Indvielse af FABRIKKEN på efterskolen BGI akademiet

Dagsorden skolebestyrelsesmøde på Åløkkeskolen
Onsdag 10/9 kl. 18.30– 21.00.
Årets møder: Onsdage d. 10/9, 5/11, 3/12, 4/2, 4/3, 8/4, 20/5.
Fællesmøder med Vestre Skole og Åløkkeskolen: Onsdage d. 1/10, 7/1, 17/6 kl. 17
Åløkkeskolen :
Skolebestyrelsens forældrevalgte medlemmer er: Dorthe Fritsen (Formand), Dorte Skriver Johansen, Anders Thomassen, Connie Juel
Clausen, Camilla Strøchler, Lene Ringsmose-Pedersen, Lene Lehmann Rytter.
Skolebestyrelsens medarbejderrepræsentanter: Susanne Nygaard, Flemming Wolff, Søren Toft Jepsen, Hans Christian Petersen, Alice
Markussen
Skolebestyrelsens elevrepræsentanter er:
Skolebestyrelsens elevrepræsentanter:
Afbud til møderne mailes til [email protected]
Afbud fra:
Mål
Tid
Ansvarlig
Bilag (SB’s interne dokumenter/bilag til SB-møder
2014-2015.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Ny skolebestyrelse.
5
60 (65)
Dorthe
Dorthe, AM
Bilag
15 (80)
Dorthe, AM,
Bilag
Hvad skal gøres for at få startet samarbejdet på en
god måde?
Vi vil gerne bede jer om at præsentere jeres
forventninger og tænke på KAN, SKAL og VIL fra
mødet d. 1/9.
3. Årshjul for SB-arbejdet.
1
Dagsorden skolebestyrelsesmøde på Åløkkeskolen
4. Information om skoleåret og ansættelser 14/15.
5. Skolebestyrelsesmedlemmers deltagelse i
forældremøder.
Hvem har ansvaret for hvilke klassetrin, hvad skal
siges og hvad rør sig i klasserne?
6. Den gode historie.
7. SB får sidste nyt fra BUF, SB og SB-udvalg,
elevrådet, medarbejdere, etc.
8. Eventuelt og punkter til næste møde.
Elev-flow
9. Mødets indhold og form evalueres.
15 (95)
15 (110)
AM, HC, ST
Dorthe
10 (120)
10 (130)
Alle
Alle
5 (135)
Dorthe
5 (140)
Dorthe
Bilag kommer på mødet, så vi kan fordele.
Pause ca. 10 min.
Efter renskrivning godkendes referatet endeligt af skolebestyrelsesformanden og skolens ledelse inden det sættes på hjemmeside
Med venlig hilsen
Alice Markussen
Dorthe Fritsen
2