4. Fastelavnsarrangement 5. Havedag 3. maj 6. Vejfest 15. august 7

Mediator Master Practitioner 2011
Certificering
Følgende personer er certificerede i december 2011 og kan kalde sig MC
Certificeret mediator og/eller IMI Certified Mediator samt anvende det
tilhørende mærke:











Annette Bang - [email protected]
Inge Svane - [email protected]
Anja Leavens - [email protected]
Linda Kuld - [email protected]
Hanna Lundblad - [email protected]
Lotte Møller Sørensen - [email protected]
Rikke Flindt Tengberg - [email protected]
Hans Halling - [email protected]
Birgitte Escherich - [email protected]
Birgitte Mørck - [email protected]
Henning Mørck - [email protected]
mediationcenter a/s  Strandvejen 203  DK-2900 Hellerup  tel 70 25 82 28  www.mediationcenter.dk