Moormerlandcup 2014 Damen - SV Concordia Neermoor 1927

Borum og Lyngby
Sogneblad – Nr. 3 – Marts 2012
Time Out
Lyngby - 27. marts
Se side 9
HUSK
REVY I BORUM
16. og 17. marts – s 7
Bibliotekets Venner
arrangerer
En aften med
Nis Boesdal
6. marts
Strikkecafé
20. marts
Læs mere side 6 og 13
Kirkenyt
Gudstjenester
Sogneindsamling
Fællessang og suppe
Klumme
Påskekoncert
Mest for børn
Lyngby Menighedsråd
Gamle konfirmationsBilleder
Konfirmander 2012
2
3
8
14
15
16
17
18
19
Nyt fra foreningerne mm
Filmklub
4
Generalforsamling
Borum Forsamlingshus 5
Lyngby før og nu
10
Viborgvej (motorvej)
11
Lyngby/Yderup beboerf. 12
Biblioteket
13
_____________________________________________________
1
Husk aktivitetskalenderen på midteropslaget!
Gudstjenester i Borum og Lyngby
Søndag d. 4. mart
2. s. i fasten
kl. 10.30
Lyngby kirke, sognenes
fælles indsamlingsdag
Søndag d. 11. marts kl. 10.30
Borum kirke
Tirsdag d. 13. marts kl. 14.30
Sabro Lokalcenter, E. Wejse
Søndag d. 25. marts kl. 19.00
Mariæ bebudelses dag
Borum kirke, E. Wejse
Søndag d. 1. april
Palmesøndag
Borum kirke, koncert
kl. 19.00
Sognepræst Vini Madsen har fri fra og med d. 12. marts til og med d.
25. marts. I denne periode passes embedet af E. Wejse, Harlev, tlf:
21794372.
_____________________________________________________
2
Sogneindsamling i Borum og Lyngby
Søndag d. 4. marts
Lyngby kirke og sognegård
Kl. 10.30 Vi begynder dagen med gudstjeneste i Lyngby kirke.
Kl. 12.00 Efter gudstjenesten mødes vi i sognegården, hvor der serveres
sandwich, sodavand, kaffe og te.
Kl. 12.30 Vi går ud og samler ind.
Kl. 15.00 Mødes vi i sognegården igen til optælling og
en kop kaffe.
Indsamlingsleder er Dorthe Schacht, Lyngby. I
indsamlingen deltager årets konfirmander.
Vi fordeler området imellem os og går to og to, og vi kommer både i
Borum og Lyngby. Hvis du ikke er hjemme i indsamlingstidsrummet, er
du velkommen til selv at komme med et bidrag før gudstjenesten, så
sørger vi for at dine penge kommer med.
Hvad går pengene til? De går til kampen mod sult. I 2010 samlede 2
indsamlere 2215 kr. ind i Borum. For dette beløb kunne 7 familier få hver
deres køkkenhave med forskellige slags grøntsager og familierne kunne i
fællesskab få en trædepumpe, så de året rund kan vande deres
køkkenhaver og dermed undgå sult. Hensigten er således at give sultne
hjælp til selvhjælp.
Vi håber, at mange har lyst til at være med – og vi håber, vi bliver godt
modtaget, hvor vi kommer.
_____________________________________________________
3
Filmklub i Borum Forsamlingshus
Søndag den 4. marts kl.
15 vises den sidste film
for denne sæson. Filmen
er Rio, og foregår i den
pragtfulde by Rio de
Janeiro og den frodige
brasilianske regnskov.
Dette sjove eventyr
handler om Blu, en
sjældent art af arapapagøjen, som tror han
er den sidste af sin art.
Da Blu opdager, at der
er en anden af samme
art som ham - og det er
en kvinde - forlader han
sit trykke bur i en
landsby i USA og styrer
mod Rio. Men det er
langt fra kærlighed ved første blik mellem den
hustrænede og flyve-besværede Blu og den
ekstremt selvstændige højtflyvende hun, Jewel.
Uforventet møder de hinanden og de tager ud på
deres livs eventyr, hvor de lærer alt om venskab,
kærlighed og om at være åbne for livets mange
mirakler. Rio præsenterer et væld af livlige og sjove
karakterer, en hjertevarm historie, den mest
fantastiske animation, farverig underholdning for
alle aldre, energisk musik og masser af sang og
dans.
_____________________________________________________
4
Borum Forsamlingshus
Husmøde - Generalforsamling 5.marts kl 19:00
Vi forsøger at fungere som byens borgerhus
Går det godt?
Er der noget vi kan gøre bedre?
Alle i Borum er velkommen – kun medlemmer har stemmeret.
Er du medlem? - ellers kontakt Søren på [email protected] eller
30280509.
Se mere om huset på www.borumforsamlingshus.dk
Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til behandling på
generalforsamlingen skal gives til Lars på [email protected]
eller 29630322 senest 3 dage før mødet.
Kom og deltag mandag d.5. marts - der serveres kage og
kaffe/vand/øl.
Hilsen bestyrelsen
_____________________________________________________
5
Mød en
spændende
forfatter
Tirsdag 6. marts kl. 19 har vi inviteret Nis Boesdal
til en forfatter aften i den grønne sal på Sabro
Korsvejskolen – lokalet lige over for biblioteket.
Nis Boesdal har som forfatter for længst rundet de
første 50 bøger. Her iblandt romaner, digtsamlinger,
teater, børnebøger, kogebøger og historiske
fortællinger.
Nis Boesdal er en fremragende fortæller med en vis
lun humor, hvilket mange sikkert selv har kunnet
konstatere gennem hans mange populære
radioudsendelser.
Billetter á 50 kr. vil kunne købes på biblioteket eller
hos bestyrelsens medlemmer (i Borum er det Lone
Hansen, Jytte Rasmussen og Vibeke Højen) fra
begyndelsen af februar.
Alle er velkomne
Sabro Biblioteks Venner
_____________________________________________________
6
_____________________________________________________
7
Borum kirke
d. 8. og d. 28. marts kl. 18.00
Fællessang og varm suppe
i kirke og kirkehus
Kom og syng i kirken fra Højskolesangbogen
de sange, du godt kan lide.
Kl. 18.30 fortsætter vi med suppe i graverhuset.
Vel mødt og velbekomme!
_____________________________________________________
8
Time Out
Kom og få en pause i din hverdag.
*
Vi sætter stole frem i koret.
Organisten spiller en salme på orgelet.
Vi synger til.
*
Arne vil spille på syngeskåle – meget smukt.
Vini vil læse.
*
Hør en tekst fra NT
*
Sammen vil vi bede Fadervor efter Fadervorkrans.
*
Alt er et gratis tilbud til dig, som lige har en halv time for dig selv.
Lyngby kirke d. 27. marts
kl. 19.30-20.00
_____________________________________________________
9
Lyngby før og nu
Lokalhistorisk Arkiv arrangerer i foråret en aften om Lyngbys fortid
og nutid.
Gunnar Damgaard Nielsen, der har levet næsten hele sit liv i Lyngby,
fortæller onsdag d. 11. april kl. 19.30 i sognegården.
Se mere på www.borum-lyngby.dk og i næste nummer af
Sognebladet.
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Nyt fra Borum Borgerforening
Borum Borgerforening har lige overstået den årlige
generalforsamling.
Men inden generalforsamlingen blev der vist et par af filmene fra den
aflyste filmfestival. Der var yderligere en film, men den var blevet
slettet ved et uheld.
De to film vi så var dels ”Forhøret” en noget uhyggelig film, mens
”Sneboldkampen” var meget underholdende og fik lattermusklerne
på arbejde.
Hanne Kjøller og Morten Larsen blev genvalgt til bestyrelsen mens
Lasse Pedersen blev nyvalgt. Som 1. suppleant valgtes Søren
Willumsen, mens Søren B. Madsen blev 2. suppleant. Der var
genvalg af revisorer og revisorsuppleant.
Kontingent:
Bestyrelsen har været ude at kræve kontingent op i de sidste par uger.
Har du/I ikke modtaget besøg eller ikke været hjemme og gerne vil
støtteborgerforeningens virke, kan kontingentet indbetales via
netbank: reg. nr.: 7267 konto nr.: 1075231.
Kontingentet er 75,- pr. voksen.
_____________________________________________________
10
Viborgvej tilbage på
sporet og væk fra Borum
Endelig kom Vejdirektoratets rapport om udbygning af rute 26
(Viborgvej) på stykket fra Søbyvad til E45. Denne gang en seriøs
rapport. Og her kommer den store og gode nyhed først:
Viborgvej bliver her på egnen så at sige skubbet tilbage, hvor den
kom fra, og hvor alle i mindst 20 år har regnet med, at den skulle gå.
Væk fejes alle tanker om et motorvejskryds ved Yderup og motorvej
langs Borum Stormose eller endda over Borum Vindhøj eller Borum
Eshøj. Også selv om der en dag skulle blive råd til at bygge
motortrafikvejen ved Mundelstrup om til fuld motorvej. En evt. ny
vej skal krydse E45, hvor krydset også ligger nu.
Vest for Stillingvej er der tre linjer i omløb, og kun den nordlige er
acceptabel for Borum og for naturen. Men igen to gode nyheder: Selv
sydlinjen går nu nogenlunde fri af Borum Eshøj. Og vvm-rapporten
giver dårligst karakter til den sydlige.
Vvm betyder vurdering af virkninger på miljøet. Rapporten handler
dog om hele projektet – også økonomi og trafiktal.
Borum Borgerforenings motorvejsudvalg har studeret materialet
nøje og holdt møde 14. februar. Vi ser stadig store problemer.
Et af dem er tilslutningsanlægget med dårlig sikkerhed for børn og
voksne på Stillingvej og Sabro Korsvej. Vi har en bedre idé.
Et andet er, at alle nu lever i uvished, fordi tre linjeføringer måske
nok ligger fast, men der ikke er råd til at udføre dem foreløbig.
Der er flere andre løse ender.
Snak med en af os: Adriënne Heijnen, Eshøjvej 91, Marianne
Schwartz, Borum Landevej 16, Peter Ekman, Bysvinget 1, Tormod
Rasmussen, Stillingvej 218, Peter Poulsen, Langelinie 69.
Papirrapport på Sabro Bibliotek. Elektronisk på www.vd.dk
_____________________________________________________
11
Generalforsamlingen i Lyngby/Yderup beboerforening 7. februar
2012.
Bestyrelsen blev valgt og ser nu således ud:
Arne Møller Andersen, Henrik Auken, Benny Madsen, Jonathan
Petersen, Johnny Borba og som suppleanter Susanne Jars og Hanne
Petersen. Revisor Michael Thorsen.
Der startes ud med fastelavn 19. februar og ellers bliver opgaverne
udover alle vores traditioner som ”Tur til Sibirien, Sct. Hans,
sommerfest, julefest, fællesspisninger, velkomster til nytilflyttede, at
få undersøgt mere om støjdæmpning fra motorvej, dæmpning af lys
i Logestikparken, indretning af legerummet sammen med brugerne
af rummet, besøg på Rezultat, repræsentant i fællesrådet, aktuel
hjemmeside og meget mere
God fornøjelse til den nye bestyrelse. Udførligt referat kan ses på
vores hjemmeside www.lyngbyj.info
_____________________________________________________
12
Nyt fra Sabro Bibliotek
”Strik er også en tradition”, udtaler Sys Fredens i det nyeste
nummer af Alt om Håndarbejdes Strikkemagasin, hvor hun er
gæstedesigner i denne måned.
"Det ville være frygteligt, hvis den uddøde", fortsætter hun.
"Derfor bruger jeg meget tid på undervisning, foredrag og
strikkecaféer."
Tirsdag 20. marts kl. 19 leder hun en strikkecafé på
Sabro Bibliotek. Strikkecaféen er arrangeret af Sabro
Biblioteks Venner.
Kom, hvis du allerede kan lide at strikke, og kom, hvis du er
nybegynder.
Der er altid noget at lære.
Det koster 25 kr. at være med. Billetter sælges på biblioteket
Onsdag 14. marts kl. 9.30 er der børnekoncert med
Morten Musik for de 3 – 6 årige.
Vi skal høre dejlig musik, vi skal synge med og vi skal lege og
danse.
Morten Musik, der i virkeligheden hedder Morten Mosgård,
synger og spiller musik fra sin nye cd.
Det foregår i SFO hallen på Sabro Korsvejskolen.
Tilmelding senest mandag 12. marts på Sabro Bibliotek eller
tlf. 8694 8480
Sabro Bibliotek har nu åbent mandag og torsdag fra 14 – 18
og onsdag fra 10 – 15.
Desuden lørdag fra 10 – 13 med frivillig bemanding.
Kig også ind på bibliotekets hjemmeside
http://www.aakb.dk/sabro
Venlig hilsen Personalet
_____________________________________________________
13
Madsens Klumme
Søndag d. 25. marts er det Mariæ bebudelses søndag. Her får du en
forklaring på, hvad det betyder.
Maria står i sin røde kjole, med den smukke blå kappe over skuldre
og hoved og med korsarmskorset hæftet på hovedklædet.. Lidt
undseeligt og frygtsomt vender hun nærmest ryggen til
bebudelsesenglen, Gabriel.
For at understrege, at Gabriel ikke er af denne verden, er han dels
placeret svævende på en sky, og dels har han vinger. I venstre hånd
bringer han en buket blomster fra Paradisets have, mens han med den
højre hånd peger op mod duen. Duen repræsenterer Helligånden, og
ud af dens næb går en stråle af Helligånden, som rammer Maria.
Dette er et tegn på, at hun har accepteret at bære og føde Guds søn.
Måske kan man også tolke hendes oprejste og åbne højre hånd som et
tegn på, at hun siger ja.
Englen svarede hende: ”Helligånden skal komme over dig, og den
Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver
født, også kaldes helligt, Guds søn. (Luk 1,35)
Da sagde Maria:
”Se jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord.”
(Luk1,38)
_____________________________________________________
14
Palmesøndag
søndag d. 1. april kl. 19.00
Borum kirke
Påskekoncert
Påskekoncert med basbaryton Niels Bo Emgren og organist Anders
Gaden. Som en optakt til påskehøjtidelighederne kan man i Borum
Kirke høre en perlerække af store klassiske bas arier og en række
smukke orgelstykker, dels fra Bachs hånd og fra den engelske
kirkemusiktradition.
Niels Bo Emgren er uddannet sanger fra solistklassen på
konservatoriet i Århus og har sunget adskillige operapartier og et
væld af liedkoncerter og oratorier. Anders Gaden er uddannet
organist og kantor fra samme konservatorium og har siden 1995 haft
sit virke ved Helligåndskirken i Århus.
_____________________________________________________
15
Mest for børn
_____________________________________________________
16
_____________________________________________________
17
Gamle konfirmationsbilleder
Det første konfirmationsbillede her i sognene er taget d. 19. april
1925. Det billeder har vi og langt de fleste indtil i dag – men vi
mangler 7:
1925 Borum kirke d. 4. oktober
1926 Lyngby kirke d. 3. oktober
1930 Borum kirke d. 13. april
1931 Borum kirke d. 12. april
1931 Lyngby kirke d. 4. oktober
1932 Borum kirke d. 3. april
1937 Borum kirke d. 4. april
Hvis man på nogen måde har mulighed for at fremskaffe én eller
flere af disse ovennævnte 7 billeder, vil vi være meget glade for at
låne det. Man kan aflevere til Sognepræst Vini Madsen, Borum
Byvej 4, Borum. Mail: [email protected] Tlf.: 86948302.
_____________________________________________________
18
Konfirmander 2012
Følgende konfirmeres d. 29. april kl. 10.00 i Borum Kirke
Asta Auken Brøner
Nanna Blirup Kjellberg
Kamilla Boje
Freja Bech Kristiansen
Laura Fuhlendorf Olsen
Naja Sommer
Rasmus Glerup Sørensen
Mads Møller Nielsen
Victor Schacht
_____________________________________________________
19
Hvad gør man?
Fødsel
Er moderen gift, skal fødsler og faderskab ikke anmeldes.
Er moderen ugift skal der afleveres en Omsorgs- og
ansvarserklæring til præsten senest 14 dage efter barnets
fødsel. Omsorgs- og ansvarserklæringen findes på
www.personregistrering.dk – eller fås hos præsten.
Dåb
Kontakt sognepræsten i god tid. Navngivelse skal finde sted
senest 6 måneder efter barnets fødsel.
Navngivning
Anmeldelse af navn sker til sognepræsten inden barnet fylder
6 mdr.
Vielse
Kontakt sognepræsten for tid og sted og vielseskontoret i den
kommune, hvor man bor, for udstedelse af prøvelsesattest.
Dødsfald
Anmodning om begravelse/ligbrænding foretages snarest til
sognepræsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl.
Udmeldelse
Når man melder sig ud af Folkekirken fraskriver man sig
retten til kirkelig betjening. Ved udmeldelse bør man
orientere sine nærmeste pårørende herom.
Blanketter
Diverse blanketter fås på:
www.personregistrering.dk
_____________________________________________________
20
Kirken er åben i dagtimerne
Lyngby Kirke er åben hver dag fra kl. 9.00-21.00.
Borum kirke er åben hver dag fra kl. 9.00 - 17.00.
Man kan gå ind i det smukke kirkerum, sætte sig i stilhed, i
refleksion eller bøn.
Man er også velkommen til at tænde et af fyrfadslysene i
lysfadet.
Mandag er kirkernes lukkedag
Kirkerne er lukkes alle mandage og personalet har fridag.
Derfor kan der ikke foretages handlinger fra Borum og Lyngby
kirker på mandage.
Kirkekaffe
Efter hver højmesse i Borum Kirke er der kaffe og småkager i
våbenhuset.
Hjemmealtergang
Er man forhindret i at komme til gudstjeneste i kirken pga. alder,
sygdom, svagelighed eller lign., er man velkommen til at
kontakte præsten og aftale nadver i hjemmet eller på sygehus.
Hjemmesider
Lokalhistorisk arkiv
Borum Borgerforening
Borum Forsamlingshus
Lyngby Beboerforening
Borum Lyngby Koret
Kirken
www.borum-lyngby.dk
www.borum-by.dk
www.borumforsamlingshus.dk
www.lyngbyj.info
www.borum-lyngby-kor.hitart.com
www.folkekirken.dk
Århus Folkekirkelige Informationstjeneste
Fast sendetid på TV2, fredag formiddag 11.00 – 11.30
med udsendelsen ”Tro på”.
Udsendelserne bliver efterfølgende lagt på internettet.
_____________________________________________________
21
Redaktion
Lone Hansen, Vibeke Højen og Vini Madsen (ansv.)
Deadline for næste Sogneblad
Tirsdag d. 20. marts
Sognebladet udkommer hver måned – dog ikke i juli.
Manuskripter
Afleveres i A4, skriftstørrelse 18, wordfiler eller PDF til
Vibeke Højen, Langelinie 46, [email protected]
Venligst undgå anvendelse af mere end 2-3 billeder pr
reportage. Billederne skal være tilpasset word (max 100 dpi).
Kirkebil
Ældre og gangbesværede, der har vanskeligt ved at komme til
kirkelige handlinger, kan træffe aftale om gratis transport til og fra
kirke med tjenestehavende præst.
Vini Madsen, 8694 8392
Elise M. Wejse, 2179 4372
Husk!
Det er ingen ulejlighed at ringe til præsten, hvis man har behov for
denne, evt. ved en hjemmealtergang eller blot ved en samtale. Det
samme gælder ved indlæggelse på sygehuset, kontakt mig venligst,
hvis mit besøg ønskes, da jeg ikke automatisk får besked fra
sygehuset. Vini Madsen
Menighedsrådsmøder
Borum:
Torsdag d. 8. marts
Mødet holdes kl.16.30 i Kirkehuset
Fælles menighedsrådsmøde:
Onsdag d. 14. marts
Mødet holdes kl.18.30 i Lyngby Sognegård.
HUSK: Menighedsrådsmøder er offentlige.
_____________________________________________________
22
Kirkernes adresseliste
Sognepræst
Vini Madsen
Borum Byvej 4, Borum
8471 Sabro
Tlf. 8694 8302
[email protected]
Graver ved Borum kirke
Jørn Hansen
Tlf. 8694 8974
Kirketjener
Borum kirke
Karin Klüver Hyldahl
Tlf. 8696 0281 / 41141507
[email protected]
Graver ved Lyngby kirke
Herluf Karlsen
Tlf. 2298 5300
Kirketjener
Lyngby kirke
Gudrun Thuge Olsen
Tlf. 2561 7477
Kirkeværge
Borum kirke
Betty Jensen
Højagerparken 1, 8471 Sabro
Tlf. 8694 8762
Kirkeværge
Lyngby kirke
Finn Brøner
Yderupvej 21, 8381 Tilst
Tlf. 2311 3181
Kirkesanger
Borum og Lyngby kirker
Lone Boyd
Tlf. 2621 6764
Organist
Borum og Lyngby kirker
Poul Rosendal
Tlf. 2175 8537
Menighedsrådsformand
Borum kirke
Knud N. Mathiesen
Sigridsvej 32, 8220 Brabrand
Tlf. 8625 1108 / 2026 3133
[email protected]
Menighedsrådsformand
Lyngby kirke
Lotte Damsgaard Kehlet
Lyngbygårdsvej 43 D, Lyngby,
8220 Brabrand.
Tlf. 8626 4616
[email protected]
Lyngby sognegård
tlf. 8626 4420 (mønttlf. i
garderoben)
Formand for Sognegården:
Arne Møller Andersen
Glamhøjvej 6, Lyngby,
8220 Brabrand
Mobil: 2256 6050
Reservation af sognegården
bedes så vidt muligt ske via
mail: [email protected]
Regler for udlån kan ses på
www.lyngbyj.info
Husk: Mandag er kirkernes
lukkedag.
_____________________________________________________
23