Generalforsamling ”Støtteforeningen for Naturfond Gl. Rye” Torsdag

Temaaftener i Aalborg
Landsforeningen Spædbarnsdød inviterer forældre og pårørende
til Temaaften. På møderne har du/I mulighed for at møde andre,
der har mistet spædbørn.
På møderne tales om de reaktioner forældre kan opleve både
personligt, i omgivelserne, i parforholdet eller hos eventuelle
søskendebørn. Indledningsvis kan der være foredrag af en professionel eller beretninger fortalt af andre forældre.
På Temaaftenerne vil du/I blive vel modtaget af frivillige fra foreningen – forældre der også selv har mistet spædbørn.
Sted:
De Frivilliges Hus
Mølholmsvej 2
9000 Aalborg
Tid: 19.00 – 21.30
Den sidste torsdag i måneden
Vil du høre mere om Temaaftenerne møderne, kontakt da:
Mødelederne i Aalborg:
Line Skov Rodkjær 51 92 27 53
Maja Dam Jeppsson 20 85 01 20
Marie Aaen 61 79 80 35
Møderne er uden børn. Familie og venner er meget velkomne.
Program efterår 2014
Torsdag den 28. august: At miste en tvilling
I aften får vi besøg af Charlotte, der mistede sin ene tvilling for 10 år siden.
Charlotte vil fortælle sin historie, og hvordan den har ændret sig over tid.
Charlotte har desuden været frivillig i Landsforeningen de sidste 9 år. Hun vil
derfor også tale ud fra de erfaringer, hun har fra mødet med andre, der også
har mistet en tvilling.
Torsdag den 25. september: Gravid igen
Vi får besøg af Annemarie Esbensen, der er jordemoder ved Aalborg Sygehus.
Annemarie vil fortælle om sit arbejde med forældre, der har mistet et barn.
Ydermere vil I få en viden om, hvilke tilbud I kan få i en ny graviditet. Hvor
ofte kan du blive skannet og lyttet på? Hvordan med fødslen - kan du blive
igangsat? Hvor længe må I være på sygehuset eller patienthotellet? Der kan
være mange spørgsmål, der trænger sig på, og det er tilladt at spørge om alt.
Annemarie varetager i øvrigt jordemoderkonsultationer og gruppeforløb på
jordemodercenteret for forældre, der er gravide igen efter at have mistet et
barn.
Torsdag den 30. oktober: Mindeaften
Vi skal tale om de minder, vi har om vores børn, hvordan vi bruger dem i
hverdagen og hvordan de måske ændres over tid.
I aften er I meget velkomne til at tage tegninger, billeder eller andet med, der
har relation til jeres barn.
Torsdag den 27. november: Relationer mellem forældre og pårørende
Vi taler i aften både om at være pårørende til en person i sorg og at være i
sorg og hvordan det kan være rart at blive mødt. Hvad vil det sige at være
pårørende til nogen, der har mistet sit barn? Hvilke udfordringer indebærer
det? Hvordan støtter man bedst muligt? Hvilke tanker gør man sig?
Vi taler om de udfordringer, der er i forhold til at kommunikere både som
pårørende og forældre. Sammen kan vi få en god snak om, hvordan vi er der
bedst for hinanden i sorgen. Thor Svendsen, der er rådgiver i Landsforeningen
Spædbarnsdød kommer og holder et oplæg, vi kan tale ud fra. Både forældre,
bedsteforældre, anden familie, venner og kollegaer er meget velkomne.
Torsdag den 18. december: Julen uden vores børn
Vi skal tale om de tanker og følelser, vi har, i forhold til at holde jul uden vores
børn. Hvilke traditioner kan vi skabe, og hvordan kan vi holde julen uden
vores børn? Mødelederne vil fortælle om de erfaringer og traditioner de har
med julen uden deres børn.