som i ”gamle dage”.
Folkedans træning
Mandag kl. 19.30-21.45 start 3.9.
foregår i Nr. Hostrup Forsamlingshus
Instruktør: Jan Todsen, Edit og Hans Peter
De første 3 gange betragtes som prøvegange,
så derfor kan du/I bare møde op og se, om
det er noget for jer. Man behøver ikke komme som par – vi er mange ”singles”, så der er
også en partner til DIG.
Vi synes vi har det sjovt. – Husk at tage kaffen
med!
Juleafslutning d. 17-12-12 kl. 19.30
Start efter jul d. 7-1-13 kl. 19.30
Sæsonafslutning d. 25-3-13 kl. 19.00
LEGESTUE
Lørdag kl. 19.30 den 23. 2. 2013
foregår i Hjordkær Hallen
Vores legestue er efterhånden blevet en tradition, som ud over at indeholde lystig svingom,
også kan byde på det største spillemandsorkester til nogen legestue i det Sønderjydske.
Alle er velkommen.
Fra foreninger i Egvad Sogn
Nr. Hostrup Ungdomsforening
Juletræsfest
3. juledag kl. 14.00 - den 27.12.
Juletræsfest for børn, forældre og bedsteforældre. Vi holder juletræsfest som man har
gjort altid i Nr. Hostrup forsamlingshus: juletræ, nissespil, julemanden kommer forbi.
Desuden er der kaffe til de voksne.
NISSESPIL FOR BØRN
Igen i år skal vi selvfølgelig ha´ et teater stykke, så jeg håber at der er en masse børn og
unge mennesker der har lyst til at være med.
Julebal
3. Juledag - den 27.12
Igen i år har vi julebal, så hvis ikke du nåede
med sidste år spille ”Men With Manners” igen
op til en festlig aften med musik og dans. Vi
arrangerer busser som vi plejer så sæt allerede
nu kryds i kalenderen. Samt følg med i næste
nummer af sognenyt for flere informationer.
Fra foreninger i Egvad Sogn
GYMNASTIK &
FOLKEDANSOPVISNING
Fladhøj Hallen
Fredag den 1.3. 2010 kl. 18.30
Bestyrelse:
Britta Iversen
74 66 92 63 / 30 34 97 74
Bo Kaczmarek
40 91 46 81
Simon Johnsen
22 98 86 07
Henning Petersen 74 66 24 33
Lonna Jensen
61 54 22 55
Didde Clausen
28 76 92 60
Rikke Iversen
23 81 41 28
Christine Andersen 20 78 74 67
Bo S. Jørgensen
20 61 07 91
www.nhuf.dk
Tag et smut forbi:
eller besøg os på Facebook
33
Nr. Hostrup Forsamlingshus
Nr. Hostrup forsamlingshus
Leje af lokaler:
Vedr. leje af lokaler i
forsamlingshuset er der
3 kategorier for lejemål:
• Begge sale samt køkken
• Lillesal samt køkken
• Storesal samt køkken
Bestilling hos Tonni Termansen, tlf. 74 66 16 82.
Bestyrelsen:
Kristian Johnsen ........................... 74 69 31 55
Peter Kaczmarek ........................... 30 66 31 81
Mette Petersen .............................. 74 66 95 58
Anne Grethe Jepsen ..................... 74 66 96 02
Tommy Riisgaard .......................... 74 66 91 27
Ludvig Schmidt ............................. 74 66 94 70
Lars Erik Jensen ............................ 74 66 91 42
Britt Overby ................................... 73 69 32 32
Gåsespil
Fredag d.2 nov. kl. 19.00
Det bliver en god aften, for ligesom
sidste år er der igen ”næsten”
gevinster til alle.
Så tag bare naboen med.
34
Høstfest
Lørdag d. 29 sept. kl. 19.00
Atter et år er gået, og nu er tiden inde
til vores høstfest i Nr. Hostrup Forsamlingshus.
Skulle der nu være nogen, der endnu
ikke har mailet en historie til Gunnar
og Marius, så kan du nå det endnu, men
så skal man være meget hurtig. Tlf. 74
66 92 91/74 66 96 46.
Tag din egen madkurv med eller du kan
bestille platte, snitter eller smørrebrød
ved Kristian Johnsen tlf. 74 69 31 55/51
35 01 33 . I år er det NH Hotel og Konference, der leverer maden. Bordreservation er som vi plejer, og Kristian er ved
telefonen d. 24-25-26 sept.
I år er det Hønkys/Hydevad,
der skal pynte.
Fra foreninger i Egvad Sogn
Nr. Hostrup & Omegns Beboerforening
NR. HOSTRUP & OMEGNS
BEBOERFORENING
Bestyrelse:
Holger Wollesen ........................... 21 63 92 07
Peter Jensen .................................. 74 66 29 52
Marlene Petersen ......................... 74 66 24 30
Ulla Jensen .................................... 74 66 91 42
Rahne Møller ................................ 51 64 16 30
Suppleanter:
Lea Carstesen ................................ 28 59 25 50
Vi vil fra Beboerforening takke dem som har
hjulpet til ved Ringrider og Sognefesten. Det
er dejligt når vi kan finde frivillige hjælpere.
Legepladsen bliver flittigt brugt. Det er dejligt at se.
Vi er blevet spurgt om anlæggelse af en krolfbane. Det vil vi arbejde videre med.
Har du/i andre forslag elle ønsker som vedgår os i Beboerforening, så bedes du/i at kontakte en os i bestyrelsen.
Vi ønsker alle en rigtig godt efterår.
Fra foreninger i Egvad Sogn
35
Egvad-Hjordkær Familie og Samfund
Egvad- Hjordkær Familie og Samfund
BESTYRELSEN
Formand:
Birgit T. Holm, Nr. Hostrupvej 49, 6230 Rødekro .......... tlf. 20224429
mail: [email protected]
Næstformand og
PR-ansvarlig:
Birgit Iversen, Hydevadvej 48, 6230 Rødekro...................tlf. 50747169
mail: [email protected]
Sekretær og Region: Gurli Hansen, Tingbjergvej 17, 6230 Rødekro.................tlf. 30282218
mail: [email protected]
Kasserer:
Kirsten Petersen, Nr. Hostrupvej 25, 6230 Rødekro.........tlf. 60669291
mail: [email protected]
Bestyrelsesmedlem:
Kirsten Petersen, Goldbækvej 14, 6230 Rødekro..............tlf. 61760967
mail: [email protected]
Jeannette Broeders, Tyrholmvej 7, 6230 Rødekro.............tlf.20662475
mail: [email protected]
Anni Vloet, Tingbjergvej 18, 6230 Rødekro......................tlf. 27508301
mail: [email protected]
Suppleant:
Majbrit Busch Æbelø, Øbeningvej 18, 6230 Rødekro......tlf. 27646529
[email protected]
Jytte Sørensen, Kirsebærparken 4, 6230 Rødekro............tlf. 21286832
mail: [email protected]
Vi gør opmærksom på at deltagelse forudsætter medlemskab
ellers tillægges et beløb på kr. 50,- pr. arrangement.
36
Fra foreninger i Egvad Sogn
Egvad-Hjordkær Familie og Samfund
September:
Tirsdag den 11. september kl. 18.00.
Husflidsaften.
Mændene laver lækker mad og kvinderne har
mulighed for at lave strikkede smykker i metaltråd og snøre – men må også gerne bare
strikke.
Inst. til mad: Betina Detlefsen
Inst. til strik: Majbrit Æbelø
Pris: Kr. 110,- pr. pers. inkl. mad,
men ekskl. materialer til strik.
Tilmelding: Senest den 3. sept. til Majbrit
tlf. 27646529/[email protected]
Mødested: Nr. Hostrup Forsamlingshus.
Oktober:
Onsdag den 3. oktober kl. 19.30.
Karen Marie Lillelund, Agerskov Kro.
Bakkesangerinde, sjov foredragsholder, kom
og få rørt lattermusklerne.
Se fællesprogrammet for nærmere omtale.
Tirsdag den 9. oktober kl. 19.00
Besøg hos Hebru, Rødekro.
Rundvisning i butikken, hvor vi får en orientering om deres varer.
Vi får kaffe og kage og ved evt. køb denne aften, får vi gode procenter.
Tilmelding senest den 2. oktober til Jeannette tlf. 20662475/[email protected]
Tirsdag den 23. oktober kl. 18.00.
Husflidsaften.
Mændene laver igen lækker mad, mens kvinderne fortsætter med at lave smykker i metaltråd og snøre. Kom og vær med og lav evt.
julegaven.
Fra foreninger i Egvad Sogn
Inst. til mad: Betina Detlefsen
Inst. til strik: Majbrit Æbelø
Pris: Kr. 110,- pr. pers. incl. mad,
men ekskl. materialer til strik.
Tilmelding: Senest den 16. okt. til Majbrit
tlf. 27646529/[email protected]
Mødested: Nr. Hostrup Forsamlingshus.
November:
Mandag den 26. og tirsdag den 27. november
kl. 18.00 julebinderi hos Jytte Christiansen,
Bodumvej 6, Rødekro.
Igen i år tager vi hjem til Jytte og laver årets
juledekorationer m.m.
Materialeliste fås ved tilmelding.
Pris: Kr. 100,00 pr. pers.
incl. kaffe og tråd.
Tilmelding: Senest den 19. november til
Birgit I. tlf. 50747169/[email protected]
Glædelig jul og godt nytår til alle vores
medlemmer. - På gensyn i 2013
Januar:
Torsdag den 10. januar 2013 kl. 19.00.
Sådan sikrer du dig mod indbrud/tyveri.
Vicepolitikommissær Mogens Lind, lokalpolitiet i Aabenraa vil fortælle om etablering af
nabohjælp og om hvordan verden ser ud fra
politiets side o.m.a. Hør hvordan du selv kan
gøre noget aktivt.
Alle er velkomne.
Mødested: Nr. Hostrup Forsamlingshus
Tirsdag den 15. januar kl. 19.30.
Sangaften i Forsamlingshuset.
37
Egvad-Hjordkær Familie og Samfund
Torsdag den 31. januar kl. 18.00.
Husflidsaften.
Mændene laver dejlig mad og kvinderne skal
denne aften lave stativ af grene til blomsterbuket, nærmere orientering og materialeliste
fås ved tilmelding.
Inst. til mad: Betina Detlefsen
Inst. blomster: Jeannette Broeders
Pris: kr. 110,- pr. pers. inkl. mad,
men ekskl. materialer
til blomsterstativ.
Tilmelding: Senest den 24. januar til
Jeannette på tlf. 20662475/
[email protected]
Mødested: Nr. Hostrup Forsamlingshus.
Februar:
Søndag den 10. februar kl. 14.00
Fastelavnsfest.
Vi slår katten af tønden, synger og leger.
Der serveres kaffe og kage.
Pris: Kr. 50,- pr. voksen og kr. 25,- pr. barn
inkl. 1 slikpose og 1 sodavand.
Der er ingen tilmelding til dette arrangement
– alle er velkomne.
Mødested: Nr. Hostrup Forsamlingshus.
Tirsdag den 26. februar kl. 18.00.
Husflidsaften.
Mændene laver igen dejlig mad i køkkenet og
kvinderne laver blomsterstol af grene.
Materialeliste fås ved tilmelding.
Pris: Kr. 110,- pr. pers. inkl. mad,
men ekskl. materialer til
blomsterstol.
Tilmelding: Senest den 19. feb. til
Jeannette Broeders, tlf.
20662475/[email protected]
Mødested: Nr. Hostrup Forsamlingshus.
Marts:
Tirsdag den 5. marts kl. 9.00.
Højskoledag på Højskolen for Musik og
Teater i Toftlund.
Se fællesprogrammet for nærmere omtale.
Tirsdag den 19. marts kl. 19.30.
Generalforsamling i Familie og Samfund
Egvad/Hjordkær.
Efter generalforsamlingen kommer Stig fra
Rødekro Pølser. Vi ser og smager nogle af deres produkter, vi får brød og drikkevarer til.
Kom og vær med til at få indflydelse i vores
fælles forening.
Onsdag den 20. februar kl.19.00.
Faglig aften i Kvickly Haderslev.
Programchef Signe Frese fra Coop kommer
og fortæller om et meget aktuelt emne nemlig: Madspild!
Se fællesprogrammet for nærmere omtale.
38
Fra foreninger i Egvad Sogn
Egvad-Hjordkær Familie og Samfund
April:
Mandag den 8. april kl. 19.00 Generalforsamling i Region Sønderjylland.
Generalforsamlingen afholdes på Stampenborg, Skovbyvej 5, 6230 Rødekro.
Se fællesprogrammet for nærmere omtale.
Onsdag den 10. april kl. 19.00.
Foredrag med jordemoder og sexolog
Else Iseling.
Hvordan mænd og kvinder tænker og handler.
Pris pr. pers. for medlemmer: Kr. 75,00, ikke
medlemmer: Kr. 125,00 incl. kaffe og kage.
Mødested: NH Hotel og Konference,
Øbeningvej 3-7, 6230 Rødekro
Ingen tilmelding, alle er velkomne.
Maj:
Fredag den 10. maj kl. 14.00. Familietur til Elmegården, Damager 7, 6560 Sommersted.
Vi får kaffe m/lagkage, og rundvisning. Der
er mejeri, gårdbutik, vinkælder o.m.m.
Senere får vi aftensmad fra grill, og vi skal
smage deres hjemmelavede is.
Pris for voksne: Kr. 150,00, for børn: Kr.
100,00.
Tilmelding senest den 2. maj til Jeannette
tlf.20662475/[email protected]
Arranger selv evt. samkørsel.
Juni:
Torsdag den 13. juni kl. 14.00. Tur til Danish
Crown, Horsens sammen med Hovslund.
Se fællesprogrammet for nærmere omtale.
Fra foreninger i Egvad Sogn
39
Hellevad-Egvad
Sognenyt
Kirke • skole • foreninger
Udgivet af Hellevad og Egvad
menighedsråd
Tovholder for bladet:
Bodil Nissen
Tingbjergvej 12, 6230 Rødekro,
tlf. 74 66 94 11 / 40 41 90 55
email: [email protected]
Korrekturlæser:
Gretel Terp
Hovedgaden 62, Hellevad,
6230 Rødekro, tlf. 74 66 93 22
e-mail: [email protected] eller
[email protected]
Medredaktør: Gerda Hansen
Langager 12, Hellevad,
6230 Rødekro, tlf. 74 66 96 03
e-mail: [email protected]
Medredaktør: Jens Termansen
Østermarksvej 22, Nr. Hostrup,
tlf. 74 66 14 24 / 21 66 53 24,
e-mail: [email protected]
Layout og tryk:
MAYMAX grafisk idé og design
Smedegade 1, Varnæs, 6200 Aabenraa
Tlf. 25 33 08 09 - www.maymax.dk
Bladets faste tegner:
Veronika Bossen
Næste nummer af bladet udkommer
omkring den 1. december 2012.
Stof til bladet indleveres til en af de to
medredaktører.
Deadline 31. oktober 2012.
Redaktionelt:
Så er det slut med
de lyse nætter, og vi
må begynde at
tænke på eftersommer og -år.
De kommende måneders program
er nu planlagt med alt, hvad det
indebærer af indendørs aktiviteter.
Bladet er denne gang fyldt med
tilbud til dig, der glæder sig til at
komme i gang. Så bare mød op,
hvad enten du er til sport eller
kultur.