Fysik opgaver – elektricitet. Opgave 1 I en cykellygtepære er

Undervisning for CIP – Forår 2014 – 1. Holdene slutter ultimo februar.
0001
MODUL 2.2 – Modultest 2 primo marts 2014.
Panum Institut, Blegdamsvej 3B, aud.42.0.15 MONDAY AND WEDNESDAY 18.45-21.00
Lærer: cand.mag. Hanne Flensborg
Startdato 13/1 – slutdato 26/2: 2 gange ugentlig a 2,5 undervisningstimer, i alt 35 timer.
Undervisningsmateriale: På Sporet 2
0002
MODUL 3.2 – Modultest 3 primo marts 2014.
Panum Institut, Blegdamsvej 3B, aud.42.0.15 MONDAY AND WEDNESDAY 16.15-18.30
Lærer: cand.mag. Hanne Flensborg
Startdato 13/1 – slutdato 26/2: 2 gange ugentlig a 2,5 undervisningstimer, i alt 35 timer.
Undervisningsmateriale: Det kommer.
0003
MODUL 4.2 - Modultest 4 ultimo februar 2014
Panum Institut, Blegdamsvej 3B, aud. 42.1.01 MONDAY AND WEDNESDAY 19.00-21.15
Lærer: cand.mag. Lise Bostrup
Startdato 13/1 - slutdato 26/2: 2 gange ugentlig a 2,5 undervisningstimer, i alt 35 timer.
Undervisningsmateriale: Pæredansk.
0004
MODUL 5.1
Panum Institut, Blegdamsvej 3B, aud. 42.1.01 MONDAY AND WEDNESDAY 16.30-18.45
Lærer: cand.mag. Lise Bostrup
Startdato 13/1 - slutdato 26/2: 2 gange ugentlig a 2,5 undervisningstimer, i alt 35 timer.
Undervisningsmateriale: Ordet er frit
0005
MODUL 5.2 – Forberedende til prøve i Dansk 3
Panum Institut, Blegdamsvej 3B, aud. 42.0.17 om tirsdagen og 42.0.11 om torsdagen
17. juni i aud. 31.01.4a
TUESDAY AND THURSDAY 18.30-20.45
Lærer: cand.mag. Liv S. Kudahl
Startdato 21/1 – slutdato 27/2: 2 gange ugentlig a 2,5 undervisningstimer, i alt 30 timer.
Undervisningsmateriale: Ordet er frit. Fra februar Danske Stemmer.
Thursday: aud. 31.01.60A
1