Voss ELK 612-1

KOMMUNIKATIONSHJÆLPEMIDLER
OG ALTERNATIV
KOMMUNIKATION
Handicapteknologiafdelingen
CENTER FOR KOMMUNIKATION
Center for Kommunikation er en specialinstitution under Herning
Kommune med opgaver efter lov om specialundervisning for
voksne og lov om social service.
Centret betjener borgere i Kommunerne Lemvig, Struer, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Holstebro og Herning.
Hvad kan vi tilbyde
Vi tilbyder specialrådgivning til borgere, fagpersoner og institutioner ved anskaffelse og indførelse af særlige informationsteknologiske hjælpemidler.
Ved en henvendelse foretages altid en udredning og en afprøvning, for at finde det bedst egnede hjælpemiddel ud fra borgerens specifikke ønsker og behov. Det kan være nødvendigt med
en afprøvning i borgerens egne omgivelser.
Handicapteknologiafdelingens hovedopgaver:
• Udredning og afprøvning af kommunikationshjælpemidler
•
Individuelt tilrettelagt undervisning med udgangspunkt i borgerens forudsætninger og behov
•
Rådgivning og vejledning
•
Afholdelse af kurser og temadage for borgere, pårørende og
relevante faggrupper
2
KOMMUNIKATIONSHJÆLPEMIDLER
Hjælpemidler til kommunikation
Særlige informationsteknologiske hjælpemidler er produkter, der
kan afhjælpe et kommunikationshandicap. På centret findes et
bredt udvalg af hjælpemidler på området.
Hjælpemidler kan være lavteknologiske i form af pegetavler og
kommunikationsbøger. Eller det kan være højteknologiske kommunikationssystemer, som muliggør brug af computeren, selv om
man ikke kan bruge traditionel mus og tastatur.
Eksempler på hjælpemidler:
•
Alternative tastaturer og mus
•
Specialprogrammer til kommunikation
•
Specialprogrammer med forstørrelse, oplæsning og
skrivestøtte
•
Talemaskiner og kommunikatorer
•
Kommunikationsbøger / tavler
3
Telefontider: mandag, tirsdag og onsdag kl. 8.00 – 14.00,
torsdag kl. 8.00 – 16.30 og fredag kl. 8.00 – 13.00
Udskrevet d. 19. september
2013
Brahmsvej 8
7400 Herning
Tlf. 96 28 49 00
Fax 96 28 49 44
[email protected]
www.cfk-herning.dk