Lars Gammelgaard, 44 år, er pr

Armatec Trykhold
Pneumatex
Compresso
Compresso
Effekt kW
Beholderstørrelse
PN
Temperaturområde
Material
300-7000
200-5000
3/6/10
Tank -10 - +120 ºC
Bælg +5 - +70°C
Stål
Butylgummi
Anvendelse
Optager de ændringer i vandmængden i varme– og kølesystemer, som opstår under drift forårsaget af temperaturændringer.
1
Kvalitetssikring
Opfylder kravene i trykdirektivet, AFS 1999:4. Udrustninger er i overenstemmelse
med rådets direktiv 98/37/EC (Maskinel udrustning), 89/336/EC (Elektronisk kompatibilitet), 73/23/EC (Elektrisk materiel inden for visse spændingsgrænser).
4
CE-mærkning
Produkterne er CE-mærket iht. PED.
3
Materialer
1
2
3
4
5
Beholder
Gummibælg
Teknisk udrustning
Styreenhed
Vejefod
Stål RSt 37-2
Butylgummi IIR
TecBox
BrainCube
Funktion og konstruktion
Lukket ekspansionsbeholder med adskilt vand og luft. Konstant og ensartet tryk
fastholdes inden for snævre grænser ved hjælp af en TecBox opbygget med kompressorer og elektronisk styreenhed, BrainCube. Beholderen leveres med diffusionstæt butylgummi bælg. Opstart og drift er enkelt med BrainCubes
selvforklarende menuer. BrainCube enheden viser tryk, vandindhold og andre informationer, der sikrer optimal drift af trykhold i installationen. BrainCube kan opdateres til brug sammen med CTS anlæg.
2
Ved opstart skal beholderen være tom for vand.
Et Compresso anlæg består af en TecBox og en eller flere beholdere. TecBox type
C10.1- 6 F placeres på toppen af beholderen. Øvrige Tecboxe placeres på gulv eller væg.
5
Beholderen indeholder en gummibælg, som er fastspændt til flangen i top og
bund af beholderen. Bælgen adskiller den komprimerede luft fra anlægsvandet.
Tilslutning til systemet sker i bunden. Sikkerhedsventilen på luftsiden sikrer beholderen mod tryk større end konstruktionstrykket. Automatikenheden indeholder kompressor og magnetventil med regulering og indholdsviser. Når anlægget
afkøles (sommer) indeholder anlægget mindre vand. Med stigende temperatur
(vinter) øges volumen i anlægget. Når trykket når den indstillede værdi +0,1 bar,
åbner magnetventilen og sænker trykket til den indstillede værdi. Ved max temperatur i anlægget indeholder bælgen en stor del af beholderens samlede volumen. Når temperaturen falder mindskes trykket i anlægget. Når trykket når den
indstillede værdi –0,1 bar starter kompressoren og tilfører luft for at kompensere
for den manglende volumen. Denne funktion betyder, at beholderen udnyttes
2011-08-30
Side 1 (6)
Armatec Trykhold
Pneumatex
Compresso
fuldt ud. Ovenstående maksimale tryk gælder for beholderen. Kapaciteten for
standard kompressoren i regulatoren er for alle beholderstørrelser 6,0 eller 10
bar. Driftstemperaturen for gummibælgen er 5-70°C. Ved højere temperaturer,
skal der indsættes en mellembeholder type DD eller DU mellem anlæg og trykekspansionsbeholderen. I anlæg med større vandindhold kan to eller flere beholdere kobles parallelt. Luftsiden skal kobles for at sikre ensartet tryk i alle
beholdere.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Systemvand
Luftside
Automatik
Magnetventil
Kompressor
Tilslutning til system
Udluftning, vandsiden
Luft sikkerhedsventil
Bælg
TecBox
- Lydsvag
- Styring af spædevandsforsyning
- BrainCube med logisk menustyring og mulighed for fremtidige opdateringer
- Op til 600 ltr. Beholdere kan Tecbox placeres på toppen af beholderen
- Kvalitets kappe i alu-zink med håndtag
- Tilslutningsslanger og fittings for kobling med beholder medfølger
- Kan fungere med op til 50% frostsikringsvæske
- CE mærket i overensstemmelse med EN 12828 og EU normerne 98/37/EWG,
89/336/EWG og 73/23/EWG
C 10.1-6 F
2011-08-30
Side 2 (6)
C10.1-6/C10.2-6
C20.1-10/C20.2-10
CX
Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.
Dimensionerende temperatur: 70°C
Max omgivelsestemperatur 40°C
Beskyttelseskode jfr. EN 60529 IP:22 for C10 og IP:54 for C20/CX
Armatec Trykhold
Pneumatex
Type
Compresso
Max. arbejdstryk
Bredde
Højde
Dybde
Vægt
Nom. spænding
Tilslutn.kap.
Støjniveau
bar
mm
mm
mm
kg
V/50Hz
kW
dB(A)
6
6
6
10
10
6-16
410
390
390
520
520
450
300
1000
1000
750
750
250
460
315
315
360
360
260
15
20
33
35
69
15
230
230
230
230
230
230
0,6
0,6
1,2
1,5
3,0
0,1
59
59
59
64
64
-
TecBox
C 10.1-6 F
C 10.1-6
C 10.2-6
C 20.1-10
C 20.2-10
CX
CU beholder
- Lufttæt butyl gummibælg
- Kan fungere med op til 50% frostsikringsvæske
- Stål, svejst, farve Beryllium
- Fodring for stående montage
- Leveres med flexslange for tilslutning til vandsiden
- Endoskopisk åbning for inspektion.
- 5 års garanti på butyl gummibælgen
Max fremløbstemperatur: 110°C
Dimensionerende temperatur: 70°C
Ved risiko for højere temperatur en 70°C i bælgen indsættes en mellembeholder
type DD/DU
Compresso CU, Primær beholder
Type
CU 200.6
CU 300.6
CU 400.6
CU 500.6
CU 600.6
CU 800.6
Indhold
Max. arbejdstryk
Diameter
Højde
Vægt
Liter
bar
mm
mm
kg
Tilslutning
G
200
300
400
500
600
800
6
6
6
6
6
6
500
560
620
680
740
740
1385
1500
1555
1640
1660
2160
54
67
75
86
110
144
1"
1"
1"
1"
1"
1"
Højde
Vægt
Tilslutning
Compressso CU...E, Sekundær beholder uden vejefod
Type
CU 200.6 E
CU 300.6 E
CU 400.6 E
CU 500.6 E
CU 600.6 E
CU 800.6 E
Indhold
Max. arbejdstryk
Diameter
Liter
bar
mm
mm
kg
G
200
300
400
500
600
800
6
6
6
6
6
6
500
560
620
680
740
740
1385
1500
1555
1640
1660
2160
54
67
75
86
110
144
1"
1"
1"
1"
1"
1"
CG beholder
- Lufttæt butyl gummibælg
- Kan fungere med op til 50% frostsikringsvæske
- Stål, svejst, farve Beryllium
- Fødder for stående montage
- Leveres med flexslange for tilslutning til vandsiden
- 2 flangeåbninger for inspektion
- CE mærket efter PED/DEP 97/23/EC, lufttæt butyl gummibælg efter DIN 4807 T3
og Pneumatex standard.
- 5 års garanti på butyl gummibælgen
2011-08-30
Side 3 (6)
Armatec Trykhold
Pneumatex
Compresso
Max fremløbstemperatur: 110°C
Dimensionerende temperatur: 70°C
Ved ridiko for højere temperatur end 70°C i bælgen indsættes en mellembeholder
type DD/DU.
Compresso CG, Primær beholder
Type
Indhold
Max. arbejdstryk
Diameter
Højde
Vægt
Liter
bar
mm
mm
kg
G
300
500
700
1000
1500
2000
3000
4000
5000
300
500
700
1000
1500
2000
3000
4000
5000
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
10
10
10
10
500
650
750
850
1000
1100
1300
1300
1300
500
650
750
850
1000
1100
1300
1300
1300
1894
1926
1948
2189
2380
2840
2881
3541
4201
1896
1928
1950
2193
2384
2870
2885
3545
4205
140
190
210
300
400
680
850
950
1050
160
210
230
320
420
760
870
970
1070
1"
1"
1"
1½"
1½"
1½"
1½"
1½"
1½"
1"
1"
1"
1½"
1½"
1½"
1½"
1½"
1½"
Højde
Vægt
Tilslutning
CG 300.6
CG 500.6
CG 700.6
CG 1000.6
CG 1500.6
CG 2000.6
CG 3000.6
CG 4000.6
CG 5000.6
CG 300.10
CG 500.10
CG 700.10
CG 1000.10
CG 1500.10
CG 2000.10
CG 3000.10
CG 4000.10
CG 5000.10
Tilslutning
Type
CG 300.6 E
CG 500.6 E
CG 700.6 E
CG 1000.6 E
CG 1500.6 E
CG 2000.6 E
CG 3000.6 E
CG 4000.6 E
CG 5000.6 E
CG 300.10 E
CG 500.10 E
CG 700.10 E
CG 1000.10 E
CG 1500.10 E
CG 2000.10 E
CG 3000.10 E
CG 4000.10 E
CG 5000.10 E
Indhold
Max. arbejdstryk
Diameter
Liter
bar
mm
mm
kg
G
300
500
700
1000
1500
2000
3000
4000
5000
300
500
700
1000
1500
2000
3000
4000
5000
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10
10
10
10
10
10
10
10
500
650
750
850
1000
1100
1300
1300
1300
500
650
750
850
1000
1100
1300
1300
1300
1894
1926
1948
2189
2380
2840
2881
3541
4201
1896
1928
1950
2193
2384
2870
2885
3545
4205
140
190
210
300
400
680
850
950
1050
160
210
230
320
420
760
870
970
1070
1"
1"
1"
1½"
1½"
1½"
1½"
1½"
1½"
1"
1"
1"
1½"
1½"
1½"
1½"
1½"
1½"
Dimensionering
For valg af TecBox anvendes nedenstående tabel.
Meter angivelsen er anlægshøjden, som kompressoren skal kunne løfte ved den
ønskede effekt. Ved større effekter eller anlægshøjde bør pumpeløsninger overvejes.
2011-08-30
Side 4 (6)
Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.
Compresso CG...E, Sekundær beholder
Armatec Trykhold
Pneumatex
Compresso
Ved køleanlæg og ved større anlæg anbefales at lade Armatec foretage en optimeret beregning af anlægsløsningen.
C10.1F/C10.1
C20.1
C10.2
kW
Meter
Meter
Meter
C20.2
Meter
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
46,1
46,1
46,1
46,1
46,1
42,7
37,7
33,6
30,2
27,4
24,9
22,7
20,8
13,8
9,1
5,4
81,4
81,4
81,4
81,4
81,4
81,4
81,4
81,4
81,4
79,2
73,2
67,9
63,3
46,7
36,2
28,7
23,1
18,6
14,8
11,6
8,8
6,2
3,9
46,1
46,1
46,1
46,1
46,1
46,1
46,1
46,1
46,1
46,1
46,1
46,1
46,1
34,0
26,4
21,0
17,1
14,0
11,4
9,2
7,3
5,6
4,0
81,4
81,4
81,4
81,4
81,4
81,4
81,4
81,4
81,4
81,4
81,4
81,4
81,4
81,4
73,9
61,4
52,1
45,0
39,3
34,7
30,7
27,3
24,4
21,8
Bestemmelse af beholderens størrelse
Ekspansionsbeholderen skal være i stand til at optage den udvidelse, der sker af
vandet ved opvarmning af anlægget. Se tabel for vandudvidelse. Kendes anlæggets vandindhold ikke præcist, kan nedenstående tabel for vandindhold ofte
anvendes, da den bygger på mange års erfaring med trykekspansionsanlæg.
Ifølge EN12828 skal alle beregninger af vandindhold indregnes en vandreserve på
ca. 20%.
Ved større anlæg og specielle forhold er det en fordel, at lade Armatec foretage
en optimeret beregning af løsningen.
Vandudvidelse fra 10 gr.
Anlæggets maksimale middeltemperatur °C
Udvidelsesfaktor %
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
0,2
0,5
0,8
1,2
1,7
2,3
3,0
3,6
4,4
5,2
6,0
2011-08-30
Side 5 (6)
Armatec Trykhold
Pneumatex
Compresso
Vandindhold i anlæg (anslået)
Anlægstype
Liter
pr. kW
Kalorifere
Nye anlæg
Ældre anlæg
7
9
13
Eksempel:
Der tages forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.
Ældre anlæg udlagt til 800 kW.
Anlægsvandets laveste temperatur = 10°C
Anlægsvandets højeste fremløbstemperatur = 90°C
Anlægsvandets højeste returtemperatur = 60°C
Anlægshøjde = 30m
Vandindhold i anlæg: 13 x 800 = 10.400 l
Udvidelse af vand: 10.400 x 3,6% = 374 l
Tillæg til vandreserve 20% = 449 l
Beholderstørrelse: = 500 l
Kompressorstørrelse: = 6,0 bar
Der vælges sikkerhedsventil 4,5 bar
2011-08-30
Side 6 (6)