Leverandørbrugsanvisning

Beregning af den dimensionsgivende vandstrøm
1. Læg alle installationsgenstande sammen så du har det samlede qf l/s
2. Med det samlede qf l/s finder du qd l/s i skemaet på næste side.
3. Når du har fundet qd l/s så skal du påføre det på anmeldelsen
Installationsenhed
Forudsat vandstrøm qf (l/s)
(Tapsted)
Kold vand Varm vand Antal
Samlet
Badekar
0,3
0,3
Bidet
0,1
0,1
Brusebad
0,15
0,15
Gård/havevanding
0,2
Håndvask
0,1
0,1
Køkkenvask
0,2
0,2
Rengøringvask
0,2
0,2
Samtidigt benyttede tapventiler for bruser 0,1
0,1
1)
i fabrikker og lignende
Samtidigt benyttede tapventiler for
håndvaske eller vaskerender i fabrikker og 0,03
0,03
1)
lignende
Skylleventiler for urinal
0,4
Skylleventiler for wc
1,5
Ventil for spuling af gulve og lignende
0,2
0,2
Vaske og opvaskemaskiner for
0,2
0,2
husholdning
Wc-cisterne
0,1
Slangevinder i henhold til
0,33
bygningsreglemntet 2)
qf l/s i alt :
1)
Det forudsættes, at der fortages en reduktion af tapventilernes ydeevne.
2)
For slangevinder i industri etc. henvises til Brandteknisk Vejledning nr. 15 fra Dansk Brandteknisk
Institut.
Sum af forudsatte
vandstrømme
Σqf(l/s)
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
Dimensionsgivende
vandstrøm
qd (l/s)
0,1
0,2
0,25
0,26
0,27
0,28
0,29
0,30
0,31
0,32
0,34
0,35
0,36
0,38
0,39
0,41
0,45
0,47
0,49
0,52
0,53
0,58
0,62
0,65
0,69
0,72
0,76
Sum af forudsatte
vandstrømme
Σqf(l/s)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26
28
30
35
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Dimensionsgivende
vandstrøm
qd (l/s)
0,79
0,82
0,85
0,88
0,91
0,95
0,97
0,98
1,03
1,04
1,14
1,20
1,25
1,31
1,42
1,55
1,80
2,02
2,25
2,47
2,68
2,90
3,11
3,31
3,51
3,72
3,92