SmartRadiator™ LAN Gateway, Trådløs

maj 2013
Begræns bøvlet med brugerklare pc'er
Spor 2, Microsoft
Kort intro
Lars Andersen
CEO
Arbejder med salg, Indkøb, lager, ledelse og strategi.
Over 23 års erfaring i IT og tele branchen
Uddannelse: HD‐Afsætning
35 medarbejdere i Hinnerup og Farum
1½ år som it‐forhandler og konsulenthus
Vi samler på branchens ”tunge” drenge
Bor i et hus med 5000m2 lager og 500m2 klargøring
Dagens program
• Baggrund for vores tanker og økonomiske tilgang
• Gennemgang af PC2go ‐ konceptuelt
• Gennemgang af SOFT2go ‐ konceptuelt
• Live demo med oprettelse af en ny pakke
• Take aways fra seminaret
Tankerne bag •
Søsterselskabets faciliteter ‐ lager og konfigurationscenter
•
5000 m2 lager og 500 m2 konfigurationscenter
•
Elektronisk tilsnit til en løsning fra bestilling til modtagelse
•
Dynamisk site med automatiseringsværktøjer
•
Tænker vedligehold af software ind i helheden
•
Kunne man lave en samlet løsning til klienthåndtering? Pizzatankegangen
•
Vigtigst: Talte med 3 virksomheder om, hvordan de håndterede deres klienter, og hvilke udfordringer de havde
Udsagn fra ‘real life’
Erfaring med større udrulninger af enheder var ikke rigtig til stede
…at kende processens omfang fra A‐Z
Processen var sjældent standardiseret
Logistikdelen er vanskelig at styre med ‘rette levering til rette tid og sted’
Især udlandsforsendelser var til tider vanskelige (fx fragt‐ og toldpapirer)
It‐medarbejdere tages ud af projekter eller helpdesk for at udføre ‘pc‐installation’ Udsagn fra ‘real life’
Indtjening ved afskaffelse af udstyr var ikke aktiveret – udstyr skrottes ofte efter 4‐5 år eller bliver givet væk
Fragten dubleres: leverandør ‐> klargøringssted ‐> bruger
De praktiske opgaver i udrulningen var ofte mere tidstunge end forventet
(og omkostningstunge)
Vedligehold er en udfordring efter implementering ‐ hvem gør hvad?
Software ofte ikke vedligeholdt i ønsket og tilstrækkelig grad ‐ det ikke var kernekompetence
Pc‐modelskifte ofte udsat grundet besværlige pc‐certificeringer
Regnestykker
Simpelt eksempel PC2go #1
• It‐funktion i virksomhed med 350 brugere
• Leverer i dag i gennemsnit 100 nye pc’er årligt til brugerne
• It‐medarbejder varetager klargøring af pc’er som en af flere opgaver
• Det koster cirka 40 timer pr. måned = 4 timer pr. pc
Tid, der måske kan bruges mere optimalt til andre opgaver?
• edgemo kan klare samme opgave for kr. 250 pr. pc
Månedligt behov
117 pc’er : 12 mdr. =
10 pc’er
Månedligt tidsforbrug p.t.
10 maskiner á 4 timer
40 timer
Estimeret omkostning
40 timer x kr. 400 =
16.000
edgemo PC2go imagepålægning
10 pc’er x kr. 250 =
2.500
Månedlig besparelse
Årlig besparelse
12.500
150.000
Simpelt eksempel PC2go #2
• It‐afdeling i virksomhed med ca. 9.000 brugere (udskiftning 4. år)
• Leverer i dag i gennemsnit 45 nye pc’er ugentligt til brugerne
• Ansat medarbejder udelukkende til klargøring af pc’er
• Det koster kr. 16.000 pr. uge = kr. 356 pr. pc
• edgemo kan med PC2go klare samme opgave for kr. 250 pr. pc
Månedligt behov
45 pc’er/uge x 4 uger =
Omkostning p.t.
4 uger x kr. 16.000 =
64.000
edgemo PC2go imagepålægning
180 pc’er x kr. 250 =
45.000
Månedlig besparelse
Årlig besparelse
180 pc’er
19.000
228.000
Flere facetter end simple regnestykker?
Udfaldet vil være baseret på din virkelighed
Kort intro
Torben Juhl
Key Account Manager
Arbejder bl.a. med PC‐logistik og deployment
Med til at bygge koncept
Har i dag 7 kunder på løsningen
Desktop Management‐udfordringer
Gartner Says Effective Management Can Cut Total Cost of Ownershop for Desktop PCs by 42 Per cent
Savings Will Be Different for Notebooks Which Need to be Managed according to How They Will Be Used
“Desktop management is a comprehensive
approach to managing all the computers within an organization. Despite its name, desktop management includes overseeing laptops and other computing devices as well as desktop computers.”
Modulopbygget koncept
PC2go
‐ Hardware bundles inkl. tilbehør
‐ Klargøring af device
‐ Logistik
‐ Bestillingsportal
SOFT2go
‐ Applikationer ‐ Pakketering
‐ Pakkeportal
‐ Udrulning Commercial
‐Lease
Supplerende services
‐Leje
‐ SCCM, Altiris..
‐ Hardware refresh &
life cycle management
‐ Driftsstøtte
‐ MDM
‐ Tilbageleveringsaftale
‐ Consultancy
‐ IMAC
edgemo all‐in‐one‐shop
Elementer fra hvert modul kan vælges i skræddersyet løsning
PC2go
Bid‐håndtering
Refresh, monitorering
Hardware lifecycle
Bortskaffelse, tilbagekøb
Webshop
Tilbehør Forbrugsmaterialer Landespecifikke produkter
Klargøring (outside)
Konfigurering (inside)
Tilbehør pakkes
Tyverimærkning
Opmærkning af PC
Pakket i taske
Hardware‐konfiguration
Image‐installation
Opsætning af BIOS
Logistik
Minimumslager
Bestilling, ordre, fakturering
Global levering
Direkte til bruger
Bufferlager, dag‐til‐dag og ekspres
PC2go
Bestilling via edgemo webshop
PC2go
‐ Hardware bundles
inkl. tilbehør
‐ Klargøring af device
‐ Logistik
‐ Bestillingsportal
PC2go
edgemo service‐ og logistikcenter
•
Et af DKs største it‐logistikcentre, ligger ved Aarhus
•
•
5.000m2 lager‐ og logistikområde
500m2 supportområde •
Godkendt service provider på HP, IBM og Lenovo
•
Kan klargøre ca. 2.200 pc’er/servere pr. døgn
•
Daglig shipping til hele verden
•
•
P.t. via Ups, Lehman og DSV
•
Også håndtering af told‐/skatte‐ og fragtdokumenter
Mulighed for bufferlager til storkunder Spørgsmål
Kender du det?
Træt af at bruge tid på at lave og vedligeholde applikationspakker?
Kniber det med at finde medarbejdere, der gider at lave hardware certificeringer?
Hvorfor opretholde dyr spidskompetence på et område, der kan ”standardiseres”
Hvorfor lave de sammen pakker, som 1.000 andre allerede har lavet?
Træt af standardpakke‐opdateringer?
Vedligehold af software
Op til 75% af it omkostningerne ligger her
Udfordring: Det er en ikke synlig omkostning
eDMS ‐ modulopbygget koncept
PC2go
SOFT2go
‐ Hardware bundles inkl. tilbehør
‐ Klargøring af device
‐ Logistik
‐ Bestillingsportal
‐ Applikationer ‐ Pakketering
‐ Pakkeportal
‐ Udrulning Commercial
‐Lease
Supplerende services
‐Leje
‐ SCCM, Altiris..
‐ Hardware refresh &
life cycle management
‐ Driftsstøtte
‐ MDM
‐ Tilbageleveringsaftale
‐ Consultancy
‐ IMAC
edgemo all‐in‐one‐shop
Elementer fra hvert modul kan vælges i skræddersyet eDMS‐løsning
SOFT2go
Eliminerer it‐afdelingens udfordringer
• Windows image
• Hardware certificering
• Udarbejdelse af pakker
Opdateringer
• WSUS
• De kritiske (Java, Flash)
SOFT2go
Full driver pack
Utilities, OSD, HDD protection, Bluetooth
Basic driver pack
No Yellow; ingen gule i enhedshåndtering
Windows Image
Windows XP SP3
Windows Vista
Windows 7
Windows 8
i 32 og 64 bit
Kundespecifikke applikationer
Opdateringer
Individuelt, baseret på den enkelte applikation
SAP GUI, Dynamics AX, Nav, CRM, Inventor, AutoCad, Adobe Creative Suite, Lotus Notes o.l.
Opdateringer
WSUS
Standard applikationer
Opdateringer andre
vCenter Protect Update Catalog
Office, Projekt, Visio, Silverlight, Adobe Flash, Reader, Java, WinZip, Chrome, m.fl.
SOFT2go ‐ Applikationer
Kundespecifikke apps
SAP GUI
Dynamics AX
Dynamics Nav
Dynamics C5
Dynamics CRM
Autodesk Inventor
Autodesk AutoCad
Adobe Creative Suite
Lotus Notes
og lignende
Standard applikationer
Opdateringer
Microsoft WSUS Opdateringer andre
VMware vCenter Protect Update Catalog
MS Office 2010
MS Office 2013
MS Projekt
MS Visio MS Silverlight
Adobe Acrobat
Adobe Flash Player
Adobe Reader
Adobe Shockwave
Apple iTunes
Apple QuickTime
Apple Safari
Java Runtime Environment
Mozilla Firefox
Mozilla SeaMonkey
Mozilla Thunderbird
Opera
RealNetworks RealPlayer
Skype
WinZip
Google Chrome
SOFT2go
Portalen
•
•
Hent pakkerne på portalen og brug dem i eget distributionssystem
Fra portalen gives adgang til:
–
–
–
–
Færdige standard applikationspakker Værktøjer til egen tilpasning af pakker via intuitiv og brugervenlig GUI
Værktøjer til pakning af egne applikationer via intuitiv og brugervenligt GUI
Værktøjer til implementering af pakker i eget software deployment‐system
SOFT2go
‐ Applikationer ‐ Pakketering
‐ Pakkeportal
‐ Udrulning Kort intro
Kristian F. Thomsen
Infrastructure specialist
15 års erfaring med PC deployment
MCPD
MCITP
MCSA
MCSE
MCAD
MCSD
SOFT2go Packaging Tool (eSPT)
SOFT2go‐pakkerne, Konceptet
•
Installationsmediet fra producenten ændres ikke
– Ingen re‐pakketering
•
Baseret på scripted installations‐workflow
– Hvad skal der ske, og i hvilken rækkefølge ?
•
Scripting Framework baseret på Windows Powershell 2.0 – Generiske scripting‐funktioner, nye kan tilføjes
•
Installations‐workflow defineres i bruger‐venlig GUI
– Kræver ikke scripting kompetence!!!
•
Håndtering af opgradering af eksistende software
– Interaktion med brugeren
SOFT2go Packaging Tool
DEMO
PAKKEVÆRKTØJET
OPGRADERING AF APPLIKATION
Spørgsmål
Take aways • Kontante besparelser på indkøb og klientdrift
• Dag‐til‐dag‐levering af udstyr
• Vi sætter strøm på bestillingsprocessen fra A‐Z
• Vedligehold af standardapplikationer til fast lav pris
• Attraktiv proces til virksomhedsspecifikke applikationer
• Ensartede pakker på tværs af applikationerne
• Understøtter ITIL
Kontaktinfo
Torben Juhl
Key Account Manager
[email protected]
www.edgemo.com