Fra kl. 18 til 22 har vi et

Radiologiske informationssystemer
Informationssystemer til
billedhåndtering
Pia Elberg, 2011
Dagens litteratur
Biomedical Informatics. Computer applications in health care
and biomedicine.
Editors: Shortliffe, Perrault, Wiederhold, Fagan.
Springer. 3. udgave 2006
• Den radiologiske proces
• Håndtering af billedinformation/dokumentation
1
Disposition
1. Informationssystemer på parakliniske afdelinger
2.
BDA – Billed Diagnostisk Afdeling (mere snævert også kaldet Radiologisk
Afdeling eller Røntgen Afdeling)
Model af ”den radiologiske proces”
RIS – Radiologisk Informations System
PACS – Picture Archiving and Communication System
EasyViz i Nordjylland
3. Anvendelser og potentialer
Informationssystemer på BilledDiagnostiske Afdelinger, BDA
2
Den radiologiske proces
Radiologiske informationssystemer
understøtter
•
•
•
•
•
•
•
Optagelse
Lagring og fremfinding
Transmission/distribution/kommunikation
Billedanalyse
Diagnostiske processer
Administration
Integration af billedinformation i den kliniske
proces
3
Medier og infrastruktur
Lagring
Analog (film)
Film-arkiv
”Nær- og fjern”
Digital
Filserver
Kort og langtidslager
Præsentation
Lysbokse
Special-skærme
Distribution/
Picoline/sekretær
kommunikation taxa, postvæsen
Netværk og
standarder
Fremfinding
RIS og PACS
PAS og arkiv
Begreberne RIS og PACS
• Radiologiske Informations Systemer er
applikationer/IT-systemer udviklet til at
understøtte informations-flow i relation til den
radiologiske proces
• Pictures er digitale billeder fra alle modaliteter
• Archiving and Communication er central
lagring og distribution billeder via netværk
• System for at tydeliggøre at det er et produkt
4
www.pacs.no
Radiologiske Informations Systemers
funktionalitet (1/2):
•
•
•
•
•
•
•
Pt. oplysninger (evt. hentet fra HIS/PAS/EPJ)
Rekvisition
Visitation (tidligere US/stråling, relevans osv.)
Booking/planlægning – herunder prioritering
Korrespondence med patient
Arbejdslister (personer/udstyr)
Dokumentation af selve undersøgelsen
5
Radiologiske Informations Systemers
funktionalitet (2/2):
• Beskrivelse/notat:
– Tekst
– Diktat
– Diagnosekode
•
•
•
•
•
•
Konferencefacilitet
Svar til henvisende instans/pt.
Adm. håndtering af forbrugsmaterialer
Statistik (koder, forbrug, US osv.)
Indberetninger
Billedudlån
Historisk udvikling
• 80’erne: Simple arkivløsninger lokalt (PACS)
• 90’erne: Workflow på afdelingsniveau (RIS)
• 00’erne: Integration af RIS/PACS. Avancerede
applikationer på BDA til billedanalyse.
• Aalborg Sygehus først i DK med IDM (Image
and Data Management) ifm. implementering
af EasyViz siden 2003
6
EasyViz – Før og efter
EasyViz opbygning
7
EasyViz i Region Nord
• EasyViz kan bl.a. understøtte
– Forskellige målinger direkte på billede/sekvens
• Gemme præsentation inkl. målinger og kommentarer
– Fremvisning i 2D/3D
• EasyViz adskiller sig ved:
– Central lagring OG billedbehandling
– Sender skærmopdatering, ikke billeddata
• Mindre datamængder transmitteres
• Customized formater alt efter klienten
– F.eks. PDA, Projektor, Arbejdsstationer
RIS/PACS leverandører
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Agfa
Medical Insight
GE
Carestream (Kodak)
Medos
Philips
Sectra
Siemens
itmark
Links til leverandører findes samlet på http://www.medcom.dk/wm110368
8
Anvendelser og potentialer
Modaliteter
•
•
•
•
•
•
Røntgen
CT
MR
Ultralyd
Nuklear Medicin
…
Informations-øer !
9
Anvendelse i klinisk proces
– Billede + notat udgør enhed
– Tidsfaktoren fra US til resultat til formidling
– Anvendelighed for ikke-eksperter? (henvisende
klinikere ift. radiologer)
– Distribution af billedinformation
– Tele-radiologi
Organisatorisk potentiale
• BDA kan defineres som selvstændig ekspert-afdeling og/eller
som distribueret serviceafdeling
• Billeder kan arkiveres eet sted – fx på BDA/Radiologisk
Afdeling – skal ikke flyttes
• Potentialer i form af at kombinere billed- og datakonference kan måske halvere antallet af konferencer og/eller ændre
kendt form?
• Standardiseringsaktiviteter - IHE
10
Opsummering
• Model af radiologisk proces fremhæver
aktivitets- og informationsflow
• RIS = ”afdelings-PAS”
• PACS = lagring og distribution af digitale
billeder …
• ”mini-PACS” bruges om fx konkrete
modaliteters digitale arkiver
Supplerende litteratur
Displays in radiology: Past. Present and future
• Artikel fra1987
• http://radiographics.rsna.org/content/7/6/1261.full.pdf
Pointe – det er svært at spå om fremtiden ...
11