§ 1 INDLEDNING § 2 KRAV TIL KUNDEN § 3

70 333 777
BR10 energiregler
BR10
• Nybyggeri 7,2
•Tilbygning 7,3
•Ombygning 7,4
• Sommerhuse 7,5
•Krav til tekniske installationer 8
BR10 krav for tilbygninger
Vigtigste ændringer for tilbygninger:
• Kravene gælder ved
tilbygning og ’ændret
anvendelse’
• Øgede krav til U-værdier,
linietab og vinduer og døre
• Krav i forhold til
opvarmning - hvor der er
forskellige krav til hhv.
opvarmning over/under
150C
BR10 krav for tilbygninger
Typiske isoleringstykkelser ved tilbygning
385 mm
260 mm
Let væg
150 mm
Tung væg Let væg
285 mm
125 mm
Tung væg
220 mm
300 mm
•
200 mm
Kilde Rockwool
BR10 krav for tilbygninger
Energikrav ved tilbygninger og ændret anvendelse
Der er 3 metoder til at
opfylde energikravene:
1. Nem og simpel metode
Følg krav til U-værdier og linietab
og max. 22 % vinduesareal.
2. Typisk metode
Vis med en varmetabsberegning at
kravene er opfyldt.
3. Luksus metoden
Opfyld kravene til helårshuse
BR10 krav for tilbygninger
Krav til typiske konstruktioner i tilbygninger
- opvarmet til mere end 15 0C
U-værdi krav
Temp > 15 0C
Typisk isolering
Mindste krav
Ydervægge
0,15
220 mm – tung konstruktion
285 mm – let konstruktion
0,30
Terrændæk
0,10
300 mm
0,20
Loft/tag
0,10
385 mm
0,20
Vinduer og døre
1,40
Energitilskud
-33kWh/m2/år
Ovenlys og
tagvinduer
1,70
Energitilskud
-10 kWh/m2/år
Krav til linietab
Fundament
0,12
0,20
Linietab døre og
vinduer
0,03
0,06
Linietab ovenlys
0,10
0,20
BR10 krav for tilbygninger
Krav til typiske konstruktioner i tilbygninger
- opvarmet til mellem 5 - 15 0C
U-værdi krav
5<temp< 15 0C
Typisk isolering
Mindste krav
Ydervægge
0,25
125 mm – tung
konstruktion
150 mm – let konstruktion
0,30
Terrændæk
0,15
200 mm
0,20
Loft/tag
0,15
260 mm
0,20
Vinduer og døre
1,50
Energitilskud
-33kWh/m2/år
Ovenlys og
tagvinduer
1,80
Energitilskud
-10 kWh/m2/år
Fundament
0,20
0,20
Linietab døre og
vinduer
0,03
0,06
Linietab ovenlys
0,10
0,20
Krav til linietab
BR10 krav for tilbygninger
Eksempel på varmetabsramme
= 22% af
boligarealet
Varmetabsberegning
Bygningsdel
Areal/længde
m2,
m
U- og Ψ-værdier
∆-temperatur
Varmetab
W/m2 K, W/m
K
K
W
Tag/loft
54,6
0,10
32
174,7
Terrændæk uden
gulvvarme
51,6
0,10
10
51,6
Fundament
30,2
0,12
32
116
Ydervægge
68,0
0,15
32
326,4
Vinduer/døre
12,0
1,4
32
537,6
Samling om do
35,4
0,03
32
34,0
Varmetabsramme
1240,3
Varmetabsrammen udregnes med krav til U-værdier,
linietab og et vinduesareal på 22 %
Metoden er vist i SBI anvisning 213
BR10 krav for tilbygninger
= Kravene fra
BR10, kap.
7.3.2
= Det
maksimale
varmetab fra
tilbygningen
Eksempel med større vinduesareal
Bygningsdel
Areal/længde
U- og Ψ-værdier
∆-temperatur
Varmetab
m2, m
W/m2 K, W/m K
K
W
Tag/loft
54,6
0,1
32
174,7
Terrændæk
51,6
0,1
10
51,6
Fundament
30,2
0,1
32
96,6
Ydervægge
60,0
0,1
32
192
Vinduer/døre
20,0
1,4
32
896,0
59
0,01
32
18,9
-16,0
0,4
32
-204,8
Samling om do
Fradrag, eksisterende væg
Faktisk varmetab
1225
Ønskes der et større vinduesareal, skal der
forbedres et andet sted – det kan fx ske ved en
bedre U-værdi på konstruktionerne.
BR10 krav for tilbygninger
= Større
areal af
vinduer end
22%
= Bedre uværdier end
krav
Fradrag for
den del af
bygningen,
der bygges
på…
Det samlede
varmetab – skal
være mindre
end rammen
Opgave vedr. tilbygninger
Spørgsmål 1:
Skal en tilbygning energimærkes før færdigmelding ?
Spørgsmål 2:
Et loft udnyttes til beboelse, men pga. tagkonstruktionen er
det ikke rentabelt at efterisolere op til gældende krav. Kan
der gives dispensation ?
Spørgsmål 3:
Der ønskes at lave en tilbygning til stuen bestående af
næsten udelukkende glas. Kan det lade sig gøre ?
BR10 krav for tilbygninger