Deltagere • Sofie Laurine Albris, Nationalmuseet/NFI, KU sofie.albris

Medlemsmøde for DcH lydighedsprogram i DcH Skanderborg
Torsdag d. 12. marts kl. 19.30 – 21.30
Bestyrelsen indbyder alle der træner DcH konkurrenceprogram til et møde om klubben og
træningen. Klubben giver kaffe og kage
Dagsorden

Velkomst ved Linda

Valg af ordstyrer

Valg af referent

Nyt og info fra bestyrelsen (Linda)

Ris og ros til den daglige træning, evt. forslag til ændringer.

Indput fra trænere

Planlagte arbejdsopgaver

Konkurrenceafvikling
o
– hvad skal der til for at afvikle en konkurrence?

evt

afrunding v/Linda /bestyrelsen
Vi håber på alle hundeførerer deltager.
Linda