Menu 3b Uge 6 - Vuggen & Slottet

2014
Grundlæggende
Lederuddannelse
Grundlæggende
Lederuddannelse
God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen
personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation og dermed i sidste ende
for virksomhedens produktivitet. Derfor er lederuddannelsen en god investering
for din arbejdsplads og en personlig investering for dig, der vil styrke dine ledelseskompetencer.
Den Grundlæggende Lederuddannelse er målrettet dig, der ikke har en lang
teoretisk uddannelsesbaggrund og har brug for en praktisk uddannelse og en solid
værktøjskasse, som du kan anvende i den daglige ledelse.
Uddannelsen har til formål at opbygge dine faglige og personlige ledelseskompetencer. Den er i høj grad baseret på en erfaringsmæssig læring, hvilket sikrer
en effektiv overførelse fra teori til praksis.
Udbytte
n
n
n
n
n
n
Du får solid indsigt i din lederrolle og opgave som personaleansvarlig
Du lærer at skabe aktive og motiverede medarbejdere
Du får redskaber til at sikre dialog med den enkelte medarbejder
Du trænes i at løse konflikter og afholde vanskelige samtaler
Du lærer at præsentere et budskab og afholde effektive møder
Du får et netværk, som du kan have gavn af fremadrettet
Uddannelsen gennemføres på udvalgte erhvervsskoler, der har et godt fagligt
miljø omkring lederuddannelser.
2
Forløb
Uddannelsen er et lederudviklingsforløb på 13 dage fordelt på 4-6 måneder. Der
veksles mellem uddannelsesforløb af 2-3 dages varighed og opgaver, der tager
udgangspunkt i dit job.
Undervisningen gennemføres som en kombination af cases, teori og konkrete
redskaber, som hele tiden i dialog med de andre deltagere sættes i relation til din
egen ledelsesopgave.
Forløbet består af fem moduler:
Modul 1: Introduktion til ledelse
Modul 2: Ledelse og udvikling
Modul 3: Situationsbestemt ledelse
Modul 4: Kommunikation og konflikthåndtering
Modul 5: Forandringsledelse - Handlingsplan
Hvert modul afsluttes med en eller flere hjemmeopgaver, der bygger bro mellem
teori og praktisk arbejde.
Introduktion
OPGAVE 1
Ledelse og udvikling
OPGAVE 2
Situationsbestemt ledelse
OPGAVE 3
Kommunikation og
konflikthåndtering
OPGAVE 4
Forandringsledelse
3
Moduler
Modul 1:
Introduktion til ledelse
n
n
n
n
n
n
n
Kompetenceafklaring
Fremtidens vilkår for ledelse – mellemlederens spændingsfelt
Personlig og faglig udvikling
Hvad er god ledelse?
Lederstil og ledelsesmetoder
Delegering af opgaver
Personlig planlægning og prioritering af egen tid
Modul 2:
Ledelse og udvikling
n
n
n
n
Samspillet mellem leder og medarbejder og medarbejderne imellem
Løsninger på ledelses- og samarbejdsproblemer hvor trivsel og
motivation hos medarbejderne bevares
Metoder til at opnå et optimalt resultat i forskellige arbejdssituationer
Kendskab til forskellige typer af møder, deres mål og formål
Modul 3:
Situationsbestemt ledelse
n
n
n
n
n
4
Påvirkning af medarbejdernes motivation og adfærd
Motivationsfaktorer
Løsning af ledelses- og samarbejdsproblemer, der fører til størst
mulig trivsel og motivation hos medarbejderne
Hvordan de psykologiske og sociale elementer påvirker den enkelte
i medarbejdergruppen
Medarbejdernes arbejdsbetingelser og det sociale arbejdsmiljø
Moduler
Modul 4:
Kommunikation og konflikthåndtering
n
n
n
n
n
n
Forskellige kommunikations- og samarbejdsværktøjer i praksis
Betydningen af egen adfærd i samarbejds- og kommunikationssituationer
Anvendelse af verbal og nonverbal kommunikation i samarbejdsog konfliktsituationer
Vurdering af kommunikationsprocessen og det at få vendt en dårlig
kommunikation
Samarbejde og direkte konfliktløsning
Konflikter på virksomheden, i medarbejdergruppen og for medarbejderen
Modul 5:
Forandringsledelse – Handlingsplan
Dette afsluttende modul samler op på de første fire moduler med henblik på at
forankre det indlærte og sætte det i perspektiv.
n
n
n
n
Opsamling på den afsluttende opgave/projektopgave
Sikring af at formål og mål med forløbet er nået
Personlig handlingsplan og fremtidsbillede
Evaluering
Den Grundlæggende Lederuddannelse
består af følgende AMU-uddannelsesmål:
n
n
n
n
n
Medarbejderinvolvering i ledelse (arbejdsmarkedsuddannelse nr. 43563)
Mødeledelse (arbejdsmarkedsuddannelse nr. 43562)
Konflikthåndtering som ledelsesværktøj (arbejdsmarkedsuddannelse nr. 43561)
Kommunikation som ledelsesværktøj (arbejdsmarkedsuddannelse nr. 43560)
Ledelse og samarbejde (arbejdsmarkedsuddannelse nr. 43559)
5
Tid og sted
Grundlæggende Lederuddannelse
Hold 62
Modul 1: Den 20. - 22. januar 2014
Modul 2: Den 26. - 28. februar 2014
Modul 3: Den 11. - 12. marts 2014
Modul 4: Den 23. - 25. april 2014
Modul 5: Den 26. - 27. maj 2014
Hold 63
Modul 1: Den 07. - 09. april 2014
Modul 2: Den 19. - 21. maj 2014
Modul 3: Den 11. - 12. juni 2014
Modul 4: Den 11. - 13. august 2014
Modul 5: Den 17. - 18. september 2014
Hold 64
Modul 1: Den 25. - 27. august 2014
Modul 2: Den 29. september - 01. oktober 2014
Modul 3: Den 10. - 11. november 2014
Modul 4: Den 09. - 11. december 2014
Modul 5: Den 14. - 15 . januar 2015
Hold 65
Modul 1: Den 12. - 14. oktober 2014
Modul 2: Den 02. - 04. december 2014
Modul 3: Den 19. - 20. januar 2015
Modul 4: Den 17. - 19. februar 2015
Modul 5: Den 18. - 19. marts 2015
Pris AMU*:
Grundlæggende lederuddannelse kr. 2.340,-
Pris Andre**: Grundlæggende lederuddannelse kr. 6.473,(2013-priser)
Forplejning, materialer, personlighedstest samt individuel coaching: Kr. 5.120,Vi anbefaler dette tilkøb, men det er frivilligt
Deltagere i målgruppen kan søge løntabsgodtgørelse: Kr. 8.320,- (2013-priser)
*
Er du faglært, eller har du en erhvervsuddannelse som f.eks. sekretær,
chauffør, elektriker eller tilsvarende, skal du betale denne pris.
** Har du en videregående uddannelse, skal du betale denne pris.
6
Oplysninger
Pris og tilskud
Den Grundlæggende Lederuddannelse er en arbejdsmarkedsuddannelse (AMU),
som er kompetencegivende i forhold til offentlig videreuddannelse.
AMU-lederkurser er målrettet ledere med uddannelsesbaggrund til og med
erhvervsuddannelsesniveau. Det betegnes som AMU-målgruppen.
Der er offentlig støtte til uddannelsen til deltagere inden for AMU-målgruppen,
dog skal der betales et mindre deltagergebyr. Derudover ydes der tilskud til
løntabsgodtgørelse, transport og kost/logi efter gældende regler.
Har du et højere uddannelsesniveau end ovenstående kan du også deltage
mod fuld deltagergebyr og du kan ikke få tilskud til løntabsgodtgørelse, transport og kost/logi.
Information og tilmelding
Kontakt
KursusCenter
på tlf. 7913 4444 eller [email protected]
Tilmelding
foretagesVest
på www.efteruddannelse.dk
eller til erhvervsskolen.
Du
kan
læse
mere
på
www.kursuscentervest.dk
Yderligere information: se www.lederne.dk
7
Sekretariat:
Sekretariat:
Den Grundlæggende
Projektlederuddannels
Lederne
Lederne65
Vermlandsgade
Vermlandsgade
65
2300 København
S
2300 København S
Telefon 3283 3283
Telefon
3283 3283
Telefax 3283
3284
Telefax 3283 3284
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
www.lederne.dk
www.lederne.dk
Uddannelsen er udviklet af
Uddannelsenfor
erLedelse,
udviklet af
Referencegruppen
Referencegruppen
for Ledelse,
som består
af:
som består af:
Lederne
Lederne
Dansk Erhverv
Dansk Erhverv
DI
DIKontorfunktionærernes Forbund
Handel og
Handel og Kontorfunk
Jordbrugsteknologer
i Danmarktionærernes Forbund
Jordbrugsteknologer
Kommunernes
Landsforening i Danmark
Kommunernes Landsforening
Referencegruppen for Ledelse er et underudvalg af
Efteruddannelsesudvalget
forfor
Handel,
Administration,
Referencegruppen
Ledelse
er et underudvalg af
Kommunikation
og Ledelse.
Efteruddannelsesudvalget
for Handel, Administration,
Kommunikation og Ledelse.
08/2011
08/2011
Spangsbjerg Møllevej 72
6700 Esbjerg
Tlf. 7913 4444
www.kursuscentervest.dk
\\AdmData01\Marketing\KursusCenter Vest\Samarbejdspartnere kurser 29112013