STARTNR: 1873 NAVN: Dennis Mikkelsen KLUB/FIRMA: Here we

Model Tub · Design Jens Juul Eilersen
Arm height: 58.5 cm · Arm width: 7 cm · Arm cushion width: 20 cm · Total depth (frame): 94 / 104 cm · Seat depth: 68 / 78 cm · Seat height: 40 cm · Total height (frame): 58.5 cm
Chair
120 x 94 cm
Closing section
110 x 94 / 104 cm
Sofa
180 x 94 cm
Closing section
120 x 94 / 104 cm
Sofa
200 x 94 cm
Closing section
130 x 94 / 104 cm
Sofa
220 x 94 cm
Closing section
150 x 94 / 104 cm
Sofa
240 x 94 cm
Closing section
170 x 94 / 104 cm
Corner section
94 x 94 cm
Closing section
190 x 94 / 104 cm
Corner section
104 x 104 cm
Closing section
210 x 94 / 104 cm
Center section
100 x 94 / 104 cm
Closing section
220 x 104 cm
Chaiselong
100 x 154 cm
Closing section
230 x 94 cm
Chaiselong
110 x 164 cm
Footstool
60 x 80 cm
Footstool
60 x 100 cm
Scale 1:100
Model Tub · Design Jens Juul Eilersen
Arm height: 58.5 cm · Arm width: 7 cm · Arm cushion width: 20 cm · Total depth (frame): 94 cm · Seat depth: 68 cm · Seat height: 40 cm · Total height (frame): 58.5 cm
Also available in depth 104 cm
Chair
120 x 94 cm
Corner section
94 x 94 cm
Closing section
170 x 94 cm
Sofa
180 x 94 cm
Centre section
100 x 94 cm
Closing section
190 x 94 cm
Sofa
200 x 94 cm
Closing section
110 x 94 cm
Closing section
210 x 94 cm
Sofa
220 x 94 cm
Closing section
120 x 94 cm
Closing section
230 x 94 cm
Sofa
240 x 94 cm
Closing section
130 x 94 cm
Chaiselong
100 x 154 cm
Closing section
150 x 94 cm
Footstool
60 x 80 cm/
60 x 100 cm
Scale 1:100
Model Tub · Design Jens Juul Eilersen
Arm height: 58.5 cm · Arm width: 7 cm · Arm cushion width: 20 cm · Total depth (frame): 104 cm · Seat depth: 78 cm · Seat height: 40 cm · Total height (frame): 58.5 cm
Also available in depth 94 cm
Corner section
104 x 104 cm
Closing section
190 x 104 cm
Centre section
100 x 104 cm
Closing section
210 x 104 cm
Closing section
110 x 104 cm
Closing section
220 x 104 cm
Closing section
120 x 104 cm
Chaiselong
110 x 164 cm
Closing section
130 x 104 cm
Closing section
150 x 104 cm
Closing section
170 x 104 cm
Scale 1:100
Footstool
60 x 80 cm
Footstool
60 x 100 cm
Model Tub · Design Jens Juul Eilersen
Arm height: 58.5 cm · Arm width: 7 cm · Arm cushion width: 20 cm · Total depth (frame): 94 cm · Seat height: 40 cm · Total height (frame): 58.5 cm
English:
Dansk:
Alsoisavailable
in soft
depth
104 downs
cm
Tub
an orgy of
foam,
and cushions - and thereby it is the cooTub er et orgie af blødt skum, dun og puder – og dermed den hidtil fedeste
lest and softest sofa yet in the Eilersen universe of floaters. The contrast betog blødeste sofa i Eilersens univers af flydere. Kontrasten mellem den slanke,
ween the slim, tight outer shell and the interior heaven of foam and downs
stramme yderskal og det indvendige himmerige af skum og dun skaber
creates dynamism in the language of form. And it makes Tub resemble a
dynamik i formsproget. Og får Tub til at ligne et gigantisk badekar…
gigantic bath tub…
Corner section
Closing section
Chair
Her får du en velvære-sofa, hvor du sidder mageligt, men stadig oprejst. Tub
94 x 94ercm
170 x der
94 cm
120 xsofa
94 cm
Here you get a well-being
where you may sit comfortably, but still
en flyder, men adskiller sig fra Eilersens øvrige flydere på stellet,
ikke er
upright. Tub is a floater, but is different from the other Eilersen floaters on
kraftigt men en tynd, stærk skal. Det betyder, at linierne udvendig er lige og
account of the frame which is not sturdy, but a thin, strong shell. This means
stramme, mens den ekstravagante indvendige polstring og puder giver
that externally the lines are straight and tight, whereas the extravagant interbløde, organiske linier.
Closing section
Sofaprovide soft, organic lines.
Centre section
nal upholstery and cushions
190 på
x 94grund
cm af
180 x 94 cm
100 x 94
cmsiddekomforten i Tub ligger i puderne, som virker blødere
Hele
The entire sitting comfort in Tub lies in the cushions, which seems softer due to
den store dybde. Tub findes i to forskellige dybder, hvor du sidder mere eller
the large depth. Tub is available in two different depths where you sit more
mindre oprejst, men stadig så nedsænket og mageligt, at du nærmest foror less upright, but still so much lowered and comfortable that you almost feel
nemmer, du sidder i en seng. Serien indeholder hjørne-, afslutnings-, og midsection
Closing section
Sofa contains corner-, closing-, chaiselongs and cen-Closing
like sitting in a bed. The series
terelementer
og chaiselonger, der frit kan kombineres.
tre sections, which may 200
be combined
110 x 94 cm
210 x 94 cm
x 94 cm as desired.
Solid-wood frame with Nozag-spring seat-base, covered with polyurethane
Stel i massivtræ med sædeaffjedring af Nozag-fjedre, polstret med polyurefoam.
tanskum.
Closing
section
Sofa
Closing section
Seat, back and arm cushion
is a down-top cushion consisting of a highly120 x 94
Pudefyldet
i sæde, ryg og arm er en duntop-pude, der består
en cm
højelacm
220 xfilling
94 cm
230af
x 94
elastic polyurethane foam core with a wrap of 100% down and small duck
stisk polyuretanskumkerne med et svøb af 100% dun og andesmåfjer, indsyet
feathers sewn into a ribbed, featherproof cambric casing.
i et kanalopdelt vår af duntæt cambric.
To retain the feather cushion’s appearance and shape, regular fluffing-up
For at bibeholde dunpudens form og fylde bør den jævnligt bankes op og
and airing are recommended.
lufttørres.
Chaiselong
Closing section
Sofa
Tub is available with fabric or leather upholstery.
Tub fås betrukket med stof eller læder.
100 x 154 cm
130 x 94 cm
240 x 94 cm
As for fabric upholstery: Standard delivery has fixed-frame upholstery, and
Ved stofbetræk: Modellen leveres standard med fastmonteret betræk på
alternatively it is available with removable cover on the frame with a calico
stel, alternativt fås den med aftageligt betræk på stel, med et underbetræk
cover underneath.
af stout.
As for leather upholstery: Standard delivery is with fixed-frame upholstery.
Ved læderbetræk: Modellen leveres med fastmonteret betræk på stel.
Closing
section
All cushion covers have zip-closing.
Alle
pudebetræk er forsynet med lynlås.
cm
Standard delivery has legs in brushed stainless steel, alternatively legs in hard-150 x 94
Modellen
leveres standard med ben i børstet rustfrit stål, alternativt ben i
Footstool
wood, natural, oiled or stained in colours.
elmetræ, natur, olieret eller bejdset.
60 xog
80 polstring.
cm/
The factory provides a 5 year guarantee to cover frame, springs and cushion
Der ydes 5 års fabriksgaranti mod fabrikantionsfejl på stel, fjedre
filling. No guarantee is provided for fabric and leather upholstery. Please see
Der ydes ikke garanti på stof og læder, men der henvises til www.eilersen.eu
60 x 100 cm
special information on selection of fabric and leather on www.eilersen.eu.
for særlig vejledning for valg af stof og læder.
All overall dimensions correspond to frame sizes.
Alle angivne mål er stelmål.
Scale 1:100