Spejderprogram - KFUM Spejderne Mårslet

Grenaa Kampsport
Karate & Kickboxing
GKS Generalforsamling tirsdag d.3.6-2014
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for 2013 til godkendelse ved kassereren.
4. Valg af bestyrelsen. På valg for en 2-årig periode er:
Formand:
Næstformand:
Kasser:
1.Bestyrelses medlem
2.Bestyrelses medlem
3.Bestyrelses medlem
1.Supliant
2.Supliant
Thomas Hulvej
Mads Eriksen
John R. Rasmussen
Thais
Aladin
Sonni
Pia Appel
Thor
Valgår 2014
Valgår 2013
Valgår 2013
Valgår 2014
Valgår 2014
Valgår 2013
Valgår 2014
Valgår 2013
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
6.








Orientering:
Hjemmeside (Gert)
Tumlinge karate (Gert)
Juniorer og voksenhold (Gert).
Lørdagstræning(Gert)
Årskalender(Gert)
Månedsbrev(Gert)
Betalingsmuligheder i GKS
Sommerlejr BC
7. BC ideer/tanker om udvikling af klubben.
(Nogle af Ideerne og tankerne skal diskuteres vider af instruktørerne og BC, på et senere tidspunkt)
 Børn/Juniorhold
 Ansvarsfordeling på børneholdet!
 Nye og fremtidige instruktører (hvad gør vi?)

Størrelsen af børneholdet?
 NYE voksne
 Formandens opgave
 Kasserens opgaver
 BCs opgaver
 Andre opgaver
8.







Debat:
Inspiration kurser/ture instruktør (KB og karate) Instruktør udefra? (Gert)
Alternativ træning voksen (Gert).
Udflugt børn/Alternativ træning børn, forældre (Gert)
Ansvarlig børne aktiviteter. (Stævner mm.) (Gert)
Festudvalg (Gert)
Egne lokaler/fordele ulemper/nuværende lokaler (Gert)
Kickboxing? Status/hvad gør vi? (Gert)
Grenaa Kampsport
Karate & Kickboxing
9. Som BC ser klubben nu og i fremtiden.
10. GKSs udfordringer (Gert)
11. Eventuelt.
Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være formanden i hænde senest 8 dage
inden generalforsamlingen afholdes.
Underskrift og godkendelse af referat:
Formand
Bestyrelses medlem
Thomas Hulvej
Alladin
Næstformand
Bestyrelses medlem
Mads Eriksen
Thais
Kasser
Bestyrelses medlem
John R Rasmussen
Sonni