VieSSmal`In Vitodel`lS 300-W 3,5 til 11,8 kw inkl.vv beholder og

Akva Therm II LV
Ladevekslersystem til hospitaler, restauranter,
sportscentre, erhvervsbyggeri og beboelsesejendomme
Varmtvandsbeholder m/ladeveksler til varmt brugsvand. Kan forsynes direkte fra fjernvarmeforsyningsnet,
lavtemperaturkedler, kondenserende kedler, solvarme, procesopvarmning eller spildevandsopvarmning.
Anvendelsesområde
Akva Therm II LV er et effektivt ladevekslersystem til varmt brugsvand. Ladevekslersystemet kombinerer på bedste
måde to systemer, varmtvandsbeholder
og gennemstrømningsvandvarmer og
kan anvendes til hospitaler, restauranter,
sportscentre, erhvervsbyggeri samt beboelsesejendomme. Overalt, hvor der er
behov for en konstant brugsvandstemperatur, også under spidsbelastning.
Akva Therm II LV kan forsynes fra fjernvarmeforsyningsnet, fra lavtemperaturkedler eller kondenserende kedler, solvarme, procesopvarmning eller spildevandsopvarmning.
Bestykning
Akva Therm II LV leveres samlet og består
af en rustfri varmtvandsbeholder, en ladeveksler Danfoss XB37H-1 i rustfrit stål,
Danfoss ECL 310 automatik til regulering
af temperaturen, Wilo lavenergi cirkulationspumpe, afspærringsventiler, strengreguleringsventil/mængdebegrænser,
sikkerhedsventil, termometre samt præfabrikerede rør og fittings. Automatikken
er elektrisk forbundet fra fabrikken.
VL.GE.F2.01 © Danfoss 10/2013
Brugsvandscirkulation
Akva Therm II LV Ladevekslersystemet er
forsynet med tilslutning for brugsvandscirkulation direkte på siden af varmtvandsbeholderen.
Design
Der er ialt 24 standardapplikationer.
Vekslerstørrelse og beholdervolumen
kan kombineres efter behov. Veksleren
kan tilpasses den effekt, der er til rådighed i stikledningen og beholderstørrelsen kan tilpasses den ønskede volumen.
Vekslerne yder 25-110 kW og beholderne fås fra 350 op til 1000 liter. Standardudførelserne kan forsyne 12 - 69 lejligheder.
Lang levetid
Syrefast, rustfrit stål til henholdsvis rør,
beholder og pladevarmeveksler, afzinkningsbestandigt messing til T-stykker,
komponenter og ventiler samt anvendelse af godkendte komponenter sikrer
systemet lang levetid.
God økonomi
Ved anvendelse af Danfoss automatik til
styring af Akva Therm II ladevekslerunitten optimeres systemet, således at man
opnår højere virkningsgrad og bedre
afkøling.
LV unitten udmærker sig ved en god
lagdeling i beholderen. Cirkulationen
tilsluttes beholderens midte og returen
påvirker ikke systemets lagdeling. Den
elektroniske regulering og lagdelingen
sikrer anlægget en god driftsøkonomi .
Service- og montagevenlig
Unitten er let at montere og servicere,
idet alle delene samles med omløbere
og pakninger.
FORDELE
• Ladevekslersystem til varmt brugsvand
• Kan forsynes fra fjernvarmeforsyningsnet,
fra lavtemperaturkedler, kondenserende
kedler, solvarme, procesopvarmning eller
spildevandsopvarmning
• Standardudførelser til forsyning af 12-69
lejligheder
• Automatisk styring - god driftsøkonomi
• Rør, beholder og veksler i rustfrit stål.
Akva Therm II LV Ladevekslersystem
Diagram Akva Therm II LV med Danfoss ECL Comfort 310, A217
Fjv.
Frem
2. Loddet pladevarmeveksler, ladeveksler, isoleret
7.Kugleventil
9. Pumpe til ladekredsen
12. Sikkerhedsventil, 10 bar
13. Termometer
17. Luftskrue
20. Strengreguleringsventil
25. Brugsvandsregulator ECL 310, app. 217
28. Føler
31. Ventilmotor 1
32. Ventil 1
37. Rustfri, fuldisoleret varmtvandsbeholder
Varmt
vand
V.V.
cirk.
Fjv.
Retur
P, M og S henviser til Danfoss ECL, manual
Leveringsgrænse
Koldt
vand
220 V AC
LV16-350
LV20-500
LV36-750
LV50-1000
(Eksempler)
79 kg
95 kg
145 kg
169 kg
Mål beholder:
LV16-350:
LV20-500:
LV36-750:
LV50-1000:
(Eksempler)
H 1750 x D 720 mm
H 1890 x D 720 mm
H 2130 x D 920 mm
H 2180 x D 1060 mm
300
128
4
2
6
350 L: 1750
500 L: 1890
750 L: 2130
1000 L: 2180
Vægt:
1
340
El-tilslutning:
Tilslutninger:
1. Fjernvarme frem4. Varmt vand
2. Fjernvarme retur5. Cirkulation (optional)
3. Koldt vand6. Cirkulation
155
571
Konstruktionsdata:
Tryktrin (Prim. / Sek.): PN 16 / PN 10
Max. temperatur:
95 °C (konstruktionstemperatur)
Min. ΔP:
Se ydelseseksempler
Tilslutningsdim.:
LV16-350:
LV20-500:
LV36-750:
LV50-1000:
(Eksempler)
KV,VV 1“ FJV., Cirk. ¾“
KV,VV 1½“ FJV. ¾“, Cirk. 1“
KV,VV 2 “ FJV., Cirk. 1“
KV,VV 2 “ FJV., Cirk. 1“
Akva Therm II LV
Antal
VVS-Nr.:
type:
lejlheder:
LV16-350
12
374931.012
LV20-350
18
374931.018
LV20-500
22
374931.022
LV36-350
36
374931.036
LV36-500
41
374931.041
LV36-750
47
374931.047
LV50-500
58
374931.058
LV50-750
63
374931.063
LV50-1000
69
374931.069
3 5
1000L:Ø1060
750 L: Ø920
350-500 L: Ø720
200
Varmt vand: Ydelseseksempler ved 60/15-10/50°C
Akva Therm II
LV Type
Beholder
volumen (l)
Antal lejlh.
(vejledende)
LV16-350
LV20-350
LV20-500
LV36-350
LV36-500
LV36-750
LV50-500
LV50-750
LV50-1000
350
350
500
350
500
750
500
750
1000
15
18
22
36
41
47
58
63
69
Ladeveksler
ydelse (kW)
25
40
40
80
80
80
110
110
110
Konstant,
varmt vand (l/h)
537
860
860
1720
1720
1720
2365
2365
2365
Max. ydelse
(l/h)
800
1123
1235
1983
2095
2283
2740
2928
3115
Max. ydelse
(l/10 min.)
352
406
518
549
662
849
769
957
1144
Tryktab
primær (bar)
0,19
0,19
0,19
0,25
0,25
0,25
0,21
0,21
0,21
Flow
primær (l/h)
478
764
764
1529
1529
1529
2102
2102
2102
Danfoss Redan A/S · District Energy · Omega 7 · DK-8382 Hinnerup
Tel.: +45 87 43 89 43 · Fax: +45 87 43 89 44 · [email protected] · www.redan.danfoss.dk
VL.GE.F2.01 © Danfoss 10/2013
DKDHR